Numer projektu: 389
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

#MyWyOni, czyli M jak Moja klasa, W jak szkolna Współpraca i O jak myślimy O innych!

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

POMYSŁ:
Pomysł na projekt wiążący wiele bieżących problemów lokalnych (pogłębionych w czasie pandemii) wraz z odbudową więzi wśród uczniów po długotrwałym lockdownie pojawił się już jakiś czas temu wśród młodzieży naszej szkoły. W odpowiedzi na ich głos zostały podjęte kroki, aby ich burzę pomysłów ustrukturyzować w możliwy do realizacji w naszych warunkach projekt.

Projekt #MyWyOni, czyli M jak Moja klasa, W jak szkolna Współpraca i O jak myślimy O innych stanowi właśnie połączenie działań w murach szkoły i poza nimi. Różnorodność podejmowanych wyzwań jest odpowiedzią na zapał i chęć zaangażowania młodzieży, a elementy grywalizacji mają na celu zmotywowanie całych zespołów uczniowskich do podjęcia klasowych wyzwań. W tym projekcie wszyscy jesteśmy zwycięzcami, gdyż nagrodą jest uczestnictwo w opracowanej w ramach projektu szkolnej grze terenowej oraz uśmiech obdarowanych przez uczniów dzieci, ich rodzin oraz podopiecznych schronisk. Wartością dodaną jest również wiedza zdobyta przy tworzeniu materiałów edukacyjnych.

CEL: 
 • Wsparcie w rozwoju emocjonalnym uczniów, kształtowanie postaw empatii i otwartości na drugiego człowieka (zależy mi bardzo, by uczniowie oprócz swoich obowiązków dostrzegali cierpienie i biedę tych, którym życie napisało inny scenariusz, a także niedolę naszych czworonożnych przyjaciół wynikającą z okrucieństwa ludzi).
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i wykorzystywania informacji w tworzeniu zwięzłych i prostych przekazów (opracowywanie tematycznych infografik, co z pewnością przyda się uczniom podczas innych przedmiotów szkolnych).
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole klasowych z uwzględnieniem podziału obowiązków, realizacji w określonym czasie zaplanowanych aktywności
  oraz rozwiązywania problemów i konfliktów w grupie, odbudowa więzi klasowych oraz poczucie misji.
 • Zachęcanie młodych ludzi do wychodzenia poza utarte schematy i podejmowania nowych wyzwań.
 • Zachęcenie uczniów do wzięcia odpowiedzialności za swoje wybory i za aktywizację szkoły.
 
EFEKTY:
Opracowując zadania projektowe założono następujące efekty: 
 • Poczucie satysfakcji z podjętej aktywności i podniesienie poczucia własnej wartości u uczniów.
 • Rozbudzenie u uczniów potrzeby wsparcia i pomocy innym (zarówno z zespołu klasowego, jak i z własnego otoczenia).
 • Integracja uczniów w aspekcie zespołu klasowego i całej społeczności szkolnej – wspólny cel i wspólna aktywność.
 • Przedstawienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim, jako placówki nastawionej na rozwój intelektualny młodego człowieka i jego sfery emocjonalnej.
 • Opracowanie zestawu materiałów edukacyjnych w postaci pojedynczych zadań i całych scenariuszy zajęć dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, scenariusza gry terenowej oraz broszur i magnesowych plakatów z ruchomymi elementami dot. świadomej adopcji zwierząt i mądrego dokarmiania zwierząt zimą.
 • Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w organizację i realizację szkolnej gry terenowej i pozostałych klasowych wyzwań.
 • Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt z gościem specjalnym.
 • Nawiązanie kontaktów z placówkami przedszkolnymi i szkołami podstawowymi, sponsorami, patronami, nauczycielami z całej Polski. 
 • Zbiórki na rzecz Domu Samotnej Matki i lokalnych schronisk.
 • Podniesienie poziomu świadomości uczniów (poprzez opracowanie infografik) i dzieci uczestniczących w warsztatach dot. świadomej adopcji (stacjonarnie i zdalnie). 
Plan działania

Plan działania

Na etapie planowania grupa projektowa, po dokonaniu analizy problemów lokalnych (zobrazowanych mapą myśli – załącznik) ustaliła, jakich działań chce się podjąć. Ustalony został podział aktywności na zadania-wyzwania klasowe oraz bazujące na ich rezultatach zadania pozaszkolne w poszczególnych miesiącach. Wzięto pod uwagę wybór takich zadań, aby były możliwe do realizacji także w przypadku nauczania zdalnego. Wybrano koncepcję podsumowującą projekt w postaci gry terenowej i konferencji szkolnej z gościem specjalnym.

PLAN DZIAŁANIA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 
I. ETAP PLANOWANIA (zrealizowany)
Październik
 • zebranie chętnych uczniów do głównej grupy projektowej,
 • ustalenie problemów i zadań, którymi chcemy się zająć,
 • wyznaczenie terminów spotkań.

Listopad
 • wyznaczenie koordynatorów głównych i klasowych (3 główne koordynatorki i 12 koordynatorek klasowych), 
 • opracowanie propozycji zadań (stanowiących próbę rozwiązania zgłoszonych problemów),
 • opracowanie założeń projektu dla całej szkoły,
 • stworzenie harmonogramu zadań wraz z punktacją,
 • wybór narzędzi TIK potrzebnych w projekcie, m.in.: Wakelet, Canva, StoryJumper, generator kodów QR, Animoto,
 • zaprojektowanie gazetki szkolnej.
 
II. ETAP REALIZACJI DZIAŁAŃ
Listopad (zrealizowany)
WYZWANIA KLASOWE
 • zbiórka dla dzieci z potrzebujących rodzin.
ZADANIA GRUPY KOORDYNATORÓW
 • zorganizowanie zbiórki (plakat, ogłoszenia, terminy), 
 • dostarczenie do punktu odbioru.

Grudzień
WYZWANIA KLASOWE
 • kartki świąteczne dla dzieci (z oddziałów onkologicznych, pediatrycznych i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i domów dziecka),
 • pierniki (pieczenie, następnie strojenie w czasie wspólnej wigilijki klasowej),
 • zbiórka świąteczna – schronisko dla zwierząt,
 • zbiórka świąteczna dla Domu Samotnej Matki w naszym mieście.
ZADANIA GRUPY KOORDYNATORÓW
 • ogłoszenie wyzwań dla klas (plakaty, ogłoszenia, terminy),
 • zorganizowanie zbiórek (plakaty, ogłoszenia, terminy) i dostarczenie do punktów odbioru, 
 • pozyskanie sponsorów i patronów projektu,
 • warsztaty w przedszkolach: czytanie opowiadań świątecznych, zadania plastyczne - malowanie kamyczków z motywami świątecznymi.

Styczeń
WYZWANIA KLASOWE
 • propozycje zadań (w postaci scenariusza zajęć na warsztaty przedszkolne) dot. świadomej adopcji,
 • karmniki z kubków (przygotowanie w ramach lekcji wychowawczej) i infografiki dot. mądrego dokarmiania zwierząt zimą,
 • malowane kamyczki z serduszkami (na kiermasz walentynkowy).
ZADANIA GRUPY KOORDYNATORÓW
 • ogłoszenie wyzwań dla klas (plakaty, ogłoszenia, terminy),
 • zorganizowanie zbiórek (plakaty, ogłoszenia, terminy), 
 • spotkania online z dziećmi i młodzieżą z całej Polski dot. świadomej adopcji i dobrych zachowań dla zwierząt (nawiązanie kontaktów i ustalenie terminów spotkań),
 • spotkanie karnawałowe w DPSie (ustalenie terminu, opracowanie zabaw i realizacja),
 • pozyskanie sponsorów.

Luty
WYZWANIA KLASOWE
 • infografiki dot. świadomej adopcji zwierząt,
 • przygotowanie ciasteczek w kształcie kotów i innych kocich gadżetów na kiermasz z okazji Dnia Kota 17.02.2022 r. (np. szycie skarpetkowych kotków w ramach godziny wychowawczej),
 • szukanie opowiadań i bajek o tematyce dobrych zachowań względem zwierząt,
 • filmiki z czytaniem opowiadań i bajek o tematyce dobrych zachowań względem zwierząt.
ZADANIA GRUPY KOORDYNATORÓW
 • ogłoszenie wyzwań dla klas (plakaty, ogłoszenia, terminy),
 • zorganizowanie zbiórek (plakaty, ogłoszenia, terminy), 
 • kiermasz 28.02.2022 r. przygotowanych ciasteczek w kształcie kotów i innych gadżetów (fundusze na potrzeby projektu i dla schroniska),
 • warsztaty w przedszkolach: czytanie zebranych opowiadań i bajek, zadania plastyczne - sprytne rysowanie zwierzątek,
 • przekazanie filmików przedszkolom, 
 • spotkania online z dziećmi i młodzieżą z całej Polski dot. świadomej adopcji i dobrych zachowań dla zwierząt (opracowanie scenariusza spotkania + quizy).

Marzec
WYZWANIA KLASOWE
 • zbiórka dla schroniska z okazji Światowego Dnia Bezdomnych Zwierząt 4.04.2022 r.,
 • zbiórka świąteczna dla Domu Samotnej Matki w naszym mieście z okazji Dnia Kobiet i zbliżających się świąt,
 • skarpetkowe króliczki (w ramach godziny wychowawczej),
 • propozycje gości na konferencję podsumowującą projekt wraz z bazą kontaktową.
ZADANIA GRUPY KOORDYNATORÓW
 • ogłoszenie wyzwań dla klas (plakaty, ogłoszenia, terminy),
 • zorganizowanie zbiórek (plakaty, ogłoszenia, terminy) i dostarczenie do punktów odbioru,
 • nawiązywanie kontaktu z zaproponowanymi przez uczniów osobami,
 • spotkania online z dziećmi i młodzieżą z całej Polski dot. świadomej adopcji i dobrych zachowań dla zwierząt.

Kwiecień
WYZWANIA KLASOWE
 • ciasteczka wielkanocne (strojenie w ramach godziny wychowawczej),
 • kartki świąteczne dla dzieci (z oddziałów onkologicznych, pediatrycznych i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i domów dziecka),
 • szukanie lub/i pisanie bajeczek i opowiadań dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
ZADANIA GRUPY KOORDYNATORÓW
 • ogłoszenie wyzwań dla klas (plakaty, ogłoszenia, terminy),
 • zorganizowanie zbiórek (plakaty, ogłoszenia, terminy), 
 • wystawa szkolnych prac - półmetek projektu i obchody Światowego Dnia Bezdomnych Zwierząt 4.04.2022 r. (kody QR z kolekcjami zdjęć, filmików, infografiki, książeczki elektroniczne),
 • spotkania online z dziećmi i młodzieżą z całej Polski dot. świadomej adopcji i dobrych zachowań dla zwierząt.

Maj
WYZWANIA KLASOWE
 • zbiórka dla Domu Samotnej Matki w naszym mieście oraz dzieci z domów dziecka z okazji Dnia Dziecka 1.06.2022 r.,
 • zadania tradycyjne i TIKowe – stacje zadaniowe dot. szkolnej, terenowej gry integracyjnej (do realizacji w czerwcu 2022 r.),
 • filmiki z bajkami dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (zebrane w kwietniu),
 • propozycje fabuły gry terenowej.
ZADANIA GRUPY KOORDYNATORÓW
 • ogłoszenie wyzwań dla klas (plakaty, ogłoszenia, terminy),
 • zorganizowanie zbiórek (plakaty, ogłoszenia, terminy), 
 • przekazanie filmików przedszkolom,
 • warsztaty w przedszkolach: czytanie zebranych opowiadań i bajek, zabawy integracyjne,
 • przygotowanie do podsumowanie projektu: opracowanie scenariusza gry terenowej i konferencji.

AKCJE CAŁOROCZNE(podsumowane w maju)
WYZWANIA KLASOWE
 • listy dla dzieci (z oddziałów onkologicznych, pediatrycznych i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i domów dziecka), 
 • zbiórka nakrętek.
ZADANIA GRUPY KOORDYNATORÓW
 • ogłoszenie wyzwań dla klas (plakaty, ogłoszenia, terminy),
 • zorganizowanie zbiórek (plakaty, ogłoszenia, terminy) i dostarczenie do miejsc odbioru (2-3x w czasie trwania projektu),
 • czerwiec – podsumowanie i przyznanie klasom punktów.

III. ETAP PODSUMOWANIA PROJEKTU - Czerwiec
 • podsumowanie punktów i przyznanie nagród,
 • organizacja szkolnej, terenowej gry integracyjnej,
 • konferencja podsumowująca projekt wraz z wystawą prac (kody QR z kolekcjami zdjęć, filmików, infografiki, książeczki elektroniczne), spotkanie z gościem specjalnym, 
 • spotkanie online z dziećmi i młodzieżą poznaną w projekcie.
 
Link do Wakelet z harmonogramem działań: https://wke.lt/w/s/hEfzkF 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Nasz projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach:
 • klasowe zadania realizowane są przede wszystkim w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przez uczniów wszystkich klas,
 • zadania głównej grupy projektowej wychodzą poza mury szkoły - są to warsztaty w przedszkolach i szkołach podstawowych w naszej miejscowości, spotkania z podopiecznymi DPS-u oraz lekcje online z dziećmi ze szkół z całej Polski.

W ramach podsumowania projektu zorganizowana będzie szkolna gra terenowa w naszym mieście (obiekt docelowy w Parku Repeckim) i szkolna konferencja z gościem specjalnym w auli szkoły. Zależy nam, by w ramach podsumowania dostęp do konferencji mogli mieć uczniowie, z którymi odbywały się lekcje online. 
 
Harmonogram (załącznik pdf i Wakelet):
Październik
 • zebranie chętnych uczniów do głównej grupy projektowej,
 • ustalenie problemów i zadań, którymi chcemy się zająć,
 • wyznaczenie terminów spotkań.
Listopad
 • wyznaczenie koordynatorów głównych i klasowych, 
 • opracowanie propozycji zadań (stanowiących próbę rozwiązania zgłoszonych problemów),
 • opracowanie założeń projektu dla całej szkoły,
 • stworzenie harmonogramu zadań wraz z punktacją,
 • wybór narzędzi TIK potrzebnych w projekcie, m.in.: Wakelet, Canva, StoryJumper, generator kodów QR, Animoto,
 • zaprojektowanie gazetki szkolnej,
 • pierwsza udana zbiórka dla potrzebujących dzieci.
 
Listopad - Maj 
Realizacja zadań, m.in.:
 • 12.2022 - warsztaty w przedszkolach: czytanie opowiadań świątecznych, zadania plastyczne - malowanie kamyczków z motywami świątecznymi.
 • 17. 12.2021wysłanie kartek i listów dla dzieci,
 • 20.12.2021 – zawiezienie prezentów ze zbiórek dla potrzebujących i zwierząt ze schronisk, 
 • 22.12.2021 - strojenie pierników w czasie klasowych wigilijek i zawiezienie do ustalonych miejsc (decyzja zależna od sytuacji epidemiologicznej),
 • 01.2022 - spotkanie karnawałowe w DPSie (ustalenie terminu, opracowanie zabaw i realizacja),
 • 10-14.01.2022przygotowanie karmników z kubków,
 • 02.2022- warsztaty w przedszkolach: czytanie zebranych opowiadań i bajek, 
  zadania plastyczne - sprytne rysowanie zwierzątek,
 • 28.02.2022kiermasz ciasteczek i kocich gadżetów z okazji Dnia Kota (17.02),
 • 8.03.2022zbiórka dla Domu Samotnej Matki z okazji Dnia Kobiet,
 • 4.04.2022wystawa prac projektowych z okazji Światowego Dnia Zwierząt Bezdomnych,
 • 05.2022 - warsztaty w przedszkolach: czytanie zebranych opowiadań i bajek, 
  zabawy integracyjne,
 • styczeń – maj - spotkania online z dziećmi i młodzieżą z całej Polski dot. świadomej adopcji i dobrych zachowań dla zwierząt.
Czerwiec
Podsumowanie projektu:
 • 1.06.2022 - gra terenowa, 
 • (drugi tydzień czerwca) - konferencja z gościem specjalnym i wystawą prac oraz podsumowanie punktów klasowych i wręczenie nagród,
 • (drugi tydzień czerwca) - spotkanie online z dziećmi, z którymi poznano się w czasie lekcji online. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Wiele z zaplanowanych aktywności jest już nastawiona na opcję online, np.:
 • filmiki z czytanymi bajkami i opowiadaniami, zarówno tymi wyszukanymi przez uczniów, jak i przez nich napisanych,
 • infografiki i plakaty (materiały edukacyjne),
 • scenariusze zajęć dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (zawierające materiały online),
 • lekcje online z dziećmi i młodzieżą ze szkół w całej Polsce,
 • quizy i zadania z wykorzystaniem narzędzi TIK,
 • wystawa prac projektowych w postaci kodów QR.
Dzięki czemu łatwo będzie takie materiały udostępnić a my nie będziemy zaskoczeni sytuacją. 
 
Pozostałe zadania, tj. przygotowywanie kartek i pisanie listów dla dzieci, zbiórki tematyczne czy kiermasz – można dostosować do danej sytuacji i dzięki temu, że mamy w grupie projektowej koordynatorów – łączników z każdej klasy, łatwo zorganizować alternatywną formę zbiórki niż w samej szkole lub reagować na bieżąco, zmieniając np. termin realizacji zadania. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Odpowiedzialność uczniów:
 • Zaangażowanie uczniów z głównej grupy projektowej na każdym etapie projektu, zarówno na etapie planowania, ustalania problemów i rozwiązań (mapa myśli - załącznik), jak i opracowania zadań i rozdziału aktywności (załącznik), a w dalszym etapie projektu na poziomie realizacji zadań i kontroli pracy zespołów klasowych, pozyskiwania sponsorów i patronów projektu.
 • Główne koordynatorki w fazie realizacji II etapu odpowiedzialne są za ogłaszanie wyzwań dla klas (opracowanie plakatów), pilnowanie terminów, kontakt z koordynatorami klasowymi, organizację transportu przedmiotów zbiórek.
 • Zgodnie z założeniem projektu, działania uczniów mają wyjść poza mury szkoły, stąd również rolą głównej grupy projektowej jest opracowanie na podstawie prac grup klasowych m.in. scenariuszy zajęć dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, scenariusza gry terenowej oraz broszur i magnesowych plakatów z ruchomymi elementami dot. świadomej adopcji zwierząt i mądrego dokarmiania ich zimą. Ponadto przygotowanie zajęć warsztatowych dla przedszkolaków (m.in.: tematyka świąteczna i dot. dobrego zachowania wobec zwierząt), łączenie filmików z grup klasowych oraz przygotowanie zajęć karnawałowych w DPSie. 
 • Na półmetku projektu i też jego końcu odbędzie się w szkole wystawa prac uczniów, która powstanie dzięki wykorzystaniu narzędzi TIK. Otwierając się na możliwości, jakie daje nauczanie zdalne i poznanie nowych technologii, grupa projektowa opracuje lekcję online, z którą odwiedzać będzie uczniów w różnych zakątkach Polski. 
 • Jednym ze sposób pozyskania funduszy na realizację zadań projektowych będzie przygotowanie przez grupę projektową kiermaszu z okazji Światowego Dnia Kota, wspierając się aktywnością zespołów klasowych.
 • Wśród licznych zadań – wyzwań są te związane z opracowaniem scenariusza gry terenowej, gdzie rolą grupy projektowej będzie zebranie wszystkich pomysłów w jedną całość i przydzielenie obowiązków przy stacjach zadaniowych. 
 • Ponadto w ramach podsumowania grupa projektowa będzie zaangażowana w zorganizowanie konferencji i zaproszenie gościa specjalnego – tu z kolei ich rolą będzie nawiązanie kontaktu z wybraną przez młodzież szkolną osobą.  
Projekt stawia mocno na zaangażowanie uczniów, ich samodzielność i umiejętności współpracy. Podstawą jest kreatywność i otwarty umysł. Rolą nauczyciela – opiekuna grupy jest towarzyszenie uczniom w ich działaniach, wsparcie i pomoc, gdy będą jej potrzebowali i umieli nazwać swoje oczekiwania. 
Co uczniowie wyniosą z projektu:
 • Umiejętność planowania swoich działań, diagnozy problemu i wybierania rozwiązań adekwatnych do możliwości i danej sytuacji.
 • Umiejętność współpracy, dzielenie się obowiązkami wedle swoich predyspozycji i możliwości.
 • Różnorodność zadań pomoże kształtować umiejętność dokonywania wyboru: „co jest dla mnie interesujące” oraz „czy chcę się angażować” i tym samym umiejętność przysłowiowego „mierzenia siły na zamiary” (nie chodzi o to, by uczeń musiał angażować się we wszystkie aktywności, co może negatywnie odbić się na jego funkcjonowaniu w szkole, ale by nauczył się „odpuszczać”, gdy wie, że nie da rady. Ten aspekt często pojawia się w grywalizacji, jako niedoceniany – a patrząc na wymagania współczesnego świata jest w naszym przekonaniu istotny).
 • Samodzielne podejmowanie wyzwań i realizacja zadań m.in. nawiązywanie kontaktów z osobami spoza szkoły (patroni, sponsorzy, dyrektorzy przedszkoli i inni nauczyciele).
 • Zwiększenie świadomości i uwrażliwienie w kwestiach dot. problemu chorych dzieci, samotnych matek, porzuconych i bezdomnych zwierząt. Poczucie sprawstwa nawet na poziomie lokalnych problemów (projekt stawia na postawę aktywną wobec takich zjawisk i eliminację myślenia typu: „nie jestem w stanie nic zrobić, to nie zależy ode mnie”). 
 • Rozwój kreatywności i zainteresowań młodzieży.
 • Poczucie odpowiedzialności za to, co organizowane jest w szkole dla nich samych.
 • Poczucie wspólnoty klasowej – umiejętność wzajemnego wspierania i mobilizowania się w czasie realizacji zadań oraz poczucie współodpowiedzialności za klasowy wynik danego wyzwania. 
 • Nabycie umiejętności korzystania z narzędzi TIK (praktyczne ich zastosowanie w życiowych sytuacjach). 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

 • Otrzymany grant chcielibyśmy przeznaczyć na wydanie/ wydrukowanie scenariuszy zajęć dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, scenariusza gry terenowej oraz broszur i magnesowych plakatów z ruchomymi elementami dot. świadomej adopcji zwierząt i mądrego dokarmiania zwierząt zimą. Takie materiały chcielibyśmy rozdać przedszkolom i szkołom podstawowym w naszym regionie.
 • Aby móc realizować warsztaty kreatywne dla dzieci z pewnością będziemy potrzebowali przyborów papierniczych. 
 • Zadania TIKowe nie wymagają nakładu finansowego. Chcielibyśmy jednak uatrakcyjnić naszą grę terenową, w końcu to forma nagrody dla uczniów naszej szkoły za wiele miesięcy angażowania się w projekt.
 • Zawsze atrakcyjnym pomysłem są koszulki z logo dla grupy projektowej a także inne gadżety (przypinki, smycze, magnesy, ołówki) promujące idee projektu, tj. współpraca, zaangażowanie, myśl o innych. Takie gadżety również pomogłyby promować nasz projekt w środowisku lokalnym.
 • Ponadto, grant wykorzystalibyśmy na nagrody dla 3 najbardziej zaangażowanych klas.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

 • Niesamowite zaangażowanie całej społeczności szkolnej. Nie tylko grupa projektowa wykonuje zadania, ale również pozostali uczniowie mogą czuć się ważni i zaangażowani.
 • Współpraca młodzieży w zespołach klasowych pomaga w odbudowaniu więzi po długim nauczaniu zdalnym, dodatkowo elementy grywalizacji wzmacniają motywację uczniów a jednocześnie poczucie, że mają wybór.
 • Projekt bazuje przede wszystkim na samodzielnych pracach uczniów: infografiki, pomysły na warsztaty przedszkolne i grę terenową, kreatywne prace (malowane kamyczki, pierniki, ciasteczka, skarpetkowe króliczki, kartki itp.) oraz filmiki. Tworząc materiały edukacyjne oraz przedstawiając je w przedszkolach i podczas zajęć online uczniowie uczą się, bez konieczności wykuwania podręcznika na pamięć. Jednocześnie nabywają nowych umiejętności z wykorzystaniem narzędzi TIK (tworzenie, jak i wykorzystywanie).
 • Tak powstałe prace są następnie podstawą do kolejnych aktywności już na szerszą skalę (warsztaty w przedszkolach, lekcje online, kiermasze). Zaangażowanie w zbiórki pozwala czynić dobro poza murami szkoły. Uczniowie mają poczucie, że tak wiele zależy od nich bez presji oceniania. Mają poczucie sprawstwa i wagi swoich działań.
 • Aktywność wieńcząca nasz projekt jest nagrodą (niematerialną) dla wszystkich uczniów szkoły, co daje poczucie satysfakcji i gwarantuje wspaniałe wspomnienia z czasów szkolnych. Ponadto uczniowie mniej zaangażowani widzą, że mogli mieć realny wpływ na tworzenie czegoś dla nich samych. 
 • Projekt kształtuje wiele umiejętności, począwszy m.in.: od planowania, podziału obowiązków, kreatywnego podejścia do zadań poprzez kompetencje TIKowe, a kończąc m.in. na umiejętności dokonywania wyboru, liczenia się z konsekwencjami, trzymania się terminów przez uczniów.  
Opis realizacji

Opis realizacji

Nasz projekt zakładał realizację zadań do czerwca - kluczowym momentem jest oczywiście organizacja gry terenowej, stanowiącej zwieńczenie wysiłków, starań i wyzwań, jakich podejmowała się cała społeczność szkolna oraz szkolna konferencja z gościem.
 
Podsumowując okres od października do kwietnia, udało nam się wykonać następujące zadania:

- Etap planowania przypadający na październik 

został ukończony zgodnie z założeniami: stworzyliśmy główną grupę projektową składającą się z trzech uczennic klas III oraz zespół koordynatorów klasowych, wybranych jako przedstawiciele każdej z klas, zebraliśmy pomysły i ustaliliśmy terminy realizacji.

- Etap realizacji projektu to okres listopad – czerwiec:


LISTOPAD
 • zbiórka dla dzieci z potrzebujących rodzin.
 
GRUDZIEŃ:
 • całoroczna zbiórka nakrętek,
 • kartki świąteczne dla dzieci (z oddziałów onkologicznych, pediatrycznych i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i domów dziecka),
 • pierniki (pieczenie, następnie strojenie w czasie wspólnej wigilijki klasowej),
 • zbiórka świąteczna – schronisko dla zwierząt,
 • zbiórka świąteczna dla Domu Samotnej Matki w naszym mieście,
 • wykład eksperta dogoterapii i behawioryzmu psów.

 • pozyskanie placówek partnerskich: przedszkola, szkoły podstawowe, domy opieki społecznej, oddziały pediatryczne i internistyczne, w tym onkologiczne, dom samotnej matki oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
 
Artykuł w lokalnych mediach:
 
STYCZEŃ:
 • propozycje zadań (w postaci scenariusza zajęć na warsztaty przedszkolne) dot. świadomej adopcji,
 • karmniki z kubków (przygotowanie w ramach lekcji wychowawczej) i infografiki dot. mądrego dokarmiania zwierząt zimą,
 • malowane kamyczki.
 
LUTY – przedłużone ferie (przesunęliśmy część zadań na kolejne miesiące, a skupiliśmy się na pomocy Ukrainie)
 • kiermasz ciast – pozyskanie środków na realizację zadań projektowych, w tym na pomoc Ukrainie (m.in. zakup materiałów na szycie kocy i poduszek dla przybywających do naszego miasta uchodźców),
 • zbiórka odzieży, produktów spożywczych, przedmiotów codziennego użytku oraz artykułów papierniczych dla dzieci z odpowiednim przeznaczeniem zarówno na granicę, jak i dla uchodźców w naszym mieście.
 
MARZEC:
 • zbiórka datków oraz kiermasz ciast – pozyskanie środków na realizację zadań projektowych, w tym zakup środków opatrunkowych, higienicznych i wyrobów medycznych,
 • konkurs na klasową foto-ramkę wraz z zestawem tematycznych gadżetów do zdjęć – każdy kierunek wykonał swoją fotoramkę,
 • propozycje doświadczeń i pokazów proponowanych przez uczniów na Dni Otwarte (5-6 kwietnia),
 • warsztaty edukacyjne w przedszkolu o tematyce dbania o swoich pupili i świadomej adopcji.
 
KWIECIEŃ:
 • zbiórka dla schroniska z okazji Światowego Dnia Bezdomnych Zwierząt 4.04.2022 r.,
 • kartki świąteczne dla dzieci (z oddziałów onkologicznych, pediatrycznych i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i domów dziecka),
 • warsztaty edukacyjne w przedszkolu o tematyce dbania o swoich pupili i świadomej adopcji,
 • szkolno-klasowy kalendarz CHEMIKA z okazji Dnia Ziemi 22 kwietnia – każda klasa wykonała swoją kartę z kalendarza – miesiąc, na której uwzględniła kolorystycznie następujące okazje: na zielone święta ekologiczne, na czerwono – święta medyczno-naukowe a na niebiesko – święta szkolne,
 • przygotowania do wystawy zdjęć swoich pupili wraz z materiałami edukacyjnymi z okazji Światowego Dnia Bezdomnych Zwierząt (zmiana terminu ze względu na organizację Dni Otwartych oraz Sympozjum Naukowe w szkole).

 • Zaplanowane na maj spotkania z podopiecznymi DPS w Tarnowskich Górach a następnie planowanie konferencji ze specjalnym gościem oraz organizacja gry terenowej.
 
Mając na uwadze środowisko, a także dobrą praktykę finansową projektu – w pierwszej kolejności przygotowujemy wersje pdf i linki z materiałami edukacyjnymi i tak już w tym momencie mamy:
 • opracowane scenariusze zajęć dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej  w wersji pdf, które zainteresowanym rozsyłamy za pośrednictwem linków,
 • plakaty i infografiki dot. świadomej adopcji zwierząt i mądrego dokarmiania zwierząt zimą - mamy przygotowane w postaci prezentacji - do wydruku własnego przez placówki - jeśli jest taka potrzeba. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Konieczność modyfikacji zadań i dostosowanie ich do bieżącej sytuacji epidemiologiczno-politycznej.

 
 1. Pandemia: częste izolacje uczestników i wychowawców, kwarantanny całych klas, co negatywnie wpływało na realizacje zadań, a dokładnie na tempo wykonywanych zadań, brak wstępu do placówek, czasem utrudniony kontakt z grupą przedszkolną ze względu na przedłużające się kwarantanny.
 2. Moja czasowa nieobecność, jako opiekuna grupy projektowej mogła chwilowo osłabić motywację koordynatorek.
 3. Ferie – odgórnie przedłużone zdalne nauczanie zaburzyło opracowany harmonogram.
 4. Zawsze podczas realizacji projektu uczniowskiego, napotykamy na problem nierównomiernego zaangażowania się uczniów w projekt a tym samym na różne nastawienie zaangażowanych uczniów wobec tych niechętnych. Był to temat poruszany na lekcjach wychowawczych również w kontekście pracy grupowej. 
 5. Wyzwaniem była również systematyczna analiza postępów prac, przydzielanie punktów zadaniowych oraz regularne udostępnianie postów w mediach społecznościowych.
 6. Sytuacja na Ukrainie: strach i niepewność pierwszych dni – zawieszenie zadań projektowych – szybka modyfikacja priorytetów, organizacje zbiórek pieniężnych oraz przedmiotowych, a także spożywczych.
 7. Trudna sytuacja licznych kwarantann klasowych, tym samym nieobecności uczniów, nauczycieli a następnie napięcia związane z sytuacją na Ukrainie sprawiły, że podjęliśmy decyzję, aby zrezygnować ze spotkań online z innymi uczniami w Polsce (wstępnie do końca kwietnia) – kierowaliśmy się spokojem i dobrem naszych uczniów, aby nie dokładać kolejnych stresujących czynników wśród i tak wielu zadań projektowych. Zależało nam, aby te zadania były wykonywane z sercem bez wywoływania dodatkowych napięć i lęków związanych z wystąpieniami przed kamerą. Co nie zmienia faktu, że być może uczniowie podejmą takie wyzwanie w czerwcu podczas zaplanowanej konferencji.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie głównej grupy projektowej, ale także większość uczniów szkoły zaangażowanych w wykonywanie zadań nauczyło się:
 • wyznaczać liderów zadań,
 • komunikować się i przekazywać sobie informacje, zadania i polecenia, słuchać się wzajemnie,
 • współpracować w mniejszych i większych grupach, dzielić się obowiązkami, 
 • różnorodność zadań umożliwiła pracę w grupach tematycznych, co wiązało się z umiejętnością określenia swoich zainteresowań, mocnych stron a także koniecznością wywiązania się z podjętych zobowiązań w tym związanych z samodzielną aktywnością,
 • wybierać zadania dla siebie i swojej klasy, czyli uczyli się decydować czy są w stanie jako klasa zaangażować się we wszystkie czy tylko niektóre miesięczne wyzwania i tym samym poznawali się i swoje zainteresowania oraz umiejętności,
 • organizacji pracy podczas realizacji zadań, przygotowania potrzebnych materiałów, uważności podczas planowania,
 • działać dla dobra drugiego człowieka, myśleć o potrzebach drugiego człowieka i jego trudniejszej sytuacji, tym samym nauczyli się empatii,
 • bycia elastycznym wobec bieżących zdarzeń oraz otwartym i zaangażowanym w nowej rzeczywistości,
 • nie poddawania się – nauczyli się zatrzymywać i poddawać refleksji, zmieniać i dostosowywać się do rzeczywistości,
 • lepiej poznali się między klasami, co świetnie przełożyło się na organizację Dni Otwartych w szkole, podczas których wykorzystaliśmy pomysły uczniów z jednego z wyzwań,
 • radzić sobie z własnymi oczekiwania względem projektu oraz innych członków grupy projektowej,
 • doceniać własną pracę, ale i szanować, a może bardziej nie oceniać i wytykać tych, którzy w projekt z różnych powodów nie chcą się zaangażować lub chcą się wycofać.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

W projekcie stawialiśmy na łączenie odbudowywania więzi młodzieży naszej szkoły z budowaniem świadomości na tematy związane z sytuacją uchodźców, chorych onkologicznie dzieci, pacjentów leżących w szpitalach podczas świąt, samotnych matek, a także bezdomnych zwierząt. W projekt zaangażowaliśmy i jeszcze będziemy angażować dzieci przedszkolne i edukacji wczesnoszkolnej, realizując zadania warsztatowe przypadające na maj i czerwiec,
 
Podczas projektu zrealizowaliśmy kilkanaście zbiórek, których beneficjentami była lokalna społeczność. Przeprowadzone zbiórki (nakrętek, pierniczków, ciasteczek i kartek świątecznych dla pacjentów dużych i małych ze Szpitala Onkologicznego w Gliwicach oraz Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach, dla Domu Samotnej Matki, dla schronisk dla bezdomnych zwierząt z Tarnowskich i Miedar, dla uchodźców z Ukrainy oraz przyjeżdzających do naszego miasta) pokazały, że młodzi ludzie chcą się angażować, że duch empatii nie został zgaszony nauczaniem zdalnym. Spontaniczny odzew na modyfikację zadań w związku z sytuacją na Ukrainie stanowił niepodważalny dowód, że pierwsze miesiące realizacji projektu przyniosły rezultat w postaci wzmocnienia komunikacji w klasach i w szkole.
 
W maju czekają nas jeszcze warsztaty oraz spacery z podopiecznymi lokalnego DPSu, bo i tym razem modyfikacji uległ plan działania w związku ze zniesieniem obostrzeń sanitarnych – a liczba zapisanych chętnych uczniów przekracza nasze wyobrażenie. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

 • Nie poddaliśmy się mimo licznych klasowych kwarantann i izolacji uczniów oraz nauczycieli.
 • Umieliśmy i chcieliśmy zmienić zadania na takie, które w danym momencie były realne do wykonania i były użyteczne.
 • Uczniowie z różnych klas sami dopingowali koordynatorów klasowych i główną grupę projektową do podejmowania kolejnych wyzwań i nie zawieszania projektu.
 • Z aktywności i zaangażowania się społeczności szkolnej w działania charytatywne.
 • Udało nam się zarazić pozytywną energią wypełnioną działaniem, kreatywnymi zadaniami oraz wyzwaniami nakierowanymi na drugiego człowieka.
 
Jesteśmy dumni, że realizacja naszego projektu przełożyła się realnie na integrację i aktywizację życia w szkole w czasie i tuż po pandemii, chociażby zorganizowanie po raz pierwszy Dnia bez plecaka, akcji krwiodawstwa wraz z drugą szkołą średnią, podczas której zarejestrowało się ok. 40 uczniów i nauczycieli, czy też przygotowanie Dni Otwartych, w których rolę oprowadzających i wykonujących doświadczenia chemiczne, biologiczne oraz pokazy ortopedyczne przejęli uczniowie. Dni Otwarte, w których stery przejmują uczniowie nie są niczym nowym w naszej szkole – ale jesteśmy pewni, że dzięki projektowi #MyWyOni uczniowie mocniej utożsamili się ze szkołą, z większą swobodą i chęcią podeszli do przypisanych sobie ról a także przedstawiali doświadczenia i pokazy, na których wybór i opracowanie mieli faktyczny wpływ.
 

Po prostu udało nam się zrobić naprawdę dużo dobra!

 
Linki:
 • Akcja krwiodawstwa: https://www.facebook.com/SzkolaPolicealnaTarnowskieGory/posts/5636507339711431
 • Dni Otwarte w CHEMIKU:
https://fb.watch/cuWcGIJLKC/
https://fb.watch/cuWdRlA53B/
 • Dzień bez plecaka:
https://www.facebook.com/SzkolaPolicealnaTarnowskieGory/posts/5618713401490825
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

 • I etap: planowanie i początek realizacji zadań – to zawsze intensywny czas, pełen mocy uczniów, ich zapału i wielu pomysłów – na pewno z jeszcze większą dbałością, uwagą i spokojem podeszłabym do tego etapu. Tym bardziej, że nasz projekt ma charakter maratonu a nie sprintu – dlatego też, ten czas podczas kolejnego projektu będę miała na względzie i też polecam go uwadze innych nauczycieli, aby się nie spieszyli, aby zainwestowali czas w poznanie się grupy i ich integrację oraz ustalenie jasnych zasad komunikowania się. Również ważne jest, aby uczniowie nie wypalili się z pomysłów już na początku, bo później trudniej utrzymać ich w motywacji. 
 • Z dużą uwagą należy też podchodzić do podsumowań mniejszych/ krótszych etapów, aby wskazać uczniom już pewne zjawiska, sytuacje, wyzwania czy trudności a jednocześnie docenić to, co udało się zrealizować – w tym punkcie, chciałabym poprawić i może też wzmocnić umiejętność u uczniów poddawania refleksji ich własnych działań i działań klasowych. Aby nie dążyli do szybkiego załatwienia zadania bez zastanowienia się czy np. idą w dobrym kierunku, czy może warto coś poprawić – by ta refleksyjność mocniej wybrzmiała. 
 • Mając już pewne doświadczenia w realizowaniu zadań projektowych w pandemii zdecydowanie zwróciłabym uwagę innych nauczycieli na niepoddawanie się, gdy pewnych części projektu nie możemy zrealizować. Wówczas wystarczy chwila oddechu, spotkanie się grupy projektowej i ustalenie nowej ścieżki działania. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Realizacja zadań projektowych do kwietnia nie wymagała nakładów finansowych z zewnątrz – tak zaplanowaliśmy zadania i wyzwania, aby zbiórki datków czy kiermasze ciast pokrywały nasze projektowe potrzeby. Wszystkie zadania bazują na zaangażowaniu uczniów, ich współpracy i podziale obowiązków, w tym dostarczaniu niezbędnych przedmiotów, artykułów papierniczych i innych potrzebnych materiałów. 
 
GRANT BĘDZIE WYKORZYSTANY NA :
 • warsztaty kreatywne dla dzieci (potrzeby papiernicze są większe w takiej grupie odbiorców),
 • przygotowanie profesjonalnej gry terenowej z zaszyfrowanymi zadaniami (kłódki będą idealnie nadawały się do innych projektów i aktywności szkolnych) i nagrody dla uczniów oraz 3 najbardziej zaangażowanych klas (wyjście do kina, wspólna pizza czy tort),
 • koszulki z logo dla grupy projektowej a także inne gadżety.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Facebook o szkolnym projekcie:
https://youtube.com/shorts/s7XeXwhkuvg?feature=share
Podsumowanie projektu:
https://youtu.be/qwQ_9S4yOk4
 
dodatkowe:
Dni Otwarte w szkole cz.1.
https://youtube.com/shorts/fJhUbNKck1c
Dni Otwarte w szkole cz.2.
https://youtu.be/f1MzQYqjfwU

Szkoła

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej -Curie

Adres

Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów