Numer projektu: 68
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Integracyjni ekologiczni

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Uczniowie mojej klasy uszyli własną maskotkę - kropelkę wody, która w założeniu projektu ma odwiedzać szkoły partnerskie na całym świecie. Kropelka wyruszy z naszej szkoły z symbolami związanymi z naszym regionem i w każdej szkole partnerskiej dostanie "bagaż" symboli danego miasta, regionu, kraju, itp. Głównym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej w codziennym życiu. Chcemy poznać nawyki ekologiczne uczniów z innych części świata, a tym samym uczyć się tych prawidłowych wzajemnie. W trakcie projektu zostanie przygotowana ankieta online, która będzie gromadziła dane dotyczące różnych aspektów życia, a efektem będzie stworzenie globalnego raportu ekologicznego. Dodatkowo podróż maskotki będzie odnotowywana elektronicznie na specjalnie przygotowywanej stronie internetowej, na której znajda się zarówno zdjęcia, filmy i inne multimedia związane z podróżą. Efektem końcowym będzie napisana wspólnie książka o przygodach kropelki oparta na rzeczywistych perypetiach jakie będą miały miejsce w trakcie wędrówki.
Plan działania

Plan działania

W pierwszej kolejności uszyliśmy maskotkę. Poszukaliśmy już pierwszych partnerów, którzy przyjmą naszą maskotkę. To właśnie ich poprosiliśmy, aby korzystając z własnej sieci kontaktów znaleźli kolejne miejsca na świecie gdzie mogą wysłać maskotkę. Wraz z partnerem prosimy o podanie danych kontaktowych, a byśmy mogli z każdym partnerem choć raz zobaczyć się na video. Do każdego wyślemy przygotowaną ankietę w j. angielskim z prośbą o przetłumaczenie jej na swój język ojczysty i rozpropagowaniu jej w środowisku lokalnym. Zebrane dane zostaną wpisane do specjalnie przygotowanego formularza i podsumowane przez nas w postaci globalnego raportu z podziałem  na kontynenty, kraje oraz regiony. Stworzymy własną mapę miejsc lepiej i gorzej przygotowanych pod względem świadomości ekologicznej, możliwości technicznych związanych z ochroną środowiska itd. Każdy z naszych partnerów zostanie zobowiązany do przygotowania niewielkiego happeningu związanego z ekologią na terenie swojej miejscowości czy regionu. Wszystkie działania będą odnotowywane, udokumentowane w postaci zdjęć, filmów czy innych materiałów elektronicznych i udostępnianie wszystkim zainteresowanym poprzez publikację na przygotowywanej stronie internetowej. Na początku każdego miesiąca nasi partnerzy dostaną wspólnie ustalone wytyczne do realizacji na dany miesiąc, a na koniec tego okresu zostaną poproszeni o przedstawienie, udokumentowanie swoich działań. 
Finalnie nasza maskotka pod koniec maja wróci do nas z całym bagażem doświadczeń i w tym samym czasie zaczniemy tworzyć książkę o jej podróży. Każdy rozdział to historia pobytu w innym miejscu. Efekt w wersji elektronicznej, a jeśli się uda w wersji papierowej zostanie przedstawiony przed zakończeniem roku szkolnego. Pierwotnie książka powstanie w języku angielski, ale każdy z naszych partnerów będzie mógł przetłumaczyć ją na swój język i wszystkie wersje językowe pojawią się na naszej stronie internetowej.
Uwaga, moi uczniowie to w przeważającej większości uczniowie o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Cały projekt jest ich pomysłem i ich inicjatywą. Dlatego wymaga on od nich dużego poświęcenia.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany globalnie, a więc miejscem dokumentacji poświadczającej jego realizację będzie Internet. Początek projektu to Dzień Edukacji Narodowej. Do każdego 10tego dnia nowego miesiąca zostaną ustalone wspólne wytyczne do realizacji, a 3-5 ostatnich dni miesiąca będzie czasem składania sprawozdań. Maskotka w każdym miejscu może spędzić maksymalnie tydzień, a każde jej przesłanie dalej skutkuje zamieszczeniem wpisu na stronie internetowej.
Finalne przesłanie maskotki do naszej szkoły planowane jest w ostatnim tygodniu maja.
Z dniem 1 czerwca rusza tworzenie wersji ostatecznej książki, która będzie się składać z przygód w danym miejscu (które to wstępnie będą spisywane na bieżąco po opuszczenia miejsca przez maskotkę).
Do 20 czerwca planowane jest stworzenie ostatecznej wersji książki w języku angielskim i polskim, a jeżeli partnerzy będą systematycznie śledzić nasze poczynania to również w innych wersjach językowych. 
Jeżeli uda nam się znaleźć wsparcie to w okresie lipiec/sierpień powstanie papierowa wersja książki.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nie panujemy większych zmian w przypadku wprowadzenia nauki zdalnej, ponieważ większa część projektu jest  oparta na trybie zdalnym. Jedynym utrudnieniem będzie zorganizowanie wspólnego spotkania video z racji różnych możliwości technologicznych w domach uczniów co postaramy się rozwiązać w dostępny sposób uzależniony od powstałych przepisów.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej są odpowiedzialny za cały przebieg projektu. Będą monitorować realizację projektu - korzystając z maili szkolnych będą w kontakcie z pozostałymi partnerami. Będą współtworzyć i edytować stronę internetową. Ustalają harmonogram pracy oraz rozliczają partnerów z wykonywania zadań. Wraz z partnerami stworzą wspólną książkę o przygodach kropelki wody, przygotują szatę graficzną oraz zaprojektują propozycje swojego logo projektu.
Nauczą się odpowiedzialności za własne działania, planowania zadań, samokontroli, a co najważniejsze zachowań społecznych w tym komunikacji, negocjacji i rozwijania kompetencji językowych. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcielibyśmy przeznaczyć na stworzenie w pełni profesjonalnej strony internetowej. Myślimy również nad zorganizowaniem krótkich wyjazdów nad najbardziej popularne akweny wodne, celem spopularyzowania wiedzy związanej z ochroną środowiska, a w szczególności wodnego.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt w pełni wymyślony i zaplanowany przez uczniów klasy integracyjnej, w której wśród uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych dominują uczniowie z Zespołem Aspergera. Dodatkowo uczniowie w dobie pandemii postanowili przełamać pewne stereotypy, a dodatkowo przełamać swoje słabości (uczniowie z Zespołem Aspergera mają problem z nawiązywaniem jakichkolwiek relacji). Temat nie jest może oryginalny, ale samo planowane wykonanie i zaplanowanie jest już moim zdaniem innowacyjne.
Opis realizacji

Opis realizacji

Pomysł naszego projektu w trakcie jego trwania stale się modernizował, a wynikało to z wielu powodów. Pierwszym problemem były czas nauczania zdalnego - z racji, że autorami, jak i wykonawcami są uczniowie o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych to zdalne nauczanie niestety nie pomagało nam w nawiązywaniu relacji. Krótko o po powrocie nastąpiły ferie zimowe, a chwilę później do naszej grupy, klasy i szkoły dołączyli uczniowie z Ukrainy (uchodźcy z różnych części kraju). Z racji, że nasza placówka ma charakter integracyjny, a nasi uczniowie mają wysoko rozwiniętą empatię to ostatnie tygodnie skupili się głównie na pomocy swoim nowym kolegom i koleżankom. Niemniej jednak przystąpili również do realizacji projektu - przygotowali szablon strony internetowej poświęconej projektowi - całkowicie stworzona, zaprojektowana i uzupełniana przez uczniów. Kolejnym etapem było przygotowanie ankiety w języku polskim oraz angielskim poświęconej tematom ekologicznym związanym z projektem. Ankieta jest w trakcie zbierania odpowiedzi:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiKb60EGJrzyRQbBdjg0Ar7k1U34jVrzXlT7k-Be-OsbJ2hg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiKb60EGJrzyRQbBdjg0Ar7k1U34jVrzXlT7k-Be-OsbJ2hg/viewform?usp=sf_link
Ustaliliśmy, że niezależnie od konkursu dajemy sobie czas do czerwca, bo chcemy opracować raport, na który złoży się wiele odpowiedzi z różnych części globu. 
Uczniowie przygotowują również raport na temat średniego zużycia wody na jednego mieszkańca wody w naszym mieście, ale pokusili się ostatnio o poszukiwania takich samych danych w innych miastach Polski i innych krajów.
W ramach tworzenia strony pojawił się pomysł partnerstwa z firmami. W tym celu powstały przykładowe loga projektu, które będą widniały na stronach internetowych naszych partnerów, oraz fizycznie w lokalizacjach firm. W tym celu uczniowie mojej klasy stworzyli wiadomość email, którą rozsyłali po różnych przedsiębiorstwach (sami wyszukiwali adresatów), które w ich mniemaniu mogą być ekologiczne. Niestety niewiele firm odpowiedziało na te propozycje, ale w związku z wydłużeniem naszych prac ustaliliśmy, że taka wiadomość zostanie wysłana kilkukrotnie, aż uzyskają odpowiedź. W tym celu również staram się nawiązać współpracę medialną, aby nagłośnić działania uczniów i tym samym uwiarygodnić ich działania.
Z przyczyn pandemicznych nasza maskotka oczekuje wysłania do naszych partnerów - lista jest długa, ale obostrzenia pandemiczne w wielu krajach niestety nie pozwalają na wykonanie tego zadania. Niemniej jednak plany również zostaną zrealizowane, a samo przesyłanie maskotki zostanie poszerzone o tworzenie nie tylko mapy, ale elektronicznej książeczki z przygodami naszej kropelki. Dodatkowo w umowach z naszymi partnerami mamy założenie, że z każdego miejsca do którego trafi maskotka zostanie dołączona do paczki widokówka z życzeniami dla wszystkich uczestniczących w tym projekcie.
Adres powstajacej naszej strony
https://sites.google.com/szkola-inowroclaw.pl/ekology/strona-g%C5%82%C3%B3wna
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Spotkaliśmy się z wieloma wyzwaniami - pandemia, wojna na Ukrainie i napływający uchodźcy, którzy trafili do naszej szkoły, klasy i tym samym zespołu (a cześć z nich zamieszkała w domach naszych uczestników), brak reakcji ze strony społeczeństwa - lokalni przedsiębiorcy jak i duże firmy nie traktowały, a niektóre nadal nie traktują poważnie naszych działań - z tym jednak potrafimy sobie radzić, bo uczniowie z zaburzeniami spotykają się z "odrzuceniem" w życiu codziennym. Dla nas pomimo wszystko jest to wyzwanie - uczymy się stawiać czoła przeciwnościom, tworzyć nowe lepsze argumenty i walczyć o swoje pomysły. Dużym wyzwaniem było stworzenie strony internetowej, ale jak się okazało grupa uczniów z naszego zespołu postawiła sobie to za cel główny. Największym wyzwaniem była samodzielność w działaniu - pod okiem opiekuna grupa musiała sama podzielić się zadaniami, wzajemnie w zespole rozliczać się z wykonania zadań, szukać rozwiązań, kontaktów. Mogę powiedzieć, że jestem z nich dumny - osiągnęli postęp nie tylko na polu edukacyjnym, ale największy na polu terapeutycznym. Ogromna większość przezwyciężyła wiele ze swoich lęków, głównie związanych z funkcjonowaniem społecznym. Dla nas to już wygrana, której nie można kupić.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie w projekcie poprawili umiejętności współpracy, nauczyli się podziału obowiązków, terminowości, tworzenia sprawozdań, prezentowania swoich sukcesów, a co ważniejsze również porażek. W ogromnej większości przezwyciężyli swoje lęki społeczne, nauczyli się nawiązywać relacje międzyludzkie (a dla osób w spektrum autyzmu to jest ogromne osiągnięcie). Nauczyli się komunikować nie tylko w zamkniętej przestrzeni jaką jest klasa czy szkoła, ale również z osobami im nieznanymi. Rozwinęli swoje umiejętności edytorskie tworząc całkowicie samodzielnie ankiety, wiadomości email, sprawozdania, tabele, wykresy, etc.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Moim zdaniem największa korzyść to budowanie szacunku, tolerancji i akceptacji. Lokalna społeczność mogła zauważyć, że "inny" nie znaczy gorszy. Niestety mentalność mieszkańców naszej społeczności jest jedna - osoby z SPE są "gorsze". W tym projekcie nasze dzieciaki pokazały, że potrafią dużo, że mają głowy pełne pomysłów i co najważniejsze, że chcą zmieniać świat dla siebie i dla innych. Coraz liczniejsze zaangażowanie mieszkańców w chociażby wypełnianie ankiety czy odpisywanie na wiadomości pokazuje, że ich działanie ma sens. Kolejną korzyścią będzie zapewne przygotowany raport - to w nim znajdą się zdaniem autorów projektu - moich uczniów najważniejsze dane - nie te, które znamy z urzędu (i czasem budzą wątpliwości), ale przygotowane przez niezależnych młodych pasjonatów.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumnie z tego, że pomimo wielu przeszkód działamy w projekcie i nie bacząc na kończący się czas konkursu działamy dalej dążąc do swojego celu. Ja jako opiekun grupy jestem dumny z tego, że moje dzieciaki pokonały własne słabości, lęki i opory. Nie wszystko jeszcze osiągnęliśmy, ale zrobiliśmy ogromny krok ku lepszemu.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Zapewne staralibyśmy się podczas planowania działań wziąć pod uwagę większą liczbę przeszkód, choć wielu się nie spodziewaliśmy. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Nasz grant jeszcze nie został wykorzystany. Powód jest bardzo prosty - to jeszcze nie koniec. Założyliśmy sobie, że na zakończenie projektu wraz ze swoimi danymi, wynikami, raportem wstępnym udamy się do wybranych akwenów wodnych i przedstawimy swoje dane osobom tam zarządzającym. Nasz grant będzie inwestycją w podróż. 
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://sites.google.com/szkola-inowroclaw.pl/ekology/strona-g%C5%82%C3%B3wna

Szkoła

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu

Adres

ul. Najświętszej Marii Panny 23 / ul. Szklarska 7, 88-100 Inowrocław

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów