Numer projektu: 244
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

W 7 miesięcy dookoła świata

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

W ramach działań projektowych chcemy zaproponować uczniom klasy 4a zmianę form spędzania czasu wolnego, tak by w ciągu 7 miesięcy, wspólnie  - siłą swoich ( i najbliższych) mięśni pokonali dystans 40 076 km, czyli dokładnie tyle, ile wynosi długość ziemskiego równika. Do podjęcia wyzwania będą zachęcani również rodzice i rodzeństwo, bo tylko zmiana nawyków całej rodziny może przynieść pozytywny i trwały skutek.
Celem naszych działań jest:
- integracja zespołu klasowego,
- zainicjowanie wspólnego spędzania wolnego czasu,
- propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia,
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom nauczania zdalnego w tym; otyłości, depresji, stanom lękowym, trudnościom komunikacyjnym i społecznym.
- wskazanie alternatyw, sposobów spędzania wolnego czasu,
- tworzenie wspólnoty, sytuacji sprzyjającej współpracy, poczucia sprawstwa i sukcesu.
Plan działania

Plan działania

Począwszy od 20 listopada, każdego kolejnego dnia będziemy: biegać, skakać, tańczyć i pływać i wiele wiele innych - a potem zliczać zrobione kilometry. Każdego dnia będziemy symbolicznie wędrować aż (miejmy nadzieję) 20 czerwca wrócimy do punktu, z którego rozpoczęliśmy - obchodząc Ziemię dookoła. Będziemy się motywować i wspierać, działać i współpracować by osiągnąć założony cel.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany od 20 listopada 2021 do 20 czerwca 2022 roku. Kilometry mogą być "zbierane" wszędzie - na bieżni domowej, na boisku, basenie czy korcie tenisowym. Również podczas przerw śródlekcyjnych. Będziemy zachęcać uczniów do przychodzenia do szkoły pieszo bądź rowerem, aktywnego spędzania przerw. 
Dane kilometrowe zbierane będą codziennie, na bieżąco - a raz w miesiącu zostaną przedstawione w formie tabeli na stronie internetowej szkoły.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Podczas nauczania zdalnego, nadal będziemy zachęcać uczniów i ich rodziny do aktywności fizycznej. Projekt będzie kontynuowany, a dane zbierane każdego dnia. Zmiana formy nauczania nie przeszkadza w kontynuacji i doprowadzeniu do końca projektu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą odpowiedzialni za:
- zbieranie informacji o przebytych kilometrach, zapisywanie je w tabelach oraz sumowanie wyników tygodniowych, miesięcznych (każdy uczeń będzie odpowiedzialny za poprawne wykonanie tego zadania minimum przez 1 tydzień, uczniowie będą wtedy pracować w małym 2-3 osobowym zespole),
- opracowaniem statystyk przebytych kilometrów, wyliczeniem średnich miesięcznych, szacowaniem ile kilometrów powinni przejść w kolejnych miesiącach itp. (uczniowie będą to wykonywać podczas godziny wychowawczej i/lub matematyce w zespołach 4-5 osobowych)
- codzienne przeanalizowanie swojej aktywności ruchowej, zebranie informacji od rodziny i przekazanie jej koordynatorom tygodniowym.
- wprowadzenie i poprowadzenie tzw. aktywnych przerw, gdzie będą zapraszać również innych uczniów do uczestniczenia w zabawach i grach ruchowych. 
Dzięki realizacji projektu uczniowie i ich rodziny:
- spróbują i nauczą się nowych aktywności np.: jazda na łyżwach, pływanie, chodzenie z kijkami, jazda na wrotkach itp.
- będą lepiej zarządzać swoim czasem wolnym,
- rozwiną kompetencje społeczne i komunikacyjne,
- rozwiną umiejętności matematyczne.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystamy na: wyjazd do Parku Trampolin lub na basen oraz wspólne ognisko (na którym upieczemy warzywa!) podczas którego wręczymy pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt nie obejmuje tylko uczniów. Patrzymy szerzej - włączamy społeczność lokalną poprzez rodziców, dziadków, rodzeństwo. Chcemy dać przykład, impuls dla innych klas, szkół i środowisk. 
Podczas budowy projektu wykorzystaliśmy elementy grywalizacji, ale podkreślamy również jak ważna jest współpraca, współdziałanie, konsekwencja, wytrwałość.
Projekt ma charakter integrujący i reintegrujący grupę klasową, co jest bardzo ważne, po prawie rocznej nauce zdalnej.
Wspiera działania związane ze zdrowym stylem życia, rozwija kompetencje społeczne i sprawność fizyczną (a jak wiadomo - w zdrowym ciele, zdrowy duch). Angażuje do udziału całe rodziny.
Mamy też nadzieję, że za naszym przykładem pójdą inne zespoły klasowe i w przyszłym roku szkolnym rozszerzymy projekt i DOTRZEMY NA KSIĘŻYC :)

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach

Adres

Wolności 67, 42-674 Zbrosławice

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów