Numer projektu: 444
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

GeoGra - edukacja na planszy

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Wraz z uczniami klasy VI przygotujemy geograficzną grę planszową, która posłuży innym klasom do nauki zagadnień z geografii - uczniowie klas młodszych poznają w ten sposób różne krajobrazy Polski. Na podstawie obserwacji uczniów podczas lekcji, na których wykorzystuję gry edukacyjne, w tym gry planszowe, zauważyłam, że jest to potencjał do przekazywania w przystępny sposób materiału poruszanego na zajęciach. Uczniowie nie tylko łatwo zapamiętują treści, ale również świetnie się przy tym bawią (nauka przez zabawę). Ponadto uczniowie, przygotowując projekt, rozwiną kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość. Na koniec projektu osoby uczestniczące w projekcie przeprowadzą lekcję geografii w młodszej klasie, wykorzystując stworzony przez siebie środek dydaktyczny - przygotowaną grę planszową. Naszym marzeniem jest wydanie naszej gry planszowej w kilku egzemplarzach (biblioteka szkolna, sala geograficzna) na użytek szkoły, a także, jeśli się uda, przygotowanie egzemplarzy na sprzedaż, z której zebrane pieniądze trafią do potrzebujących (dzieci z Afryki, które czekają na swoją własną klasę).
Plan działania

Plan działania

Uczniowie otrzymają określone zadania, każdy będzie odpowiedzialny za poszczególne etapy stworzenia gry. Podczas spotkań bieżących będziemy dzielić się pomysłami i konsultować je z pozostałymi członkami zespołu oraz zatwierdzać najciekawsze z nich. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Praca będzie odbywać się na zajęciach stacjonarnych lub poprzez aplikację Teams. Uczniowie w domach będą przygotowywali własne pomysły, a następnie opracowywali je.
Praca nad projektem będzie przebiegać od grudnia do czerwca i będzie podzielona na poszczególne etapy:
1. Opracowanie wstępnych informacji na temat działania gry - szkic pracy.
2. Stworzenie tła fabularnego, przebiegu gry, elementów gry - prototyp.
3. Poddanie testom przygotowanej gry.
4. Prace związane z wydaniem gry.
5. Ewaluacja pracy - lekcja pokazowa dla młodszej klasy.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Każdy uczeń będzie odpowiedzialny za poszczególne etapy, elementy gry. Projekt pozwoli uczniom na rozwijanie kompetencji społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości, które są niezwykle ważne w dorosłym życiu - obecnie wiele firm pracuje metodą projektu. Będzie to wartościowe i ciekawe doświadczenie.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcemy przeznaczyć na przygotowanie naszej gry w profesjonalnym wydaniu. Zgromadzone środki zasilą konto fundacji zajmującej się zbiórką funduszy na rzecz budowy części szkoły (klasy) w Ugandzie.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt łączy ze sobą innowacyjność, rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, a co najważniejsze pomoc tym, u których edukacja jest utrudniona z różnych względów.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz

Adres

Andriollego 1, 01-494 Warszawa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów