Numer projektu: 411
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Uwolnij stres. Strefa relaksu w otoczeniu natury.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Celem projektu jest edukacja młodzieży liceum w kwestii radzenia sobie ze stresem oraz stworzenie strefy relaksu, która pozytywnie wpłynie na jakość odpoczynku i zdrowie uczniów w naszej szkole. Zakładamy, że dzięki przygotowaniu takiego miejsca oraz edukacji uczniów w zakresie zagrożeń wynikających z nadmiernego stresu uda nam się podnieść samoświadomość naszych wychowanków w temacie radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wierzymy, że edukacja psychologiczna oraz zapewnienie cichej przestrzeni, w której uczniowie będą mogli odpocząć, zebrać myśli oraz aktywnie się zrelaksować, zmniejszą poziom stresu uczniów naszej szkoły. 
Plan działania

Plan działania

We współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie zamierzamy przeprowadzić cykl warsztatów edukacyjnych dotyczących stresu i występowania zaburzeń psychicznych u młodzieży oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami, w tym szukania pomocy. Na podstawie wiedzy zdobytej w czasie warsztatów pragniemy razem z uczniami zaprojektować i stworzyć przyjazną, zieloną strefę wyciszenia z wykorzystaniem aktywnych form odpoczynku. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania chcemy przeprowadzić na terenie budynku szkoły. Planujemy nawiązać współpracę z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie.
Harmonogram projektu:
 • przeprowadzenie warsztatów (styczeń-marzec)
 • projekt i przygotowanie cichego pokoju relaksu (przez cały okres trwania projektu), w tym np.:
  • przygotowanie oddychającej ściany - zakup i przesadzenie roślin;
  • przygotowanie stanowisk wypoczynkowych;
  • aranżacja kącika czytelniczego;
  • wyposażenie aneksu kuchennego do przygotowania herbaty
  • zakup głośników do słuchania muzyki relaksacyjnej lub dźwięków natury. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Warsztaty psychologiczne oraz przygotowanie koncepcji pokoju relaksacji mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie. Po zakończeniu tej części projektu, w razie konieczności, niezbędne do wyposażenia pokoju rzeczy można zakupić online. Przygotowanie strefy odpoczynku musi odbywać się stacjonarnie w szkole, jednak może mieć miejsce nawet w marcu lub kwietniu, gdy sytuacja epidemiczna w Polsce powinna być stabilna. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy będą współtworzyć projekt pokoju relaksacji, a następnie go wykonają. Ponadto wszyscy uczniowie liceum w czasie warsztatów nabędą wiedzę w zakresie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą nagromadzenie stresu, oraz dowiedzą się, jakie metody można zastosować w walce ze stresem. Uczniowie nauczą się technik relaksacyjnych, które będą mogli wykorzystywać w stresujących dla siebie sytuacjach, a także wprowadzić do codziennego życia. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant chcemy przeznaczyć na stworzenie w szkole przyjaznej strefy do odpoczynku i relaksu pomiędzy zajęciami. Grant pozwoli nam na wdrożenie wiedzy i umiejętności zdobytych na warsztatach oraz zostanie wykorzystany na zakup wyposażenia przestrzeni relaksacyjnej (np. głośników, roślin oraz farb, puf, hamaków czy poduszek). 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Stres jest obecny w życiu każdego. Coraz częściej dotyczy również ludzi młodych. Obecnie uznaje się go za jedną z czterech najpoważniejszych przyczyn występowania depresji i jeden z poważniejszych problemów u dzieci i młodzieży. Powoduje nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu oraz zaburzenie w sferze psychicznej.  Niezwykle ważne jest, żeby młodzi ludzie nauczyli się radzić sobie z problemami zarówno w szkole, jak i poza nią. Pozwoli im to na skupienie się na nauce oraz osiąganie własnych celów, a także poprawienie relacji w grupie rówieśniczej. Dlatego właśnie pierwszym etapem naszego projektu jest solidna edukacja w zakresie zagrożeń powodowanych przez stres oraz technik radzenia sobie z nim. W związku ze specyfiką programu matury międzynarodowej, który jest realizowany w naszej szkole, uczniowie w swoich planach zajęć mają “okienka”, które przeznaczają na pracę własną lub odpoczynek, dlatego pokój, w którym mogliby spędzać czas między lekcjami, powinien być miejscem przyjaznym i wolnym od stresu. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się zorganizować cykl warsztatów psychologicznych dotyczących radzenia sobie ze stresem. Warsztaty były prowadzone przez pracowników oraz studentów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Spotkania odbyły się w trybie on-line i miały miejsce w marcu. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie klas licealnych pre-ib. W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest stres, w jaki sposób odróżnić go od zaburzeń wymagających konsultacji ze specjalistą oraz poznali techniki relaksacyjne.
Następnie grupa projektowa zajęła się tworzeniem projektu pokoju relaksu. Ustalono, co powinno znaleźć się w takim pomieszczeniu, i zaplanowano harmonogram prac.
W kwietniu udało się spotkać w szkole i rozpocząć prace nad odpowiednim zagospodarowaniem wspólnej przestrzeni do relaksu (zakup mebli, hamaków, pergoli i kwiatów, oraz pomalowanie ścian).
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wzrost liczby zachorowań oraz trudna sytuacja epidemiczna wpłynęły na opóźnienie realizacji projektu. Zamknięcie sklepów spowodowało trudności w zakupie potrzebnych przedmiotów oraz wzrost kosztów związany z dostawą. Dbając o bezpieczeństwo uczniów, podjęto decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia prac w szkole.  W związku z tym nie udało się dokończyć aranżacji strefy relaksu do terminu sprawozdania. Planujemy zakończyć wszelkie prace do końca kwietnia.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie dowiedzieli się czym jest stres oraz w jaki sposób radzić sobie z jego negatywnymi skutkami. Mieli możliwość przećwiczenia różnych technik relaksacji i wyboru odpowiedniej dla siebie. Wspólne rozmowy uświadomiły uczniom, że nie są sami ze swoimi emocjami, a problem nadmiernego stresu dotyka zarówno ich, jak i nauczycieli. 
Osoby wchodzące w skład grupy projektowej miały możliwość uczestniczyć od samego początku w planowaniu prac i bezpośrednio wpłynąć na finalny rezultat. Dodatkowo miały możliwość kształtowania umiejętności pracy w grupie.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Dzięki realizacji projektu społeczność szkolna zyskała pokój do relaksu, który był bardzo potrzebny. Podniesiona została również świadomość uczniów w kwestii zdrowia psychicznego.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Szczególnie dumni jesteśmy z faktu, że to nie nauczyciele zaplanowali i zlecili zadania, a sami uczestnicy grupy projektowej przejęli inicjatywę. Na podstawie warsztatów i wiedzy zdobytej we własnym zakresie został stworzony plan pokoju oraz lista wyposażenia strefy relaksu. Uczniowie zwrócili szczególną uwagę na dobór odpowiednich gatunków kwiatów (nieuczulające, nietrujące, produkujące dużo tlenu) oraz kolor ścian.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Wiemy teraz, że powinniśmy podjąć działania niezwłocznie po akceptacji planu pracy. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju byliśmy zmuszeni odroczyć w czasie niektóre działania, co wpłynęło na nieukończenie strefy relaksu do dnia sprawozdania.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmieniły się terminy realizacji poszczególnych etapów projektu.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup wyposażenia pokoju relaksu:
 • kwiaty doniczkowe,
 • doniczki,
 • kratka ogrodowa z łukiem,
 • farby oraz narzędzia malarskie,
 • meble,
 • hamaki oraz system mocowania,
 • wypełnienie do puf.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://youtu.be/Majo_j93u_w - udokumentowanie pracy grupy projektowej

Szkoła

Kolegium Europejskie – Europejskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Adres

ul. Ślusarska 9, 30-710 Kraków

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów