Numer projektu: 414
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

GASTRONOM NIE MARNUJE

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Program GASTRONOM NIE MARNUJE powstał jako forma popularyzowania w środowisku szkolnym i lokalnym sposobów wykorzystania „pełnowartościowej” żywości, która pozostała po procesie produkcyjnym lub w wyniku nadwyżki w planowanych zakupach.

Tematyka programu:
Seria wykładów na temat „niemarnowania” żywności:
- idea „niemarnowania” żywności (jak było? jak jest? Z jakimi problemami przychodzi nam się zmierzać w związku z nadprodukcją żywności, „niszczeniem” żywności?
- kraje wysoko rozwinięte a nadmierna konsumpcja, kraje trzeciego świata - głód (identyfikacja problemu, stopniowy rozwój świadomości);
- jaką odgrywamy rolę w tym procesie, jaki jest wpływ każdego z nas na obecną rzeczywistość oraz jaką mamy sprawczość (czy każdy z nas może dokonać zmian???);
- dyskusje i warsztaty nt. wykorzystania „resztek” (poprodukcyjne, zapasów „lodówkowych”itp.) w domu i w pracy..., realny zysk;
- marnowanie żywności a jej wpływ na stan planety;
- cykliczne warsztaty "Od pola do kosza" – tematyka warsztatów ukierunkowana na
elastyczne wykorzystanie do przygotowania potraw z pozyskanych surowców „gotujemy z tego co mamy” (w planie współpraca ze sklepami, surowce z własnych zasobów), z
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa żywności;
- jak planować, kupować i gotować żeby w koszu znalazły się tylko opakowania?
- ukierunkowanie na sezonowość surowców żywnościowych, np. warsztaty kulinarne z
wykorzystaniem sezonowych warzyw i owoców w całości i tych tzw. „wczorajszych”
(stragany - warzywa i owoce, które nie zostały sprzedane na bieżąco i zostały zastąpione „świeżą” dostawą)
Plan działania

Plan działania

Program jest przewidziany dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz we współpracy z Federacja Polskich Banków Żywności, kucharzami, sklepami, straganami.
Jego realizacja przebiegać będzie w formie warsztatów kulinarnych prowadzonych w formie stacjonarnej i online, wykładów (wideokonferencje), udostępnianych dla uczniów ZSOiZ podczas lekcji wychowawczych. Planowana jest seria warsztatów, które zostaną
zarejestrowane i udostępnione przez telewizję lokalną dla szerszej grupy odbiorców.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania będą prowadzone w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 oraz będą kontynuowane w kolejnych latach.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Wykłady będą powadzone w formie online, nauczanie zdalne nie zakłóci ich przebiegu. Warsztaty będą prowadzone w formie wideokonferencji, które mogą odbywać się zarówno w pracowni szkolnej jak i u każdego ucznia w jego kuchni.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Celem projektu dla uczniów jest nabywanie i utrwalanie umiejętności planowania zakupów i codziennego wyżywienia oraz wykorzystania surowców/produktów żywnościowych „do końca”, co pozwoli na efektywniejszą gospodarkę swoim budżetem, a także stopniowego nabierania nawyku czytania etykiet produktów.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Przyznany grant zostanie przeznaczony na zakup sprzętu do przeprowadzania wideokonferencji w pracowni gastronomicznej.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Pomimo iż wiele organizacji, fundacji, kucharzy i „zwykłych” ludzi pochyla się nad tym
obszarem i szuka różnych dróg edukacyjnych, rozwiązań mających na celu uzmysłowienie wagi problemu i dąży do pogłębienia wzrostu świadomości w społeczeństwie, to jednak nadal jest bardzo dużo do zrobienia w obszarze kształtowania zachowań, które pozwolą nam jak najmniej marnować, i w jak największym stopniu wykorzystywać surowce żywnościowe.
Żeby skutecznie wprowadzić dobre nawyki i zmiany w kuchni, należy sukcesywnie
zwiększać świadomość już od najmłodszych lat, starając się na każdym etapie kształcenia wprowadzać treści dotyczące niemarnowania żywności. Wzrost świadomości (poza kształceniem umiejętności przygotowania potraw), dotyczy szczególnie młodzieży kształcącej się w szkołach o profilu gastronomicznym. Niech zmiana rozpocznie się od szkoły!

Szkoła

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego

Adres

Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów