Numer projektu: 135
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Hand-in-Hand

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

                            Nelson Mandela powiedział kiedyś: „Edukacja jest najpotężniejszą bronią, której możesz użyć do zmiany świata.” Są dzieci na świecie, które nie mają książek, zeszytów, kolorowych kredek, a o laptopie mogą tylko pomarzyć. Ich szkoła to kawałek podłogi i nauczyciel, który jest dla nich jedynym źródłem wiedzy o świecie. 
                           Projekt realizowany w naszej szkole polegał będzie na prowadzeniu lekcji online dla dzieci z sierocińca w Jinja w Ugandzie. Od ogłoszenia pandemii na świecie dzieci w Ugandzie nie mają dostępu do nauki. Szkoły pozostają zamknięte. W najgorszej sytuacji znajdują się dzieci z sierocińców. Zostawione same sobie, wyrzucone na ulicę, pozbawione perspektyw na przyszłość, ale- jak każde dziecko- mające marzenia.
                          Projekt realizowany będzie w formie cotygodniowych spotkań online ( przez Skype lub Messenger), podczas których młodzi ludzie będą uczyli się siebie nawzajem, swoich światów, świąt, tradycji, języków itp. Narzędziem komunikacji będzie język angielski, a celem rozwój kompetencji językowych i ludzkich, tworzenie lepszego świata, bez uprzedzeń i stereotypów. 
Plan działania

Plan działania

1. Ogłoszenie w szkole pomysłu na projekt. (styczeń 2022)
2. Zebranie uczniów chętnych do pracy w projekcie. (luty 2022)
3. Ustalenie zasad działalności grupy, tematów spotkań, stworzenie planów lekcji online. (luty 2022)
4. Prowadzenie cotygodniowych spotkań online z dziećmi z sierocińca w Jinja, w Ugandzie. (marzec-maj 2022)
4. Umieszczanie fotorelacji i efektów działań grupy projektowej na stronie szkoły.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Spotkania online będą realizowane na terenie szkoły w ramach zajęć dodatkowych.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej, spotkania online będą prowadzone z domów uczniów.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie przełamią barierę językową. Nauczą się obalać stereotypy i uprzedzenia, ucząc się tolerancji, empatii i zrozumienia. Rozwiną poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur świata.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant będzie dofinansowaniem do aktywnej tablicy w sali języka angielskiego.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Zmiany polityczne i kulturowe zachodzące w obecnym świecie wywołują w ludziach strach przed inną kulturą, religią czy nawet kolorem skóry. Projekt ma na celu uczyć dzieci i młodzież empatii, tolerancji i zrozumienia, mimo odmienności rasowej, językowej i kulturowej. Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest nauka języka angielskiego, bo tylko dobra znajomość języka gwarantuje możliwość porozumienia między narodami.
Opis realizacji

Opis realizacji

Hand-in Hand
Edukujemy-wspieramy-kochamy:)

Spotkania w ramach projektu edukacyjnego Hand-in Hand, to nie tylko szlifowanie języka angielskiego i poznawanie wzajemnych światów, ale ogrom emocji i wzruszeń. Mamy szansę przekonać się jak ubóstwo i brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie. Dzieci z Ugandy chętnie uczestniczą w lekcjach online, a zadania domowe odrabiają śpiewająco! 
Projekt został zauważony przez media, które doceniają ideę naszej inicjatywy. „Gazeta Pomorska” z uznaniem napisała o naszym przedsięwzięciu, a „Twoje miasto.pl"
zaliczyło naszą inicjatywę do projektów społecznych, które mają szansę uczynić świat lepszym.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Początkowo obie strony odnosiły się do siebie z rezerwą, nieśmiało, ale z czasem udało nam się przełamać barierę językową i stworzyć relacje oparte na zaufaniu, gdzie nikt  nie wstydzi się zadać pytania, czy na nie odpowiedzieć.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki projektowi przyjrzeliśmy się bliżej życiu dzieci w  Ugandzie, ich problemom, troskom, które różnią się znacznie od naszej rzeczywistości. Nauczyliśmy się poszanowania tego, co mamy: dom, troskliwych rodziców, wodę, regularne posiłki, czyste ubrania, bezpłatną edukację, przybory szkolne, dobrze wyposażoną szkołę, nauczycieli... a narzędziem do osiągnięcia tej wiedzy był język angielski, konwersacje na żywo i tekstowe w aplikacji Messenger z opiekunem grupy, który chętnie opowiadał o życiu swoim i dzieci z sierocińca. Dzięki tym rozmowom, wielu uczniów pozbyło się bariery językowej, chętnie zadawało pytania i właściwie odpowiadało na pytania dzieci z Afryki. Rozmowy trwały czasami od rana do wieczora, od "good morning" do "good night". Nicko, opiekun sierocińca, często zamieszczał na grupie fotorelacje z sierocińca, pokazywał codzienne czynności- rozpalanie ognia, gotowanie, zmywanie, zakupy, szkołę, nawet pobyt dziecka w szpitalu. To wszystko dało nam wiedzę, której nie zdobylibyśmy z podręcznika, Internetu, czy telewizji, a tylko z aktywnego udziału w życiu dzieci z Ugandy.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

O naszej inicjatywie napisała "Gazeta Pomorska "i "Express Bydgoski", dzięki czemu społeczność lokalna dowiedziała się o programie edukacyjno-humanitarnym prowadzonym przez naszą szkołę w ramach języka angielskiego. Pokazujemy, że nasza szkoła uczy i wychowuje w duchu tolerancji, empatii i humanitaryzmu, a nasi uczniowie mają wielkie serca, z czego mogą być dumne ich rodziny.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że udało nam się przeprowadzić lekcje angielskiego
 m.in. na temat higieny osobistej, świąt wielkanocnych, ulubionych zwierząt, faktów i ciekawostek o Polsce. Przez relacje na żywo, mieliśmy szansę porównać ulice i budynki w Ugandzie i Polsce; szkoły, system edukacji, śpiewać z dziećmi piosenki po angielsku, przyjrzeć się ich zabawom, posiłkom, jak również posłuchać ich rdzennego języka. Najbardziej jednak jesteśmy dumni z przeprowadzonej na terenie naszej szkoły zbiórki pieniędzy na opłatę szkoły dla dzieci. Udało nam się zaangażować całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, obsługę, a nawet naszych rodziców i rodzeństwo. Dzięki zbiórce nasze dzieci z Ugandy poszły do szkoły!
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Każdy pomysł jest wart realizacji. Trzeba tylko uwierzyć w siebie i swoich uczniów.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został przeznaczony na dofinansowanie zakupu tablicy multimedialnej do sali językowej, dzięki czemu mieliśmy możliwość przeprowadzania spotkań online z Ugandą.

Szkoła

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Jarosława Iwaszkiewicza

Adres

Ks. Konarskiego 5, 85-066 Bydgoszcz

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów