Numer projektu: 213
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

,,Twórz dźwięki - poczuj dźwięki"

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Założeniem projektu jest wykonanie, tworzenie prostych instrumentów muzycznych, które można wykorzystać podczas zajęć kreatywności, relaksacyjnych, co pozwoli obniżyć napięcia emocjonalne, stymulować aktywność, rozwijać określone umiejętności: motoryka duża, mała, wyobraźnia, logiczne myślenie. Projekt skierowany jest dla grup przedszkolnych oraz klas I-III.
Plan działania

Plan działania

Tworzone instrumenty będą punktem wyjścia do przeprowadzania warsztatów, zajęć z dźwiękiem.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania będą prowadzone na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z możliwością przeprowadzenia wycieczki do pracowni bębniarskiej. Od stycznia do czerwca 2022r.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Uczniowie wg instrukcji słownej/obrazkowej /wykonują instrument w domu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej będą odpowiedzialni za wykonanie instrumentów, dzięki temu nauczą się budować proste instrumenty muzyczne i na nich grać. W trakcie tworzenia będą pracować nad budowaniem relacji i  współpracy. Muzyka wzbogaca przeżycia, sprzyja kształtowaniu pożądanych postaw społecznych, a także przeciwdziała zachowaniom agresywnym. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant chcę przeznaczyć na doposażenie pracowni muzycznej.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł powinien zdobyć grant, ponieważ muzyka pozwala na zredukowanie napięć emocjonalnych wynikającym z trwającej sytuacji pandemicznej.
Muzyka i dźwięki posiadają istotne znaczenie terapeutyczne. Chcemy pomóc dzieciom w ich rozwoju. Dostarczymy poczucia sprawstwa i decyzyjności, z której dzieci w codziennych warunkach nie zawsze mogą korzystać. Zajęcia z muzykoterapii pozwolą przybliżyć świat dźwięku, barw i ekspresji twórczej. Dzięki temu przeniesiemy się w rzeczywistość, która nie tylko jest realnym spojrzeniem na muzykę ale doświadczeniem samodzielnej pracy z dźwiękiem.

Opis realizacji

Opis realizacji

Przez cały projekt „Twórz dźwięki, poczuj dźwięki” towarzyszyła nam myśl „dźwięki są w centrum ludzkości, kto je pozna - pozna cały świat”. Grupa przedszkolaków i klasy pierwszego etapu edukacyjnego uczestniczyli w projekcie raz w miesiącu. Zrealizowano większość zaplanowanych spotkań, min. „Wszystko gra”, „Wszystko ma swój rytm”, „Grające rury i rurki”, „Muzyczne opowieści”, Muzyczna wycieczka – warsztaty bębniarskie, spektakl „Szukamy Wiosny” w Teatralnym Centrum Wyobraźni i Animacji dla dzieci we Wrocławiu. Każde zajęcia były dostosowane do możliwości i umiejętności uczestników. Nie trzeba było znać nut, mieć super sprawnych rąk, by uczestniczyć w muzycznych ucztach. Odbiór muzyki jako bodźca jest automatyczny, muzyka stała się niewerbalnym środkiem komunikacji z sobą samym i otoczeniem.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwaniem dla prowadzących było zorganizowanie takich instrumentów, na których można grac intuicyjnie, które byłyby inspiracją do aktywności muzyczno-ruchowo-plastycznej.

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki realizacji projektu uczestnicy nauczyli się, że muzyka, dźwięki to: ruch, rytm, przyroda, spokój, relaks, opowieść, moc, kreatywność, zagadka. Uczyli się prawidłowej komunikacji, relaksacji, uzewnętrznienia nastrojów, śpiewu intuicyjnego - na głoskach, sylabach, ruchu, improwizacji instrumentalnych, uczyli się tworzyć własne instrumenty i ozdabiać je.

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Główną korzyścią jaką przyniósł projekt było podniesienie atrakcyjności naszej szkoły, oferowanie uczestnikom nowych form rehabilitacji, aktywności. Wzmocnienie współpracy z lokalną społecznością, Stowarzyszeniem „Radość Niepełnosprawnym” w Ostrzeszowie, z rodzicami. Poprzez realizację projektu kształtowaliśmy wśród rodziców i dzieci wzory aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w kulturze. Ponad to udział w projekcie umożliwił rozwijanie indywidualnych umiejętności, zainteresowań, twórczej aktywności. Rozwinął poczucie przynależności do grupy, umiejętności pracy w zespole, wrażliwość estetyczną. Pozwolił poznać istotę muzykowania, dzięki wspólnemu udziałowi w tworzeniu własnej muzyki.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako grupa projektowa jesteśmy dumni, że jesteśmy jedną z niewielu placówek edukacyjnych, które posiadają instrumenty, do gry intuicyjnej. Udało się nam zainteresować dźwiękami naszych podopiecznych, ich rodziców i zupełnie obce osoby. Zdobyte doświadczenie oraz wyposażenie przez kolejne lata posłuży do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz zajęć integracyjnych.

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Jesteśmy zadowoleni z projektu. Jednak gdybyśmy chcieli go realizować, rozwijać zaprosilibyśmy do jego przeprowadzenia więcej nauczycieli, zorganizowalibyśmy jedno, stałe miejsce spotkań. 

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został wykorzystany na organizację muzycznej wycieczki. Uczestniczyliśmy w warsztatach bębniarskich i spektaklu pt.: ,, Szukamy Wiosny" w  Teatralnym Centrum Wyobraźni i Animacji dla Dzieci we Wrocławiu.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://www.youtube.com/watch?v=htS4IWrilPY
https://www.youtube.com/watch?v=XaI10RLXKgI&t=2s
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1286006521808471&id=130229180719550

Szkoła

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Adres

ul. Gen. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów