Numer projektu: 317
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Ekosprawczość to podstawa!

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Chcemy pokazać jak świadomie dbać o klimat. Zajmiemy się recyklingiem. Pokażemy innym jak twórczo i pomysłowo można wykorzystać różnego rodzaju odpadki. Nie będzie to jednak jedyny cel naszych zajęć. Chcemy przygotować lapbooki na temat zagrożeń klimatycznych. Efektem naszych działań będzie wzrost świadomości lokalnej społeczności. 
Plan działania

Plan działania

1. Warsztaty na temat zagrożeń klimatycznych. 
2. Zbieranie materiałów nadających się do recyklingu.
3. Przygotowanie lapbooków.
4. Przygotowanie ozdób, piórników, ciekawych dekoracji ze śmieci.
5. Prezentacja przygotowanych materiałów podczas Pikniku Naukowego. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania prowadzone będą w domach uczniów - zbieranie materiałów, w szkole - przygotowanie wytworów, warsztaty, w społeczności lokalnej - Piknik Naukowy na który zaprosimy rodziców uczniów.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Działania będziemy prowadzić zdalnie - warsztaty. Uczniowie wraz z rodzicami przygotowywać będą dekoracje ze śmieci. Zorganizujemy konkurs na najbardziej kreatywną ozdobę z ekośmieci.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie zdobędą takie umiejętności jak elastyczność, zdolność dostosowania się do panujących warunków, umiejętność ustalania priorytetów, umiejętność zarządzania, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, praca w grupie, uważność, sprawczość. Uczniowie sami planować będą prace na swoimi projektami - pracami. Wśród uczniów wybierzemy Lidera, który będzie kierował działaniami grupy. Uczniowie są inicjatorami tych działań w szkole. Podczas zajęć niejednokrotnie zauważają potrzebę dbania o środowisko. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcemy przeznaczyć na zakup narzędzi do prac - nożyczki, kleje, promocję naszych działań - organizacja Pikniku - zakup poczęstunku oraz zorganizowanie wyjazdu na warsztaty ekologiczne.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasze działania będą długofalowe, zaangażujemy w nie nie tylko dzieci, ale i rodziców. Myślimy globalnie - działamy lokalnie. Stawiamy na świadomość młodego pokolenia. Chcemy, aby uczniowie poczuli się odpowiedzialni za swoje działania. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Głównym założeniem naszych działań był wzrost świadomości dzieci i rodziców na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą złe gospodarowanie odpadami. Wynika to z troski o świat, którego częścią jesteśmy. Kultury ekologicznej nie możemy sprawdzać do krótkotrwałych działań i akcji. Trzeba zadbać o to, aby podejmowane działania były długofalowe i zarażały swoją atrakcyjnością wszystkie pokolenia.
1. Udało nam się przekonać innych, że to od naszych decyzji i wyborów dnia codziennego zależy przyszłość naszej planety, a więc i życia na ziemi.
2. Odkryliśmy jaką rolę ma człowiek w świecie oraz jak wiele korzyści może przynieść wspólne działanie.
3. Dowiedzieliśmy się o zagrożeniach klimatycznych oraz  tym jak ważne jest działanie tu i teraz.
4. Opracowaliśmy plan działania grupy i podział obowiązków.
5. Podczas warsztatów przygotowaliśmy liczne dekoracje stworzone z odpadków.
6. Wiemy jak segregować odpady i przekazaliśmy tę wiedzę rodzicom. Pomogły nam w tym roboty.
7. Przygotowaliśmy lapbooki na temat zagrożeń klimatycznych.
8. Część wytworzonych prac została przekazana wraz z życzeniami świątecznymi sąsiadom, dzięki temu nie tylko pokazaliśmy społeczeństwu czym jest recykling, ale również swoją solidarność.
9. Zorganizowaliśmy warsztaty ekologiczne.
 10. Odkryliśmy, że praca z mchem jest wspaniałym doznaniem sensorycznym, "jest miękki, mokry, pachnący i łaskocze". 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Praca nad projektem nie należy do łatwych, zwłaszcza gdy pracuje się z dużą grupą małych rączek. Pojawiają się emocje, które nie zawsze pomagają. Podczas tych kilku miesięcy działań wiele razy zastanawialiśmy się, czy to ma sens? Czy nasze małe lokalne działania mają szansę na zaistnienie w świecie? Okazało się, że tak! 
W działania z dużą ochotą zaangażowali się rodzice, dostarczając materiały do pracy, wspierając i mobilizując grupę do działań. 
  • Brak możliwości zorganizowania wycieczki połączonej z warsztatami ekologicznymi  był dla nas dużym problemem. Dzieciaki tak bardzo chciały wyjść do ludzi, że zorganizowaliśmy lekcje i warsztaty on-line. 
  • Brak możliwości zorganizowania Pikniku Naukowego dla całej społeczności - realizacja tego działania przewidziana jest w czerwcu - połączymy ją z obchodami 100 - lecia powstania szkoły. Będzie wybuchowo i ekologicznie - już zbieramy materiały na ekologiczną dekorację szkoły. Można powiedzieć, że zaleje nas morze śmieci...

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Wspólna praca nauczyła nas wielu cennych umiejętności:
1. Nauczyliśmy się troszczyć o siebie nawzajem, współpracować, inspirować i tworzyć coś z niczego.
2. Poczuliśmy, że sprawczość jest ważna. Daje nam radość i chęci do dalszych działań. Jest podstawą do podejmowania nowych wyzwań.
3. Zaangażowaliśmy do naszych działań całe rodziny!
4. Odkryliśmy, że emocje są bardzo cenne i nie ma złych emocji.
5. Klimatu nie zmienimy, ale możemy zmienić nasze przyzwyczajenia.  
6.Człowiek jest częścią przyrody i ma wobec niej określone prawa i obowiązki.
7. Elastyczności w działaniu - plany można zmieniać, nie cel jest najważniejszy ale droga, która do niego prowadzi. 
8. Zalało nas morze radości ze wspólnych spotkań.
9. Dzielenie się jest cenne.
10. Zarządzania czasem i podejmowania decyzji co robić, gdy nam czasu brakuje.
11. Wypracowywania kompromisów i rozwiązywania konfliktów, które w grupie ośmiolatków pojawiają się każdego niemal dnia. 

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Lokalna społeczność zauważyła problem zmian klimatycznych. Dzieci poprzez działania podjęte w swoich domach pokazują, że warto zmieniać swoje nawyki i przyzwyczajenia. Jak mówi jeden z uczestników projektu "Proszę Pani, u mnie już nie ma śmieci w koszu, mama wszystko myje i nie muszę codziennie wyrzucać śmieci."
Grono Pedagogiczne szkoły zauważyło, że to dzieci chcą zmian, że potrafią wspólnie działać i organizować sobie warsztat pracy. Zwiększyła się świadomość społeczeństwa i potrzeba działań lokalnych zaowocowało to podjęciem działań w kolejnym ekologicznym projekcie. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Pokazaliśmy innym, że pomimo trudnych warunków, w jakich przyszło nam działać daliśmy radę!
Nie udało nam się zorganizować Pikniku Naukowego, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Jak mawia przysłowie "Co się odwlecze to nie uciecze!". Podjęliśmy już sporo działań w tym kierunku i nie damy tego zmarnować!
Uczniów rozpierała duma z racji tego, że wytwory ich działań były szeroko prezentowane na wystawie w szkole i część z nich trafiła w ręce starszych mieszkańców Jaskrowa. 
  • Nie skupialiśmy się na celu. 
  • Kroczyliśmy powoli, w swoim tempie, przyglądając się podejmowanym działaniom.
  • Nie pracowaliśmy pod presją czasu. 
  • Szczególną uwagę zwróciliśmy na emocje towarzyszące nam podczas prac.


Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Zaprosilibyśmy do wspólnej pracy władze gminne oraz ośrodek kultury. Zdecydowanie zwiększylibyśmy promocję naszych działań. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmian w projekcie nie było dużo, ale zmieniły one nasze podejście do realizacji zaplanowanych zadań. To nie organizacja Pikniku jako apogeum naszych działań stała się najważniejsza. Postanowiliśmy zadbać o wzajemne relacje. Duży nacisk kładliśmy na naukę kompetencji miękkich i budowaniu poczucia sprawczości u dzieci.
  1. Warsztaty ekologiczne zaplanowane stacjonarnie odbyły się on-line. 
  2. Wprowadziliśmy do pracowni roboty - to one pomagały nam uczyć się segregacji odpadów. 
  3. Organizacja Pikniku została przełożona na czas po pandemii.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pieniądze z grantu przeznaczyliśmy na zakup materiałów biurowych potrzebnych do pracy, organizację warsztatów on-line, zakup poczęstunków dla grupy oraz materiałów do organizacji Pikniku Naukowego.

Szkoła

Szkoła Podstawowa w ZSP im. Jana Pawła II

Adres

Jastrów,Starowiejska 2, 42-244 Mstów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów