Numer projektu: 396
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Filmowy Klub Dyskusyjny

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

 Podstawowym celem projektu jest umożliwienie uczniom ZSS przy USzD w Lublinie udziału w szeroko rozumianej kulturze poprzez uczestnictwo w seansach filmowych. Repertuar zostanie dobrany tak, by odnosił się do aktualnych trendów współczesnej kinematografii dziecięcej i młodzieżowej oraz poruszał problemy, z którymi obecnie borykają się młodzi ludzie. Wielu z naszych podopiecznych pochodzi ze środowisk z utrudnionym dostępem do kultury i sztuki, dlatego projekt pozwoli wyrównać te braki. Ponadto znaczny odsetek wśród pacjentów stanowią osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoje dysfunkcje nie mają szans na branie czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych. Poza celem poznawczym przyświecającym projektowi, niezmiernie istotnym jest cel terapeutyczny, a mianowicie niwelowanie stresu związanego z hospitalizacją oraz niejednokrotnie bardzo trudnym i wyczerpującym procesem leczenia. Ponadto projekt ma na celu zachęcenie młodych ludzi do mądrego użytkowania nowoczesnych technologii, a także pokazania im, że z wytworów kultury trzeba korzystać legalnie. 

Plan działania

Plan działania

W ramach projektu przewidziany jest cykl projekcji filmowych dedykowany pacjentom we wszystkich szpitalach objętych projektem. Przedsięwzięcie zakłada seanse filmowe raz w tygodniu w każdym szpitalu, na które zostaną zaproszone wszystkie chętne dzieci na konkretnych oddziałach. Po projekcjach odbywać się będą warsztaty, podczas których zostanie zainicjowana przez nauczycieli dyskusja nawiązująca do wcześniej obejrzanych treści. W trakcie warsztatów wychowankowie będą mogli wyrazić swoje emocje, zdanie i opinie o obejrzanych filmach. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu każde z dzieci będzie miało ułatwiony dostęp do kultury i sztuki. Umożliwi to wychowankom  rozwijać zainteresowania i talenty, wyrażać swoje emocje i poglądy oraz ćwiczyć sztukę dyskursu. Osoby niepełnosprawne będą integrować się z innymi, a także będą mogły brać czynny udział w zajęciach. Ważnym rezultatem jest także zniwelowanie stresu spowodowanego hospitalizacją wychowanków i pobytem w placówkach leczniczych. Projekt pozwoli na wyrównanie szans dzieci z różnych środowisk oraz zapoznać wychowanków z wytworami współczesnej kinematografii. Dodatkowym rezultatem jest zapoznanie wychowanków z nowoczesnymi technologiami, a zajęcia wychowawcze staną się bardziej atrakcyjne. 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Adresatami projektu są uczniowie-Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie hospitalizowani w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym im. prof. A. Gębali oraz Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego – Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży.

Projekt będzie realizowany w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021.

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Przewidujemy seanse filmowe i warsztaty na platformie TEAMS.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

W ramach projektu utworzony zostanie klub dyskusyjny, na którym uczniowie będą mogli wyrażać swoje opinie i poglądy. Uczniowie będą zaangażowani ponadto w wybór filmu na następne spotkanie (ankieta wśród uczniów)oraz we wspólne tworzenie z  zbiorów linków z propozycją filmów; podział na kategorie wiekowe. W ramach projektu będą przeprowadzone warsztaty plastyczne dotyczące wybranych aspektów projektu, co pozwoli na artystyczne wyrażenie emocji dzieci.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

W ramach projektu przewidziany jest cykl projekcji filmowych dedykowany pacjentom we wszystkich szpitalach objętych projektem. Podstawowym narzędziem umożliwiającym organizowanie seansów filmowych jest pozyskanie licencji (tzw. parasola licencyjnego), która daje prawo do korzystania z nieograniczonej bazy filmów. Spełnienie tego warunku jest kluczowe do realizacji projektu.
Dodatkowo przydatne będą materiały plastyczne, dzięki którym dzieci wezmą udział w warsztatach.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Świat na naszych oczach zmienił się diametralnie - życie po ustąpieniu pandemii koronawirusa nie będzie już takie samo. Dla wielu z nas, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży wiąże się to z koniecznością trudnej adaptacji do nowych warunków, niepewnością o przyszłość i ogromnym obciążeniem psychicznym. Uczeni wysuwają teorie, że jednym z większych skutków pandemii będzie kolejna pandemia, czyli wzrost zapadalności na zaburzenia psychiczne - również u najmłodszych. Głównym czynnikiem za to odpowiedzialnym będzie wymuszona izolacja społeczna i stres z nią związany. Realizacja  naszego projektu zwiększy szansę zniwelowania lęków  i udzielenia wsparcia psychicznego potrzebującym.  Udział w projekcie pozwoli uczniom przede wszystkim na kontakt z innymi i bezpośrednią wymianę doświadczeń i przeżyć związanych z obecną sytuacją. Poprzez narzędzia audiowizualne spotęgowana zostanie skala oddziaływań. Filmy edukacyjne, webinaria i e-spotkania z ekspertami pozwolą  na uzyskanie profesjonalnej wiedzy na nurtujące wychowanków pytania. Poprzez emisję odpowiednio dobranych filmów nauczyciele będą mieli szansę wpływu nie tylko na sferę informacyjną, lecz również emocjonalną redukując napięcie i  niwelując traumę związaną zarówno z hospitalizacją, jak i sytuacją epidemiczną na świecie. Wymiana spostrzeżeń po każdym seansie będzie doskonałym polem do nadrobienia zaległości w relacjach rówieśniczych.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 41 przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

Adres

Gębali 6, 20-093 Lublin

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów