Numer projektu: 145
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa
Liczba głosów: 4538

JĘZYK NIEMIECKI W BRANŻY GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIEJ

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W roku szkolnym 2007/2008 w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu młodzież rozpoczęła naukę w nowym typie szkoły, tj. technikum hotelarskim. Otwarcie nowej szkoły spotkało się z ogromnym zainteresowanie absolwentów gimnazjów chcących kształcić się z zawodzie technik hotelarstwa. Nasz projekt jest odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży tym kierunkiem kształcenia. Niezmiernie istotnym czynnikiem będzie tutaj podniesienie ich kompetencji językowych, z naciskiem na język zawodowy ( branżowy). Potrzeba realizacji projektu wynika również z konieczności dostosowania kwalifikacji zawodowych do nowych wymogów i sytuacji na rynku pracy. Dzięki dobrej znajomości języka zawodowego młodzież będzie lepiej przygotowana do przyszłego zawodu, wzrośnie ich kompetencja oraz zaspokojone będą oczekiwania przyszłego pracodawcy - znajomość języka zawodowego będzie dodatkowym atutem absolwentów.   Udział szkoły oraz uczniów klas hotelarskich w projektach unijnych Erasmus + wymusza na uczestnikach praktyczną znajomość języka obcego, w przypadku naszej szkoły jest to język niemiecki. 
Celem  naszych działań są praktyczne zajęcia z języka niemieckiego zawodowego:
opracowanie słownictwa oraz zwrotów związanych z branżą hotelarsko-gastronomiczną, opracowanie podręcznego samouczka do nauki języka niemieckiego zawodowego dla ucznia  (szata graficzna, zdjęcia-rysunki, linki do przydatnych stron internetowych, nazwa broszury będą przygotowywane przez uczestników projektu podczas wspólnych zajęć)

 
Plan działania

Plan działania

Działania:

·       Praktyczne zajęcia z języka niemieckiego zawodowego:

-opracowanie słownictwa oraz zwrotów związanych z branżą hotelarsko -gastronomiczną. Zajęcia odbywać się będą w trakcie praktycznych ćwiczeń 
·       opracowanie podręcznego samouczka do nauki języka niemieckiego zawodowego (szata graficzna, zdjęcia-rysunki, linki do przydatnych stron internetowych, nazwa broszury będą przygotowywane przez uczestników projektu podczas wspólnych zajęć)
·       Organizacja konkursu  wiedzy z języka niemieckiego zawodowego dotyczącego opracowanego materiału leksykalnego i gramatycznego, konkurs będzie skierowany do uczniów Zespołu Szkół uczestniczących w projekcie i realizujących założone działania, w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce
·       Prezentacja rezultatów pracy młodzieży klas wojskowych: 

Narzędzia promocji i upowszechniania rezultatów: ulotki rozpowszechniane wśród uczniów ZS, plakaty na terenie szkoły, strona www.zs.mielec.pl, facebook, prezentacje multimedialne wykonane przez uczestników projektu, prace plastyczne uczniów ZS, kolaż wykonany przez uczestników projektu artykuł w prasie lokalnej „KORSO”, mediach społecznościowych: „W Cieniu Jupiterów”, dotyczących działań przeprowadzonych przez młodzież.
Na facebooku zostanie założone wydarzenie, związane z realizowanym projektem. Wszyscy uczestnicy działań projektowych będą otrzymywali  regularne powiadomienia administratora , a także posty przypominające o codziennym głosowaniu na projekt.
Wszystkie materiały zaopatrzone będą w logo projektu, logo szkoły oraz informacje o finansowaniu projektu. 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie od grudnia 2021 do czerwca 2022 w Zespole Szkół im.prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, podczas zajęć j.niemieckiego a także poza zajęciami szkolnymi. W ramach realizacji projektu planujemy zorganizować systematyczne spotkania uczniów służące zarządzaniu i koordynowaniu projektem. 


Działania:
 
  1. Spotkanie inauguracyjne:
 
- zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w kursie
- rozeznanie oczekiwań uczniów wynikających z uczestnictwa w kursie ( ankieta )
- przekazanie pomocy dydaktycznych uczniom
 2. Zapoznanie uczniów z programem kursu i harmonogramem spotkań  na cały rok
 3. Realizacja kursu w ramach projektu zgodnie z harmonogramem
 4. Zdiagnozowanie osiągnięć uczniów
 5. Ewaluacja

 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Grupy docelowe: 
 
Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich Technikum Hotelarskiego chcących z własnej inicjatywy udoskonalić swoje umiejętności w posługiwaniu się językami obcymi w branży gastronomiczno-hotelarskiej.  Celem projektu jest pomoc zdolnej młodzieży, poprzez umożliwianie jej nieodpłatnego udziału w organizowanych przez szkołę zajęciach oraz dofinansowywanie realizacji wybranych przedsięwzięć służących rozwojowi intelektualnemu.

Wielu z uczestników warsztatów ma już sprecyzowane zainteresowania – chcemy im pomóc w ich rozwijaniu. Temu celowi służą przede wszystkim nasze zajęcia. Na takie zajęcia zawsze warto się zgłosić, bo oprócz możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności dają one szansę poszerzenia zainteresowań, a często zyskania nowej perspektywy w spojrzeniu na siebie i dalsze życiowe plany. 


 Rezultaty:
 
 
- zwiększenie szansy na zatrudnienie w przyszłości
- aktywne włączenie uczniów w procesy zachodzące na rynku pracy
- zwiększenie zdolności komunikacyjnej
- podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości
- zwiększenie świadomości w kształtowaniu drogi zawodowej
 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu:

-dofinansowanie zakupu gablot informacyjnych , które efektywnie będą wykorzystywane do nauki języka niemieckiego, prezentacji prac uczniów

-zakup materiałów potrzebnych na wykonanie podręcznego samouczka

-nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu z j.niemieckiego

 

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe:

·       Niekonwencjonalna nauka języka niemieckiego 
·       Prezentacja klas ZS w środowisku lokalnym

 

Opis realizacji

Opis realizacji

 Celem  naszych działań były praktyczne zajęcia z języka niemieckiego zawodowego:
 opracowanie słownictwa oraz zwrotów związanych z branżą hotelarsko-gastronomiczną, opracowanie podręcznego samouczka do nauki języka niemieckiego zawodowego dla ucznia  (szata graficzna, zdjęcia-rysunki, linki do przydatnych stron internetowych, nazwa broszury będą przygotowywane przez uczestników projektu podczas wspólnych zajęć). W trakcie realizacji działań trochę uściśliliśmy zakres naszych działań. Skupiliśmy się na jednym przepisie kulinarnym. Przepis został wymyślony przez naszego ucznia, brał udział w ogólnopolskim konkursie kulinarnym a następnie wygrał ten konkurs. Stwierdziliśmy wraz z uczniami, że taki sukces należy zaakcentować i postanowiliśmy popracować nad nim trochę więcej. Grupa projektowa została podzielona na mniejsze grupy. Pierwsza część działań dotyczyła tłumaczenia poszczególnych etapów realizacji przepisu kulinarnego na język niemiecki. Każda grupa dostała swój  fragment do realizacji. Tłumaczenie dotyczyło produktów kulinarnych i ich pochodzenia, czynności w trakcie gotowania. Następnie jedna z grup miała za zadanie przygotować produkty, które były potrzebne do przygotowania potrawy. Ich zadaniem było odszukanie ich w sklepach lub w internecie. Kolejna grupa uczniów była odpowiedzialna za dokumentowanie działalności wszystkich grup, zdjęcia. Następnie kolejnym naszym działaniem było przygotowanie prezentacji multimedialnej z realizacji całego projektu. Na koniec jedna z grup była odpowiedzialna za przygotowanie papierowej ulotki promującej nasz przepis kulinarny w języku niemieckim.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Jedynym poważnym problemem jaki napotkaliśmy w trakcie naszych działań projektowych był krótki termin realizacji projektu. Ze względu na to, że grupa projektowa miała j.niemiecki tylko 2 godziny w tygodniu a działania projektowe wymagały dużego zaangażowania, wiele działań było realizowanych poza lekcjami w czasie wolnym od nauki.

 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

W trakcie realizacji działań uczniowie :
 1.Pogłębiali swoją wiedzę na temat zagadnień z języka niemieckiego.
 2.Pracowali nad swoją pewnością siebie oraz niezależnością, przygotowując się do różnych działań i je realizując.
 3.·Rozwijali swoje umiejętności przywódcze i inne talenty.
4. Uczyli się pracy w zespole,ale nie tracąc przy tym swojej indywidualności.
 5. Rozwijali umiejętności informatyczne.
6. Uwolnili swoją wyobraźnię i kreatywność.
7.Spędzali czas wolny w sposób aktywny i konstruktywny.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Nasz projekt był częścią działań, które już wcześniej były realizowane w naszej szkole. Nagrodzony przepis kulinarny został opublikowany, my dołożymy do tej publikacji wersję w języku niemieckim. Publikacja ta będzie wykorzystywana w trakcie naboru do naszej szkoły, jako promocja działań. Wszystkie działania były upubliczniane w portalach społecznościowych, mamy nadzieje że przepis będzie inspiracją do innych ciekawych działań. 

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako szkoła, nauczyciele, opiekunowie a także uczniowie jesteśmy dumni z naszych uczniów i ich osiągnięć, za ich kreatywność i wyobraźnie, za ich odwagę w działaniach, za szerokie horyzonty w patrzeniu w przyszłość. 

 

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Każdy projekt jest inny, nie da się przewidzieć na zapas wszystkich działań a także problemów z nimi związanych. Nic bym nie poprawiała w naszym projekcie. Cała atrakcyjność w realizacji działań z uczniami polega na ich nieprzewidywalności i licznych niespodziankach. Projekt był szybki i bardzo intensywny. Mam nadzieję, że uczniowie są zadowoleni z formy takiej nauki, że wyniosą sporo korzyści z tego typu działań i będą je później mile wspominać.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Nasz grant został wykorzystany na zakup produktów potrzebnych do przygotowania potrawy. Następnie będzie przygotowana wystawa fotograficzna z realizacji projektu. Część środków przeznaczymy również na wydrukowanie naszej ulotki z przepisem w j.niemieckim. Ulotka docelowo zostanie dołączona do książeczki w której publikowany był nasz szkolny nagrodzony przepis kulinarny. Tak więc część środków została już wykorzystana, jednak cześć pracy jeszcze przed nami. 

 

Efekty: filmy

Efekty: filmy

Aby otworzyć prezentacje:
 ( Język-Niemiecki-w-Branży-Gastronomiczno-Hotelarskiej-1(1)0  i 
( przepis1(1) 
należy pobrać wszystkie załączone pliki.

Szkoła

Zespół Szkół im. prof. J.Groszkowskiego w Mielcu

Adres

Kilińskiego 24, 39-300 Mielec

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów