Numer projektu: 371
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Młodzi Naukowcy ZSiP1Katowice przedstawiają: "Mgła czy smog?"

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Cel główny projektu:
Zbadanie środowiska naturalnego wokół szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu smogu na organizmy żywe.

Efekty:
- poznanie pojęć związanych z zanieczyszczeniami, różnicą między mgłą a smogiem,
- wspólne dokonywanie obserwacji, 
- poznanie etapów pracy nad projektem w grupie,
- współdziałanie, jako warunek konieczny otrzymania końcowego raportu,
-  kształtowanie postawy odpowiedzialności i samokształcenia,
-  rozwój kompetencji kluczowych,
- poszerzenie wiedzy z zakresu programowania i elektroniki.

Plan działania

Plan działania

 1.  Wspólne i samodzielne zgłębienie wiedzy na temat:
  • środowiska naturalnego osiedla Paderewskiego w Katowicach i okolic,
  •  zanieczyszczeń i ich rodzajów, sposobów detekcji,
  •  porostów i ich zależności od zanieczyszczeń powietrza (skala porostowa).
 2. Poznanie stron i aplikacji umożliwiających kontrolowanie smogu.
 3. Zbudowanie urządzania do detekcji zanieczyszczeń-zaprojektowanie układu elektronicznego oraz oprogramowania.
 4. Praca badawcza.
 5. Analiza i raport końcowy.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

XII.2021-I.2022 - Zgłębianie tajników wiedzy z zakresu ekologii, biologii
I.2022 Praca ze stronami, aplikacjami oraz praca nad układem elektronicznym oraz kodem programu.
I-III.2022 Praca badawcza.
IV.2022  Analiza i raport końcowy. Opublikowanie w gazecie lokalnej.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Projekt można realizować w postaci zdalnej lub hybrydowej.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie:
 • nauczą się działać w zespole nad wspólnych projektem;
 • poczują się jak naukowcy samodzielnie wykonując pomiary (kilka razy na dzień) i przedstawiać wnioski; 
 • nauczą się systematyczności i odpowiedzialności podczas badań;
 • poszerzą swoje kompetencje kluczowe, m.in. z zakresu IT i nauk ścisłych;
 • nauczą się programowania oraz wykorzystywania aplikacji w życiu codziennym.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcielibyśmy przeznaczyć na zakup upominków dla grupy badawczej, koszulek z logo grupy oraz elementów elektronicznych układów (czujnik zanieczyszczeń).
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł jest bliski temu z czym spotykamy się codziennie w śląskich miastach a mianowicie mowa tutaj o smogu. Chcemy zbadać w środowisku lokalnym, jaka jest skala tego problemu. Do osiedla przynależą tereny zielone i tam też będziemy dokonywać obserwacji. Wiele osób nadal myli mgłę ze smogiem a zapachy zimy ze źle użytkowanymi piecami. Nasze wyniki badań opublikujemy na naszej stronie internetowej i udostępnimy w prasie lokalnej. 

Szkoła

Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach

Adres

Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów