Numer projektu: 122
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Stargard miastem przyszłości

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Celem projektu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży działań związanych z poszerzeniem wiedzy na temat  miasta Stargard, przedstawienie wizji miasta Stargard w przyszłości w formie komiksu, promowanie walorów miasta Stargard i kształtowanie jego pozytywnego wizerunku. Poza tym  popularyzowanie komiksu, rozwijanie twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności plastyczno-językowych oraz wymiana doświadczeń literacko - plastycznych między uczniami różnych typów  szkół. 
Efektem realizacji tego projektu będzie wykonanie komiksów  przedstawiających wizję miasta Stargard w przyszłości z uwzględnieniem elementów, które autor komiksu chciałby żeby pojawiły się w przyszłości, jak na przykład miejsca rozrywki, parki, budynki, mała architektura czy obiekty sportowe. Prace będą zaprezentowane na wernisażu przygotowanym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie.
Warto nadmienić, że projekt dotyczący miasta Stargard realizowany jest już po raz piąty. Tym razem dotyczy przyszłości miasta (poprzednie edycje:: „Pierwsi mieszkańcy Stargardu – kim byli i dokąd zmierzali?” (2017/2018), „Znane i nieznane historie, legendy miasta Stargard i powiatu stargardzkiego” (2018/2019), „W Krainie Gryfitów” (2019/2020),  "Stargard komiksem malowany" (2020/2021). Efektem podsumowującym pięć edycji projektu będzie opracowanie i wydanie katalogu „Stargard w komiksie. Wczoraj, dziś i jutro.”, w którym  zamieszczone zostaną nagrodzone prace komiksowe uczniów poświęconych „naszej małej ojczyźnie”. Katalog otrzymają wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe miasta Stargard i powiatu stargardzkiego.

Plan działania

Plan działania

  1. Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej „Stargard miastem przyszłości – warsztaty tworzenia komiksu”.
  2. Przeprowadzenie konkursu na komiks „Stargard miastem przyszłości”. Zadaniem  uczestników jest przygotowanie krótkiego komiksu przedstawiającego wizję miasta Stargard w przyszłości z uwzględnieniem elementów, które autor komiksu chciałby żeby pojawiły się w przyszłości, jak na przykład miejsca rozrywki, parki, budynki, mała architektura czy obiekty sportowe. Komiks może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa oraz inne techniki czytelne plastycznie.
  3. Przygotowanie wystawy prac komiksowych i zaprezentowanie uczniom stargardzkich szkół jako materiał edukacyjny na wernisażu w Starostwie Powiatowym w Stargardzie.
  4. Opracowanie filmu z warsztatów komiksowych i podsumowania konkursu „Stargard miastem przyszłości.
  5. Zorganizowanie kreatywnych warsztatów dla uczniów ZS nr 1 w Stargardzie „Moda na Stargard”.
  6. Opracowanie katalogu „Stargard w komiksie. Wczoraj, dziś i jutro.” w formie graficznej z pięciu edycji konkursu.
  7. Wydanie katalogu i przekazanie do szkół jako materiał edukacyjny.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania prowadzone będą  od  października 2021 r. do czerwca 2022 r. w ZS nr 1 w Stargardzie, w PODN i w Starostwie Powiatowym w Stargardzie (wernisaż wystawy pokonkursowej i podsumowanie konkursu „Stargard miastem przyszłości). 

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej bądź hybrydowej poradzimy sobie bez problemów. Zaplanowane warsztaty tworzenia komiksu odbyły się w październiku w ZS nr 1w Stargardzie. Uczestniczyły w nich 44 osoby -  uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z opiekunami. Informacja o konkursie „Stargard miastem przyszłości” dotarła już do szkół. Prace mają wpłynąć do 10 grudnia. W razie potrzeby komunikować będziemy się na MS Teams, facebooku, telefonicznie. Można przygotować wirtualną wystawę. Podsumowanie konkursu może odbyć się online. Katalog opracowany będzie graficznie z dostarczonych prac komiksowych i wydrukowany w formie papierowej. 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki wszystkim zaplanowanym działaniom uczniowie pogłębią wiedzę na temat swojego miasta, nauczą się tworzyć komiks. Kształtować będą kompetencje kluczowe, Wykażą się samodzielnością,  będą mogli współdecydować o tym, czym się będą zajmować, planować i organizować swoją pracę, współpracować z innymi, poddawać refleksji własne działania, korygować je i wyciągać wnioski. Rozwiną wyobraźnię, kreatywność, fantazję oraz twórcze myślenie.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant  umożliwiłby nam zakup niezbędnych materiałów do przygotowania wystawy pokonkursowej, a przede wszystkim  na wydanie katalogu „Stargard w komiksie. Wczoraj, dziś i jutro.”, który trafiłby do każdej szkoły miasta Stargard i powiatu stargardzkiego.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt jest wyjątkowy, ponieważ dotyczy naszego miasta, naszej małej ojczyzny. Naszym marzeniem jest wydanie katalogu pt. „Stargard w komiksie. Wczoraj, dziś i jutro.”. Wszystko zaczęło się od wprowadzenia w Stargardzie Dnia Pionierów 12 maja 2017 r. by upamiętnić pierwszych, powojennych mieszkańców miasta. Tematyka pięciu edycji konkursu: „Pierwsi mieszkańcy Stargardu – kim byli i dokąd zmierzali?” (2017/2018), „Znane i nieznane historie, legendy miasta Stargard i powiatu stargardzkiego” (2018/2019), „W Krainie Gryfitów” (2019/2020),  "Stargard komiksem malowany" (2020/2021), "Stargard miastem przyszłości" (2021/2022).
Fajnie jest zareklamować nasze miasto w komiksie i uwzględnić w pracach: historię miasta, zabytki, miasto w podaniach i legendach, prawdziwe historie rodzinne, które przyczynią się do gromadzenia wspomnień z wciąż jeszcze żywej przeszłości. Poza tym uczniowie stworzą komiksy, które są połączeniem umiejętności plastycznych i językowych. Sztuka komiksu w obecnej dobie przeżywa swój renesans. Wystawa prac komiksowych będzie okazją do wymiany wiedzy literackiej i doświadczeń plastycznych między uczniami i nauczycielami z różnych szkół. 
Warto również podkreślić, że projekt realizowany jest we współpracy szkoły i PODN w Stargardzie. Młodzież jest bardzo zaangażowana w organizację projektu. Chętnie podejmuje nowe wyzwania.

 

Opis realizacji

Opis realizacji

Celem projektu "Stargard miastem przyszłości" było propagowanie wśród dzieci i młodzieży działań związanych z poszerzeniem wiedzy na temat  miasta Stargard, przedstawienie wizji miasta Stargard w przyszłości w formie komiksu, promowanie walorów miasta Stargard i kształtowanie jego pozytywnego wizerunku. Poza tym  popularyzowanie komiksu, rozwijanie twórczego myślenia, doskonalenie umiejętności plastyczno-językowych oraz wymiana doświadczeń literacko - plastycznych między uczniami różnych typów  szkół.

Uważam, że cel został osiągnięty. Zostały przeprowadzone warsztaty nt. zabytków Stargardu i procesu tworzenia komiksu, w których uczestniczyły 44 osoby, uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Stargard i powiatu stargardzkiego. Grupa projektowa opracowała film podsumowujący warsztaty komiksowe. Poza tym udało się przeprowadzić konkurs na komiks „Stargard miastem przyszłości”, w którym wzięło udział 52 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze Stargardu i powiatu stargardzkiego. Udało nam się przygotować wystawę pokonkursową w Starostwie i zorganizować podsumowanie konkursu, z zachowaniem koniecznego dystansu i bezpieczeństwa, bezpośrednio nagrodzić autorów  historii, które zdobyły szczególne uznanie komisji konkursowej. Z podsumowania warsztatów powstał film. W ZS nr 1 przeprowadzone zostały również kreatywne warsztaty „Stargard moją pasją” , uczniowie tworzyli wisiorki z wykorzystaniem symboli miasta Stargard m.in. zabytków, herbu, flagi.
Dokumentacja projektu opracowana została w aplikacji Wakelet: https://wakelet.com/wake/H3fgkLgYMe31uSxfSse29


Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

W tym roku realizowaliśmy projekt bez większych problemów. Szczególnym wyzwaniem dla grupy projektowej jest opracowanie graficzne i wydanie katalogu „Stargard w komiksie. Wczoraj, dziś i jutro.”. Mamy nadzieję, że do września uda nam się zrealizować marzenie. 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki wszystkim zaplanowanym działaniom uczniowie pogłębili wiedzę na temat swojego miasta, nauczyli się tworzyć komiks, kształtowali kompetencje kluczowe, wykazali się samodzielnością, mogli sami współdecydować o tym, czym się będą zajmować, planowali i organizowali swoją pracę, współpracowali z innymi, poddawali refleksji własne działania, korygowali je i wyciągali wnioski. Poza tym rozwinęli wyobraźnię, kreatywność, fantazję oraz twórcze myślenie.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Wystawa prac komiksowych „Stargard miastem przyszłości” przygotowana została w Starostwie Powiatowym w Stargardzie dla społeczności lokalnej. Młodzi artyści, w sposób artystyczny, w formie komiksu wyrazili swoją wizję przyszłości miasta. Zrobili to znakomicie, w sposób twórczy, dojrzały i wizjonerski. Miasto Stargard ma być ekologiczne i nowoczesne.

 

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Nasz projekt jest wyjątkowy, ponieważ dotyczy naszego miasta, naszej małej ojczyzny. Wystawa prac znajduje się w Galerii Sztuki w Starostwie, gdzie społeczność lokalna może oglądać prace komiksowe przedstawiające wizję miasta w przyszłości.
 Warto również podkreślić, że projekt realizowany był we współpracy szkoły i PODN w Stargardzie. Cieszymy się, że mogliśmy zareklamować nasze miasto w komiksie. Wydany zostanie katalog pt. „Stargard w komiksie. Wczoraj, dziś i jutro”, w którym znajdą się nagrodzone prace komiksowe z pięciu edycji konkursu nt. historii miasta, zabytków, legend, prawdziwych historii rodzinnych, które przyczynią się do gromadzenia wspomnień z wciąż jeszcze żywej przeszłości. Katalog trafi do każdej szkoły w Stargardzie i powiecie stargardzkim. W październiku odbędzie się konferencja dla nauczycieli pt. „Region i edukacja. Uczymy lokalnie.”.
 


Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W realizacji naszego projektu wszystko przebiegało według planu. Zaplanowane działania zostały zrealizowane. Mogę tylko zachęcić innych nauczycieli do pracy metodą projektów, dzięki której uczniowie nabywają i rozwijają wszystkich kompetencje kluczowe.

Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole jest możliwe, gdy nauczyciel stworzy uczniom odpowiednie sytuacje dydaktyczne. Najlepiej takie, w których mają oni maksimum samodzielności i biorą sprawy w swoje ręce. Mogą współdecydować o tym, czym się będą zajmować, stawiają cele, planują  i organizują swoją pracę, współpracują z innymi, poddają refleksji własne działania, korygują je i wyciągają wnioski. Warto podkreślić, że w realizacji projektu ważna jest droga, którą podążamy do osiągnięcia celu i oczywiście współpraca uczniów i nauczycieli.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant  przeznaczymy  na wydanie katalogu „Stargard w komiksie. Wczoraj, dziś i jutro.”, który trafi do każdej szkoły miasta Stargard i powiatu stargardzkiego.

Efekty: filmy

Efekty: filmy

Warsztaty tworzenia komiksu
https://youtu.be/wPV0IJMiCf8
Podsumowanie konkursu  „Stargard miastem przyszłości”
https://youtu.be/NFJzzhhKoek
Wakelet – "Stargard  miastem przyszłości" -  dokumentacja projektu
https://wke.lt/w/s/Wa-mQM
Zwycięski projekt Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie
https://twojeradio.fm/zwycieski-projekt-zespolu-szkol-nr-1-w-stargardzie.html
STARGARD MIASTEM PRZYSZŁOŚCI – warsztaty tworzenia komiksu
https://zs1.stargard.pl/stargard-miastem-przyszlosci-warsztaty-tworzenia-komiksu/
Wyróżniona uczennica w XV Powiatowym Konkursie  na Komiks
https://zs1.stargard.pl/wyrozniona-uczennica-w-xv-powiatowym-konkursie-na-komiks/
Stargard moją pasją – kreatywne warsztaty z uczniami
https://zs1.stargard.pl/stargard-moja-pasja-kreatywne-warsztaty-z-uczniami/Szkoła

Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie ; PODN w Stargardzie

Adres

Park 3 Maja 2 ; Plac Majdanek 7, 73-110 Stargard

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów