Numer projektu: 388
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Słowa, które otwierają serca

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Uczniowie i uczennice biorący udział w projekcie będą uczestniczyli w zajęciach kreatywnego pisania, podczas których poznają tajniki warsztatu poetyckiego. Następnie powstaną ich autorskie wiersze o rodzinie (o mamie, tacie, rodzeństwu lub dziadkach - wybór członka rodziny zależy od uczniów i uczennic, by każdy z uczestników poczuł się komfortowo niezależnie od sytuacji rodzinnej). Wiersze napisane przez uczniów i uczennice zostaną wydane  w formie tomików poezji (około 20 sztuk). Tomiki wierszy autorstwa uczniów i uczennic stawiszyńskiej szkoły będą sprzedawane podczas wiosennego festynu rodzinnego odbywającego się corocznie w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie. Całkowity dochód ze sprzedaży tomików poezji zostanie przeznaczony na Hospicjum Palium w ramach Motylego Wolontariatu działającego przy wspomnianym hospicjum.  "Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu jest organizacją posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Od momentu powstania jego celem było promowanie filozofii opieki paliatywnej. Towarzystwo powstało z inicjatywy prof. dr hab. n. med. Jacka Łuczaka, dzięki któremu rozwija się i nieprzerwanie prowadzi swoją działalność.  Aktualnie największym wyzwaniem Towarzystwa jest remont łazienek w “starej” części Hospicjum.  Mają one przeszło 20 lat i ich stan nie odpowiada poziomowi opieki jaką chcemy otaczać podopiecznych i ich najbliższych. Do remontu przeznaczono 25 łazienek i 12 aneksów łazienkowych. To olbrzymie zadanie jest realizowane z olbrzymią starannością i dbałością o pacjentów przebywających na oddziale." (https://hospicjum-palium.pl dostęp:29.11.2021r.). Liczymy, że dzięki naszemu projektowi  uda nam się wspomóc finansowo placówkę. Stąd motyl w naszym logo i okładce projektu, chcemy w ten sposób podkreślić wagę Motylego Wolontariatu. 
Plan działania

Plan działania

1. Warsztaty kreatywnego pisania: grudzień 2021/styczeń 2022
2. Proces twórczy - pisanie wierszy: luty 2022
3. Skład i druk tomików poezji: marzec 2022
4. Kampania reklamowa projektu i produktu projektowego (tomiki poezji): marzec/ kwiecień 2022 
5. Festyn szkolny, podczas którego uczniowie i uczennice będą sprzedawać tomiki poezji: kwiecień 2022
6. Przeznaczenie dochodu ze sprzedaży tomików poezji na rzecz Hospicjum Palium w ramach Motylego Wolontariatu: kwiecień 2022
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, głównie w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie.  W grudniu 2021 roku i styczniu 2022 roku odbędą się "Warsztaty kreatywnego pisania", w których wezmą udział członkowie grupy projektowej. W lutym 2022 roku uczniowie i uczennice będą pisać wiersze związane tematycznie z rodziną. W marcu 2022 roku uczniowie u uczennice będą pracować nad składem i drukiem tomików poezji. W marcu i kwietniu 2022 roku odbędzie się kampania reklamowa projektu i produktu projektowego (tomiki poezji). Po festynie wiosennym (kwiecień 2022) delegacja uczniów i uczennic - uczestnicy i uczestniczki projektu pojadą do Hospicjum Palium, by przekazać zebraną podczas sprzedaży tomików poezji kwotę. W przypadku lockdownu spowodowanego pandemią  i braku możliwości  zorganizowania festynu szkolnego finał projektu będzie miał miejsce 15 kwietnia 2022  roku, wówczas tomiki poezji będą sprzedawane online. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej bądź hybrydowej projekt będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem, zajęcia kreatywnego pisania oraz konsultacje podczas procesu twórczego będą odbywać się online. Tomiki poezji będą sprzedawane wówczas nie podczas festynu, ale podczas aukcji online na naszej szkolnej stronie w mediach społecznościowych. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie i uczennice - uczestnicy i uczestniczki grupy projektowej będą odpowiedzialni za:
- udział w zajęciach kreatywnego pisania
- napisanie wierszy do tomiku poezji
- wybór wierszy do tomiku poezji
- wybór grafik do tomiku poezji
- skład książki we współpracy z lokalnym wydawnictwem/ drukarnią
- przygotowanie stoiska sprzedaży na festynie szkolnym
- przeprowadzenie kampanii reklamowej w Gminie i Mieście Stawiszyn w celu sprzedaży jak największej ilości tomików poezji podczas festynu szkolnego na rzecz Hospicjum Palium
- podsumowanie projektu i jego ewaluację
- przekazanie zebranej kwoty na rzecz Hospicjum Palium.
 Uczniowie i uczennice - uczestnicy i uczestniczki grupy projektowej nauczą się:
- planowania pracy i systematyczności w wykonywaniu zadań projektowych,
- współpracy z koleżankami i kolegami ze szkoły, mieszkańcami Gminy i Miasta Stawiszyn,
- systematycznie doskonalić umiejętności wyrażania myśli w piśmie
- prowadzić kampanię reklamową promującą projekt i produkt projektowy
- przedsiębiorczości poprzez współpracę z wydawnictwem/ drukarnią, przygotowanie stoiska sprzedażowego
- skutecznego komunikowania się z osobami w różnym wieku
- otwartej komunikacji
- empatii i wrażliwości na potrzeby innych ludzi. 

 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Przeznaczony grant zamierzamy wykorzystać na skład i wydrukowanie tomików poezji (około 20 sztuk). 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

O oryginalności i wyjątkowości naszego pomysłu świadczy fakt, że uczniowie i uczennice nie tylko rozwijają swoją kreatywność, doskonalą kompetencje związane z twórczym pisaniem, ale, co więcej, doskonalą się w empatii, uczą się mądrze pomagać. 
Filmy

Filmy

-
Opis realizacji

Opis realizacji

Uczniowie i uczennice klas Vb, VIIa, VIIb i VIIIb uczestniczyli w warsztatach kreatywnego pisania i konsultacjach, napisali wiersze o swoich rodzicach, dziadkach, rodzeństwie i innych krewnych. Dzięki wygranej w pierwszej części konkursu "Projektanci edukacji" wiersze zostały wydane (100 egzemplarzy).  Wszystkie egzemplarze tomiku wierszy "Słowa, które otwierają serca" znalazły swoich czytelników, a dochód ze sprzedaży książek został przeznaczony na potrzeby Hospicjum Palium w Poznaniu (zakup łóżka do rehabilitacji z szafkami). Książki były zamawiane za pośrednictwem strony szkoły na facebooku, cały nakład został sprzedany w ciągu dwóch dni. Zebraliśmy 5100 zł na poznańskie Hospicjum Palium. Na ręce dyrektor placówki przekazaliśmy symboliczny czek, cieszymy się, że mogliśmy gościć dyrektor Hospicjum Palium w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Pierwszym wyzwaniem było na pewno to, że warsztaty kreatywnego pisania odbyły się zdalnie. Mimo problemów technicznych udało się - wszystkie spotkania się odbyły. Kolejnym fakt, że festyn, podczas którego miała odbyć się sprzedaż tomików, będzie miał miejsce w późniejszym  terminie, poradziliśmy sobie jednak także z tym wyzwaniem i nasze książki zostały sprzedane. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniom i uczennicom projekt "Słowa, które otwierają serca" dodał skrzydeł. Oczywiście nie sposób pominąć faktu, że na pewno rozwinęli swoje kompetencje polonistyczne dzięki warsztatowi kreatywnego pisania. Wielką wartością jest to, ze nauczyli się, że mogą przenosić góry, że chcieć, to móc, że dzięki wierze we wspólny sukces mają moc zjednywania sobie ludzi, że mogą realnie pomóc drugiemu człowiekowi. Nauczyli się wzruszać, pochylać nad losem potrzebujących i nie wstydzić łez ze wzruszenia. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Od początku spotykaliśmy się z pozytywnym odzewem w związku z naszym projektem. Nakład został wyczerpany w ciągu dwóch dni dzięki lokalnej społeczności, która zjednoczyła się w pomaganiu. Uczniowie i uczennice spotkali się z niezwykłym zrozumieniem, wsparciem, podkreślali niejednokrotnie poczucie wspólnego celu. Nagle ten projekt nie był już tylko projektem szkolnym, ale całej lokalnej społeczności. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni z tego,  że wzruszyliśmy naszych bliskich, członków naszych rodzin, a to o nich przecież są nasze wiersze. Szczególną dumą napawa nas fakt, że realnie wspomogliśmy potrzebujących: schorowanych, cierpiących ludzi i że możemy być inspiracją dla innych szkół nauczycieli, uczniów i uczennic, co niejednokrotnie podkreślała dyrektor poznańskiego Hospicjum Palium. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Czujemy, że osiągnęliśmy sukces. Trudno pisać o zmianach, kiedy otwartość lokalnej społeczności tak pozytywnie nas zaskoczyła. Żałujemy, że nie mogliśmy wydać większej ilości egzemplarzy. Może wystartujemy w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku, by zrobić dodruk lub (co podpowiadają nam mieszkańcy Stawiszyna) wydać drugi tomik poezji? Na pewno warto zwrócić uwagę na to, że niektóre projekty mogą być z powodzeniem kontynuowane, w tym tkwi siła projektu. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został wykorzystany na druk tomiku poezji pod tytułem "Słowa, które otwierają serca". Wydrukowaliśmy 100 egzemplarzy. 
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Pierwszy link przedstawia relację z warsztatów kreatywnego pisania i konsultacji dotyczących wierszy autorstwa moich uczniów i uczennic:
https://www.youtube.com/watch?v=sX9q0whB2_w&t=3s
Kolejny link prowadzi do filmu, który jest relacją z promocji i sprzedaży egzemplarzy tomiku wierszy "Słowa, które otwierają serca":
https://www.youtube.com/watch?v=PWz88SC02qU
Cały nakład został wyczerpany w ciągu dwóch dni, uczniowie i uczennice zebrali 5100 złotych, które zostały przekazane w ramach Motylego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie na potrzeby Hospicjum Palium. Celem hospicjum jest obecnie zakup łóżek do rehabilitacji z szafkami. Koszt łózka to około osiem tysięcy złotych, dzięki projektowi uczniowie zebrali większość kwoty potrzebnej na wymianę łóżka. Podczas spotkania z dyrektor Hospicjum Palium w Poznaniu 12 kwietnia 2022 roku uczniowie i uczennice przekazali symboliczny czek na wyżej wspomnianą kwotę.  Cała kwota została przekazana przelewem na konto Hospicjum Palium w Poznaniu. 
Załączniki

Załączniki

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie

Adres

Szkolna 8, 62-820 Stawiszyn

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów