Numer projektu: 265
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Astronomiczne spotkania I stopnia

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Chcemy popularyzować astronomię jako naukę przyrodniczą wśród społeczności lokalnej - uczniów szkół naszego miasta oraz osób dorosłych. Na terenie szkoły chcemy uruchomić mobilne obserwatorium astronomiczne, które zamierzamy udostępnić wszystkim zainteresowanym. Wiedzą i umiejętnościami podzielimy się na zorganizowanych przez nas zajęciach dydaktycznych dla różnych grup wiekowych. Efektem naszych działań będzie zwiększenie wiedzy przyrodniczej naszych odbiorców oraz możliwość przeprowadzenia obserwacji astronomicznych. Zaangażowani w projekt uczniowie zwiększą kompetencje językowe, cyfrowe, matematyczne oraz nauczą się wystąpień publicznych i uczenia innych. 
Plan działania

Plan działania

1. Powołanie grupy projektowej i przydzielenie zadań.
2. Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych.
3. Zorganizowanie na terenie szkoły mini obserwatorium astronomicznego wyposażonego w teleskop astronomiczny.
4. Prowadzenie nocnych obserwacji nieba.
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych popularyzujących astronomię.
6. Zaprezentowanie rezultatów działań na imprezie otwartej.
7. Upowszechnienie działań w mediach lokalnych i na stronach społecznościowych. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt zostanie zrealizowany na terenie szkoły w terminie 1.12.2021 r. - 30.06. 2022 r. 
1. Grudzień 2021 - burza mózgów uczestników projektu, wdrożenie najlepszych pomysłów sposobu realizacji zadań.
2. Styczeń 2022 - przygotowanie bazy dydaktycznej i materiałów multimedialnych, samokształcenie. 
3. Luty 2022 - uruchomienie obserwatorium - zakup teleskopu.
4. Marzec, kwiecień 2022 - prowadzenie obserwacji nieba, dokumentowanie wyników obserwacji. 
5. Kwiecień, maj 2022 - przeprowadzenie zajęć dydaktycznych popularyzujących astronomię.
6. Czerwiec 2022 - zaprezentowanie działań i rezultatów na imprezie otwartej  -Szkolnym Dniu Nauki. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Istnieje  możliwość realizacji projektu w sposób zdalny. Część badawcza może zostać zrealizowana w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zajęcia dydaktyczne mogą zostać prowadzone przy użyciu środków nauki na odległość. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie zdobędą wiedzę przyrodniczą z dziedziny astronomii oraz umiejętność prowadzenia obserwacji i wykonywania obliczeń. Uczniowie nabędą również umiejętność wystąpień publicznych oraz opracowywania materiałów dydaktycznych. 
Ważnym aspektem projektu jest praca zespołowa, odpowiedzialność za realizację przydzielonych zadań, dyscyplina czasowa oraz rozwój osobisty i samokształcenie. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Chcemy sfinansować zakup dobrego teleskopu astronomicznego. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt jest pierwszym tego typu projektem realizowanym w naszym mieście i okolicy. Promując nasze działania spodziewamy się dotrzeć do większego grona odbiorców i realizować podobne działania w przyszłych latach z udziałem innych uczniów. Uruchomienie szkolnego obserwatorium astronomicznego będzie z pewnością historycznym wydarzeniem w naszym mieście. Działania przyczynią się również do promocji szkoły oraz dadzą możliwość nawiązywania współpracy z innymi placówkami. 
Filmy

Filmy

https://youtu.be/Aex2FpGmmD0
Opis realizacji

Opis realizacji

Opracowaliśmy część bazy dydaktycznej, która umożliwi nam  przeprowadzenie zajęć popularyzujących astronomię dla różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych opracowaliśmy komiksowe historyjki astronomiczne, które pozwoliły również na  doskonalenie umiejętności informatycznych uczestników projektu w zakresie grafiki komputerowej.
 2. Przygotowaliśmy plansze  "Gwiazdozbiory zodiakalne", które ozdobiły szkolny korytarz.  
 3. Przeprowadziliśmy konkurs facebookowy "Jaki gwiazdozbiór towarzyszył Twoim narodzinom?". Przyznaliśmy  nagrodę dla zwycięzcy. 
 4. Na bieżąco informujemy o naszych działaniach na naszym profilu FB. Strona ma coraz więcej wyświetleń i polubień .
5. Uczniowie zaangażowani w projekt wzięli udział w zajęciach dotyczących wykorzystania aplikacji Stellarium. Przeprowadzili pierwsze wirtualne obserwacji nieba. 

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

W trakcie opracowania...
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczyli się efektywnej pracy w zespole, odpowiedzialności za powierzone zadania. Zwiększyli kompetencje w zakresie umiejętności informatycznych. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

W opracowaniu...
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Z pozyskania grantu, czyli z tego, że zostaliśmy zauważeni przez Jurorów. Cieszy nas również fakt, że nasze działania spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony innych osób. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W opracowaniu....
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zakup teleskopu astronomicznego.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

W oprcowaniu...

Szkoła

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Dobrzańskiego Hubala w Raciążu

Adres

Kilińskiego 56, 09-140 Raciąż

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów