Numer projektu: 444
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

GeoGra - edukacja na planszy

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Wraz z uczniami klasy VI przygotujemy geograficzną grę planszową, która posłuży innym klasom do nauki zagadnień z geografii - uczniowie klas młodszych poznają w ten sposób różne krajobrazy Polski. Na podstawie obserwacji uczniów podczas lekcji, na których wykorzystuję gry edukacyjne, w tym gry planszowe, zauważyłam, że jest to potencjał do przekazywania w przystępny sposób materiału poruszanego na zajęciach. Uczniowie nie tylko łatwo zapamiętują treści, ale również świetnie się przy tym bawią (nauka przez zabawę). Ponadto uczniowie, przygotowując projekt, rozwiną kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość. Na koniec projektu osoby uczestniczące w projekcie przeprowadzą lekcję geografii w młodszej klasie, wykorzystując stworzony przez siebie środek dydaktyczny - przygotowaną grę planszową. Naszym marzeniem jest wydanie naszej gry planszowej w kilku egzemplarzach (biblioteka szkolna, sala geograficzna) na użytek szkoły, a także, jeśli się uda, przygotowanie egzemplarzy na sprzedaż, z której zebrane pieniądze trafią do potrzebujących (dzieci z Afryki, które czekają na swoją własną klasę).
Plan działania

Plan działania

Uczniowie otrzymają określone zadania, każdy będzie odpowiedzialny za poszczególne etapy stworzenia gry. Podczas spotkań bieżących będziemy dzielić się pomysłami i konsultować je z pozostałymi członkami zespołu oraz zatwierdzać najciekawsze z nich. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Praca będzie odbywać się na zajęciach stacjonarnych lub poprzez aplikację Teams. Uczniowie w domach będą przygotowywali własne pomysły, a następnie opracowywali je.
Praca nad projektem będzie przebiegać od grudnia do czerwca i będzie podzielona na poszczególne etapy:
1. Opracowanie wstępnych informacji na temat działania gry - szkic pracy.
2. Stworzenie tła fabularnego, przebiegu gry, elementów gry - prototyp.
3. Poddanie testom przygotowanej gry.
4. Prace związane z wydaniem gry.
5. Ewaluacja pracy - lekcja pokazowa dla młodszej klasy.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Każdy uczeń będzie odpowiedzialny za poszczególne etapy, elementy gry. Projekt pozwoli uczniom na rozwijanie kompetencji społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości, które są niezwykle ważne w dorosłym życiu - obecnie wiele firm pracuje metodą projektu. Będzie to wartościowe i ciekawe doświadczenie.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcemy przeznaczyć na przygotowanie naszej gry w profesjonalnym wydaniu. Zgromadzone środki zasilą konto fundacji zajmującej się zbiórką funduszy na rzecz budowy części szkoły (klasy) w Ugandzie.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt łączy ze sobą innowacyjność, rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, a co najważniejsze pomoc tym, u których edukacja jest utrudniona z różnych względów.
Opis realizacji

Opis realizacji

Przygotowaliśmy grę planszową pt. ,,Amazonia''. Gra porusza zagadnienia związane z wilgotnym lasem równikowym oraz wylesianiem Puszczy Amazońskiej. Stworzyliśmy ciekawe narzędzie dydaktyczne, które posłuży nam na lekcjach geografii oraz na zajęciach pozalekcyjnych.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Realizacja projektu w formie zdalnej oraz długi czas oczekiwania na wydruk gry (wszelkie poprawki) spowodował wydłużenie prac nad projektem. Na początku uczniowie byli zagubieni, mieli różne pomysły, często wykluczające się, ale przy wsparciu opiekuna projektu udało się wspólnie opracować fabułę, mechanikę gry oraz wszelkie pozostałe elementy. Jednak przewidywaliśmy zakończenie projektu przed końcem roku szkolnego i jesteśmy już na dobrej drodze, aby zakończyć jego realizację.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczyli się pracować metodą projektu, był to ich pierwszy raz. Nabyli i utrwalili umiejętności pracy grupie, która przyda się w dorosłym życiu. Dostrzegli swoje mocne i słabe strony i uwierzyli we własne możliwości.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Planujemy promować naszą grę wśród nauczycieli geografii oraz uczniów. Zebrane środki zostaną przeznaczone na budowę szkoły w Ugandzie.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Z efektu końcowego. Nie spodziewaliśmy się, że możemy przygotować tak ciekawa i dobrze przygotowana graficznie gra.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Nie zastanawialibyśmy się już tak długo nad tematem gry. Po za tym na dzień dzisiejszy realizujemy założenia zgodnie z planem. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że warto dać szansę uczniom, którzy nie wierzą w swoje możliwości, a okazuje się, że mają bardzo ciekawe, inspirujące pomysły. Ogromną rolę w realizacji projektu ma nauczyciel, który z jednej strony w dużym stopniu przygląda się pracy uczniów, a z drugiej potrafi nakierować, rozwiać wątpliwości.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Na dzień dzisiejszy nie zmieniło się praktycznie nic. Startując w 1 etapie konkursu, założyliśmy ukończenie realizacji projektu do 15 czerwca i trzymamy się punktów realizacji.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ze względu na to, że wydruk gry stanowi jednorazowy koszt, to jesteśmy jeszcze w posiadaniu środków z grantu. Lada moment planujemy opłacić grę. Jesteśmy już po rozmowach z Panem Marcinem. Kilka sztuk zostanie przekazanych do biblioteki szkolnej, uczniom z grupy, a pozostałe egzemplarze zostaną przekazane na zbiórkę charytatywną.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz

Adres

Andriollego 1, 01-494 Warszawa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów