Numer projektu: 313
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa
Liczba głosów: 305

Podcasty z Jabłonek

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Grupa projektowa to uczniowie Technikum dla Niewidomych w Laskach, uczestnicy koła informatycznego. Pomysł zrodził się, kiedy uczniowie przygotowywali nagranie dźwiękowe na konkurs, co okazało się dla nich inspirującym wyzwaniem. Celem projektu jest rozwijanie aktywności, umiejętności i zainteresowań uczniów poprzez stworzenie kanału podcastowego. Projekt zakłada zorganizowanie  szkolnego Mini Studia Nagrań i stopniowe uczenie się tworzenia nagrań w dobrej jakości od strony merytorycznej i technicznej. W kolejnym etapie publikowanie nagrań w sieci w formie podcastów. Uczniowie mają wiele pomysłów skierowanych zarówno do społeczności szkolnej jak i do szerszego odbiorcy. Zaangażowanie uczniów w projekt najpierw lokalnie pozwoli im przełamać pierwsze lody w Jabłonkach (Nasza szkoła jest otoczona jabłoniami). Realizacja projektu wpłynie na wzrost ich aktywności, rozwinie ich twórczo, zdobędą wiedzę na temat nowych zagadnień także bardzo ważnych dla rozwoju osobistego. Będą  mogli spróbować swoich sił, odkrywać swoje talenty, doskonalić umiejętności  by tworzyć coś dla innych.
Plan działania

Plan działania

Działania będą dokonywane podczas zajęć koła informatycznego.
  1. Przygotowanie Mini Studia Nagrań od strony technicznej na bazie mikrofonu o dobrych parametrach,  akcesoriów do mikrofonu, małej kabiny akustycznej i głośników,  podłączenie mikrofonu do komputera przeznaczonego do nagrań oraz zainstalowanie potrzebnego oprogramowania do obróbki dźwięku.
  2. Przeprowadzenie wywiadów wśród społeczności szkolnej na temat oczekiwań, pomysłów, obaw co do audycji czy podcastów.
  3. Utworzenie zespołów projektowych.
  4. Przeprowadzenia przez opiekuna zajęć teoretycznych i inspirujących do poszerzania wiedzy z zakresu pracy w grupie, zagadnień technicznych obróbki dźwięku, pracy dziennikarskiej (np. wywiady, komentarze, prowadzenie dyskusji, relacje na żywo), ze zwróceniem uwagi na dykcję, poprawność języka, zasady koncepcyjnego tworzenia audycji aby były ciekawe, także jakości dźwięku, obróbki dźwięku  - montowania nagrania, praw autorskich, tworzenia podcastów, publikowania podcastów, wyzwań i zagrożeń związanych z publikacjami w sieci.
  5. Tworzenie w formie dokumentu projektów audycji do nagrania, łącznie z formą, tekstem, oprawą, planowanym czasem trwania. 
  6. Nagrywanie planowanej audycji.
  7. Montowanie audycji.
  8. Publikacja audycji.
  9. Wywiady z odbiorcami i analiza informacji zwrotnych. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Mini Studio Nagrań powstałoby w pracowni komputerowej w Technikum dla Niewidomych w Laskach. Na przełomie stycznia/lutego zakupilibyśmy planowany sprzęt i wykonali nagrania próbne (co wpłynęłoby inspirująco na uczniów). Już podczas internetowego głosowania na projekt przeprowadzilibyśmy wywiady z uczniami odbiorcami naszej Szkoły (w skład której wchodzą: Liceum, Technikum Masażu i szkoła Branżowa) na temat ich oczekiwań czy pomysłów. Od lutego zostałyby powołane zespoły do pracy koncepcyjnej. W lutym opiekun projektu planuje przeprowadzić zajęcia aby  zainspirować uczniów i zachęcić ich do zdobywania wiedzy potrzebnej do realizacji projektu (dziennikarskiej, technicznej). Od marca planowane jest rozpoczęcie nagrań na potrzeby szkolne, ich obróbka i montaż. W kwietniu planujemy pierwsze publikowania nagrań. W maju/czerwcu powstałyby pierwsze publikowane podcasty i prace byłyby kontynuowanie od kolejnego roku szkolnego.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku nauki zdalnej planujemy spotkania on-line zespołu, omawianie pomysłów, co będzie obfitować gotowymi koncepcjami na podcasty. Uczniowie będą mogli w domu przygotować się teoretyczne ale też praktycznie, będą mogli wykonać nagrania próbne, co ułatwi kolejne etapy prac  nad nagraniami po powrocie do nauki stacjonarnej.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą uczestniczyli w organizacji Mini Studia Nagrań, będą wybierali sprzęt i pomagali w montażu i przygotowaniu komputera do nagrań przez co zdobędą wiedzę na temat wyposażenia studia nagrań i wymaganej jakości nagrania. Będą pracowali w grupach nad planem nagrania. W pierwszym etapie planowania będą przygotowywali  w formie tekstowej koncepcję nagrania (formułę, temat, treść, oprawę), która wymaga: kreatywności aby zaciekawić słuchacza, współpracy w grupie, zdobywania wiedzy zarówno na wybrany temat jak i na temat pracy dziennikarskiej, także poznawania form tworzenia podcastów i nagrań, szlifowania języka czy przestrzegania praw autorskich.  Następnie będą dokonywali nagrań co z kolei wymaga zdobycia wiedzy technicznej i umiejętności rozwiązywania problemów technicznych.  Kolejnym rodzajem nabytych umiejętności będzie poznanie tajników oprogramowania do obróbki dźwięku i zmontowanie nagrania wraz z przygotowaniem oprawy (tekstową, dźwiękową czy muzyczną). Następnie nagranie trzeba będzie umieścić na serwerze na wcześniej utworzonym kanale. To również zadanie dla uczniów (z niewielką pomocą opiekuna). Uczniowie publikując muszą nauczyć się także odpornie i twórczo przyjmować uwagi krytyczne (dlatego najpierw będą tworzyć komunikaty, nagrania występów uczniów tutejszej szkoły muzycznej czy imprez szkolnych i audycje  dla słuchacza wewnętrznego - szkolnego i słuchać komentarzy). Ważnymi umiejętnościami nabywanymi podczas realizacji projektu będą kontakty z wybranymi do wywiadów osobami, organizatorami imprez szkolnych. czy nagrywanie relacji z zawodów sportowych, w których biorą udział szkolne drużyny, czyli aktywność i nawiązywanie współpracy. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

W założeniach projektu jest stworzenia Mini Studia Nagrań czyli: zakupienie dobrego mikrofonu (o szerokim paśmie przenoszenia, zakresie dynamiki, czułości, i tłumieniem szumów), akcesoriów do mikrofonu (pop-filtr, gąbki, adapter minijack-USB, uchwyt przeciwwstrząsowy, kosz antywibracyjny itp), małej kabiny akustycznej (koszt jedynie około 200zł) oraz głośników (także o dobrych parametrach).   
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Pomysł na projekt powstał podczas zajęć koła, którego atmosfera wyzwala w uczniach kreatywność, wzajemną pomoc, prowadzenie dyskusji nie tylko  przy rozwiązywaniu problemów technicznych. Chcieliby zaistnieć w sieci, stworzyć coś ciekawego dla społeczności nie tylko osób z dysfunkcją wzroku, wymyślili już wiele tematów na nagrania. Zdobycie grantu stworzyłoby uczniom szansę na rozwój jakże ważnej aktywności społecznej. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało się zrealizować zaplanowane zadania. Zostały podzielone na 5 etapów. Zaczęliśmy od wizyty w sąsiedzkiej szkole muzycznej.  Opiekun studia nagrań przez 3 godziny opowiadał i przekazywał nam tajniki nagrywania. Rozmawialiśmy też o mikrofonach. Następnie kupiliśmy mikrofon ze statywem i rozpoczęły się zajęcia dotyczące warsztatu dziennikarskiego i tworzenia podkcastów. Kolejny etap to tworzenie scenariuszy i nagrywanie. Opiekun projektu postanowił wykorzystać dzień bezpiecznego internetu (8 luty)  jako temat podcastów i  zorganizować na ich bazie "Szkolny dzień bezpiecznego internetu". Pomógł samorząd szkolny i przez cały dzień 23 marca uczniowie słuchali przygotowanych nagrań: 10 przykazań, wywiad, ankieta i fragment wywiadu z zawodowymi informatykami na temat bezpieczeństwa. Przy tej okazji zostały omówione wszelkie zagrożenia towarzyszące publikacjom. Uczniowie ucieszyli się z mikrofonu, sami przygotowali pytania, nagrywali, kasowali, pracowali w zespołach dwuosobowych. Po kilku próbach powstawały nagrania, z których byli zadowoleni (publikacja w szkole tylko ze zgodą ucznia). Ponieważ wybrany temat na nagrania był bezpieczny i pomocny innym, został bardzo dobrze odebrany.  Obecnie planowane są nagrania cykliczne, na razie jest pomysł na cykl podcastów na temat dostępności oprogramowania dla osób niewidomych. Jedno z nagrań będzie dotyczyło realizacji bieżącego projektu. Uczniowie mają wiele pomysłów z kim przeprowadzić wywiad. Projekt ożywił aktywność uczniów, zaciekawił ich, pokazał, że można odkryć swoje talenty i fajnie jest robić coś dla innych. Potrzeba jeszcze trochę czasu na doskonalenie umiejętności aby utworzyć laskowski kanał podcastowy.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Z nagrywaniem trzeba było się "oswoić". Nie wszyscy uczniowie potrafili opanować stres (a przynajmniej nie od razu).  Powstały specjalizacje. Są uczniowie kreatywni ale wolą jak ktoś inny przeczyta tekst. Są uczniowie, którzy chętnie "potną" nagranie dla kogoś.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Najważniejsza okazała się śmiałość, odwaga, kreatywność, współpraca. Wiele nagrań zostało skasowanych, ale powstały lepsze. Uczniowie zdobyli podstawy wiedzy technicznej i warsztatowej. Znają przez to kierunek do dowiadywania się więcej, doskonalenia umiejętności i rozwijania pomysłowości. Ponieważ ta sama grupa przygotowywała materiały na temat zagrożeń w sieci, analizowali też problemy związane z krytyką swojej twórczości czy  hejtem. Połączenie tych tematów okazało się bardzo trafne. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Uczniowie z dysfunkcją wzroku pracują z programem udźwiękowiającym, dla nich ważna jest jakość dźwięku a nagrywanie i publikowanie może być formą ciekawej działalności i pasji. Pokazanie społeczności szkolnej nagrań kolegów sprawia, że uczniowie inspirują się wzajemnie, ich umiejętności rosną, toczą rozmowy na temat kanału podcastowego w Laskach -  takiego jeszcze nie ma, ale być może powstanie.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni z tego, że udało się znaleźć (także "pocztą pantoflową") uczniów, którzy już wcześniej nagrywali, uczniów, którzy zawsze chcieli nagrywać ale nie mieli pomysłów co, uczniów, którzy dostrzegli potencjał dla siebie na ciekawą działalność. Szczególnie dumni jesteśmy, że zorganizowaliśmy "Szkolny dzień bezpiecznego internetu"  w zaplanowanym czasie. Że powstały materiały dźwiękowe dotykające problemów zagrożeń w sieci,  odporności na krytykę. Ponadto, że jeden z uczniów ma  pomysł na cykliczny podcast. Także z tego, że uczniowie wymyślili nowe "10 przykazań". A najważniejsze, że cały czas coś się dzieje odnośnie nagrań.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Bardzo ważne jest cały czas podsycanie ognia zainteresowania uczniów projektem, podpowiadanie, inspirowanie. Ogromnie ważne w pracy z nagraniami jest  zapewnianie bezpieczeństwa, czyli odsłuchanie nagrania bez światków, tylko z uczniem (czy uczniami) i jeśli uczeń nie będzie chciał publikować nagrania również wewnętrznie, czyli dla społeczności szkolnej, wówczas jego nagranie zostanie skasowane.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został wykorzystany na zakup mikrofonu dobrej jakości ze statywem. 
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Prezentacja z linkami do nagrań
https://drive.google.com/file/d/1Qc18yhqCTSHpcHIeTpSlhdWvX-83-R-5/view?usp=sharing

Szkoła

Technikum dla Niewidomych w Laskach

Adres

Brzozowa 75, 05-080 Laski

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów