Numer projektu: 31
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Zakładamy łąkę kwietną

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

 Najważniejszym punktem tego projektu będzie sianie łąki kwietnej oraz umieszczenie wokół niej własnoręcznie zrobionych domków dla owadów.  Projekt będzie miał formę innowacji.  „Zakładamy łąkę kwietną” to szereg działań edukacyjnych i praktycznych ściśle związanych z edukacją przyrodniczą. Innowacja ma wymiar wieloetapowy- na początku przekazane będą treści merytoryczne- co to są pszczoły, co robią, jaki wkład mają w ekosystem; zaplanowane jest także spotkanie z ekspertami: np. pszczelarzem. 
Plan działania

Plan działania

Jednym z pierwszych działań będą warsztaty z rodzicami ( w miarę możliwości, zgodnie z aktualnymi obostrzeniami) na których wykonywane będą domki dla owadów. Materiały na domki pochodzić będą w części ze sponsoringu sklepów budowlanych czy hurtowni. Kolejny etap to główne założenie innowacji czyli założenie łąki kwietnej na terenie szkoły: przygotowanie i ograniczenie terenu, spotkanie z ekspertem, zasadzenie drzewa miododajnego oraz łąki, umieszczenie domków dla owadów oraz systematyczna dbałość o łąkę. Założeniem innowacji jest duże zaangażowanie dzieci i rodziców w planowane działanie, tak aby wszyscy poczuli odpowiedzialność za produkt końcowy, ale także mieli swój wkład w łąkę. Budowanie świadomości przyrodniczej, dbanie o środowisko (łąki kwietne pochłaniają więcej szkodliwych cząsteczek smogu niż niektóre drzewa) sprawia że w najmłodszych rodzi się naturalna potrzeba troski o najbliższe otoczenie. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Styczeń/luty: prelekcje, spotkania z ekspertami (pszczelarzem), warsztaty z rodzicami: budowanie domków dla owadów
Kwiecień/maj: przygotowanie terenu pod łąkę, sianie nasion, sadzenie kwiatów i drzew, rozmieszczanie domków dla owadów.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W wypadku nauki zdalnej czy hybrydowej domki zbudowane zostałyby przez uczniów i rodziców w ich domach, natomiast spotkania z ekspertami poprzez platformę Teams.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie:
  • pogłębią wiedzę przyrodniczą,
  • poznają atrakcyjne formy nauki,
  • podniosą sprawność motoryczną ręki,
  • nabędą poczucie odpowiedzialności za swój wytwór pracy
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

- zakup materiałów na budowę domków dla owadów
- nasiona, ziemia, cebulki kwiatów
- drzewka miododajne
- ogrodzenie terenu
- nawóz do kwiatów
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Świadomość dbania o środowisko jest w dobie kryzysu klimatycznego niesamowicie ważna. Łąka kwietna pochłania więcej szkodliwych cząsteczek niż drzewa. Nasza szkoła znajduje się na terenie przemysłowym- wokół kopalnie. Łąka pomogłaby zarówno pszczołom i owadom, ale także mieszkańcom naszej społeczności.
Dbanie o swoje dzieło zbliżyłoby środowisko lokalne (uczniów, rodziców i nauczycieli), czyn społeczny to to, czego często brakuje w szkolnej codzienności. Czas spędzony na łące, mógłby dać namiastkę wsi w naszym zurbanizowanym otoczeniu.
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się zakupić dwa duże domki dla owadów, a także wynająć glebogryzarkę, która przygotowała teren pod łąkę. Z wygranych pieniędzy udało się także zakupić nasiona łąki kwietnej. 
Łąka spotkała się z pozytywnym odbiorem w środowisku lokalnym- jesteśmy w trakcie pisania artykułu dla lokalnych portali internetowych oraz edukacyjnych.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Łąka okazała się świetnym pomysłem, otrzymaliśmy dobre słowa ze strony dyrekcji, rodziców, ale przede wszystkim dzieci. 
Problemem okazał się teren jaki otrzymaliśmy do zagospodarowania- gleba bardzo twarda, pełna korzeni. Udało się jednak ten problem rozwiązać- w akcję włączył się oddział Zieleni Miejskiej Rybnik!
Dzięki tej pomocy przeszliśmy na kolejny etap- siania! To już okazało się nie lada atrakcją i frajdą dla uczniów naszej szkoły! 
Teraz czekamy na trochę ciepła i słońca!
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Poszerzyliśmy ich wiedzę na temat istoty występowania pszczół i owadów w ekosystemie, zaangażowaliśmy je w prace ogrodowe, sianie i porządkowanie, przeprowadziliśmy prelekcje z udziałem przedstawicieli Fundacji Pasieki Miejskiej Żory.
Nauczyliśmy się także jak  należy samą łąkę założyć- droga "od łopaty aż po kwiaty".
Przygotowaliśmy rysunkowe zielniki z roślinami, które na naszej łące zakwitną- i tu udało nam się odkryć gatunki kwiatów i ziół.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

- nowe miejsce do nauki i wypoczynku na terenie szkoły
- edukacja proekologiczna
- współpraca
- kontakty z fundacjami, ośrodkami miejskimi
- pozyskiwanie sponsorów i zachęcenie ich do współpracy na rzecz środowiska
- promocja szkoły i działań na rzecz czystego powietrza oraz ekologii 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Mówiąc nieskromnie- z wszystkiego!
Cieszy przede wszystkim zadowolenie uczniów. Ważnym aspektem jest zjednoczenie wielu instytucji wokół naszej szkoły, zjednanie ich życzliwości i działanie zgodne z zasadą "Razem możemy więcej". Cieszy też fakt, że środowisko lokalne jest coraz bardziej wrażliwe na ruchy proeko.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Zaangażowałabym większą społeczność szkolną, tak aby działania podzielić także na uczniów z innych klas szkoły.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Udało nam się zakupić dwa duże domki dla owadów, a także e zakupić nasiona łąki kwietnej i specjalistyczne ekologiczne nawozy.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://vimeo.com/700786639

Szkoła

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 36

Adres

Sztolniowa 29b, 44-251 Rybnik

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów