Numer projektu: 322
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

''Lawendowy świat"

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Przy naszej szkole chcę razem z uczniami stworzyć lawendowy świat. Naszym głównym celem będzie posadzenie lawendy ,którą po zakwitnięciu wykorzystamy do bardzo wielu działań: wykonamy zapachowe woreczki, mydełka ,upieczemy ciasteczka. Jest to projekt wieloetapowy, dzięki temu uczniowie będą mogli kształtować i rozwijać różne umiejętności : matematyczne ,kulinarne ,manualne oraz tak ważne postawy społeczne.
Plan działania

Plan działania

Działania związane z projektem już zostały rozpoczęte we wrześniu 2020r. Razem z dziećmi wyznaczyliśmy przy szkole teren na posadzenie lawendy. Uczniowie dokonali pomiarów ,obliczyli obwód miejsca na lawendę (praktyczne wykorzystanie umiejętności matematycznych).Ponadto byliśmy na spotkaniu z panią ,która profesjonalnie zajmuje się uprawą lawendy .Udzieliła wskazówek dotyczących uprawy rośliny ,opowiedziała nam o jej walorach. W  ramach tych warsztatów zebraliśmy suszoną lawendę .Kolejnym działaniem było wykonanie pięknie pachnących lawendą mydełek ,które wraz z dziećmi wręczyliśmy emerytowanym pracownikom naszej szkoły z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych--kształtowanie postawy  szacunku ,akceptacji. .Następnie w marcu 2021roku zgodnie z harmonogramem naszych działań posadzimy przy naszej szkole lawendę .Grupa projektowa będzie dbała o rośliny ,zapisywała obserwacje w dzienniczku obserwacji ,robiła zdjęcia. Będziemy również już przygotowywać woreczki na suszoną lawendę. Odbędzie się spotkanie z paniami z miejscowego koła gospodyń, które udzielą nam wskazówek dotyczących szycia .Pierwsze zbiory lawendy(połowa czerwca )wykorzystamy właśnie do wykonania pachnących woreczków. Zorganizujemy  wtedy warsztaty ,które poprowadzą dzieci z grupy projektowej i wspólnie z innymi uczestnikami wykonają zapachowe woreczki, na innym spotkaniu upieką ciasteczka lawendowe. Przygotowane nasze wytwory ponownie wręczymy zaprzyjaźnionym  emerytom. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt już został rozpoczęty we wrześniu 2020r. działaniami przy naszej szkole, kolejnym etapem było spotkanie z osobą prowadzącą uprawę lawendy .Następnie,  pod koniec września 2020r. ,odbyły się w naszej szkole warsztaty robienia mydełek .A  w marcu  2021r. posadzimy już lawendę na wyznaczonym wcześniej terenie. Kolejny etap to nawiązanie współpracy z miejscowym kołem gospodyń- spotkanie w lokalnej świetlicy, otrzymanie wskazówek dotyczących szycia woreczków , a następnie zrobienie pachnących lawendą sakiewek.  Na kolejnych warsztatach   upieczemy lawendowe ciasteczka . We wrześniu 2021r. podsumujemy nasze działania ,dokonamy ich ewaluacji i ustalimy nowe działania związane z naszym "lawendowym światem."
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pierwsze działania związane z projektem zostały już na szczęście zrealizowane (IX,X).Jeżeli nadal w marcu będą zawieszone zajęcia w szkołach ,to o posadzenie lawendy poprosimy pracowników obsługi. Natomiast grupa projektowa będzie spotykać się cyklicznie na platformie TEAMS, na której pracuje nasza szkoła i tam utworzymy grupę "lawendowy świat" .Zorganizuję spotkanie online z panią z koła gospodyń ,która udzieli wskazówek dotyczących uszycia woreczków. Dzieci(tutaj ukłon w stronę rodziców)uszyją w domu woreczki ,upieką ciasteczka. Swoje działania będą dokumentować za pomocą zdjęć ,prezentacji multimedialnej.Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej przede wszystkim nauczą się współpracy w grupie, samorządności ,korzystania z różnych źródeł informacji (szukanie informacji o lawendzie),wyrobią w sobie odpowiedzialność za podjętą i wykonaną pracę. Projekt umożliwi uczniom zaprezentowanie wyników ich pracy, rozwinie ich myślenie twórcze.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant planujemy przeznaczyć na zakup sadzonek lawendy, środków do pielęgnacji roślin,  materiału do uszycia woreczków ,potrzebnych składników na upieczenie ciasteczek .Chciałabym również zorganizować z tych środków finansowych warsztaty dotyczące robienia pałeczek lawendowych.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

''Lawendowy świat" to pomysł wielozadaniowy ,mający szeroki zakres działań-kulinarne, przyrodnicze ,matematyczne(mierzenie terenu do posadzenia lawendy),społeczne (spotkania z osobami starszymi, współpraca z kołem gospodyń).Rozwija kreatywne myślenie ,ponieważ będziemy obmyślać dalsze działania związane z lawendą-robienie olejków zapachowych ,wykorzystanie lawendy do zajęć sensorycznych. A ponadto lawenda będzie również ozdobą terenu wokół szkoły.
Opis realizacji

Opis realizacji

Dzięki udziałowi w projekcie stworzyliśmy  od podstaw " Lawendowy świat", który mieści się na terenie naszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Małkocinie . Nawiązaliśmy również współpracę z Towarzystwem Gospodyń Wiejskich, które wsparło nas wiedzą praktyczną, udostępniając nam maszyny do szycia oraz do spulchniania gleby. Z okazji Międzynarodowego dnia Osób starszych zorganizowaliśmy  warsztaty dla  tejże grupy osób. Na których mogliśmy wymieniać się doświadczeniami  i jednocześnie umilić osobom starszym ich wolny czas.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Podczas realizacji projektu głównym problemem jest czas pandemii, który uniemożliwił NAM spotkania w większym  gronie osób.  W związku z tym byliśmy zmuszeni stworzyć mniejsze grupy adekwatne do zaistniałej sytuacji.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki realizacji projektu uczniowie poznali tajniki sztuki krawieckiej, nauczyli się współpracy  w grupie, planowanie pracy, odpowiedzialności  za powierzone zadania, rozwinęli swoją  wyobraźnię i kreatywność. Dzięki współpracy z grupą seniorów doświadczyli empatii i wielu wzruszeń.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Do lokalnej społeczności projekt przyniósł współpracę  oraz  wymianę wielu doświadczeń. dzięki tej współpracy dokonaliśmy integracji wielu pokoleń.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Pomimo trudności  jesteśmy dumni z realizacji tego projektu jak również z tego, ze zjednaliśmy lokalne środowisko oraz zainspirowaliśmy.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Gdybyśmy dysponowali większym  zasobem finansowym rozszerzylibyśmy różnorodność Naszego ogrodu. Zmienilibyśmy również sposób zaangażowania grona do działania.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Dzięki szyciu woreczków zapachowych zainspirowało  Nas to do wykorzystania  pomysłu o tematyce  Wielkanocnej tj. wykonanie zajączków wielkanocnych.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Daną kwotę wykorzystaliśmy na zakup lawendy, akcesoriów krawieckich tj;  nici, materiał, wstążki, i na produkty do pieczenia  kruchych lawendowych ciasteczek.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Relacja z naszego projektu jest umieszczona na stronie szkoły i stronie  FB.( lawendowe pole, lawendowe ciasteczka, zapachowe woreczki; wielkanocne zajączki, spotkania z seniorami. 
https://spmalkocin.edupage.org/news/
https://spmalkocin.edupage.org/news/#photos:album:177
https://spmalkocin.edupage.org/news/#photos:album:184
Załączniki

Załączniki

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Małkocinie

Adres

54, 73-110 Małkocin

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów