Numer projektu: 187
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Moje miejsce na Ziemi.

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Naszym celem jest kształtowanie i wzmacnianie poczucia więzi z otoczeniem, świadomość własnych ,,korzeni”. Efektem naszej pracy będą zrobione przez uczniów broszury, plakaty, mapy, zdjęcia oraz obrazy ukazujące niezwykłość naszej miejscowości.
Plan działania

Plan działania

Będziemy poznawać najbliższą okolicę  poprzez m.in.  zbieranie informacji o swoim miejscu zamieszkania, o swojej rodzinie, spotkania ze znanymi ludźmi, wykonanie drzewek genealogicznych, albumów, map, plakatów, broszur informacyjnych.
Każda klasa otrzyma zadanie do wykonania.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania będziemy prowadzić na terenie miejscowości Jasionka. W styczniu  uczniowie będą zbierać potrzebne informację, uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Luty to czas na opracowanie zebranych materiałów. W marcu zorganizujemy wystawę powstałych prac.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nauka zdalna nie będzie przeszkodą w realizacji projektu. Niezbędne informacje uczniowie będą pozyskiwać za pomocą urządzeń i narzędzi multimedialnych. Powstałe materiały, lub ich zdjęcia umieścimy na stronie internetowej naszej szkoły.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą odpowiedzialni za zebranie, opracowanie i zorganizowanie wystawy. Praca z projektem rozwinie w nich kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność. Wzmocni poczucie własnej wartości. Będzie okazją do rozwoju rożnego rodzaju uzdolnień i zainteresowań. Przygotuje do pracy w grupie i współdziałania. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygraną chcemy przeznaczyć na materiały niezbędne do wykonania kreatywnych prac plastycznych, oraz na sztalugi, dzięki którym zorganizujemy wystawę.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Zgromadzone i opracowane materiały zostaną dla następnych pokoleń. Włączą w działalność promocyjną uczniów, rodziców i pozostałych mieszkańców Jasionki. Realizacja projektu będzie okazją do twórczej promocji działalności uczniów, szkoły, a także naszej miejscowości.
Opis realizacji

Opis realizacji

Uczniowie wykonali broszurki informacyjne, drzewa genealogiczne oraz parce plastyczne promujące Jasionkę.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwaniem był czas oraz pogoda.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczyli się wytrwałości, cierpliwości, współdziałania w grupie oraz empatii. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Dzięki broszurkom w łatwy i szybki sposób można odnaleźć informację o naszej miejscowości.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Najbardziej  jesteśmy dumni z naszych prac plastycznych pokazujących naszą miejscowość.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Wydłużylibyśmy czas pracy oraz zaangażowalibyśmy całą szkołę.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zakupiliśmy sztalugi niezbędne do pokazania prac wykonanych przez uczniów.

Szkoła

Szkoła Podstawowa w Jasionce

Adres

Jasionka 74, 38-450 Jasionka

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów