Numer projektu: 297
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Nauka z klockami LEGO

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt ma na celu zachęcenie dzieci do programowania z wykorzystaniem klocków LEGO. Chcemy praktycznie dać dzieciom możliwość poznania ważnych pojęć STEM. Chcemy motywować uczniów do rozwijania myślenia poprzez programowanie.
Dodatkowo klocki będą rozwijać logiczne myślenie przez zabawę. Ponadto projekt powinien zakończyć się osiągnięciem nowych możliwości edukacyjnych uczestników: testowania robotów, sterowania nimi, a także szukania nowych rozwiązań. Chcemy wykorzystać klocki do nauki kreatywnego myślenia i pracy zespołowej, a przy tej okazji do nauki podstaw matematyki, techniki i programowania. Chodzi nie tylko o zabawę klockami, ale o pracę zespołową, zdobywanie i przetwarzanie informacji w strategię rozwiązania problemu.
Plan działania

Plan działania

Ponieważ Podstawa programowa kształcenia ogólnego wskazuje na potrzebę wykorzystania nowych technologii  chcemy wprowadzić klocki Lego do edukacji. Poprzez zabawę dzieci będą poznawały tajniki kodowania, a przy tym będą również utrwalały wiedzę z zakresu techniki, matematyki i programowania. Projekt polegać będzie na budowaniu zestawów, a następnie opracowaniu instrukcji wg której będzie możliwe zbudowanie określonego robota. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie w drugim okresie roku szkolnego 2021/2022
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku nauki zdalnej będziemy pracować metodą projektu, dzieci początkowo będą samodzielnie budować różne konstrukcje z LEGO, będziemy wykorzystywać je do nauki pojęć matematycznych, a następnie rozdzielimy zadania w celu opracowania wspólnej instrukcji zbudowania robota.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzieci będą odpowiedzialne za zgromadzenie zestawów klocków LEGO, którymi będziemy się wymieniać. Nabędą umiejętności pracy grupowej, umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia, rozwiną wyobraźnię przestrzenną, utrwalą wiedzę matematyczną i techniczną.  Dzięki pracy z klockami uda się poprawić skupienie, wyobraźnię i chęć do poznawania świata, a dodatkowo wprowadzimy uczniów w świat programowania. Uczniowie pracując nad wspólnym projektem, biorąc udział w zajęciach z robotyki lub budując modele z klocków LEGO poznają ważne pojęcia STEM.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant zostałby przeznaczony na zakup sprzętu np. tableta oraz zestawów klocków LEGO, które da się wprawić w ruch.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Jest to pomysł nowy, rzadko spotykany w szkołach, co zapewnia jego innowacyjność w podejściu do nauczania. Dzieci w atrakcyjny sposób będą nabywać kompetencje przyszłości, zaś praca w grupie będzie promowała zrozumienie i rozwijała umiejętności rozwiązywania problemów. Projekt pozwoli dzieciom na praktyczne poznania ważnych pojęć STEM. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Realizacja projektu była przede wszystkim świetną zabawą. Uczniowie nie uświadamiali sobie, że w czasie zabaw z klockami LEGO nabywali nowe umiejętności, rozwijali kompetencje kluczowe i umiejętności związane ze STEM. Dzięki pracy z różnymi zestawami (np. LEGO BOOST, LEGO® Education BricQ Motion, LEGO® Education SPIKE, kilkoma zestawami tematycznymi) udało nam się w praktyce poznać i zrozumieć pojęcia z zakresu matematyki, informatyki, techniki czy fizyki, a w końcowej fazie realizacji projektu ćwiczyliśmy również zdolności językowe. Sukcesem zakończyło się budowanie kreatywne, bez instrukcji. Dzieciaki bardzo cieszyły się  z samodzielnego budowania z klocków, dzięki czemu rozwijały zdolności twórcze i ćwiczyły umiejętności manualne. 
Finalnym produktem naszej pracy zespołowej było zbudowanie i ożywienie robota Verniego oraz programowanie go z wykorzystaniem aplikacji. Uczniowie pracowali z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem, a konstruowanie robota oraz różnych mechanizmów  dawało im ogromną satysfakcję i dostarczało nowych doświadczeń. Bardzo przyjemnie było patrzeć na dumę dzieci, że w wyniku ich pracy powstał robot, który się porusza, wydaje dźwięki i wykonuje polecenia dzieci zapisane w postaci programu. Naszymi osiągnięciami pochwaliliśmy się w innych klasach oraz na jedne z zajęć zaprosiliśmy naszego stypendystę, który rozwija swoje pasje związane z informatyką i programowaniem.
Realizacja projektu pozwoliła uczniom rozwijać talenty, uczyć się wytrwałości w dążeniu do celu oraz pracy zespołowej, a być może w przyszłości wpłynie także na wybór dalszej edukacyjnej drogi. W wykorzystywaniu klocków LEGO w naszej edukacji nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, zamierzamy nadal wykorzystywać je w codziennej pracy i nauce.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Jednym z problemów z którymi przyszło nam się mierzyć w trakcie realizacji projektu były trudności z zakupem zestawu LEGO BOOST, ze względu na jego niedostępność. Ostatecznie wszystko dobrze się skończyło i zajęcia mogły przebiegać bez zakłóceń. Wyzwaniem był również czas przeznaczony na realizację projektu. Praca z pierwszoklasistami wymagała jednak znacznie więcej czasu niż początkowo planowałam. Projekt udało się doprowadzić do końca i osiągnąć zamierzone cele, jednak ze względu na możliwości zestawu, który zakupiliśmy, będziemy kontynuować poznawanie tajników programowania wizualnego w dalszej pracy. W związku z sytuacją epidemiczną mieliśmy chwilowe trudności w płynnej realizacji zadań projektowych. Częste nieobecności dzieci wymagały dostosowywana się do ciągle zmieniających się okoliczności. Rozwiązaniem okazała się praca w małych grupach, dzięki czemu realizacja projektu nie była zagrożona.
Wyzwaniem było również dla mnie to, że dzieci nie zawsze chciały pracować według instrukcji i wtedy musiałam pozwolić im na eksperymentowanie. Wymagało to ode mnie innego podejścia i przyjęcia roli wspierającej, by dzieci mogły podejmować się rozwiązania problemu w indywidualny dowolny sposób. Okazało się to świetnym rozwiązaniem, ponieważ w wyniku tych działań powstawały interesujące budowle.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem środków dydaktycznych jakim są klocki LEGO dało mi wiele satysfakcji i zadowolenia, a także przyniosło następujące rezultaty:
aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach, wyzwolenie w uczniach aktywności oraz ciekawości poznawczej, zachęcanie uczniów do większego wysiłku umysłowego i wiary we własne siły. Dzięki naciskowi na kreatywność, współpracę i krytyczne myślenie udało się wzmocnić pewność siebie uczniów oraz rozwinąć umiejętności, które będą przydatne na kolejnych etapach edukacji. Uczniowie zupełnie inaczej odbierali naukę, mogli jej doświadczyć, zobaczyć, jak coś się dzieje. Zajęcia z klockami miały również wpływ na emocje, dzieci uczyły się współpracy i radzenia sobie z niepowodzeniem. Ogromna motywacja do tego, by zobaczyć efekt końcowy zadania powodowała, że dzieci bez złości podejmowały wiele prób, szukały błędów, korzystały z podpowiedzi kolegów. 
Największym sukcesem z edukacyjnego punktu widzenia było rozwijanie umiejętności związanych ze STEM. Dzieci miały okazję zmierzyć się z programowaniem, rozwijały kompetencje społeczne, dzięki sukcesom mogły wzmacniać pewność siebie i pozytywną samoocenę, porażki z kolei uczyły eksperymentowania, poszukiwania nowych rozwiązań. Realizacja projektu przyczyniła się w znacznym stopniu do rozwinięcia umiejętności pracy zespołowej. Dzieci uczyły się poprzez zabawę. Realizacja poszczególnych zadań projektowych rozwijała również inne umiejętności, takie jak kreatywność, innowacyjność, zauważanie kolegi czy koleżanki. Wszystkie te doświadczenia pomogły rozwinąć się dzieciom, uczyły, czym jest koleżeńskie wsparcie, wspólne poszukiwanie rozwiązań oraz osiągnięcie sukcesu.
Nasza zabawa była z jednej strony nauką konstruowania, logicznego myślenia, współpracy, a z drugiej także nauką radzenia sobie z niepowodzeniami i napotykanymi problemami.
Prezentacja wyników wykorzystania klocków LEGO  w procesie kształcenia przez społecznością szkolną przyczyniła się także do umacniania u dzieci wiary we własne możliwości i siły oraz podnosiło ich samoocenę.
 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Wygrana w I etapie konkursu oraz realizacja projektu przyczyniła się niezaprzeczalnie do podniesienia prestiżu szkoły oraz kreowania obrazu szkoły, jako instytucji wychowawczej i dydaktycznej korzystającej z najnowocześniejszych technologii informacyjnych. Rodzice zapoznani z założeniami projektu mieli pewność, że dzieci uczęszczają na zajęcia, które rozwijają ich zainteresowania i kształcą kompetencje przyszłości, dzięki czemu kreowałam wizję szkoły, jako instytucji nauczającej i wprowadzającej dziecko w najnowocześniejsze zdobycze cywilizacyjne.
Dzięki wprowadzeniu kloc­ków do edukacji uczniów naszej szkoły mogłam poprawić skupienie, wyobraźnię i chęć do poznawania świata, ponieważ zabawy klockami wpływały na rozwój intelektualny dzieci. Prezentacja finalnego efektu projektu innym klasom wpłynęła na zwiększenie zainteresowania uczniów nowymi technologiami, przez co proces edukacyjny staje się bardziej atrakcyjny. To z kolei przekłada się na większe zainteresowanie nauką, która kojarzy się z zabawą. Zajęcia lekcyjne były wzbogacone o nowe rozwiązania metodyczne. Dzięki połączeniu nowych technologii z klockami pozyskałam bardziej atrakcyjne narzędzie dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie ciekawych zajęć. Udział w zajęciach naszego kolegi stypendysty przyczynił się do rozwijania jego zainteresowań oraz wyboru ścieżki dalszego kształcenia.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Dumni jesteśmy z tego, że dzięki realizacji projektu poznaliśmy się wzajemnie. Zdecydowanie poprawiła się współpraca zespołowa i odpowiedzialność za efekty pracy. Każdy w zespole mógł poczuć się ważny i odpowiedzialny za budowanie robota. Przekonaliśmy się, że dziewczynki równie sprawnie, co chłopcy budują modele LEGO i świetnie się przy tym bawią. Największą wartością jest podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości. Dzięki współpracy i zaangażowaniu udało nam się pokonać przeciwności, których doświadczaliśmy. Dla mnie, jako koordynatora projektu, największym sukcesem jest to, że dzieci nie mówiły rodzicom, że dziś się uczyły, ale że świetnie się bawiły, nieświadomie nabywając ważne umiejętności, by w praktyce poznać i zrozumieć pojęcia z zakresu matematyki, informatyki, techniki czy fizyki oraz rozwinąć zdolności językowe.

Dla dzieci ważna była jeszcze jedna kwestia, a mianowicie to, że byli w naszej szkole pionierami w korzystaniu z takich pomocy dydaktycznych, a inni uczniowie mogą korzystać z naszej pracy i doświadczenia.

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Jedną z kwestii organizacyjnych, którą dziś wzięłabym pod uwagę, byłaby organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, którzy wykazywali zdolności konstrukcyjne i samodzielnie radzili sobie w programowaniu robota. Poświęciłabym również więcej czasu na zabawy z robotem w mniejszych grupkach projektowych. Poszczególne grupy projektowe pracowały nad budowaniem robota, każdy był odpowiedzialny za pewną część pracy. Po ukończeniu prac konstrukcyjnych mogliśmy spotkać się wszyscy razem i wymieniać się doświadczeniami. Zajęcia programowania również odbywały się już z całą grupą projektową, dlatego u mnie pozostał niedosyt, że mogłam jeszcze lepiej pokierować pracą zespołu i dać dzieciom więcej czasu na zabawy. Dlatego zakończenie projektu nie kończy naszej pracy, a robot na pewno nie utknie w pudełku, ale nadal będziemy poznawać tajniki technologii i wykorzystywać klocki LEGO na wielu edukacjach, ponieważ dzieci niezwykle chętnie uczestniczyły w dynamicznych zajęciach z jeżdżącym robotem stworzonym przez siebie. 
 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został przeznaczony na zakup zestawu kreatywnego LEGO BOOST oraz  ładowarki do akumulatorków.
 
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Cała dokumentacja zdjęciowa z realizacji projektu dostępna jest na stronie internetowej szkoły https://pspnatolin.edu.pl/ w zakładce klasy 1-3

https://drive.google.com/file/d/1C2j5PHJxScg-zwBkbfCda_Hx1dftE8Ea/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QNZztKVbDnM3lQd5b_zXxJWBVJb9a7du/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IW7-WLRl83s9AMKFXjbp5VyaiBZ-09Xm/view?usp=sharing

Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Natolinie

Adres

Natolin 59, 26-613 Natolin

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów