Numer projektu: 293
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3
Liczba głosów: 2995

KRÓLEWSKI ŚWIAT SZACHÓW

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Jak podają najstarsze kroniki, królowie, sułtanowie  i cesarze grywali w szachy, ćwicząc przeróżne strategie i sposoby pokonywania przeciwnika.  W dzisiejszych czasach, wprowadzając naukę gry w szachy, wpływamy na wszechstronny rozwój dzieci pokazując, że każde może osiągnąć to, o czym marzy.  W ramach realizacji naszego projektu chcemy zachęcić uczniów naszej szkoły do jak najszerszego zaangażowania się do gry w szachy oraz jej propagowania. Projekt ma na celu uaktywnić uczniów oraz zainteresować udziałem w różnorakich turniejach szachowych.
Plan działania

Plan działania

Realizując projekt, zamierzamy zorganizować zajęcia dla dzieci najmłodszych - pierwszaków oraz przedszkolaków. Dzieci, głównie poprzez zabawę, będą poznawać podstawy ,,królewskiej" gry oraz tajniki jej strategii. Pragniemy również zorganizować na terenie naszej szkoły turniej szachowy dla naszych uczniów oraz reprezentować szkołę w konkursach pozaszkolnych.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

 Projekt będzie realizowany na terenie naszej szkoły od stycznia 2022 do maja 2022.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W razie przejścia na nauczanie zdalne lub hybrydowe będziemy kontynuować realizację naszego projektu z wykorzystaniem stron internetowych  oraz łączenie się poprzez platformę Teams.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Stawiamy na integrację dzieci młodszych ze starszymi. Uczniowie posiadający umiejętności i pewne doświadczenie będą wprowadzać  w świat szachów swoich młodszych kolegów. Będą się uczyć zdrowej rywalizacji, umiejętności przegrywania oraz radzenia sobie ze stresem. Gra w szachy pomoże im rozwijać logiczne myślenie oraz koncentrację.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na zakup zegarów szachowych, aby uczestnicy zajęć uczyli się gospodarować czasem oraz w sposób profesjonalny przygotowywali się do rozgrywek szachowych. Zegary pozwoliłyby na sprawną i fachową organizację turniejów na terenie szkoły.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Zajęcia w grupach mieszanych wiekowo, uczenie się poprzez zabawę  będzie naturalną okazją do integracji projektantów. Ponadto uczniowie będą angażować się w organizację turniejów szachowych.
Opis realizacji

Opis realizacji

Zorganizowaliśmy zajęcia szachowe dla uczniów klas III. Dzieci , które nabrały pewnego doświadczenia próbowały zainteresować grą w szachy grupę przedszkolaków. Wspólnie poprzez zabawę dzieci poznawały tajniki ,,szachowej krainy".
Udało się nam zorganizować szkolny turniej szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły. W zawodach wzięli udział uczniowie z klas II - VII.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Przejście  na zdalne nauczanie początkowo było pewnym problemem ale szybko sobie poradziliśmy wykorzystując strony internetowe poprzez, które świetnie mogliśmy kontynuować naszą naukę.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Powstała grupa, która systematycznie uczęszcza na zajęcia doskonaląc swoje umiejętności i biorąca udział w turniejach szachowych organizowanych przez różne kluby szachowe
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Te korzyści są bardziej dla naszej szkolnej społeczności głównie przede wszystkim 
że powstała grupa ,która może reprezentować naszą szkołę w turniejach szachowych oraz że nastąpiła integracja dzieci starszych z młodszymi.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Z tego , że rozbudziliśmy zainteresowanie grą w szachy u dzieci w różnym wieku i że mamy grupę , która chce grać w szachy i reprezentuje naszą szkołę
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Pewnie staralibyśmy się zaangażować szerszą grupę uczniów oraz więcej ,,chwalić" się realizacją projektu np.w internecie
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Tak jak było zaplanowane - zakup zegarów szachowych

Szkoła

Szkoła Podstawowa w Jasionce

Adres

Jasionka 74, 38-450 Jasionka

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów