Numer projektu: 367
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

"imagine: void".

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Nasz pomysł polega na stworzeniu gry komputerowej „imagine: void.” z gatunku walking simulator (symulator chodzenia/interaktywne doświadczenie) opisujące w sposób przystępny i zrozumiały przeżycia osób chorych na depresję.
Plan działania

Plan działania

Na podstawie własnych doświadczeń, ale i przemyśleń i obserwacji popartych badaniami (wśród nich tymi, które przeprowadziliśmy wśród naszej lokalnej społeczności), zbierzemy materiały, które pozwolą nam jak najlepiej oddać istotę choroby. Zdobytą wiedzę na bieżąco konsultujemy z psychologiem, aby być pewnym, że dotykając tak delikatnego tematu, nie stworzymy niechcianego zagrożenia. Od strony technicznej - do produkcji użyjemy silnika Unreal Engine w wersji 4.20. Ponadto skorzystamy z programów takich jak Blender, Photoshop, After Effects, Mixamo, Gaea czy Meshroom.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Przeprowadziliśmy już ankietę wśród uczniów naszej szkoły; z zebranych danych wyciągamy pierwsze wnioski. W dalszej kolejności przeprowadzimy ją wśród internautów (głównie młodzieży), tak, aby uzyskać bardziej uniwersalne i szczegółowe informacje na temat skali i istoty problemu. W kwestii postępu – powstał już wstępny zarys fabularnego scenariusza gry (przy stałej współpracy psychologa). Ponadto na samym silniku tworzymy już pierwsze elementy produkcji. Przez następne tygodnie będziemy pracować, aby wyglądała ona jak najlepiej od strony tak wizualnej, jak i merytorycznej.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

 „imagine: void.” jest grą komputerową, więc udostępnienie jej szerokiemu gronu odbiorców nie będzie stanowiło problemu – w tej kwestii nic nie trzeba zmieniać. W konieczności podjęcia pracy zdalnej również sobie poradzimy – jako drużyna będziemy się komunikować (przez media społecznościowe czy komunikatory głosowe) i korzystać z dostępnych technologii tak, aby wydajnie i bezpiecznie kontynuować tworzenie projektu. Nasza pierwsza ankieta miała zostać przeprowadzona fizycznie, w szkole, jednak z powodu sytuacji epidemiologicznej, byliśmy zmuszeni przenieść ją do Google Forms, co okazało się równie skuteczne. Kolejne badania również będą przeprowadzane zdalnie.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

W zespole odpowiedzialnym za „imagine:void” jest nas dwójka. Oboje jesteśmy pomysłodawcami projektu, razem przeprowadziliśmy badania i stworzyliśmy scenariusz. Dawid odpowiedzialny jest za stronę techniczną – zna się na silniku Unreal Engine i obsłudze programów wymienionych wyżej. Natalia analizuje dane z ankiet, dokumentuje je i wyciąga wnioski. Ponadto odpowiada za komunikację w drużynie i research konieczny do utrzymania wysokiego poziomu treści. Razem zgłębiamy wiedzę w temacie zdrowia psychicznego - tak ważnym, a wciąż pomijanym i ignorowanym. Uczymy się coraz lepiej i wydajniej pracować w zespole, osiągać kompromisy i radzić sobie z trudnościami. Na bieżąco szkolimy się w kolejnych aspektach warstwy technicznej – aby „imagine:void”, wyglądało jak najlepiej, musimy jak najlepiej opanować obsługę tak silnika Unreal Engine, jak każdego innego użytego przy produkcji programu i narzędzia. Najważniejsze jednak jest to, że podczas pracy nad projektem sami nauczymy się patrzeć na drugiego człowieka z empatią i zrozumieniem – a po nas, mamy nadzieję, tego samego nauczą się odbiorcy naszej produkcji.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant chcemy przeznaczyć na szkolenia w ramach technologii z których korzystamy i zakupie dóbr cyfrowych pozwalających jeszcze bardziej podnieść jakość finalnego produktu
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł dotyka tematu, który wciąż pozostaje na marginesie dyskusji publicznej. Ludzie chorzy na depresję wstydzą się rozmawiać o własnej chorobie, czują się gorsi od reszty społeczeństwa, przez które często są stygmatyzowani. Często nie znajdują zrozumienia nawet wśród rodziny i bliskich , którzy w dużej mierze nie są w stanie pojąć problemu i zrozumieć chorego. Depresja to nie smutek, nie wynik lenistwa, a prawdziwa choroba, której nie należy się wstydzić i z którą należy walczyć. Drugiego człowieka w pełni zrozumiemy tylko spoglądając na świat z jego oczami. „imagine: void.” daje nam tę możliwość, pozwalając zobaczyć, z czym osoba chora zmaga się każdego dnia. Czy nasza gra będzie w stanie dotrzeć do każdego?  Z pewnością nie. Czy „imagine” ukaże całe spektrum choroby? To niemożliwe. Każdy przypadek depresji jest inny, i nie jesteśmy zawrzeć jej całej istoty w kilkunastominutowej grze. Dążymy natomiast do tego, aby każda rozgrywka w „imagine: void” zmusiła odbiorcę do myślenia i wywołała w nim pożądane refleksje. W czasach rosnącej skali ignorancji, pomówień i stereotypów chcemy oswoić społeczeństwo w problemem tak, aby człowiek patrząc na drugiego, w nim też dostrzegał człowieka i starał się zrozumieć jego problemy.


Filmy

Filmy

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1vDpiGuDph-50Xnte4bDGzWv6t4ZKi2UF%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR0hRAcbCHcxBeHE9fMWXnucds_OY2oVOvERk2A_TAeTMNkNAuHmVfElPGI&h=AT19LokeF4QDeZqa7fjvEBYzSyqwnCrek720FTJkwQmL7ScO9lhtKy-G4LM0qK51VDL4LOc8gpUkeppYTJn0MpQj_Is1BfyL_SmR1GDwdIJrtkIb8NEfX31v5nnAF9r-CJY

Szkoła

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Adres

Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów