Numer projektu: 164
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Chili español. Samouczek języka hiszpańskiego w skojarzeniach.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Wyobraź sobie, że masz przed sobą swoją ulubioną pizzę. Czujesz jej aromatyczny zapach, widzisz soczyste składniki i chrupiącą skórkę. Już cieknie ci ślinka na samą myśl, że zaraz jej skosztujesz.
Wyobraź sobie, że bierzesz swoją przepyszna pizzę w dłonie, podnosisz i...rzucasz nią w tablicę krzycząc: PIZARRA!
Twoja pizza przywiera do gładkiej powierzchni tablicy, a następnie jej składniki zaczynają wolno zsuwać się  i odpadać pozostawiając za sobą serowo- ketchupowe ścieżki.
Po stworzeniu tak realistycznego, wielozmysłowego skojarzenia trudno jest ci dojść do siebie, a na usta cisną się dwa dramatyczne słowa: MOJA PIZZA-RA!

Właśnie wzbogaciłeś swoją pamięć operacyjną o nowe słówko: pizarra- tablica. Parokrotne przepracowanie tego skojarzenia sprawi, że słówko trafi do twojej pamięci długotrwałej. Gratuluję ;)

Tak właśnie wyglądają nasze lekcje języka hiszpańskiego i tym pomysłem chcemy się z wami podzielić. 
Nasz projekt polegał będzie na stworzeniu tematycznego samouczka języka hiszpańskiego opartego na technice skutecznych skojarzeń- czyli skojarzeń umożliwiających szybkie i trwałe zapamiętywanie słówek.

Projekt kierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych. 

Efektami naszej pracy pragniemy podzielić się z całą społecznością szkolną zamieszczając relację z realizacji projektu na  naszej szkolnej stronie internetowej, a także organizując wystawę przygotowanych do projektu prac uczniów.

Chcielibyśmy by projekt miał swoją kontynuację w kolejnych latach i był wzbogacany nowymi hasłami i polami leksykalnymi przygotowanymi przez naszych młodszych kolegów. Być może kiedyś efekty naszej pracy zostaną nawet opublikowane i pomogą wszystkim miłośnikom języka hiszpańskiego w przyjemnej nauce słówek?
 Skąd nazwa "Chili español"? 
Jeśli kiedykolwiek skosztowałeś tej papryczki zapewne zareagowały natychmiast wszystkie twoje zmysły. Może się krzywiłeś, spluwałeś, podskakiwałeś lub płakałeś. Zaangażowane zostały wszystkie twoje zmysły i tak właśnie jest z naszymi skojarzeniami.
Plan działania

Plan działania

Nasz projekt opiera się na zasadzie:

Pamięć = obraz + akcja + emocje 

( Szurawski M., 2004, Pamięć. Trening interaktywny. t.1, s.59. Łódź: Wydawnictwo Ravi)

Efektem naszej pracy będzie stworzenie samouczka języka hiszpańskiego w skojarzeniach w postaci prezentacji z wybranymi wspólnie hasłami.

Każde hasło zawierać będzie:

 • opis jak skonstruować dane skojarzenie (zaangażowanie emocji, uaktywnienie  zmysłu powonienia, smaku, słuchu)
 • obraz przygotowany przez ucznia w dowolnej technice np. plakat/ rysunek/ collage/filmik/ komiks  (zaangażowanie zmysłu wzroku i dotyku)
 • dodatkowe informacje: wskazówki dotyczące sekwencji ruchów, pozycji ciała, postawy jaką należy przyjąć przepracowując skojarzenie ( zmysł proprioceptywny)

W ramach projektu współpracować będą:

 • zespól kreatywny ( opracowanie haseł: opis, obraz oraz dodatkowe informacje)
 • zespół informatyczno- techniczny ( skanowanie prac, obróbka nadesłanych plików, tworzenie prezentacji, wydruk prac wystawowych)
 • zespól do spraw promocji projektu i organizacji wystawy ( stworzenie plakatu promującego głosowanie na nasz projekt, określenie kanałów promocji, promocja)
 • zespól do spraw komunikacji między zespołowej i ewaluacji projektu
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Kuźnie realizacji projektu:

Prace merytoryczno- organizacyjne przeprowadzać będziemy  podczas lekcji języka hiszpańskiego oraz podczas indywidualnych konsultacji w szkole. 
Opracowanie informatyczno-techniczne projektu odbywać się będzie w naszej pracowni informatycznej. W zaciszu domowym tworzyć zaś będziemy opisy i obrazy do poszczególnych haseł.


Kamienie milowe projektu:

 • 25.10.2021- 15.11.2021 
Zapoznanie uczniów klas siódmych i ósmych z projektem i zaproponowanie współpracy.

 • 16.11.2021- 25.11.2021
Zgłaszanie się chętnych uczestników i tworzenie ww. zespołów projektowych. 

 • 25.11.2021- 10.12.2021 
Działania promocyjne w społeczności lokalnej na rzecz projektu.

 • 25.11.2021 - 16.01.2022 
Określenie pól leksykalnych jakie zawierał będzie projekt.

 • 17.01.2022- 06.03.2022
Opracowanie haseł przez zespół kreatywny.

 • 07.03.2022- 13.03.2022
Przesyłanie haseł do zespołu informatyczno-technicznego.

 • 14.03.2022- 27.03.2022
Tworzenie prezentacji

 • 28.03.2022- 03.04.2022
Przygotowanie wystawy oraz relacji z prac projektowych celem zamieszczenia  jej na stronie internetowej szkoły

 • 04.04.2022- 10.04.2022 
Wystawa prac zamieszczonych w projekcie

 • 11.04.2021- 19.04.2022
Przygotowanie relacji z wdrożonego projektu celem przedstawienia jej w drugim etapie konkursu.

 • 20.04.2022- 28.04.2022
Ewaluacja projektu i wnioski dotyczące optymalizacji pracy podczas opracowywania następnych haseł w kolejnych latach.


Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach


Nauka zdalna przeniesie realizację naszego projektu na  platformę MS Teams, którą wykorzystamy do komunikacji, przesyłania  i opracowywania prac. Jeśli niemożliwa będzie organizacja fizycznej wystawy w szkole,  stworzymy ją na stronie internetowej.

Jeśli otrzymamy grant nasza Fiesta latina zostanie zorganizowana w szkole z zachowaniem wszelkich wymogów reżimu sanitarnego. Jej termin warunkowany jest sytuacją epidemiologiczną.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów


Każdy z czterech ww. zespołów projektowych będzie miał swój zakres obowiązków zgodny ze specyfiką zespołu, a terminowość i rzetelność  ich realizacji będzie monitorował koordynator projektu w oparciu o ww. kamienie milowe.
Będzie to więc dla nas świetna szkoła odpowiedzialności, planowania i zarządzania swoim czasem.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli nam rozwijać osiem kompetencji kluczowych z naciskiem na rozwój kompetencji uczenia się, inicjatywność oraz świadomość i ekspresję kulturalną.

Praca na skojarzeniach uczy nas także tolerancji, empatii i wyrozumiałości. Z doświadczenia wiemy już, że najtrafniejsze skojarzenia powstają w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Dowodem na to będzie ujęcie w naszym projekcie haseł opatrzonych kilkoma skojarzeniami. To świetny przykład na to jak pięknie potrafimy się różnić!

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu


¡ Fiesta latina !
Grant przeznaczymy na zorganizowanie warsztatów kulinarnych połączonych z degustacją potraw  hiszpańskich i meksykańskich . Słuchając muzyki mariachi poznamy sekrety znakomitych tortillas,  enchiladas i obejrzymy pokaz sevillanas. 

Przeprowadzimy też konkurs dotyczący znajomości geografii, kultury i kuchni Meksyku i Hiszpanii  z pikantnymi nagrodami. 

Bez cienia wątpliwości pobudzone zostaną wszystkie nasze zmysły!

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe


Zamknij oczy, zrelaksuj się, przypomnij sobie obrazy użyte w skojarzeniu na początku formularza i... powiedz jak się mówi się "tablica" po hiszpańsku? Pamiętasz ;)?

Argument 1: "Chili" jest skuteczne.

Na pewnym etapie drogi dochodzi się do odkrycia, że zewnętrzne potwierdzenie ma mniejszą wartość, niż osiągnięty przez nas stan wewnętrzny ( Marek Kamiński).

Praca nad projektem wyżej opisanymi metodami bazującymi na najnowszych osiągnięciach neurodydaktyki daje nam poczucie współodpowiedzialności, przynależności i samorealizacji.  Dlatego już na etapie planowania i realizacji czujemy się zwycięzcami.

Chcielibyśmy podzielić się naszymi umiejętnościami z szerszym gronem odbiorców by inni też zobaczyli jak świetną  zabawą może być nauka.

Argument 2: Dzięki "Chili" wszyscy możemy poczuć się zwycięzcami.

Opis realizacji

Opis realizacji


¡Olé!  Udało nam się stworzyć tematyczny samouczek języka hiszpańskiego oparty na technice skutecznych skojarzeń. Samouczek zawiera skojarzenia przedstawione w formie filmików, a także projektów graficznych i rysunków.

Część uczniów zaangażowała się w koordynację prac, czuwanie nad terminowością naszych działań oraz przygotowanie prezentacji zbiorczej zgłoszonych projektów.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy


Najpierw musieliśmy pokonać rozczarowanie związane z niemożnością oddana głosu na nasz projekt w głosowaniu internetowym.

Następnie nasza uwaga skupiła się na dramatycznych wydarzeniach w Ukrainie. Nasze serca i ręce zaangażowały się w prace na rzecz pomocy uchodźcom i nasz świat od tego dnia nie był, i nie będzie już nigdy taki sam.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów


W trakcie realizacji projektu rozwijaliśmy nasze kompetencje uczenia się, inicjatywności oraz świadomości i ekspresji kulturowej. Bardzo mocno pracowaliśmy nad umiejętnością myślenia konceptualnego. 

Sytuacje stresowe wymagały od nas empatii oraz umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć.

Oczywiście wszyscy musieliśmy także udowodnić, że potrafimy zarządzać własnym czasem i dotrzymywać ustalonych terminów.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności


Zwróciliśmy uwagę całej społeczności uczniowskiej na różnorodne techniki zapamiętywania i skutecznego (trwałego) uczenia się.

Ponadto nawiązaliśmy współpracę z lokalną restauracją La Vetna specjalizująca się w kuchni meksykańskiej ( w jej logo- tak jak w logo naszego projektu- znajduje się papryczka chili;)

Zwycięzcy konkursu szkolnego na projekt najlepszych skojarzeń otrzymali bony podarunkowe wspomnianej restauracji, zaś w przyszłości pragniemy kontynuować naszą współpracę organizując w przytulnych salach La Venta, których wystrój nawiązuje do Meksyku, prelekcje dotyczące kuchni meksykańskiej połączone z degustacją dań.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia


Bardzo cieszymy się, że do udziału w konkursie udało nam się zaangażować także uczniów młodszych klas, które jeszcze nie uczą się języka hiszpańskiego ale sama idea  konkursu bardzo przypadła im do gustu.

Mamy nadzieję, że nasz konkurs stanie się corocznym wydarzeniem w kalendarzu szkoły i w ten sposób sukcesywnie wzbogacać będziemy hasła w naszym samouczku.

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji


W naszym przypadku realizacja projektu pokryła się z obchodami święta Patrona Szkoły co dodatkowo odciągnęło uwagę uczniów od projektu. Przeprowadzając projekt ponownie, jeśli wyznaczone zostałyby takie same ramy czasowe kolidujące z ww. świętem, staralibyśmy się wpleść realizację projektu w obchody święta Patrona by uczniowie w pełni mogli się zaangażować  w każde w z tych wydarzeń.

Ponadto dobrym pomysłem byłoby zaznaczenie w terminarzu kalendarza dziennika internetowego ( Librus, Vulcan) kluczowych dat projektu (np. przesłania zgłoszeń, oddania prac) by uczniowie lepiej mogli zarządzać swym czasem i nie przeoczyli terminów.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu


Przyznany grant w części wykorzystaliśmy na ufundowanie bonów podarunkowych do meksykańskiej restauracji La Venta dla zwycięzców konkursu na najlepsze skojarzenia.

Pozostałe fundusze, zgodnie z naszym planem,  zamierzamy wykorzystać na organizację warsztatów kulinarnych połączonych z degustacją potraw  hiszpańskich i meksykańskich w ramach organizacji szkolnej zabawy Fista latina!

Efekty: filmy

Efekty: filmy


Oto jak przygotowywaliśmy się do tworzenia naszych prac:
https://www.canva.com/design/DAE3q05tXjk/xzdMRcC9FUzcXUYzsK2XjA/view?utm_content=DAE3q05tXjk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel


A tak wyglądają efekty naszych działań- przesłane prace:
https://liblink.pl/1b1hRmWNQJ

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego

Adres

3 Maja 23, 32-005 Niepołomice

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów