Numer projektu: 106
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

STRESIK - tworzenie i korzystanie z przedmiotów antystresowych i progresywnych w szkole.

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Głównym założeniem projektu jest stworzenie antystresowych i zarazem progreswynych przedmiotów i zabawek, które mają na celu, podczas zajęć dydaktycznych,  pomóc uczniom obniżyć towarzyszące stresowi napięcie emocjonalne, ułatwić zapanowanie nad emocjami, pomóc się skoncentrować, wyciszyć oraz wzmocnić poczucie własnej wartości. Jednocześnie te przedmioty będą progresywne czyli prowokujące dzieci do rozwoju określonych umiejętności np. wzmacniania mięśni palców i dłoni, stymulujące do logicznego myślenia, rozwijające wyobraźnię. 
Dodatkowo kolory przedmiotów: zielony, błękitny, jasno fioletowy będą pełniły funkcję w wyciszeniu negatywnych emocji, łagodzeniu stresu, tworzyły klimat relaksu, odprężenia. Tworzone pod kierunkiem nauczyciela przedmioty będą punktem wyjścia do przeprowadzania comiesięcznych warsztatów na temat jak radzić sobie ze stresem, napięciem emocjonalnym, nieśmiałością, zaspokajać potrzebę bycia "w ciągłym" ruchu.  Z założenia tworzone przedmioty będą łatwe do zdezynfekowania co umożliwi zaprezentowanie swoich działań - pomysłów innej klasie. 


Plan działania

Plan działania

Działania będą obejmowały przeprowadzenie comiesięcznych warsztatów na dany temat podczas, których uczniowie będą tworzyli przedmioty antystresowe i progresywne do użytku na dany miesiąc. Działania z warsztatów będą wdrażane w codziennej pracy z uczniami. 
Propozycje:
0. Grudzień: ŚMIECHOFON - zabawa i terapia śmiechem 
1. Styczeń: ćwiczenia uważności - mindfulness dla dzieci
2. Luty: doodling i zentangle jako odstresowująca rozrywka i ćwiczenie ręki
3. Marzec: aktywna przerwa śródlekcyjna - zumba kids
4. Kwiecień: twórcza wizualizacja czyli relaksacja w oparciu o opowiadania.
5. Maj:  muzyczny bodziec czyli koncentrowanie uwagi na pozytywnych myślach podczas zajęć z elementami muzykoterapii. 
6. Czerwiec: W SERCU EMOCJI  - podsumowanie. 


Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Start: grudzień 2021 r.
Meta: czerwiec 2022 r. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Warsztaty będą odbywały sie formie online poprzez google classroom. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą odpowiedzialni za projektowanie, tworzenie i prezentację przedmiotów antystresowych i zarazem progresywnych. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant chcemy przeznaczyć na materiały do wykonywania przedmiotów antystresowych i progresywnych. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Jestem nauczycielem wspomagającym i terapeutą integracji sensorycznej. Na co dzień pracuję z dziećmi w klasie ogólnokształcącej, z uczniami ze specyficznymi jak i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaobserwowałam, że w czasie pandemii zdecydowanie pogorszyło się zarówno samopoczucie psychiczne jak i fizyczne uczniów. Niepewność, izolacja, kwarantanny spowodowały, że uczniowie mają większe trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi rówieśnikami, radzeniu sobie z emocajmi, stresem, podejmowaniu nowych działań, wyzwań, mają problem z efektywnym organizowaniem swojego czasu. Projekt umożliwi im zapoznanie się z technikami odstresowującymi, rozładowującymi napięcie emocjonalne, ale również wyposaży w narzędzia czyli własnoręcznie zaprojektowane i wykonane przedmioty antystresowe i progresywne jak np, klepsydry, piłki antystresowe, gumki - pomagajki...itd.  
Filmy

Filmy

1. link do filmu instruktażowego jak wykonać gniotka sensorycznego:
https://www.youtube.com/watch?v=EhyidQMjh-g&list=PLXhfVqW17iZbNOD_LR1zYIKL-itH_AnYE
2. link do leśnej butelki sensorycznej jako przykładowej pomocy wyciszającej dla uczniów: 
https://www.youtube.com/watch?v=3eblCinC01M&list=PLXhfVqW17iZYsOajXqlvrENEueX4yFTWf
Opis realizacji

Opis realizacji

Początkiem naszych działań był dialog podczas, którego wspólnie z nauczycielami prowadzącymi poszczególne lekcje i uczniami omówiliśmy nasze potrzeby dotyczące organizacji zajęć i przestrzeni klasowej, w której każdy uczeń będzie miał możliwość m.in korzystania z różnych pomocy dydaktycznych, które mają na celu wspieranie ich rozwoju, motywowanie do działania oraz do wyboru czasu korzystania z przedmiotów progresywnych i antystresowych.
Podstawą podejmowanych aktywności, zarówno kierowanych jak i własnych uczniów, stanowiło szanowanie naturalnej indywidualności każdego z nich, z uwzględnieniem jego potrzeb i sposobu reagowania na nie. 
Podczas naszych działań: 
 1. Stworzyliśmy "zielone pudełka" z pomocami antystresowymi i progresywnymi, którymi podzieliliśmy się z wybranymi klasami naszej szkoły. 
 2. Uczestniczyliśmy w ŚMIECHOFONIE czyli w zajęciach podczas, których towarzyszył nam śmiech wpływający na poprawę samopoczucia, łagodzący napięcie spowodowane stresującymi sytuacjami, poprawiający motywację do podejmowania różnych działań.
 3. Stosowaliśmy ćwiczenia uważności z wykorzystaniem instrumentów muzycznych,  przy udziale muzyki klasycznej oraz na podstawie książki UWAŻNOŚĆ i SPOKÓJ ŻABKI Eline Snel. Wykonywanie prostych ćwiczeń, miało na celu rozwiać u dzieci niepokój, poprawić koncentrację i umożliwić poradzenie sobie z trudnymi emocjami. 
 4. Wprowadziliśmy doodling i zentangle jako odstresowującą rozrywkę i ćwiczenie ręki.
 5. Uczestniczyliśmy w ruchowych przerwach śródlekcyjncyh - zumba kids czyli w ćwiczeniach z tańcem. Podczas zabawy z zumbą dzieci rozwijały m.in. swoją koordynację, równowagę, pamięć i kształtowały kreatywność.
 6. Stworzyliśmy opowiadanie relaksacyjne -  twórczą wizualizację. 
 7. Szukaliśmy różnych przedmiotów codziennego użytku, które w sposób twórczy wykorzystywaliśmy jako przedmioty antrystresowe i progresywne np. spinacze, zakrtęki od słoików, gumki do włosów. 
 8. Jesteśmy w trakcie tworzenia książki stanowiącej zbiór prostych, pomysłowych, ćwiczeń śródlekcyjnych, do wykorzystania w trakcie zajęć lekcyjnych. 
9. Zorganizowałam Ogólnopolski konkurs „Przerywnik śródlekcyjny” - skutecznym sposobem na naukę, dla nauczycieli zerówek i klas 1-3 szkół podstawowych, którego celem było m.in. dzielenie się doświadczeniem i warsztatem pracy poprzez upowszechnianie prostych i nowatorskich pomysłów na przerywnik śródlekcyjny oraz propagowanie wśród uczniów metod konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi podczas nauki.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

W pracy z uczniami liczy się nie tylko ogrom posiadanej wiedzy, ale również wrażliwość oraz empatia na napotkane problemy.  Dla nas wyzwaniem było odpowiadanie na pojawiające się pytania dotyczące zasad korzystania z "zielonego pudełka". Zgłaszane były wątpliowści dotyczące tego, że jeśli jeden uczeń będzie chciał skorzystać z przedmiotu z pudełka to i pozostali uczniowie też będę chcieli, w tym samym czasie z nich skorzystać. Kolejne nasze działania z "zielonym pudełkiem" pokazały, że uczniowie wpsólnie tworząc swoje pudełko mają też czas na nasyceniem sie jego zawartością i  podczas zajęć siegają po wybrany przedmiot w momencie dla nich potrzebnym. Może to być również sygnał to poprowadzenia klasowej przerwy. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Ciągłość obserwacji oraz gotowość do dostosowywania się i podążania za potrzebami uczniów wyzwoliły w nich entuzjam do podejmowania nowych zadań, ciekawość poznawczą. Uczniowie podczas lekcji płynniej przechodzili do kolenych działań będąc bardziej skoncentrowanymi i wyciszonymi. Regularnie stosowane przerwy śródlekcyjne umożliwiły uczniom poznanie różnych form i metod radzenia sobie z emocjami i sytuacjami dla nich trudnymi. Umiejąc nazywać i zgłaszać swoje potrzeby mieli większy wpływ na tok lekcji. Dzięki stworzeniu "zielonych pudełek" uczniowie nabrali również większej samodzielności - podczas lekcji mieli możliwość (nie ingerując tym samym w przebieg lekcji) podejść do pudełka i wybrać przedmiot, który pozwoli np. przekierować swoją potrzebę bycia w ruchu lub zająć czas - po szybciej skończonym zadaniu. W  obliczu wyzwań migracyjnych i pojawienia się w klasie ucznia - uchodźcy z Ukrainy oraz mając w klasie dzieci pochodzące z tego kraju przerywniki śródlekcyjne, tworzone przedmioty antystresowe i progresywne stały się formą niewerbalnej integracji między uczniami i sposobem na rozładowywanie emocji im towarzyszących. 

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

1. W maju nastąpi przekazanie "zielonych pudełek" - po sztuce do Klubu Seniora +, Domu Opieki Społecznej, pobliskich przedszkoli i szkół w Zielonce wraz z przedmiotami antystresowymi i progresywnymi kupionymi z grantu, a przetestowanymi i pozytywnie zaopiniowanymi przez uczniów oraz wykonanymi przez nich samodzielnie wraz z dołączonymi propozycjami ćwiczeń. Wybrane przedmioty progresywne będą służyły m.in wzmacnianiu mięśni palców i dłoni, stymulowały do logicznego myślenia, rozwijały wyobraźnię i poprawiały koncentrację, co jest istotne przy zachowaniu dłuższej witalności np. przez osoby starsze. 
2. "Zielone pudełka" - zostały nagrodami dla uczniów z klasy nauczyciela, który wygrał zorganizowany przeze mnie ogólnopolski konkurs na przerywnik śródlekcyjny. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Pomimo dzielących różnic, cech osobowości, specyficznych i specjalnych trudności niektórych uczniów, udało się zorganizować wspólną przestrzeń na działania pełne otwartości i wzajemnego zrozumienia.  Podejmowane działania wpływały mobilizująco na wewnętrzną motywację uczniów, były punktem wyjścia do przeprowadzania rozmów na temat jak radzić sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym. Uczniowie zostali zapoznani z technikami odstresowującymi, rozładowującymi napięcie emocjonalne i  wyposażeni w przedmioty antystresowe i progresywne. Baczniej zaczęli dostrzegać swoje i innych potrzeby. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Ważne jest zaplanowanie harmonogramu działań, ale jeszcze ważniejsza jest otwartość na jego zmiany. To nie harmonogram a  kreatywność uczniów stanowiły siłę napędową do zdobywania przez nich  kolejnych umiejętności tych z zakresu tworzenia przedmiotów jak i rozwoju emocjonalno-społecznego. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy m.in na zakup drukarki, zielonych pudełek, przedmiotów/zabawek progresywnych, antystresowych i pomocy/rzeczy do ich tworzenia według własnych pomysłów. 
Efekty: filmy

Efekty: filmy

1. https://youtu.be/GcPiikujOwA
2. https://youtu.be/CwPQKckD7jc
3. https://youtu.be/R77sCzf8A6s
4. https://youtu.be/qpuao4hz7Eo
5. https://youtu.be/hQxbPIOJbvE
6. https://youtu.be/sYx0r_Vn1b8
Wszystkie nasze pomysły są autorskie i nie były wcześniej publikowane. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Adres

Waleriana Łukasińskiego 1/3, 05-220 Zielonka

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów