Numer projektu: 226
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Ptasie zwyczaje w obiektywie

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Wykorzystując obserwacje przyrodnicze i technologię cyfrową, chcemy poznać zwyczaje ptaków, rozpoznawać ich gatunki, zapisywać i utrwalić w systemie cyfrowym (na zasadzie cięć poklatkowych ) istotne  elementy ich życia, zwłaszcza zachowania społeczne, nawyki żywieniowe, zachowania godowe, opieka nad młodymi. 
Plan działania

Plan działania

Chcemy zainstalować kamery w budkach lęgowych i karnikach. Zgromadzony materiał wizualny można będzie oglądać w aplikacji telefonicznej lub na tablicach multimedialnych w klasach szkolnych. Ciekawe i istotne momenty, z życia ptasich mieszkańców ogrodu szkolnego poddane  zostaną obróbce  cyfrowej w programie Pisaca, Black Magic. Za pomocą sekwencji poklatkowych powstaną filmy  które wykorzystane będą, jako pomoc dydaktyczna na zajęciach przyrodniczych, zwłaszcza w klasach młodszych. Dodatkowo na stronie internetowej oraz profilu facebookowym szkoły udostępniony będzie kod dostępu do aplikacji mobilnej  dla zainteresowanych życiem ptaków w ogrodzie szkolnym: uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie w części praktycznej (obserwacje przyrodnicze) w ogrodzie szkolnym, w aplikacji telefonicznej i na tablicach multimedialnych w klasach szkolnych, w części cyfrowej (montaż filmów) w Sali komputerowej. Czas realizacji: cztery pory roku 2022. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nauka zdalna, czy hybrydowa nie wpłynie na zaniechania w realizowaniu projektu. Dostępność do aplikacji pozwala na podglądanie ptaków w każdy momencie i chwili, a stała łączność uczestników działań na platformie Classromm pozwoli kontynuować zamierzone działania. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy projektu odpowiedzialni będą za systematyczne przeglądanie materiału wizualnego (raz w tygodniu) zarejestrowanego na kamerach, gromadzeniu istotnych ich zdaniem fragmentów z życia ptaków oraz tworzyć z nich relacji, które będą prezentowane społeczności szkolnej (co dwa miesiące)- klasy szkolne.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Na zakup dwóch budek lęgowych z kamerami Wi fi, z możliwością łączenia z aplikacją mobilną.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Ponieważ umiejętnie łączy zainteresowania dzieci środowiskiem przyrodniczym z ich wrażliwością na życie i losy zwierząt (tu: ptaków) oraz angażuje atrakcyjne narzędzia do ich realizacji – zasoby technologii informatycznej. Ponadto wzmocni uczniowskie kompetencje: twarde – przysporzy wiedzy przyrodniczej i środowiskowej, miękkie – wzmocni sprawność korzystania z narzędzi informatycznych i rozwinie umiejętność organizacji pracy własnej.
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało się zainteresować uczniów, lokalną społeczność skrzydlatymi mieszkańcami miasta, ich gatunkami i zwyczajami.  Okazało się, że dyskretne obserwowanie ptaków i utrwalenie ich zachowań w programach  Pisaca, Black Magic wzbogaciło wiedzę przyrodniczą i cyfrową.  
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Początek realizacji projektu wiązał się z trudnościami technicznymi (właściwe ustawienie budek, kamer, solarów zasilających). Niesprzyjające warunki atmosferyczne i pogodowe spowolniły prowadzenie obserwacji, która teraz dopiero ruszyła pełną parą. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie przede wszystkim nauczyli się cierpliwości w obserwowaniu natury oraz umiejętności selekcjonowania zapisów cyfrowych, które były interesujące z punktu widzenia zakresu tematycznego projektu. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Projekt "Ptasie zwyczaje w obiektywie"  pozwolił lokalnej społeczności poznać życie skrzydlatych mieszkańców miasta "od podszewki". Można było się przekonać, że obserwowanie ptaków za pomocą aplikacji cyfrowych jest łatwym sposobem poznania ich zwyczajów. Rodzice naszych uczniów mogli także obejrzeć dokonania ich dzieci w ramach realizacji projektu ("Ptaki w ogrodzie szkolnym"- prezentacja dla rodziców w trakcie zajęć przyrodniczych w grupie zerowej).
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni z odkrywania kolejnych możliwości ogrodu szkolnego, który jest nie tylko przestrzenią dla roślin ozdobnych, warzywnych, miejscem zabaw, ale także azylem dla jeży i ptaków, które stały się przedmiotem naszego zainteresowania. Ważne jest też to, że udało się połączyć dwie, wydawałoby się, różne przestrzenie edukacyjne: przyrodniczą i cyfrową. Utrwalanie ptasich zwyczajów okazało się niełatwym, ale inspirującym zajęciem. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Warto zwrócić uwagę na problem związany możliwościami technicznymi kamer wykorzystanych do obserwacji. Ich zasilanie powinno być bezpieczne dla obserwatorów i natury (zasilanie tradycyjne nie spełnia tych wymagań, stąd montaż solarów). Realizację projektu warto poprzedzić dokładnym wprowadzeniem uczniów w zakres działań przyrodniczych i cyfrowych, aby praca była rzetelna i owocna. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy na zakup trzech kamer zewnętrznych, trzech zasilających ich solarów oraz kart pamięci do magazynowania zapisów cyfrowych. Kamery wraz z oprzyrządowaniem zasilającym zainstalowano w budkach lęgowych w ogrodzie szkolnym. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 4 im. St. Staszica

Adres

Wisławy Szymborskiej 1, 42-500 Będzin

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów