Numer projektu: 342
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Interpunkcja na ścianie

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

     Wśród uczniów i nie tylko - istnieje poważny problem związany z brakiem przestrzegania zasad interpunkcyjnych w tekstach pisanych. W długich i krótkich formach wypowiedzi błędy interpunkcyjne należą do błędów rażących.  Powodów jest kilka: brak znajomości zasad, pisanie na komunikatorach internetowych różnych wiadomości, w których nie używa się znaków przystankowych, wręcz się je ignoruje. Programy do pisania poprawiają ortografię, nawet niektóre  błędy językowe, ale interpunkcyjne błędy nie są poprawiane.
Projekt adresowany jest do uczniów kl. VII.                                                   Nasz cele:  Chcemy zwrócić uwagę na konieczność stosowania poprawnej interpunkcji, upowszechnić zasady, rozbudzić ciekowość historią pojawienia się  znaków przystankowych. Pokazać, jak istotne jest dla języka pisanego i mówionego stosowanie interpunkcji. Uwrażliwić uczniów na ten problem.
Nasze efekty działań: wykonanie na ścianie szkolnego korytarza (centralna ściana) muralu ze znakami interpunkcyjnymi, tak go wymyślimy, aby przypominał  w sposób wizualny zasady stosowania interpunkcji - będzie to efekt edukacyjny; w szkole w wyznaczonym terminie uczniowie i nauczyciele napiszą dyktando interpunkcyjne - wyłonimy mistrza interpunkcji wśród uczniów i dorosłych . 
Nasz projekt będzie medialny, ponieważ zaprosimy do niego lokalne media, co spowoduje, że podzielimy się dobrymi praktykami wśród innych. Swoje działania zaprezentujemy na portalach społecznościowych.
Plan działania

Plan działania

Plan naszych działań:
1. Pozyskanie sojuszników do współpracy poprzez zapoznanie z ideą naszego projektu
( nauczycieli języka polskiego, plastyki).
2. Zorganizowanie,, warsztatów interpunkcyjnych" - uczniowie w grupach projektowych wykonają następujące działania: zapoznają się z historią interpunkcji,  wyszukają wszystkie znaki interpunkcyjne i zasady ich stosowania, następnie w sposób graficzny odnalezione informacje opracują i umieszczą na szkolnych gazetkach; szczegółowo opracują zasady stawiania przecinków, które również graficznie opracowane umieścimy na szkolnych gazetkach; Informacji będziemy szukać w Internecie ale i w literaturze np: Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1982.
Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1993.
Bogusławski, Wawrzyńczyk, Polszczyzna jaką znamy. Nowa sonda słownikowa, Warszawa 1996.
W. Pisarek, Recepty na zrozumiałość wypowiedzi, „Zeszyty prasowe” 1966.)
3. Zaproszenie Pana mgr Wojciecha Papaja - doradcy metodycznego nauczycieli języka polskiego - na krótki , profesjonalny wykład dotyczący tematu naszego projektu. Przy okazji poprosimy Pana Papaja o przygotowanie treści dyktanda. Byłoby to podsumowanie teoretycznych zmagań projektowych.
4. Podsumowanie dotychczasowych działań - wykonanie prezentacji i przekazanie nauczycielom języka polskiego do zaprezentowania na lekcji.
5. Spotkanie wszystkich grup projektowych z Panem Mariuszem Brodowskim - znanym artystą malującym pod pseudonimem MGR MORS.  Zaprojektowanie muralu.
6. Zorganizowanie warsztatów przygotowujących do praktycznego wykonania muralu.
7. Wykonanie muralu.
8. Przeprowadzenie szkolnego dyktanda sprawdzające znajomość interpunkcji.
9. Wyłonienie Mistrza Interpunkcji wśród uczniów i nauczycieli.

 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania projektowe będziemy realizować na terenie szkoły.                        Listopad - podział uczestników na 4 grupy projektowe; znalezienie sojuszników wśród nauczycieli oraz rozmowa z Panem Wojciechem Papajem oraz MAGR MORESM - zainteresowanie sojuszników naszym projektem.
Grudzień, styczeń - praca grup projektowych - zajęcia warsztatowe przygotowujące wszelkie informacje dotyczące interpunkcji oraz ich graficzna prezentacja.
Luty - pierwsza połowa - spotkanie z Panem W. Papajem - wykład.
Luty - druga połowa - wykonanie prezentacji dotyczącej informacji o zdobytych informacjach dotyczących znaków przystankowych, podkreślenie istoty i ważności znaków interpunkcyjnych i przekazanie jej nauczycielom języka polskiego.
Marzec - spotkanie z MGR MORSEM , prezentacja pomysłów i przygotowanie praktyczne do wykonania muralu, zakup sprayów,
Kwiecień - wykonanie muralu, dyktando interpunkcyjne i wyłonienie mistrzów.
Wskazane terminy mogą ulec modyfikacji stosownie do zaistniałych okoliczności jak również stopnia postępu prac nad projektem wynikającego z realizacji poprzednich etapów.

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Znacząca część działań projektowych ( pozyskiwanie sojuszników i rozmowy z gośćmi mamy już za sobą , zostały pozytywnie przyjęte. Zajęcia warsztatowe, wykład , prezentacja, dyktando mogą być z powodzeniem realizowane zdalnie czy też hybrydowo.) Na ten moment brak prognoz o przebiegu pandemii w miesiącach marzec, kwiecień i maj, na które to przypadają nasze działania praktyczne. W zależności od sytuacji dostosujemy tak nasze działania dotyczące wykonania muralu, aby je zmieścić w odpowiednim  czasie. Nasz szkoła jest duża, ma szerokie korytarze, uczniowie wykonując mural, mogą to robić w małych grupach z możliwością dostosowania się do wymogów sanitarnych. W zależności o sytuacji pandemicznej możemy przyspieszyć czas realizacji poszczególnych etapów projektu, gdyż nie są one specjalnie czasochłonne.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy projektu będą odpowiedzialni za:
-
znalezienie informacji w Internecie i literaturze,
- merytoryczne, rzeczowe opracowanie przydzielonych zagadnień,
- graficzne zaprezentowanie swojej pracy,
- wykonanie prezentacji,
- wykonanie muralu,
- współpracę z mediami,
W pracy nad realizacją zadań projektowych wezmą udział w zajęciach warsztatowych. Wysłuchają wykładu. Praktycznie i profesjonalnie nauczą się wykonywać muralu, który sam zaprojektują. Przystąpią do dyktanda, które w pewnym stopniu sprawdzi skuteczność podjętych przez nich  działań.
Podjęte działania pozwolą na zdobycie następujących kompetencji:
twardych:
- szeroka wiedz dotycząca interpunkcji,
- umiejętność wykonania prezentacji,
- umiejętność szukania informacji na dany temat w różnych źródłach,
- umiejętność praktycznego stosowania znaków interpunkcyjnych,
- praktyczne wykonanie muralu,
miękkich:
- współpraca w grupie,
- komunikatywność,
- kreatywność,
- terminowość, samodyscyplina,

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualna wygrana zostanie wykorzystana na realizację projektu: zakup sprayów, kartonów na szablony, materiałów papierniczych,  nagrody dla mistrzów interpunkcji.  
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł jest wyjątkowy i oryginalny, ponieważ:
- pomysł wykonania muralu przypominającego o konieczności stosowania zasad interpunkcyjnych, uwrażliwi uczniów i dorosłych na ten bardzo ważny problem; pisząc, na różnych komunikatorach społecznościowych bardzo często lekceważymy tę kategorię kultury języka, co w konsekwencji może z czasem doprowadzić do zaniku stosowania zasad interpunkcji,
- mural wykonany pod okiem znanego artysty będzie dla uczniów dużym przeżyciem, które będzie wiązało się z istotnymi sprawami dla naszego języka,
- graffiti będzie stanowiło trwały element dekoracyjny naszej szkoły,
- wspólne pisanie z nauczycielami dyktanda interpunkcyjnego zintegruje środowisko, ale też zwróci uwagę na wagę problemu,
- za sprawą lokalnych mediów podzielimy się dobrą praktyką,
Nasz projekt łączy przyjemne z pożytecznym.
Opis realizacji

Opis realizacji

Nasz projekt niestety nie został w pełni zrealizowany z przyczyn kompletnie od nas niezależnych. Zrobiliśmy bardzo niewiele. Najważniejsze działania przesuwamy na wrzesień - październik następnego roku szkolnego.
Zaczęliśmy realizację od promocji naszego projektu, zapraszając na wywiad media lokalne i ogólnopolskie ( radio eska i RMF MAXXX ) wywiady były na antenach przez kilka dni. Następnie zgodnie z planem opracowaliśmy w sposób graficzny zasady stosowania interpunkcji, umieściliśmy je na szkolnych korytarzach i niektórych klasach lekcyjnych.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

W projekcie zaplanowaliśmy wywiad z Konsultantem Przedmiotów Humanistycznych Panem Wojciechem Papajem - wysłaliśmy oficjalne zaproszenie z konkretnym terminem Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli zażądał od nas zapłaty za wywiad. To zdarzyło się pierwszy raz, Pan Papaj wielokrotnie wspierał nasze działania i nigdy jego zwierzchnicy nie chcieli za to zapłaty. Pan Papaj obiecał nam, że we wrześniu w ramach urlopu wygłosi zaplanowany wywiad.
I od tego momentu wszystko się posypało.
Pani dyr. naszej szkoły - Lucyna Szepanek - poinformowała mnie, że organ prowadzący poinformował Ją, że w wakacje w szkole będzie generalny remont przewodów elektrycznych w całej szkole, co spowoduje zniszczenie naszego muralu.
Na tą chwilę ustaliłam, że wykonamy go na przełomie września- października.
Mural miał być takim punktem kulminacyjnym naszych działań.
Projekt w całości będzie zrealizowany wrzesień październik roku szkolnego 2022/2023
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Projekt nie został zrealizowany.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Projekt nie został zrealizowany.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Projekt nie został zrealizowany.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Projekt nie został zrealizowany.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Jesteśmy laureatami  I etapu, pieniądze z grantu nie zostały wydane. Wykorzystamy je zgodnie z przeznaczeniem we wrześniu- październiku  roku szkolnego2022/2023.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Naszym efektem był tylko wcześnie wspomniany wywiad.

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu

Adres

Władysława Broniewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów