Numer projektu: 300
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Zaczytani w "Panu Tadeuszu"

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Zainspirowani pragnieniem A. Mickiewicza, aby "Pan Tadeusz" zbłądził pod strzechy, postanowiliśmy wcielić się w role dziennikarzy i wybrać się do Soplicowa, aby na nowo przeżyć wielką opowieść o dawnej Polsce i odkryć jej romantyczne piękno. Nasz "Kurier Litewski" z 13.08.1811 roku pozwoli zajrzeć w głąb litewskiego lasu, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się podczas polowania na niedźwiedzia. Wywiad z księdzem Robakiem udzieli odpowiedzi na pytanie: czy człowiek jest zdolny do odkupienia swoich win. Rozmowa z Telimeną odsłoni tajniki sztuki uwodzenia mężczyzn. Będziemy też mieli okazję podziwiać szlacheckie stroje, zarówno damskie, jak i męskie. Przekonamy się, że nawet najbardziej zacięty spór może znaleźć szczęśliwy finał.Podążymy tanecznym krokiem dostojnego poloneza w obiecującą przyszłość. Przeżyjemy ekscytujące chwile podczas zajazdu na Soplicowo, by potem móc zasmakować w niezrównanych staropolskich potrawach i niepowtarzalnej kawie. Na nowo przeżyjemy pełną dramatyzmu historię Jacka Soplicy, śledząc treść nekrologów. Wreszcie sprawdzimy swą wiedzę czytelniczą, rozwiązując krzyżówkę, nawiązującą do wybranej przez nas lektury .       
Plan działania

Plan działania

1. Wybór redaktora naczelnego "Kuriera Litewskiego", grafika i dziennikarzy odpowiedzialnych za opracowanie zaplanowanych artykułów tematycznych ( X 2021).  
2. Przydział określonych form prac dla dziennikarzy (X 2021).
3. Realizacja dziennikarskich pomysłów(X 2021 - I 2022).
4. Ustalenie przez redaktora naczelnego ostatecznego kształtu oraz zawartości czasopisma (I-II 2022).
5. Wzbogacenie gazety ciekawymi grafikami (II 2022).
6. Nadanie tytułów i zakończenie poszczególnych prac, korekta (III 2022)
7. Wydrukowanie czasopisma (IV 2022).   
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany przede wszystkim w domu przez poszczególne osoby. Konsultowanie kształtu artykułów, treści między redaktorem i początkującymi dziennikarzami oraz opiekunem grupy będzie odbywało się w szkole po lekcjach. Praca nad redagowaniem czasopisma jest zaplanowana od  października do kwietnia/maja.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nasz projekt w większości jest realizowany indywidualnie, toteż jeśli zostanie wprowadzony tryb nauki zdalnej bądź hybrydowej, nie zakłóci to naszej pracy. Ponadto mamy możliwość kontaktowania się za pomocą chociażby platformy Teams.  
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej będą odpowiedzialni za opracowanie przydzielonych im tematów w ciekawej formie dziennikarskiej. Nauczą się z pewnością redagowania artykułów prasowych, kreatywności, wnikliwości i wrażliwości na piękno słowa oraz umiejętności zaintrygowania odbiorcy atrakcyjnym tematem i ujęciem stylistycznym.   
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualna wygrana pomogłaby nam wydać nasz "Kurier Litewski" oraz rozpropagować go w naszej szkole. Mamy nadzieję, że treść zamieszczonych w nim artykułów uatrakcyjniłaby lekcje języka polskiego.  Egzemplarze czasopisma trafiłyby do rąk naszych nauczycieli, dyrekcji, rodziców, a za pośrednictwem biblioteki także do naszych kolegów i koleżanek również w następnych latach. Pozostałą część nagrody chętnie przeznaczylibyśmy na wycieczkę do miejsca związanego z naszym narodowym wieszczem. Najbliżej nas znajduje się Muzeum w Śmiełowie, a żadne z nas tam jeszcze nie było...
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Zaprezentowanie treści "Pana Tadeusza" w formie czasopisma na pewno jest świetnym pomysłem. Mamy nadzieję, że stanie się bestsellerem czytelniczym w naszej szkole. Oczywiście nie zastąpi oryginału, ale stanie się zachętą do sięgnięcia po to niezwykłe i tak wciąż niezastąpione arcydzieło - bliskie każdemu sercu Polaka. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Naszej grupie projektowej udało się zredagować 11 oryginalnych artykułów publicystycznych oraz krzyżówkę składające się na treść czasopisma "Kurier Litewski" datowany na 13.08.1811r.  Szata graficzna oraz sposób opisu oddaje ducha epoki romantyzmu. Różnorodność treści, najważniejsze tematy i wątki dzieła, uchwycenie czaru arkadyjskiego Soplicowa i nostalgicznej tęsknoty za utraconym szlacheckim rajem były naszymi priorytetami, które staraliśmy się zrealizować.         
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Projekt miał na celu przekonanie, że warto i wypada czytać polską klasykę. Naszą ambicją było dotarcie do współczesnego odbiorcy i zabranie go w reporterską podróż do Soplicowa. Atrakcyjna i różnorodna forma artykułów publicystycznych miała być sposobem na uaktualnienie treści naszej epopei i przybliżenie jej zarówno w wymiarze edukacyjnym (praktycznym), estetycznym, jak i duchowym. To było prawdziwe wyzwanie, ale przede wszystkim niezapomniana przygoda intelektualna i cenne doświadczenie uczące współpracy redakcyjnej, umiejętności nawiązywania relacji ze społecznością szkolną, jak i lokalną podczas prezentowania i promocji gazety.            
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie doskonalili liczne umiejętności związane z pracą dziennikarza. Podczas redagowania  tekstów rozwijali swe zdolności literackie, szukali sposobu na ciekawe i twórcze wykorzystanie treści utworu. Pogłębili znajomość wiedzy o epoce, autorze i samym dziele. Dowiedzieli się, jak tworzy się gazeta od "początku do końca" i co zrobić, aby znalazła życzliwego czytelnika.        
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Czasopismo zostało zaprezentowane podczas spotkania Klubu Seniora 07.04 działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w naszym LO i przyjęte bardzo entuzjastycznie. Autorzy artykułów przedstawili ich treść, wspólnie rozwiązali krzyżówkę i zilustrowali temat prezentacją multimedialną.  Społeczność naszej szkoły również będzie miała okazję poznać efekty pracy dziennikarskiej grupy projektowej 20.04. Prezentacja posłuży przypomnieniu treści poematu, jak również uwrażliwieniu na walory merytoryczne i artystyczne dzieła. Rozwiązanie krzyżówki za pomocą aplikacji Kahoot będzie miało na celu wyłonienie najlepszych uczniów i wyróżnienie ich podczas wręczenia nagród rzeczowych. Egzemplarze czasopisma mamy zamiar przekazać do biblioteki szkolnej, biblioteki miejskiej i publicznej oraz do lokalnej biblioteki pedagogicznej. Zarejestrowanie wydarzenia przez TV kablową Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole ma na celu rozpropagowanie informacji o projekcie i możliwości przeczytania czasopisma.               
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Największą dumę odczuwamy, gdy możemy wziąć nasze czasopismo do rąk, pokazać je rodzicom, rodzinie i naszym rówieśnikom. To wyjątkowe dzieło dla każdego Polaka jest dzięki temu bliższe i nam osobiście. Cieszymy się, że mogliśmy udzielić wywiadu dla TVP regionalnej z siedzibą w Poznaniu w programie "Witaj, Wielkopolsko!" oraz zagościmy w naszej TV kablowej. Ponadto spełniliśmy marzenie naszej polonistki, która zdobyła zaszczytny tytuł  - projektantki edukacji.      
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Dla nauczycieli - polonistów to podpowiedź, że warto sięgać po klasyczne teksty. które stanowią kanon literacki, aby na nowo odczytywać treści w nim zawarte. Jeśli nada się im nowy, "świeży" kształt, jest szansa, że tekst ożyje i rzeczywiście spełni marzenie A. Mickiewicza , aby "zbłądzić pod strzechy".  
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na sfinansowanie wycieczki do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, która okazała się bardzo wartościowa pod względem edukacyjnym i zarazem inspirująca do zainteresowania się biografią i twórczością wieszcza. Dzięki uprzejmości dyrektora naszej szkoły koszty wydruku czasopisma zostały pokryte ze składek na Radę Rodziców. 26 egzemplarzy trafi do rąk 15-osobowej grupy projektowej, wybranych bibliotek oraz osób, którym chcieliśmy podziękować za pomoc i wsparcie w trakcie realizacji przedsięwzięcia. 
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://fb.watch/cutSprRQQ3/
https://poznan.tvp.pl/58276159/02022022 - od ok. 74 minuty trwania bloku programowego

Szkoła

Liceum Ogólnokształcące w Kole

Adres

Blizna 37, 62-600 Koło

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów