Numer projektu: 249
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Ghost House - automatyczny, ekologiczny, inteligentny dom.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Pomysł polega zrealizowaniu projektu grupowego.
Cel główny to:
- integracja poprzez wspólne działanie
- rozwijanie kompetencji społecznych
- rozwijanie i nauka umiejętności konstrukcyjnych, edukacyjnych i artystycznych
- rozwijanie koncepcji proekologicznych

Wszystkie działania będą prowadzone metodą projektu.

W ramach projektu skonstruujemy inteligentny dom.
W zamyśle chcemy wykorzystać duży drewniany dom dla lalek. Chcemy go zmodyfikować wykorzystując mikrokontrolery Micro:bit. Micro:bit pozwoli nam na zaprogramowanie realnie funkcjonujących i działających elementów. 
Moja grupa projektowa będzie składać się z uczniów z klas 4,5,6,7 szkoły podstawowej. 
Chciałbym aby uczestnicy, podczas wspólnej pracy, uczyli się integracji, współpracy, myślenia komputacyjnego, kreatywności. Praca nad projektem pozwoli rozwinąć bądź wręcz uwolnić ich talenty - konstrukcyjne, plastyczne, matematyczne, informatyczne, społeczne.
Dzieci, które wezmą udział w projekcie uczęszczają do szkoły w niewielkiej miejscowości. Brak jest obecnie w naszym mieście zajęć dodatkowych bądź różnych projektów, dzięki którym mogłyby rozwinąć swoje umiejętności. Realizując ten projekt chciałbym im dać możliwość szerszego spojrzenia na swoją przyszłość - w kontekście rozwijania własnych kompetencji społecznych, naukowych, intelektualnych.
Realizując ten projekt chciałbym przedstawić go później przed wydziałem edukacji naszego miasta Siemianowice Śląskie, aby wskazać możliwe kierunki rozwoju oferty edukacyjnej dla nastolatków.

Jest to ambitny pomysł. Dzieci są odpowiednio przygotowane.
Plan działania

Plan działania

Przede wszystkim integracja. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu porozumienia w zespole, w którym będą dzieci w różnym wieku oraz z różnymi, własnymi problemami.
Części pierwszej zostanie poświęcony cały blok zajęć.

Duży dom dla lalek zostanie zmodyfikowany. Zamontowane zostaną ruchome elementy, które będą sterowane poprzez mikrokontroler Micro:bit. Ideą jest aby mikrokontroler funkcjonował całkowicie samodzielnie. W końcu inteligentny dom wymaga minimalnej lub żadnej ingerencji człowieka.
Uruchomimy m.in. takie elementy jak: winda, oświetlenie w domu oraz w obejściu reagujące na ruch, ogrzewanie sterowanie automatycznie, automatyczny system podlewania kwiatów, klimatyzacja uzależniona od temperatury w domu, dźwiękowy system antywłamaniowy, inteligentny parking.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Pomysł będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich, jako regularne, cotygodniowe zajęcia popołudniu.
Początek realizacji nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu wyników JURY.
Zakończenie projektu nastąpi w kwietniu 2022 r.

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku nauki zdalnej wprowadzimy zajęcia online bądź hybrydowe w przypadku kwarantanny części zespołu.
Zajęcia hybrydowe w bardzo ciekawy sposób uczą życzliwości, tolerancji i współpracy - wszystko jest wtedy wyzwaniem na innej płaszczyźnie.
Część projektu, która będzie wymagała działań konstrukcyjnych zostanie podzielona pomiędzy członków zespołu do wykonania w domach - materiały zostaną dostarczone uczniom bądź odebrane przez ich bliskich.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy będą odpowiadać za całą realizację projektu. Metoda projektu, którą chce wykorzystać zakłada całkowite prowadzenie przez dzieci. Dzięki temu dzieci uczą się współpracy, samodzielności, otwartości i odpowiedzialności.
Rola dorosłego ogranicza się wspierania, dostarczaniu wiedzy i niezbędnych materiałów, monitorowania postępów.
Uczestnicy nauczą się współpracować w zespole różnorodnym. W zespole będą dzieci z różnych klas oraz chłopcy i dziewczynki. Uczestnicy nauczą się nowych sposobów rozwiązywania i pokonywania problemów i trudności. 
Nauczą się myśleć komputacyjnie, zgodnie z obowiązującymi modelami nauczania.
Nauczą się kreatywnie tworzyć i konstruować.
Uczestnicy nauczą się programować mikrokontrolery - zagadnienie obejmuje włączenie elementów matematyki, informatyki i elektroniki.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant zamierzam przeznaczyć w części na działania, które pomogą zintegrować uczestników. 
Do realizacji pomysłu niezbędne będzie zakupienie niektórych elementów - materiały biurowe, części konstrukcyjne - zdecydowaną większość już posiadam lecz nie wszystko.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt jest ambitny. Takie projekty zazwyczaj są realizowane na wyższych etapach edukacji. Uczestnikami mojej grupy będą dzieci ze szkoły podstawowej - dzieci z pasją.
Chcielibyśmy z moją grupą pokazać, że dzieci mają pasje i możliwości intelektualne, które należy rozwijać. Również w szkole podstawowej można realizować ciekawe i ambitne projekty.
Chcemy wskazać ciekawe kierunki rozszerzenia oferty edukacyjnej dla nastolatków, szczególnie w naszym mieście.
Pragniemy również propagować idee ekologiczne. Stworzenie inteligentnego domu może nakłonić ludzi do zainteresowania takim wykorzystaniem technologii, które pozwoli chronić przyrodę i ekosystem.
Opis realizacji

Opis realizacji

Udało się stworzyć zgraną grupę (dwie dziewczyny z 7 klasy, czterech chłopaków z 7 klasy, dwóch chłopaków z 5 klasy), w skład której wchodzą uczniowie różnych klas II-go etapu edukacyjnego.

Temat, jakim zajmowała się grupa był trudny, zakres wiedzy wykraczał poza standardowe wymagania w szkole podstawowej, niemniej członkowie grupy podejmowali za każdym razem starania i w większości udawało im się to – zawsze wtedy, gdy działali wspólnie.

Rozwój kompetencji społecznych w grupie projektowej to największy sukces. Takie wartości jak współpraca i otwartość pozwoliła efektywną pracę metodą projektu.

Na drugim miejscu jest powstanie tytułowego domku.

Uczniowie realizowali wspólnie większość projektu, jednak niektóre funkcjonalności wykonywali w podzieleniu na mniejsze zespoły lub indywidualnie. Wszystko ustalili sami podczas fazy planowania i podziału obowiązków i terminów.
Uczniowie są dumni ze swoich osiągnięć. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym problemem był niedomiar czasu i umiejętność zaakceptowania tego faktu. We współczesnym świecie, w którym wszyscy pędzą, u członków grupy projektowej również pojawiały się takie pomysły, żeby zwiększyć ilość spotkań i wziąć udział w tym „wyścigu”. Jednakże pamiętając, że wartością największą w tym projekcie są dzieci i ich rozwój, w szczególności społeczny i emocjonalny, ustaliliśmy, że dwugodzinne spotkanie jeden raz w tygodniu wystarczy a chętne osoby mogą w swoich domach dołożyć coś „od siebie”.
Problematyczne było również to, że niektóre spotkania (z niezależnych powodów) musieliśmy odwoływać i traciliśmy w ten sposób cenny czas.

Kolejną trudnością było to, że ruchome i samodzielnie działające elementy w domku (zaprojektowane przez uczniów), wymagały połączenia umiejętności technicznych i programistycznych. Uczniowie po raz pierwszy w życiu spotkali się z mikrokontrolerami Micro:bit – musieli nauczyć się specyfiki jego języka programowania. Większość zaprogramowanych elementów przysporzyła ogromnych trudności przy poszukiwaniu rozwiązań prostych a jednocześnie skuteczny. Było to dla nich wyzwanie, podczas którego stali się badaczami, odkrywcami, wynalazcami.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczyli się lepiej współpracować, niezależnie od wieku i płci. Efekty widać w życiu codziennym, kiedy podejmują rozmowę czy wspólne działanie z innymi uczniami w szkole. Szczególnie widać to było, gdy do szkoły przybyli nowi uczniowie w ostatnim czasie. Członkowie grupy projektowej nie mieli żadnych oporów by wyciągnąć rękę i rozpocząć dialog z nowymi osobami w szkole pomimo bariery językowej.

Uczniowie nauczyli się nie porzucać prób wykonania podjętego działania, nawet, gdy przez jakiś czas nie widać efektów. Pomimo zakończenia projektu uczniowie chcą  wykonać dodatkowe elementy domku i wygląda na to, że do końca roku szkolnego grupa projektowa będzie kontynuować spotkania. Uczniowie przejęli odpowiedzialność za rozwój projektu, jego ewaluację i kontynuację nie dla nagrody, lecz z pasji i dla stworzenia sytuacji, w której nadal będą mogli we wspólnej grupie spędzać konstruktywnie czas.

Uczniowie nauczycieli się również obsługi mikrokontrolera BBC Micro:bit. Można go obsługiwać pisząc dla niego program w języku bloczkowym jak i w Phytonie. Jest to dla uczniów nowość (uczniowie są z klas 5,6,7). Jest to dla uczniów również rozwój, gdyż mikrokontrolery dają możliwość zrealizowania nieograniczonej tematyki projektowej. Uczniowie mogą wypożyczyć sprzęt do domu i rozwijać swoje umiejętności. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Założenie projektowe było takie, żeby zwrócić uwagę osób decyzyjnych na potrzeby rozwoju uczniów zdolnych w szkołach. Ideą takiego podejścia jest stworzenie rozwiązań, które pozwolą rozwijać się zdolnym uczniom pomimo przeładowanej podstawy programowej i „pędzącego życia”. Potrzeba konkretnego wsparcia a czasem po prostu życzliwości i otwartości przy realizacji pomysłów pomogą stworzyć nowe możliwości, które będą dedykowane właśnie zdolnym uczniów.

Już teraz płyną pozytywne sygnały i aprobata ze strony Wydziału Edukacji w Siemianowicach Śląskich dla działalności naszej szkoły w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć dla uczniów i realizowania nowoczesnych projektów. Dla lokalnej społeczność jest to pozytywny sygnał, że szkoła jest miejscem, w którym dziecko może się dobrze bawić i rozwijać na miarę XXI wieku.

Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na zmianę wizerunku naszej szkoły. Lokalna społeczność mogła na naszej stronie internetowej jak również na Facebook-u śledzić na bieżąco realizację projektu. Rozwój działalności szkoły w takim kierunku pozwolił na zainteresowanie szkołą jej przyszłych uczniów. Podczas dni otwartych szkoły, na zajęcia z robotyki i programowania (dla przyszłych uczniów) przyszło bardzo dużo dzieci. Niektóre z nich po raz pierwszy miały możliwość dotknąć, zobaczyć działającego robota. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Uczniowie realizujący projekt są dumni, że uczęszczają do szkoły, w której realizuje się takie projekty.

Część z nich nie wierzyła, że uda nam się dostać grant na jego realizację. W chwili obecnej są mega dumni z siebie indywidualnie i jako zespołu. Jak sami wskazują są dumni ze współpracy między sobą, są dumni z osiągniętych sukcesów (tych małych codziennych i tych większych gdy coś w końcu zaczyna działać).

Część z uczestników wskazuje, że są dumni, z realizacji i ukończenia całego projektu. Dla nich największą radością była współpraca i możliwość stworzenia ciekawych rozwiązań. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Gdybyśmy przystępowali jeszcze raz do realizacji takiego samego projektu, najprawdopodobniej nasza praca wyglądałaby dokładnie tak samo. Radość ze wspólnie spędzonego czasu, współpraca, elastyczność, poszukiwanie rozwiązać, wcielanie się w rolę wynalazcy i kreatora – to bardzo pozytywne aspekty tego projektu.

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup niezbędnych rzeczy/sprzętów do realizacji projektu (mikrokontrolery, czujniki, przewody, itp.). Wartość wszystkich elementów technicznych, z których korzystaliśmy, przekraczała znacznie możliwości płynące z grantu. Lecz udało się przeznaczyć również część środków na urozmaicenie zajęć – szczególnie w fazie początkowej i końcowej. Na początku zorganizowaliśmy spotkanie przy filmie i przy pysznym jedzeniu. Była to faza planowania i koncepcyjna, podczas której podzielone ustalony został plan działania. Na zakończenie i podsumowanie projektu również. Tu z kolei nastąpiło podsumowanie i ewaluacja realizacji projektu.

Efekty: filmy

Efekty: filmy

Na potrzebę realizacji i promocji projektu dzieci stworzyły materiały i powstała strona internetowa, na której można „wejść” w projekt i zobaczyć jak wyglądało planowanie realizacji. 

Pozostałe materiały są dostępne w chmurze pod poniższym linkiem:

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 5 im.Adama Mickiewicza

Adres

Michałkowicka 15, 41-100 Siemianowice Śląskie

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów