Numer projektu: 311
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

GŁ_(L)ODÓWKA - dzielimy się śniadaniem

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Cele główne: udostępnienie potrzebującym uczniom drugiego śniadania oraz uwrażliwienie całej społeczności szkolnej na temat marnowania żywności.
 
Spodziewane efekty projektu:
- zakup lodówki i stworzenie w szkole kącika do "dzielenia się drugim śniadaniem",
- zwiększenie wiedzy uczniów w obszarze problemu głodu oraz marnowania żywności,
- promocja postawy wzajemnego dbania o siebie i planetę,
- lepsze wykorzystanie produktów pozyskiwanych w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole".
Plan działania

Plan działania

Planowane działania w ramach projektu:
- działania nakierowane na pozyskanie sponsorów zewnętrznych na zakup lodówki (redagowanie i rozsyłanie pism z prośbą o wsparcie akcji),
- organizacja szkolnego "kiermaszu ciasteczkowego" na rzecz zakupu lodówki,
- ubieganie się o darmowe warsztaty o żywności i konsekwencjach jej marnowania (np. w Banku Żywności),
- organizacja warsztatów,
- promocja projektu (plakaty, filmiki, artykuł w gazetce szkolnej),
- impreza inaugurująca "pracę" śniadaniowej lodówki,
- monitorowanie zasobów lodówki oraz uczniowskiej oceny inicjatywy.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi, w tzw. Dużej Szkole, do której uczęszczają uczniowie klas 4-8.

Harmonogram działań:
styczeń 2022: pozyskiwanie sponsorów i prowadzących warsztaty
luty - marzec: kiermasz lub licytacja, warsztaty dla uczniów
marzec - promocja i inauguracja szkolnej lodówki śniadaniowej (zakup lodówki uzależniony od efektywności pozyskiwania środków)
kwiecień - pierwsze dane z ankiet ewaluacyjnych i ewentualne zmiany.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Wszystkie działania, oprócz kiermaszu i imprezy inauguracyjnej, mogą być realizowane z powodzeniem w formule zdalnej. 
Kiermasz będziemy mogli zmodyfikować na zdalne licytacje np. gadżetów do pieczenia ciastek lub innych "fantów".

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Pomysł pojawił się w trakcie kampanii przed wyborami przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Uczeń ósmej klasy, członek Rady Samorządu Uczniowskiego, zgłosił potrzebę zadbania o rówieśników, którzy borykają się z problemem braku drugiego śniadania. Dodatkowo porozmawialiśmy o kwestii marnowania żywności, chociażby tej którą młodsi uczniowie otrzymują w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole". Od początku pomysł i odpowiedzialność za projekt jest po stronie uczniów, ja czuwam tylko nad przebiegiem, zachęcam do szerszego spojrzenia na problem oraz większej kreatywności. Pomysłodawca przygotował grafiki projektowe oraz wyszukał wstępnie możliwości pozyskania wsparcia z zewnątrz oraz ofertę lodówek, spełniających nasze potrzeby.

Uczniowie z grupy zadaniowej nauczą się:
- pracować metodą projektu, 
- zwiększą umiejętność redagowania pism, 
- poszerzą wiedzę o społeczności szkolnej oraz problemie marnowania żywności,
- rozwiną umiejętności promowania swoich pomysłów oraz 
- organizowania eventów. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcielibyśmy przeznaczyć na częściowe dofinansowanie zakupu lodówki oraz organizację imprezy inauguracyjnej. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł zrodził się z realnych potrzeb, dostrzeżonych i zgłaszanych przez uczniów. Jesteśmy największą szkołą podstawową w Łodzi i w takiej dużej społeczności czasami trudno samym nauczycielom zauważyć problemy uczniów, uczniowie są bliżej siebie i możemy to wykorzystać do pomagania. Młodzi liderzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce i poprawić szkolny byt rówieśników. Lodówka służyć będzie nie tylko tym, którzy nie mają śniadania z przyczyn trudności materialnych rodziny, ale także tym, którzy zapomnieli posiłku, mieli go, ale nadal są głodni, co w wieku dojrzewania nie jest rzadkie, szczególnie u chłopców ;) Chcemy zachęcić do dzielenia się z innymi oraz promować szacunek do żywności.  
Opis realizacji

Opis realizacji

Czujemy jeszcze pewien niedosyt i na pewno będziemy projekt rozwijać, ale na ten moment udało nam się:
 • wybrać i zakupić dużą witrynę chłodniczą, czyli naszą uczniowską lodówkę do dzielenia się śniadaniem, usytuować ją w holu głównym szkoły,
 • zorganizować inaugurację funkcjonowania lodówki w przestrzeni szkolnej (były pyszne deserki, napoje, owoce, publikacje o niemarnowaniu żywności),
 • uzyskać patronat honorowy Prezydent Miasta Łodzi na inaugurację projektu,
 • zorganizować zbiórkę internetową na uzupełnienie budżetu (zebraliśmy 611 zł, https://zrzutka.pl/nx464c ),
 • pozyskać od Banku Żywności w Łodzi publikacje o niemarnowaniu żywności i zdrowym żywieniu,
 • zorganizować kiermasz z okazji Międzynarodowego Dnia Gofra, samodzielnie przygotowaliśmy i sprzedaliśmy 130 gofrów (zarobiliśmy ponad 1100 zł!),  
 • za nadwyżkę z kiermaszu, w podziękowaniu dla społeczności szkolnej, już zorganizowaliśmy przedświąteczną zabawę korytarzową "Na tropie czekoladowych jajek" (schowaliśmy ponad 360 czekoladowych jajeczek, dla osoby, która zebrała ich najwięcej przygotowaliśmy dodatkowy upominek),
 • napisać pisma o wsparcie projektu do Rady Osiedla, okolicznych marketów,
 • promować projekt w szkole i na zewnątrz (w mediach społecznościowych i w programie CEO "Szkoła Demokracji"),
 • wdrożyć społeczność szkolną do korzystania z lodówki społecznej (upowszechniając przy tym samą ideę lodówek społecznych w przestrzeni miasta), m.in. poprosiliśmy wychowawców klas otrzymujących produkty z rządowych programów "Owoce i warzywa w szkole" i "Mleko w szkole" o wytypowanie klasowych teamów, które zobowiązane są do odnoszenia pozostawionych przez rówieśników owoców, mleka do naszej lodówki, 
 • rozpocząć dyskusję na temat globalnego problemu marnowania żywności.

Projekt "Gł_(L)odówka - dzielimy się śniadaniem", jak i nasz drugi projekt "Ratunku - dojrzewam", dobrze wpisał się w obecną sytuację w szkole. W naszej placówce, na poziomie klas 4-8, mamy już dwa zespoły przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy, nasze akcje odpowiadają na podstawowe potrzeby młodych osób, uwrażliwiają na to, że możemy się dzielić z innymi, pomagać sobie nawzajem, a przy okazji dbać o naszą planetę. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Na naszej drodze projektowej pojawiło się sporo wyzwań, niektóre można było przewidzieć, ale nie wszystkie. O tym, że będziemy musieli poszukać dodatkowych środków, prócz grantu, na zakup witryny chłodniczej, wiedzieliśmy od początku i dlatego pozyskiwanie funduszy ustanowiliśmy ważną częścią pracy zespołowej, jednak zdecydowanie zaskoczyła nas (jak i cały świat) wojna w Ukrainie, która wpłynęła pośrednio również na nasz projekt. Po pierwsze ceny lodówek i produktów spożywczych wzrosły, po drugie czuliśmy się zobowiązani "wyciszyć" naszą zbiórkę internetową oraz podania o wsparcie sponsorskie, kiedy potrzeby ludności uciekającej przed wojną stały się realne i konieczne. 
Z bardziej przyziemnych trudności dotknęło nas zbiorowe zachorowanie - połowa grupy (ponad 10 osób) i opiekunka, na tydzień pozostali w domach i to akurat w tym tygodniu, w którym zaplanowaliśmy Dzień Gofra (stąd inna data celebracji, niż oficjalnie). Trzeba było zmieniać plakaty, pisać sprostowania, skumulować działania w kolejnym tygodniu  z naszym drugim projektem "Ratunku - dojrzewam!", ale dzięki pełnej mobilizacji całego zespołu z Rady Samorządu Uczniowskiego, udało się! Odetchnęliśmy :)
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie mieli okazję:

 • doświadczyć i poćwiczyć różne sposoby pozyskiwania środków finansowych (i nie tylko) na realizację swoich pomysłów, m.in.
 1. jak napisać pismo z prośbą o wsparcie działania uczniowskiego,
 2. założyć zbiórkę internetową,
 3. promować pozyskiwanie środków w sieci Internet i bezpośrednio w społeczności szkolnej,
 4. organizować kiermasz szkolny,

 • porównywać i szukać ofert towarów w sklepach internetowych, z uwzględnieniem potrzeb szkoły (zakup witryny chłodniczej),

 • współpracować, z intensywnym wykorzystaniem narzędzi onlinowych (zespół i czat grupowy na Teamsach, ankiety na Formsach, dokumenty Word do wspólnej edycji),

 • opracowywać materiały promocyjne w sposób tradycyjny (plakaty przygotowywane ręcznie) oraz z wykorzystaniem aplikacji (Canva, TikTok) i je upowszechniać (Teams, Facebook, Instagram, TikTok, program Szkoła Demokracji CEO),

 • zapoznać się z wnioskiem i procedurą pozyskiwania patronatu honorowego na inicjatywę uczniowską,

 • nawiązać współpracę z organizacjami (Bank Żywności w Łodzi),

 • przygotować prostą ankietę ewaluacyjną projekt,

 • planować i organizować kiermasz z wyrobami własnymi, a tu ogrom pracy, przygotowując stoisko dla tak dużej populacji uczniowie:
 1. dokonali wyboru motywu przewodniego,
 2. pozyskali pomocników wśród rówieśników,
 3. określili menu i potrzebne sprzęty oraz produkty,
 4. szacowali zainteresowanie akcją i możliwości "produkcji" (popyt i podaż),
 5. dokonywali oceny kosztów i potencjalnych zysków,
 6. testowali przepisy na gofry,
 7. dokonywali zakupów zgodnie z listą (nawet, gdy nagle okazywało się, że w kolejnych sklepach już "tego" nie ma...),
 8. promowali wydarzenie,
 9. ustawiali, porządkowali stanowiska pracy (miejsce sprzedaży, wydawania, szkolną salę do zajęć kulinarnych),
 10. przygotowywali ciasto na gofry, piekli, dekorowali, 
 11. zbierali i przekazywali zamówienia, czuwali nad "kasą",
 12. zliczali utarg, rozliczali kosztów, redagowali podziękowania za udział w akcji
 13. przygotowywali mini fotorelację z wydarzenia.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Na pewno nasza grupa projektowa po raz kolejny pokazała rówieśnikom i społeczności lokalnej, że "chcieć, to móc". Musieliśmy pozyskać większą część środków na zakup witryny i testowaliśmy do tego celu różne rozwiązania, nie poddawaliśmy się, pomimo, że momentami było ciężko. Ponadto zwróciliśmy uwagę uczniom i ich rodzinom na problem marnowania żywności, który stanowi już globalne wyzwanie ludzkości. Szczególnie okazało się to ważne teraz, kiedy wspieramy Ukraińców, przybywających do Polski, w ich codziennym funkcjonowaniu. Działanie naszej lodówki społecznej pokazało także niezaspokojone potrzeby żywieniowe dzieci i młodzieży z naszej szkoły - wszystko, co umieścimy w lodówce, w trakcie jednej przerwy jest pobrane. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Dumą napawa nas szczególnie przebieg Dnia Gofra. Wcześniej organizowaliśmy już kiermasz wypieków na swoją działalność, ale tym razem od początku do końca robiliśmy wszystko sami. Skorzystaliśmy z nowo otwartej w naszej szkole sali do zajęć kulinarnych (polecamy wszystkim szkołom zorganizowanie takiej przestrzeni) i przygotowaliśmy gofry samodzielnie (piekliśmy w trakcie lekcji i sprzedawaliśmy na przerwach). Zadbaliśmy nawet o to, aby były cały czas ciepłe, z opiekaczy gofry trafiały do lekko nagrzanego piekarnika ;) Zainteresowanie uczniów i nauczycieli było tak duże, że musieliśmy w trakcie modyfikować przestrzeń sprzedażową, kolejki blokowały dostęp do sali kulinarnej. Nie wszystkim udało się kupić gofra, sprzedaliśmy wszystko, co wyprodukowaliśmy - pozostawiliśmy niedosyt na kolejne swoje akcje ;)

Bardzo ważne dla nas było również wsparcie uzyskane od Banku Żywności z Łodzi, otrzymaliśmy pokaźny zestaw publikacji o niemarnowaniu żywności, który popularyzujemy wśród uczniów oraz książki o zdrowym żywieniu, które zasiliły naszą szkolną salę kulinarną. 

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

 Nasz przygoda ze zbiorowym zachorowaniem na pewno dała nam potwierdzenie, że w planach zawsze trzeba zapewnić sobie pewną przestrzeń do zmian, zwłaszcza czasową. Nie należy się poddawać, nawet, gdy osiągnięcie celu się od nas oddala, a warunki zewnętrzne są niesprzyjające. Trzeba zachęcać, motywować młodzież do zmian, partycypacji, podejmowania inicjatywy i pokazywać im ich sprawczość, ale i uwrażliwiać na odpowiedzialność. Jeśli zaczynają "odpuszczać", nasze nauczycielskie "odpuszczenie" może ich obudzić, czasami dopiero wtedy zaczynają dostrzegać, że sukces zależy przede wszystkim od nich, że samo nic się nie zrobi. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant pozwolił nam na częściowe sfinansowanie witryny chłodniczej, czyli naszej uczniowskiej lodówki na drugie śniadanie.
Koszt lodówki to prawie 2400 zł. W naszym zespole padały propozycje zakupu tańszej wersji "z drugiej ręki" np. na olx.pl lub rozmiarowo mniejszej, ale uznaliśmy, że do warunków szkolnych powinniśmy nabyć sprzęt odpowiedniej wielkości i jakości, który w razie konieczności będzie można serwisować w ramach gwarancji i zawalczyliśmy o niego. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Adres

Powszechna 15, 93-321 Łódź

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów