Numer projektu: 237
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Otwarte Mistrzostwa Poznania Debat Oksfordzkich

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Prowadzenie debaty metodą oksfordzką rozwija w uczestnikach kulturę dyskutowania, konieczność dostosowania się do reguł, a ograniczony czas na wypowiedź zmusza mówców do dobrego przygotowania i konkretnych wypowiedzi. 
Dzięki debatom uczniowie kształtują wiele cennych umiejętności, np. 
a.       poszukiwania i gromadzenia informacji, pochodzących z różnych źródeł,
b.      formułowania i rozwiązywania problemów, 
c.       przygotowywania wystąpień publicznych, 
d.      otwartości na nowe poglądy i systemy wartości, 
e.       obrony własnych przekonań, 
f.        akceptacji osób o odmiennym sposobie myślenia.
Plan działania

Plan działania

Plan działania:
1. Prace organizacyjne.
2. Rozesłanie droga Internetową informacji do szkół podstawowych.
3. Umieszczenie na stronie szkoły formularza zgłoszeniowego..
4. Przeprowadzenie rozgrywek grupowych.
5. Finał; wyłonienie najlepszej drużyny.
6. Wręczenie nagród.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Mistrzostwa odbywać się będą ( jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli ) w budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej z Poznania, a jeżeli nie, to online.
Harmonogram działania:
1. grudzień 2020 - przygotowanie scenariusza projektu i informacji dla szkół.
2 grudzień 2020 - rozesłanie informacji do szkół podstawowych.
3. luty 2021 - umieszczenie formularza zgłoszeniowego na stronie szkoły.
4. marzec 2021 - ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do Mistrzostw.
5. kwiecień 2021 - szkolenia dla uczestników.
6. maj 2021 - debaty w grupach (eliminacje).
7. czerwiec 2021 - finał i wręczenie nagród.
8. czerwiec 2021 - podsumowanie projektu.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Mistrzostwa planujemy przeprowadzić w kontaktach bezpośrednich ( jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli ) w budynku V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznania, a jeżeli nie, to online.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy projektu będą odpowiedzialni za:
- przygotowanie scenariusza projektu i informacji dla szkół.
- rozesłanie informacji do szkół podstawowych.
- umieszczenie formularza zgłoszeniowego na stronie szkoły.
- szkolenia dla uczestników.
- przeprowadzenie turnieju; debaty w grupach (eliminacje).
- przeprowadzenie turnieju; finał i wręczenie nagród.
podsumowanie projektu.

Uczestnicy nabędą umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności za wykonanie podjętych działań, komunikowania się z młodszymi kolegami
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualna wygrana pomoże w uatrakcyjnieniu Turnieju, poprzez oprawę wizualną, ja również w przeznaczeniu jej na atrakcyjne nagrody dla uczestników, które pomogą w ich samorozwoju.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Otwarte Mistrzostwa Debat Oksfordzkich przeprowadzane przez uczniów szkoły średniej dla kolegów ze szkół podstawowych integrują pokolenia, pozwalają zrozumieć zmieniającą się problematyką różnych grup wiekowych w zmieniającej się rzeczywistości. Poza tym uczą się od siebie poszerzając wiedzę i umiejętności, gdyż projekt jest interdyscyplinarny.
Opis realizacji

Opis realizacji

Realizując projekt wykonane zostały prace organizacyjne polegające na przydzieleniu zadań. Do szkół podstawowych Poznania i województwa wielkopolskiego zostały rozesłane listy (on-line) z informacjami o Mistrzostwach, terminem zgłoszenia (formularz).
W kolejnym kroku do Prezydenta miasta Poznania, Marszałka Województw Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przesłaliśmy prośby o objęcie patronatem turnieju, które rozpatrzono pozytywnie.
Pozyskaliśmy partnerów w organizacji: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Fundacji "Nowy Głos". Dalszych szukamy.
W dniu 10 kwietnia 2021 r. została zamknięta lista zgłoszonych szkół, a 14 kwietnia do szkół wysłaliśmy tezy.
W poniedziałek zaplanowane zostało spotkanie (on-line) z opiekunami grup.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wydaje się, że największym problemem było przekazywanie naszych informacji nauczycielom przez sekretariaty szkół.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie przede wszystkim nauczyli się pracy w grupie. Zdobyli również umiejętności sędziowania debat oksfordzkich. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

na korzyści musimy jeszcze poczekać do końca realizacji projektu.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Dumni jesteśmy z tego, że zgłosiły się szkoły i będziemy mogli zrealizować projekt.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W czasie pandemii jest ograniczony kontakt, ale zwrócilibyśmy uwagę na komunikacje sekretariat - nauczyciel.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Liczba szkół, które zgłosiły udział w Mistrzostwach. Z planowanych 24 uczestniczy 6. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został i zostanie wykorzystany na nagrody dla uczestników.

Szkoła

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej

Adres

Zmartwychwstańców 10, 61-501 Poznań

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów