Numer projektu: 197
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3
Liczba głosów: 15

Różnorodność świata roślin.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt edukacyjny przyroda/biologia kl. 3                                                             

         Projekt realizowany będzie w ramach zajęć z edukacji przyrodniczej. Treści realizowane na zajęciach będą różnorodne, mają poszerzać wiadomości, które uczniowie już posiadają, a także dawać możliwość poruszania zagadnień wykraczających poza program nauczania. Dla uczniów, którzy lubią współzawodnictwo projekt ma na celu lepsze przygotowanie do konkursów o tematyce przyrodniczej/biologicznej. Projekt ma charakter "otwarty" na propozycje uczniów dotyczące tematyki. 
 CELE GŁÓWNE:
 - Rozwijanie zainteresowań biologicznych i przyrodniczych . 
- Rozwój samodzielności i aktywności
- Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów 
- Przygotowanie do konkursu

 OCZEKIWANE REZULTATY: 
 
Uczniowie:
 - aktywnie uczestniczą w zajęciach, korzystają z wielu źródeł informacji, 
- uczestniczą w konkursach, zdobywają nowe umiejętności, systematyzują wiedzę
- wiedzą jak należy zbierać rośliny do zielnika, jak przygotować kartę zielnikową, oznaczają  zebrane rośliny
- znają rośliny znajdujące się na polskiej czerwonej  liście gatunków zagrożonych  
  wyginięciem
- formułują problemy badawcze i hipotezy, 
- wnioskują na podstawie wyników doświadczeń i obserwacji,
- stosują nabytą wiedzę do interpretacji rysunków, schematów, tekstów źródłowych,
- wyjaśniają przebieg i znaczenia zjawisk i procesów biologicznych, zachodzących w 
  organizmach roślin
- rozwiązują testy,
- uczestniczą w wycieczkach
 
 
Plan działania

Plan działania

Tematyka zajęć.
 I. Mikroskop i obserwacje mikroskopowe. 
- Rodzaje i budowa mikroskopów
- Zasady mikroskopowania
- Obserwacje mikroskopowe komórek- gotowe preparaty
- Obserwacje mikroskopowe tkanek-gotowe preparaty
- Samodzielne wykonanie preparatów mikroskopowych i obserwacje (liścia moczarki   
   kanadyjskiej, pelargonii, skórki liścia spichrzowego cebuli )

II. Doświadczenia
.

- Wykrywanie skrobi w materiale roślinnym.
- Wykrywanie witaminy C 
- Wpływ różnych czynników na kiełkowanie nasion.  
- Ile mchy mogą wchłonąć wody?  Znaczenie mchów w przyrodzie. 
- Tkanki roślinne- obserwacja i rozpoznanie ( pod mikroskopem/na zdjęcie/na podstawie opisu/na schemacie) wskazanie cech adaptacyjnych do pełnienia określonych funkcji
  ( tkanka twórcza, okrywająca, miękiszowa, wzmacniająca, przewodząca)
- Jak sól wpływa na rośliny? Sól jako „złodziej” wody dla rośliny.
- Łapiemy pyłki.
 - Rośliny lecznicze naszych pól i łąk.Wykorzystanie ziół. Napary.
- Zakładamy zielnik ziół. 
III. Konkursy

1.      Przygotowanie do konkursów: zapoznanie z regulaminem, studiowanie literatury, rozwiązywanie testów

IV. Zajęcia terenowe

1. Wycieczka do lasu.  Jak obliczyć wiek drzewa?
2. Wycieczka na łąkę. Zbieramy zioła. 
 
 Podsumowując będą to: ćwiczenia w terenie, praca z mikroskopem, praca z różnymi źródłami informacji (książki, czasopisma, atlasy, klucze do oznaczania roślin), dyskusje, praca w grupach, gry dydaktyczne, „burza mózgów”.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Gdzie: klasa, teren: pole, las, łąka, park, droga.  Kiedy: styczeń -kwiecień 2022
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nie planujemy
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Będą odpowiedzialni za gromadzenie materiałów do badań. 
Nauczą się:
- Prowadzenia obserwacji i doświadczeń  
- Wykonywania rysunków poglądowych
- Obserwowania faz rozwoju roślin
- Dostrzegania, rozpoznawania i nazywania pospolitych gatunków roślin
- Zakładania hodowli roślin
- Interpretowania zjawisk przyrodniczych 
- Przeprowadzania lekcji terenowej.
- Wykonywania preparatów mikroskopowych 
- Rozwiązywania testów i zadań przygotowujących do konkursów  przyrodniczych/biologicznych 
- Samodzielnej pracy.
- Poznawania dodatkowej literatury przyrodniczej
- Umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy 
- Wykorzystania wycieczek w celu zdobycia umiejętności rozpoznania pospolitych gatunków drzew,   krzewów, ziół, (oznaczenie gatunków za pomocą kluczy do oznaczania roślin, przygotowywanie kart  pracy). 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Na zakup mikroskopów.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Jest ciekawy, kreatywny, pobudzi uczniów do działań. Zwróci ich uwagę na zjawiska zachodzące w przyrodzie, które umykają w życie codziennym. Zachęci do wnikliwej obserwacji przyrody. Rozwinie ciekawość poznawczą. Nauczy współpracy w grupie, podziału zadań i wywiązywania się z podjętych funkcji. Nasz pomysł będzie też inspiracją do innych klas na ciekawe poznanie świata/otaczającej nas przyrody (zamieszczanie wyników badań i obserwacji przyrodniczych w gazetce szkolnej). 
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało nam się rozwinąć zainteresowania biologiczne i przyrodnicze uczniów, poszerzyć ich wiedzę i umiejętności, przygotować do konkursu przyrodniczego. Zaciekawić różnorodnością świata roślin. Dokonaliśmy tego przez przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych, obserwacje mikroskopowe, wycieczki w terenie, udział w konkursie przyrodniczym, zajęcia z różnymi źródłami informacji (książki, czasopisma, atlasy, klucze do oznaczania roślin), dyskusje, praca w grupach, gry dydaktyczne, „burza mózgów”. Udało nam się też zaprosić do współpracy Dyrektora Szkoły, Rodziców grupy projektowej, wychowawce klasy I d,Nadleśnictwo Oborniki, na czele z Nadleśniczym i z jego zastępcą do spraw rozwoju. Nadleśnictwo objęło patronatem nasz projekt - Nadleśniczy zasponsorował nagrody w konkursie przyrodniczym i ufundował wycieczkę do Leśnictwa Mycin. Uwieńczeniem projektu było zorganizowanie wystawy przyrodniczej.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwaniem było zainteresowanie projektem społeczność nauczycielską i uczniowską. Nauczyć się współpracować w grupie projektowej.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie dzięki realizacji projektu nauczyli się:
 1. Współpracować w grupie ( tylko zgodna współpraca prowadzi do zamierzonych rezultatów).
 2. Przeprowadzać doświadczenia, prowadzić hodowle roślin.
 3. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach, korzystać z wielu źródeł informacji.
4. Zdobywać nowe umiejętności, systematyzować wiedzę
5. Rozpoznawać rośliny znajdujące się na polskiej czerwonej  liście gatunków zagrożonych  wyginięciem
 6. Formułować problemy badawcze i hipotezy, 
7. Wnioskować na podstawie wyników doświadczeń i obserwacji,
8.Stosować nabytą wiedzę do interpretacji rysunków, schematów, tekstów źródłowych,
9. Wyjaśniać przebieg i znaczenia zjawisk i procesów biologicznych zachodzących w 
  organizmach roślin
10. Redagować  testy przyrodnicze.
11. Uczestniczyć aktywnie w wycieczkach przyrodniczych, gromadzić materiał przyrodniczy.
 12. Prowadzić obserwacje mikroskopowe, (znają rodzaje i budowę mikroskopów,  zasady mikroskopowania, dokonują obserwacje mikroskopowe komórek- gotowe preparaty, potrafią samodzielnie wykonać preparaty  (liścia moczarki kanadyjskiej, pelargonii, skórki liścia spichrzowego cebuli )
12. Organizować wystawy, być asystentem/prezenterem wystawy przyrodniczej-prezentować innym uczniom eksponaty przyrodnicze, wyjaśniać doświadczenia, uczyć obserwacji mikroskopowych.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści w formie zdobytej wiedzy i umiejętności, wielozmysłowego i wnikliwego poznawania  świata roślin. Społeczność szkolna uczestniczyła w wystawie przyrodniczej zatytułowanej "Świat roślin". Prezentowane na niej żywe eksponaty: kwiaty (zawilce, tulipany, przylaszczki, fiołki wonne, szafirki) krzewy (forsycja), krzewinki ( borówka, poziomka), paprocie ( doniczkowa, leśna), mchy (jako magazyn wody w czasie suszy), kiełkowanie rzeżuchy i rzodkiewki, hodowla fasoli, nasiona, cebule, kłącza roślin, pasożyty drzew ( jemioła, huba drzewna), plastry drewna ( budowa pnia drzewa, obliczanie wieku drzewa), szyszki drzew iglastych ( sosna, świerk, modrzew), pokrzywy obserwacje mikroskopowe (cebuli, jabłka, igły i pnącza sosny, moczarki kanadyjskiej, pelargonii), prace plastyczne uczniów grupy projektowej (kl. III) i grupy wspomagającej projekt ( kl. I d). Wystawę obejrzało i obserwacji mikroskopowych dokonało  około 450 uczniów z klas "0"-III. O wystawie powiadomiłam redaktora lokalnej gazety "Tygodnik obornicki", który uczestniczył w wystawie, opisał ją i zamieścił zdjęcia. Informacja o wystawie i zdjęcia z niej zamieszczono też na stronie internetowej oborniki.naszemiasto, także mieszkańcy Miasta i Gminy Oborniki mieli możliwość zapoznać się z projektem. Informacje na stronie ukazały się dwukrotnie. Linki:  https://oborniki.naszemiasto.pl/mali-projektanci-edukacji-sp2-laureatem-ogolnopolskiego/ar/c1-8759035
 https://oborniki.naszemiasto.pl/wystawa-przyrodnicza-i-wreczenie-nagrod-w-sp2-oborniki/ga/c5-8772113?hash_podgl%C4%85d=f2690821aaeb49867a32561312a4ecb4

 

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że przeprowadzając doświadczenia, eksperymenty, gromadząc eksponaty i uczestnicząc w wyprawach do lasu, parku, łąkę nauczyliśmy się pracować zgodnie jako grupa, jeszcze lepiej poznaliśmy się wzajemnie. Teraz chętniej pomagamy sobie, jesteśmy wobec siebie życzliwi i przyjaźnie nastawieni, wspólne zadania, osiągnięcia, cele zbliżyły  nas do siebie. Jesteśmy spójną, zgraną paczką, a przed nami kolejne wycieczki przyrodoznawcze do lasu,  do rezerwatów przyrody, spotkania z pracownikami nadleśnictwa  ( prezentacja ekologiczna  w szkole, oprowadzanie leśnymi ścieżkami dydaktycznymi). Cieszymy się też z faktu, że tyle osób zainteresowało się projektem, wsparło nas w działaniach i pomogło go zrealizować: Dyrektor i Wicedyrektor szkoły, obsługa w szkole- sprzątaczki, woźny (ustawianie stolików, sprzątanie po wystawie) sekretarka szkoły, księgowa ( zamawianie mikroskopów), wychowawca i uczniowie klasy I d ( zaprojektowanie i wydrukowanie napisu wystawy "Świat roślin", ekspozycja prac plastycznych swoich uczniów nt. "Kiełkowanie roślin",  uczennice z  klasy VI c -asystenki w wystawie (obsługa mikroskopów), pomoc w redagowanie pytań do testu przyrodniczego, informatyk ( zaprojektowanie dyplomów w konkursie przyrodniczym),  zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Oborniki ds. rozwoju ( ufundowanie wycieczki do Leśnictwa, oprowadzenie po ścieżce edukacyjne, udostępnienie eksponatów z Izby edukacyjnej, zorganizowanie ogniska, zakup nagród w konkursie przyrodniczym ( gry planszowe, quizy, memory, książki), opiekun tzw. małego samorządu ( zamieszczenie informacji i zdjęć na temat projektu w gazetce szkolnej). 

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Wszystko przebiegło zgodnie z planem.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup mikroskopów, preparatów mikroskopowych i zestawu do samodzielnego przygotowania preparatów.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

 Linki:  https://oborniki.naszemiasto.pl/mali-projektanci-edukacji-sp2-laureatem-ogolnopolskiego/ar/c1-8759035
 https://oborniki.naszemiasto.pl/wystawa-przyrodnicza-i-wreczenie-nagrod-w-sp2-oborniki/ga/c5-8772113?hash_podgl%C4%85d=f2690821aaeb49867a32561312a4ecb4

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego

Adres

Szkolna 7, 64-600 Oborniki

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów