Numer projektu: 262
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

LEŚNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Stworzenie ścieżki edukacyjnej, przy okazji ścieżki zdrowia, z której będą mogły korzystać pobliskie szkoły, przedszkola oraz mieszkańcy.
cele:
stworzenie ścieżki edukacyjnej,
stworzenie trasy aktywności fizycznej,
stworzenie punktów edukacyjnych z użyciem plansz i domków dla owadów ora opisów
zwierząt i roślin naszych lasów.
Plan działania

Plan działania

I etapem naszego działanie, było zasięgnięcie informacji , co nasi uczniowie chcieliby zmienić w naszym lesie, w jaki sposób podkreślić jego piękno i walory. 
Stąd nasz pomysł. zamierzamy stworzyć ścieżkę zdrowia połączoną z walorami edukacyjnymi. Ma , to być forma podchodów. Zamieszczona mapa z trasami, będzie umożliwiała odkrycie  tablic informacyjnych z informacjami, zdjęciami, może figurkami zwierząt, roślin naszego lasu.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Jesteśmy małą wiejską szkołą, położoną na skraj pięknego kompleksu leśnego i właśnie w tym miejscu będzie powstawała nasza ścieżka zdrowia dostępna dla wszystkich.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Dzieci , są w ciągłym kontakcie . Cały projekt będzie realizowany w pobliskiej drukarni i stolarni, a dzieci będą wysyłać swoje pomysły.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Nasza ścieżka pozwoli:
- zdobyć wiedze na temat ekosystemu lasu mieszanego,
-  poznania różnych gatunków drzew, krzewów,
- poznanie różnych gatunków zwierząt,
- wpojenia zasad zachowania w lesie, 
- zdobyć zagadnienia dotyczące działań leśników,
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Granty pozwolą na zakup  tablic informacyjnych oraz tablic z mapami. Myślimy, także o zakupie figur zwierząt oraz z krótką informacją o danym gatunku.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasze działania chcemy, żeby objęły szerszy zasięg. Pragniemy, aby z naszego projektu inne szkoły i inni uczniowie, a nawet mieszkańcy naszej miejscowości mogły korzystać i czerpać wiedzę o naszym pięknym regionie.
Opis realizacji

Opis realizacji

Dzięki udziałowi w konkursie „Leśna ścieżka edukacyjna” udało nam się nawiązać współpracę z Nadleśnictwem Grodzisk. Pomysł ścieżki edukacyjnej tak bardzo spodobał się Nadleśnictwu, iż zaproponowano Szkole Podstawowej w Jastrzębsku Starym  dodatkową pomoc finansową w zbudowaniu leśnej ścieżki edukacyjnej. Dodatkowo udało nam się zaangażować w realizację naszego pomysłu zarówno uczniów, jak i rodziców oraz okoliczne przedsiębiorstwa. Zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy tablice informacyjno/edukacyjne oraz tropy zwierząt wykonane przez uczniów i rodziców naszej szkoły, wykonane na zaimpregnowanych plastrach drewna. 

Najmłodsze dzieci z naszej szkoły wzięły udział w projekcie edukacyjnym wydawnictwa Nowa Era pod hasłem ,,Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu”. W ramach tego projektu opracowaliśmy pomysł stworzenia leśnej ścieżki ekologicznej dla najmłodszych. Projekt zakwalifikował się do drugiego etapu. Szkoła otrzymała grant w wysokości 1000,- zł i możliwość udziału w drugim etapie, który polega na realizacji oraz urzeczywistnieniu zaplanowanych działań i może przynieść kolejne wsparcie finansowe.

Zdajemy sobie sprawę ze złożoności tego przedsięwzięcia. Postanowiliśmy zatem poszukać wsparcia u Rodziców naszych uczniów, u lokalnych firm, a co najważniejsze chęć wsparcia projektu budowy przyrodniczej ścieżki edukacyjnej wyraziło Nadleśnictwo Grodzisk, proponując lokalizację ścieżki na terenie Leśnictwa Mniszek w Jastrzębsku Starym.


Zgłoszony do konkursu projekt obejmuje tablice informacyjne o leśnych zwierzętach naszego terenu rozmieszczone na określonym obszarze ujętym na mapce oraz pewnego rodzaju grze przestrzennej, kierującej uczestnika po tropach zwierząt do właściwej tablicy. Oprócz podstawowych informacji o zwierzętach na tablicy mógłby być umieszczony QR Code, który przenosiłby starszego użytkownika ścieżki do informacji bardziej zaawansowanych na wskazanych stronach internetowych. 
Założeniem tego projektu jest możliwość korzystania ze ścieżki przez dzieci z naszej szkoły, ale też stworzenie ścieżki edukacyjnej, a przy okazji trasy aktywności fizycznej, z której będą mogły korzystać pobliskie szkoły, przedszkola oraz mieszkańcyi czerpać wiedzę o naszym pięknym regionie. Jako dyrektorowi zależy mi na wizerunku szkoły, któremu niewątpliwie służy rozwój w kierunku edukacji ekologicznej i zdrowotnej.

 Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wiele planów zostało udaremnionych przez pandemię Covid19 oraz wprowadzone obostrzenia. 
Spotkania zostały odwołane lub odbywały się w reżimie sanitarnym, szkoły zostały zamknięte więc uczniowie nie mieli możliwości pomóc w tym projekcie w takim stopniu w jakim by chcieli.
Dodatkowym problemem były niewystarczające do wdrożenia wszystkich naszych pomysłów środki finansowe.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie brali czynny udział oraz byli na bieżąco informowani o postępach w konkursie.
Dzieci zaangażowały się w realizację projektu wspólnie z rodzicami. Uczniowie nauczyli się współpracy w grupie, słuchania siebie nawzajem, dzielenia się swoimi pomysłami, wspólnie brały odpowiedzialność za projekt, motywowały siebie nawzajem.
 Poznały również walory przyrody otaczającej naszą szkołę.   


Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Projekt „Ekologicznej ścieżki edukacyjnej” jest przez cały czas w realizacji. Zwieńczeniem projektu będzie leśna ścieżka edukacyjna dostępna dla wszystkich uczniów szkoły w Jastrzębsku Starym oraz pobliskich szkół, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Mieszkańcy czynnie uczestniczą przy realizacji projektu. Wspólnie jesteśmy dumni z naszego projektu.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy szczególni dumni z tego, że projekt został zauważony i doceniony zarówno przez jury konkursowe jak i uczniów, rodziców, okoliczne przedsiębiorstwa i Nadleśnictwo Grodzisk. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni odbiorem pomysłu a także zaangażowaniem i ogromem pomocy  wszystkich wymienionych wyżej osób i instytucji. 

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Projekt od początku realizowany jest zgodnie ze wcześniejszymi założeniami. Gdyby natomiast udało nam się pozyskać większe dofinansowanie, leśna ścieżka edukacyjna mogłaby być jeszcze atrakcyjniejsza i urozmaicona o dodatkowe elementy edukacyjne.
Nasza ścieżka edukacyjna zwraca uwagę na to jak ważne jest dla dzieci obcowanie z naturą i przyrodą, dzięki niej możemy z powodzeniem uczyć się poprzez zabawę.   


Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Realizujemy pomysły zgodnie z wcześniejszymi założeniami czyli ścieżka pozwoli:
- zdobyć wiedzę na temat ekosystemu lasu mieszanego
- poznać różne gatunki drzew i krzewów 
- poznać różne gatunki zwierząt
- poznać zasady zachowania w lesie.
Wszystko zostało uwzględnione na naszych tablicach informacyjnych.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Tak. Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym jest laureatem I etapu konkursu. 
Grant w wysokości 1000 zł. został wykorzystany na projekt i zakup tablic informacyjno/ edukacyjnych, farb, pędzli, impregnatów do drewna, plastrów drewna wykorzystanych do tropów zwierząt.   

Szkoła

SZKOŁA PODSTAWOWA W JASTRZĘBSKU STARYM

Adres

PLAC KOŚCIELNY, 64-300 JASTRZĘBSKO STARE

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów