Numer projektu: 324
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8
Liczba głosów: 70

Gotowi na FASHION WEEK?

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Kilkunastoosobowa grupa nastolatków z Dąbrówki (z klas V - VII) chce doszlifować umiejętności z zakresu języka angielskiego, opracowując plan na "wielką szóstkę". Wynik półrocznej pracy chcą zaprezentować w kwietniu podczas Fashion Week, który zorganizują w Dąbrówce. Przez kilka miesięcy będą pracować nad przygotowaniem pokazu mody, inspirując się sześcioma amerykańskimi markami modowymi. Ponadto stworzą autorskie zestawienie sześciu anglojęzycznych piosenek wszechczasów i wyreżyserują cover, który wykonają podczas pokazu mody. Dodatkowo utworzą listę sześciu amerykańskich kreskówek, których bohaterowie noszą charakterystyczne stroje. Grupa projektowa przeprowadzi też gminny konkurs o tematyce modowej.
Główny cel - uczniowie chcą pokazać społeczności lokalnej, że jako grupa zwykłych nastolatków z małej miejscowości, są w stanie zrobić wielkie rzeczy. Planują ciężko pracować przez kilka miesięcy i efekty swojej pracy zaprezentować szerszej publiczności podczas Fashion Week. Chcą w ten sposób zachęcić społeczność do robienia rzeczy, które z pozoru wydają się niemożliwe do osiągniecia. 
Plan działania

Plan działania

Projekt rozpoczął się w październiku. Uczniowie na pierwszych spotkaniach tworzyli mapę myśli, odpowiadającą na pytanie, czym się fascynują, co im sprawia radość, co lubią robić w wolnym czasie. Następnie poszukali sposobów na powiązanie swoich zainteresowań z nauką języka angielskiego. Powstał zarys projektu. W listopadzie uczniowie wybrali role, w których czują się najbardziej komfortowo. Przez cały listopad odbywało się modelowanie, uczniowie wcielali się w role – filmowców, scenarzystów, charakteryzatorów, aktorów, specjalistów do spraw promocji i marketingu, osób zarządzających grupą, po to, by określić swoje mocne strony.
W grudniu powstanie teledysk. Uczniowie stworzą własną listę - 6 anglojęzycznych piosenek wszechczasów. Następnie będą ankietowali nauczycieli, rodziców, dziadków, przeprowadzają sondę uliczną. Na podstawie badania wyłonią najpopularniejszą piosenkę, której cover wykonają podczas pokazu mody. Stworzony cover zostanie również nagrany i opublikowany na YouTube.
W styczniu uczniowie przeprowadzą gminny konkurs plastycznych - 6 amerykańskich kreskówek, które zrewolucjonizowały przemysł modowy. Uczniowie stworzą własną listę 6 kultowych kreskówek, których bohaterowie noszą charakterystyczne stroje. Napiszą w języku angielskim krótki opis bohaterów. Zadaniem najmłodszych będzie stworzenie rysunku do przedstawionego opisu z wykorzystaniem guzików, tkanin i innych dodatków. Grupa projektowa stworzy regulamin, plakaty, ulotki i przeprowadzi konkurs wśród dzieci z przedszkoli i klas młodszych z terenu naszej gminy. Konkurs zostanie ogłoszony na szkolnym Facebooku. 
W lutym zostanie nagrane słuchowisko, które będzie opublikowane na YouTube. Uczniowie naszej szkoły wybiorą jedną z 6 anglojęzycznych książek dla dzieci, które zna cały świat. Grupa projektowa stworzy scenariusz słuchowiska, zadba o efekty akustyczne, muzykę, stworzy okładkę, nagra słuchowisko. Uczniowie posiadają w szkole bogaty księgozbiór literatury anglojęzycznej, z której będą korzystać.
W marcu zostanie stworzona kolekcja mody młodzieżowej, która będzie zaprezentowana podczas pokazu mody. Grupa wyłoni 6 amerykańskich marek modowych, które staną się inspiracją do stworzenia własnej kolekcji. Uczniowie mają w szkole do dyspozycji anglojęzyczne czasopisma związane z modą, zawierające wywiady ze znanymi projektantami. Będą pracować nad własną kolekcją ubrań.
W kwietniu nastąpi święto projektu Fashion Week – wielki finał. Wszyscy zaangażowani w projekt będą w niecodzienny sposób zapraszać mieszkańców gminy na uroczysty finał – przebrani za postacie z bajek będą roznosić zaproszenia dla mieszkańców. Oficjalne zaproszenia otrzymają przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Ulanowa, nauczyciele, reprezentanci organizacji non-profit, lokalne media. Podczas wielkiego finału odbędzie się podsumowanie wszystkich etapów projektu, pokonkursowa wystawa prac plastycznych, zaprezentowane będzie słuchowisko, odbędzie się pokaz mody. Całość uświetni angielska herbata i ciasteczka. 
Grupa projektowa na bieżąco będzie kontrolowała postępy za pomocą osi czasu, gdzie uczniowie samodzielnie wpisują – nazwę zadania, osoby odpowiedzialne, formę pracy oraz termin konsultacji z nauczycielem. Żeby utrzymywać więź ze społeczeństwem małe fragmenty pracy będą przedstawiane na Facebooku szkoły - powstanie serial trzymający w napięciu. Relacje z finału uczniowie prześlą do lokalnych mediów

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Główne działania projektowe będą realizowane od grudnia do 20 kwietnia w Szkole Podstawowej w Dąbrówce. Natomiast działaniami konkursowymi objęte będą również szkoły z terenu gminy Ulanów (styczeń). Mieszkańcy Dąbrówki zostaną włączeniu poprzez badania ankietowe, sondę uliczną (grudzień) oraz jako uczestnicy wielkiego finału (kwiecień). Wielki finał z udziałem zaproszonych gości odbędzie się w kwietniu w Szkole Podstawowej w Dąbrówce. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku niemożliwości zrealizowania projektu w szkole uczniowie będą pracować na platformie Meet, stworzą wirtualną oś czasu na Padlet, krótkie filmiki będą nagrywać w domu. Efekty pracy na bieżąco publikować będą na Facebooku szkolnym. Ewentualnie podsumowanie projektu nastąpi w postaci prezentacji umieszczonej na Fb szkoły. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Podczas pierwszego etapu realizacji projektu zostali wyłonieni najbardziej zmotywowani uczniowie, którzy podzielili się według zainteresowań i predyspozycji. Wszyscy członkowie grupy są zaangażowani w każdy etap realizacji projektu - razem stworzyli formułę projektu, wybrali najbardziej interesujące ich tematy, formy pracy, które wybiegają poza lekcje języka angielskiego. Zupełnie nowe umiejętności, których muszą nauczyć się uczestnicy - to mierzenie się z nieprzewidywalną przyszłością, kontynuowanie działań pomimo napotkanych trudności, elastyczność w podejmowaniu decyzji, praca w grupie z odpowiedzialnością za sukces całej grupy, umacnianie postawy proaktywnej. Zostaną również wzmocnione umiejętności językowe:  rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim, doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.


Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant przeznaczony zostałby na materiały, na rekwizyty, elementy dekoracji, artykuły papiernicze i dekoracyjne, przybory i narzędzia do wykonania prac projektowych oraz gadżety promocyjne. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt wykorzystuje pasje i zainteresowania dzieci. Nauka będzie miała formy dostosowane do zgłoszonych potrzeb. To, czego dzieci uczą się poprzez zabawę, sprawia najwięcej radości. Z drugiej strony zaplanowanie i realizacja działań przez samych zainteresowanych daje poczucie sprawstwa i dumy z osiągniętych rezultatów.
Opis realizacji

Opis realizacji

Uczniowie doszlifowywali w niecodzienny sposób swoje umiejętności z zakresu języka angielskiego. Osią projektu „Gotowi na FASHION WEEK?” była moda i styl, a częścią finałową – pokaz mody. W grudniu uczniowie nagrali swój własny teledysk – „Jingle bells” na podstawie listy 6 anglojęzycznych świątecznych piosenek wszechczasów. W styczniu przeprowadzili konkurs plastyczny. Starsi uczniowie przygotowali krótki opis bohaterów 6 amerykańskich kreskówek (Jasmine, Pocahontas, Bella, Sheriff Woody, Elsa, Kristoff). Zadaniem najmłodszych było stworzenie pracy do przedstawionego w języku angielskim opisu postaci z wykorzystaniem tkanin, guzików i innych dodatków. W lutym grupa projektowa po przeankietowaniu uczniów naszej szkoły -  stworzyła listę 6 anglojęzycznych książek dla dzieci („The House at Pooh Corner” A.A. Milne, „The Adventures of Tom Sawyer” M. Twain, „The Wind in the Willows” K. Grahame, „Hobbit” J.R.R. Tolkien, „Alice’s Adventures” L. Carroll, „This is Not my Hat” J. Klassen). Chętni uczniowie nagrali swoje własne słuchowisko na podstawie zwycięskiej książki „The Adventures of Tom Sawyer”. Wcześniej stworzyli scenariusz słuchowiska, zadbali o szatę graficzną i muzykę.   W marcu powstała własna kolekcja ubrań zainspirowana 6 amerykańskimi markami modowymi. Uczniowie do dyspozycji mieli anglojęzyczne czasopisma „Vogue”, „Elle”,  „Harper’ Bazaar”, związane z modą, zawierające wywiady ze znanymi projektantami. Podczas pokazu mody grupa projektowa przygotowała atrakcyjne konkursy, zagadki językowe, tak aby aktywnie zaangażować jak największą liczbę odbiorców. 

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Cały luty pracowaliśmy zdalnie. Uczniowie mieli sami nagrywać poszczególne fragmenty słuchowiska w domu, jednakże jakość nagrań okazała się niewystarczająca. Ostatecznie uczniowie w domu wykonali poszczególne etapy – napisanie scenariusza, nauczenie się tekstu, wykonanie rysunków. Natomiast sam proces nagrania odbył się w szkole na początku marca. 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Najważniejszą rolą naszego projektu była nauka samodzielności i odpowiedzialności za  zaplanowane przez samych uczniów zadania.  Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w planowanie i w etap przygotowania projektu, jednak trudne okazało się dotrzymanie terminów samodzielnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Bardzo przydatna okazała się oś czasu. Podczas trwania całego projektu grupa projektowa na bieżąco kontrolowała postępy za pomocą osi czasu, gdzie sami uczniowie wpisywali – nazwę zadania, osoby odpowiedzialne, formę pracy oraz termin konsultacji z nauczycielem. Uczniowie nauczyli się pracy w grupie, świętowania nawet małych sukcesów, doceniania roli innych. Aktywność podczas projektu dała uczniom poczucie satysfakcji. 

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Projekt zjednoczył społeczność szkolną oraz rodziców uczniów, zwłaszcza klas młodszych. Wykazali niesamowite zaangażowanie podczas realizacji zadania - "Charakterystyczne stroje w kultowych anglojęzycznych kreskówkach". Uczniowie wykorzystali całe spektrum materiałów, artykułów dekoracyjnych, by jak najwierniej oddać charakter postaci, których opisy przygotowali starsi uczestnicy projektu.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Szczególnie dumni jesteśmy z umiejętności współpracy w zespołach międzyklasowych i odbudowania więzi po zdalnym nauczaniu. 
Bardzo zadowoleni jesteśmy ze stworzonych materiałów edukacyjnych w postaci nagranego przez dzieci słuchowiska, z którego mogą korzystać wszyscy chętni.

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Bardzo ważną funkcją jest rola fotografa projektu. Jest to odpowiedzialna funkcja i powinien ją piastować więcej niż jeden uczeń.  Najlepiej, aby każda grupa miała swojego fotografa. 

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant został przeznaczony na materiały do wykonania prac projektowych, na rekwizyty, elementy dekoracji, artykuły papiernicze i dekoracyjne oraz gadżety promocyjne - zakładki.

Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Adres

Dąbrówka 15e, 37-410 Dąbrówka

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów