Numer projektu: 245
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

MIASTO I WIEŚ MÓWIĄ SOBIE CZEŚĆ!

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

„Miasto i wieś mówią sobie cześć!” to nieszablonowy projekt edukacyjny, którego głównym celem jest integracja uczniów z dwóch klas pierwszych: jednej z małej wsi Koszuty położonej 70 km od Poznania i drugiej, umiejscowionej w samym sercu wielkopolski. Projekt połączy ze sobą dzieci, które pomimo odmiennych miejsc zamieszkania będą mogły od siebie wzajemnie się uczyć oraz odkrywać, ile rzeczy, mimo wielu kilometrów różnicy, ich łączy. Każda klasa przy okazji realizacji projektu przyjrzy się bliżej swojej Małej Ojczyźnie, ale także odkryje miejsca, które dotychczas były dla nich tylko kropką na mapie.  Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli wystąpić w rolach ekspertów- znawców własnych środowisk, co z całą pewnością pozytywnie wpłynie na ich wiarę w siebie oraz poczucie sprawstwa. Kontakt z inną grupą będzie doskonałą okazją do rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów oraz źródłem ciekawej rozrywki. Pierwszaki rozwiną także swoje umiejętności językowe, matematyczne, poszerzą wiedzę przyrodniczą i potrenują kreatywność.

Projekt zakłada realizację trzech zagadnień, a jego zwieńczeniem będzie spotkanie dwóch klas pierwszych- dzieci z Poznania przyjadą do Koszut, a uczniowie z Koszut wybiorą się z rewizytą do miasta.

Projekt jest źródłem niekończących się inspiracji edukacyjnych i stanowi zarazem swojego rodzaju eksperyment, ponieważ sami nie wiemy jak będzie on ewoluował w trakcie realizacji.  Jesteśmy jednak pewni, że współpraca uczniów z dwóch klas pierwszych zaowocuje wieloma kreatywnymi pomysłami!
Plan działania

Plan działania

Projekt zakłada wykonanie trzech modułów, które pozwolą na lepsze poznanie się uczniów i realizacje wielu ciekawych treści edukacyjnych.
 Nasz plan działania jest następujący:
 1. "POZNAJMY SIĘ" w ramach tego modułu uczniowie z Koszut nawiążą kontakt z uczniami z Poznania za pomocą listów oraz poprzez stworzenie krótkiego filmiku o sobie. Zwieńczeniem modułu będzie nawiązanie połączenia online, podczas którego uczniowie będą mogli jeszcze lepiej się poznać, zadać sobie pytania, wymienić się swoimi przemyśleniami.
2. "CZEGO MOŻEMY SIĘ OD SIEBIE NAUCZYĆ?" realizacja modułu drugiego posłuży do odkrywania zalet życia na wsi i poznania walorów życia w mieście. Uczniowie wykonają "Pudełka mocy", do których włożą przedmioty i ilustrację podkreślające mocne strony życia na wsi lub mieście. Następnie klasy opracują dla siebie zagadki- zdjęcia przedmiotów, które są charakterystyczne dla miasta/ wsi (np. uczniowie z miasta mogą zrobić zdjęcie biletów tramwajowych, natomiast uczniowie ze wsi zdjęcia narzędzi rolniczych itp.). Kolejnym krokiem będzie poszukiwanie cech wspólnych uczniów poprzez stworzenie wraz z wychowawcą prezentacji dotyczących haseł: "Nasza ulubiona zabawa", "Nasza ulubiona książka" itp. Na końcu uczniowie połączą się ze sobą online i sprawdzą, czy prawidłowo rozwiązali zagadki, omówią wspólne cechy.
 3. "WYCIECZKI ORGANIZUJEMY I LEPIEJ SIĘ POZNAJEMY" ostatni moduł to czas intensywnego poznawania własnych środowisk oraz  opracowanie planu wycieczki po swojej okolicy dla przeciwnej klasy. Zadaniem pierwszaków będzie przedstawienie za pomocą Lapbook'a ekosystemu charakterystycznego dla swojej okolicy (np. na wsi- pole, w mieście- park) . Następnie, uczniowie wraz z wychowawcą i rodzicami będą tworzyć plan wycieczki, którego celem będzie przedstawienie w jak najbardziej atrakcyjny sposób swojej Małej Ojczyzny (ekosystemy, zabytki, atrakcje, miejsca unikatowe).
ZAKOŃCZENIE PROJEKU:
Uczniowie z Poznania przyjadą do szkoły w Koszutach i wraz z gospodarzami zwiedzą najbliższą okolicę, miejsca, które warto poznać i zobaczyć. 
Plan wycieczki zostanie opracowany w dużej mierze przez gospodarzy, dlatego trudno na tym etapie projektu określić, co ich zdaniem będzie najbardziej atrakcyjne dla rówieśników. 
Uczniowie z Koszut pojadą  z rewizytą do Poznania i poznają miasto według planu oraz pomysłu gospodarzy.
 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Realizacja projektu: okres od stycznia do kwietnia.
 Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach oraz szkoła podstawowa z Poznania (oraz ich okolice).

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Projekt w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu możliwości mediów cyfrowych: komputera oraz Internetu, dlatego zawieszenie zajęć stacjonarnych nie wpłynie negatywnie na realizację projektu. Jeśli nie będzie możliwości spotkania dwóch klas pierwszych w swoich szkołach, planujemy, że każda klasa sama wybierze się na wycieczkę po swojej okolicy według stworzonego planu i wykona fotorelację dla klasy przeciwnej. Jednak mamy nadzieję, że sytuacja epidemii będzie na tyle stabilna, że uda nam się spotkać i w pełnym zakresie zrealizować nasze zamierzenia!

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Biorąc udział w projekcie, uczniowie rozwiną kompetencje emocjonalno- społeczne: lepiej poznają samych siebie, nauczą się nawiązywać nowe relację, zyskają wiarę we własne siły i możliwości. Dzieci poszerzą swoją wiedzę przyrodniczą i historyczną, rozwiną umiejętności językowe oraz informatyczne. Projekt to także doskonała lekcja patriotyzmu, dzieci będą odkrywać urok swojej Małej Ojczyzny oraz lepiej poznawać Polskę. Pierwszoklasiści podczas realizacji zadań będą także trenować kreatywne, nieszablonowe myślenie. Uczniowie przekonają się także, że współczesny świat jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy tylko w mądry sposób wykorzystać media cyfrowe.
 
 Warto wspomnieć, że założenia projektu umożliwiają realizację następujących kierunków polityki oświatowej państwa m.in.:
- „Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie”,
-  „Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.”
- „Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.”
- „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.”
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant posłużyłby do pokrycia części kosztów związanych z realizacją projektu m.in. kosztów wysyłania listów i paczek, zakupu biletów wstępu do miejsc kultury, dofinansowania autokaru.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Pomysł projektu jest całkowicie autorski i jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata- pozwala za pomocą mediów elektronicznych zdobywać wiedzę oraz rozwijać kompetencje emocjonalno- społeczne uczniów. 

 Realizacja projektu opiera się w dużej mierze na kontakcie poprzez platformę Microsoft Teams, co z pewnością jest jego walorem w obecnych czasach epidemii koronawirusa.

Projekt pozwala na odejście od tradycyjnego modelu nauczania- uczenia się, w tym projekcie to głównie dzieci są nauczycielami i ekspertami dla swoich rówieśników.

Projekt pozwala na ciekawą realizację treści o tematyce patriotycznej- uczniowie lepiej poznają swoją Małą Ojczyznę.
 
Projekt jest także wyjątkową przygodą dla uczniów, którzy z całą pewnością zapamiętają ją na całe życie.
Opis realizacji

Opis realizacji

 Realizację projektu rozpoczęliśmy od jego promocji. Zredagowaliśmy krótkie ogłoszenie o naszej inicjatywnie i opublikowaliśmy je: 

- na stronie szkoły oraz koncie w mediach społecznościowych, 
- na grupie internetowej zrzeszającej lokalną społeczność pt.  „Grobla, Koszuty, Róża- moje miejsce na ziemi” (dzięki uprzejmości Pani Sołtys), 
- na grupach internetowych zrzeszających nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z Poznania, 
- w lokalnej gazecie słupeckiej, 

W ogłoszeniu nie tylko informowaliśmy o celach projektu, ale także zachęciliśmy lokalną społeczność do włączenia się w naszą inicjatywę. 

Dzięki publikacji ogłoszeń szybko udało się nawiązać kontakt z rówieśnikami z samego serca wielkopolski, którzy uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 13 im. Cytadelowców Poznańskich w Poznaniu. 

Następnie ruszyliśmy do działania! Co udało nam się zrealizować? 

 • Uczniowie na mapie Polski odnaleźli wielką kropę z napisem Poznań oraz malutką kropeczkę z napisem Słupca (miasto blisko Koszut). Stworzyli też dwie mapy myśli do haseł „Koszuty i okolice” oraz „Poznań”. Wiedza i skojarzenia zaprezentowane w styczniu zostaną porównane z posiadaną wiedzą po zakończeniu projektu (mapy myśli są sukcesywnie wzbogacane o nowe informacje). 
 • Następnie uczniowi zredagowali list oraz stworzyli Lapbooka, w którym umieścili wiele ciekawych informacji o sobie, swojej szkole oraz powiecie słupeckim. Lapbook zawierał zdjęcia uczniów wraz z ich rysunkami- symbolami zainteresowań, logo szkoły, kody QR do lokalizacji szkoły w Koszutach w Google Map, link odsyłający do strony Szkoły Podstawowej im. J. Janika w Koszutach oraz zdjęcia najważniejszych atrakcji w powiecie słupeckim. 
 • Po 3 tygodniach oczekiwania uczniowie otrzymali odpowiedź. Byli przeszczęśliwi, ponieważ oprócz kompendium wiedzy o Poznaniu (tez w formie Lapbooka), dostali także prezenty- smycze z logo szkoły Poznańskiej Trzynastki, list oraz zdjęcia swoich rówieśników. Najwięcej śmiechu wzbudził ilustrowany słownik gwary poznańskiej- stworzony przez kolegów i koleżanki z miasta. Okazało się, że do poznańskiej klasy uczęszcza tylko 5 dziewczynek i aż 15-ro chłopców! Poza tym klasa ma profil sportowy i po lekcjach z wychowawczynią, codziennie trenują tenis i piłkę nożną. List i Lapbook zawierał także wiele ciekawych informacji o Poznaniu- uczniowie z Koszut otrzymali fotografie zabytków miasta oraz kod QR odsyłający do filmiku przedstawiającego trykające się koziołki o godzinie 12.00. Mogli poznać także logo szkoły swoich rówieśników i przeczytać ich krótkie wiadomości tekstowe umieszczone przy ich zdjęciach. Wymiana listów była doskonałą okazją do wyszukiwania podobieństw i różnic między uczniami oraz ich najbliższym środowiskiem, a także początkiem ciekawej znajomości. 
 •  Rodzice i uczniowie zaangażowali się w poznawanie okolicy poza zajęciami szkolnymi- na grupie klasy 1a na komunikatorze internetowym przesyłali zdjęcia swoich odkryć i zakątków, które warto poznać i zobaczyć. Następnie wychowawczyni stworzyła ze zdjęć prezentacje, która stanowiła podsumowanie dotychczasowych odkryć. Dzięki tym działaniom udało się także zintegrować rodziców i uczniów.
 • Kolejnym krokiem w realizacji projektu była wycieczka do pobliskiej Słupcy, by pogłębić wiedzę na temat swojej małej ojczyzny. Uczniowie zobaczyli najważniejsze zabytki miasta oraz odwiedzili dwa bardzo ważne miejsca- Muzeum Regionalne oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Słupcy.  W muzeum poznali historię swojego regionu, oraz oglądali eksponaty przybliżające codzienne życie mieszkańców na przestrzeni lat. Uczniowie mogli poznać dawne narzędzia rolnicze oraz przyjrzeć się wyposażeniu kuźni. Następnie uczniowie wzięli udział w lekcji bibliotecznej, która przybliżyła im historię zabytków Słupcy oraz legendę miasta. Poznali także materiały pisane o Słupcy- książki, broszury, ulotki, albumy i plakaty. Bardzo podobało im się też zadanie specjalne- ułożenie puzzli przedstawiających starą pocztówkę Słupcy. Zdecydowanie wycieczka łączyła ze sobą przyjemne z pożytecznym. Uczniowie zdobyli wiele ciekawych informacji o swoim regionie z bardzo różnych źródeł
 •  Klasy- 1 a z Koszut i 1 b z Poznania połączyły się online w drugim tygodniu kwietnia. Uczniowie mogli wirtualnie „zwiedzić” nawzajem swoje klasy i zobaczyć się „na żywo”. Rozmawiali ze sobą i zadawali sobie pytania. Podzielili się także ze sobą swoimi dotychczasowymi odkryciami- zaprezentowali zdjęcia i krótkie filmiki podsumowujące ich działania. 
 • Rodzice, uczniowie i nauczyciele z klas 1 a (Koszuty) i 1 b (Poznań) angażują się w organizację wycieczek- pomagają w planowaniu wizyty i włączają się w działania zmierzające do jak najlepszego ugoszczenia dzieci z partnerskiej szkoły.
 • w ostatnim tygodniu kwietnia do Koszut przyjadą uczniowie z Poznania (czekamy za potwierdzeniem daty ich wizyty)
 • W piątek 06.05. 2022 r. uczniowie z Koszut jadą do klasy 1 b z Poznania (wycieczka jest już zaplanowana, a autokar zarezerwowany).

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

- realizacja projektu przedłużyła się o kilka tygodni z powodu dłuższej choroby wychowawczyni klasy pierwszej, 

- czekaliśmy na zniesienie obostrzeń sanitarnych, by móc całą grupą wybrać się do miejsc publicznych w Słupcy (np. w Muzeum Regionalnym w Słupcy byliśmy pierwszymi gośćmi od początku pandemii!), 

- należało dostosować metody pracy do możliwości uczniów klasy pierwszej- zastosowano Lapbook, jako formę dzielenia się wiedzą o swoim regionie, dzieci posługiwały się także rysunkami oraz nagraniami w komunikacji z rówieśnikami z Poznania (uczniowie w klasie pierwszej dopiero zdobywają i doskonalą umiejętność czytania i pisania, dlatego stosowaliśmy także inne formy komunikacji, by wzbogacić nasz przekaz)

- zdecydowanie nam- grupie projektowanie z Koszut było trudniej pozyskać ciekawe materiały o własnym regionie. Powiat słupecki jest terenem rolniczym, o mało rozwiniętej turystyce. Realizacja projektu wymagała od nas zaangażowania wielu osób, które pomogły "odkryć" nasz region.

- rosnąca inflacja spowodowała, że koszty realizacji projektu wzrosły (szczególnie koszt autokaru)
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

 • Zdobyli wiedzę na temat swojej "Małej Ojczyzny"- poznali historię, zabytki i atrakcje w powiecie słupeckim.
 • Lepiej poznali samych siebie- podczas pisania listów i tworzenia Lapbooka musieli opowiedzieć o sobie, swoich zainteresowaniach, sposobie spędzania wolnego czasu, wspólnie pracowali w grupach podczas wykonywania różnorodnych zadań.
 • Zwiedzili i zobaczyli wiele ciekawych miejsc w powiecie słupeckim- z własną klasą, ale także ze swoim rodzicami.
 • Poznali lepiej Poznań- stolicę wielkopolski. Pogłębili wiedzę na temat miasta, jego najważniejszych zabytków, atrakcji, historii i gwary.
 • Poznali swoich rówieśników z miasta- ich zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu.
 • Poznali nową formę podsumowania wiedzy- Lapbook'a (książkę na kolanie), dzięki której mogli "zmieścić" bardzo wiele informacji o Koszutach i powiecie słupeckim w jednej teczce.
 • Rozwinęli umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi technologiami- pomagali w przygotowaniu prezentacji o powiecie, komunikowali się online z rówieśnikami.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

 Nasz projekt „odświeżył” wiedzę o regionie. Na bieżąco relacjonowaliśmy o postępach naszych działań i odkryć. Mogliśmy przypomnieć o istnieniu takich miejsc publicznych jak muzeum, które z powodu pandemii były przez bardzo długi czas nieodwiedzane przez gości. W mieście zostały także umiejscowione nowe atrakcje, których nie znają wszyscy mieszkańcy (np. Ławeczka przyjaciółek upamiętniająca wielokulturowość miasta sprzed II wojny światowej). Nasza grupa promowała także dumę z własnej małej ojczyzny- udało nam się pozyskać do współpracy władzę gminy Słupca. Z Urzędu Gminy otrzymamy gadżety reklamujące naszą gminę i będziemy mogli podarować je swoim rówieśnikom z Poznania. Projekt zintegrował także społeczność szkolną- nauczycieli, rodziców i uczniów. Wszyscy angażują się w pomoc w realizacji projektu, dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat regionu, przygotowują atrakcję dla rówieśników z Poznania.

Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni z realizacji projektu- zmotywował nas wszystkich do działania. Potrzebowaliśmy tego po tak długiej pandemii. Uczniowie najlepiej zdobywają i zapamiętują wiedzę zdobytą w praktycznym działaniu, a takiego nie brakowało w trakcie realizacji projektu. Bardzo też cieszył nas entuzjazm rówieśników, którzy mogli "naszymi oczami" zobaczyć ważne dla nas miejsca. Oczekiwanie na list i przesyłki też było bardzo ekscytujące i atrakcyjne dla uczniów.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W fazie planowania projektu nie zdawaliśmy sobie sprawy, że pozyskanie wiedzy o regionie będzie tak trudne i bardzo angażujące. Musieliśmy zaangażować w realizację projektu- urzędników gminy, pracowników muzeum i biblioteki. Powiat słupecki ma wiele miejsc, które pomimo naszych starań nie zostały jeszcze przez nas odkryte. Tak naprawdę projekt mógłby trwać przez cały rok szkolny (a nawet cykl kształcenia) i dotyczyć tylko poznawania własnego powiatu- dzięki zaangażowaniu rodziców dowiedzieliśmy się o bardzo wielu miejscach, które warto poznać i odkryć, a niestety nie starczy nam na to czasu. Będziemy z pewnością je odkrywać także po zakończeniu projektu. Nasza szkoła znajduje się w małej miejscowości, co wiąże się z potrzebą wynajmowania autokaru, co niestety generuje dość duże koszty- warto byłoby pomyśleć o stworzeniu większej grupy projektowej (np. dla całej edukacji wczesnoszkolnej).
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na pokrycie kosztów autokaru (wycieczka do Słupcy kosztowała 300 zł), koszt biletów oraz rezerwacje autokaru do Poznania (koszt 600 zł). 
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://drive.google.com/file/d/1TO_KEEq1I63hF8Dc9mEZ6VKO-v7w6HWi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rlcnK7W9PVhwrQOF0XDBdde9ifgv5-jT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1U_nzXFO1X697HCSGgVEkUqFY6guhUVM9/view?usp=sharing

Linki do strony szkoły:
 http://spkoszuty.superszkolna.pl/wiadomosci/482130/projektanci-edukacji-w-naszej-szkole
http://spkoszuty.superszkolna.pl/wiadomosci/490624/duZo-siE-dzieje-w-projekcie-miasto-i-wieS-mOwiA-sobie-czeSC

http://spkoszuty.superszkolna.pl/wiadomosci/491776/poznajemy-naszA-maLA-ojczyznE-realizujAc-projekt--miasto-i-wieS-

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

Adres

Koszuty 17, 62-400 Koszuty

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów