Numer projektu: 400
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Wirualny trener personalny

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Zdalne nauczanie niestety u wielu uczniów spowodowało spadek sprawności, przyrost wagi, pogorszenie kondycji. Grupa projektowa umożliwi skorzystanie z doradztwa profesjonalnego trenera presonalnego, każdemu uczniowi, który chce pracować nad poprawieniem swojej kondycji, nauczyć się podstaw zdrowego stylu życia. Zachęci do pracy nad wyrabianiem "zdrowych" nawyków prowadzących do niwelowania skutków życia w czasach pandemii. Umożliwi kontakt i wymianę doświadczeń osobom o wspólnych, prozdrowotnych zainteresowaniach, bez względu na to, czy będziemy się uczyć w szkole, czy w systemie zdalnym.
Plan działania

Plan działania

Grupa projektowa pozyska do współpracy posiadających urawnienia trenerów personalnych, zarówno uczniów, jak i absolwentów i nauczycieli. Te osoby będą do dyspozycji każdego ucznia, który chce poprawić swoje zdrowie, poprzez aktywność fizyczną i prowadzenie zdrowego stylu życia. Trenerzy personalni pomogą opracować dla zainteresowanych indywidualny plan treningowy i dietę. Zorganizowane zostanie spotkanie  uczniów z trenerami, którzy zachęcą do współpracy, określą zakres pomocy ( trening, dieta, zalecane aktywności, liczenie kalorii itp.). Uruchomiona zostanie zakładka na stronie szkoły "Wirtualny Trener Personalny", gdzie udostepnione zostaną kontakty ( mail, telefon) do trenerów, aby każdy miał możliwość skorzystania z profesjonalnych porad. Zainteresowani będą mogli uzyskać poradę mailowo, lub umówić się na trening po lekcjach w sali gimnastycznej, siłowni, lub sali fittnes w szkole. W zakładce będą publikowane materiały o tematyce prozdrowotej, oraz możliwa będzie wymiana doświadczeń między osobami, które podejmą wyzwanie  będą realizować indywidualne plany treningowe.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

W Zespole Szkół Nr3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu. Na "Mikołaja" uczniowie dostaną propozycję korzystania z  pomocy trenera personalnego, bez wzgledu na okoliczności, czyli zarówno kiedy będą się uczyć w szkole, jak i wtedy, kiedy nauczanie zmieni sie na zdalne. Na stronie szkoły zostanie uruchomiona zakładka "Wirtualny trener personalny", gdzie będą zamieszczane ciekawe informacje dotyczące zdrowego stylu życia, zestawy ćwiczeń do wykorzystania, oraz możliwość kontaktu i przysyłania pytań. Będzie też uruchomiona platforma, gdzie będzie możliwa wymiana doświadczeń, oraz wzajemne wsparcie osób, które np. chcą schudnąć, lub poprawić kondycję.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Projekt  ma na celu pomoc uczniom w prowadzeniu zdrowego stylu życia bez względu na to, czy jesteśmy w szkole, czy w czasie nauczania zdalnego. Jeżeli przejdziemy na nauczanie zdalne, trenerzy personalni będą udzielać porad online i dostosowywać aktywności odpowiednich do okoliczności. Uruchomona zostanie na stronie szkoły zakładka "Wirtualny trener personalny", aby możliwa była wymiana doświadczeń, prezentowanie sukcesów w osiąganiu założonych celów, oraz dyskusja na temat zdrowego stylu życia i zielenie się tym, co zostało wypróbowane, sprawdzone i godne polecenia innym.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej na początku przeprowadzą kampanię informacyjną, aby poinformować uczniów w jakim zakresie mogą otrzymywać pomoc trenerów pesonalnych. Nastepnie pozyskają trenerów do współpracy i uruchomią możliwość kontaktów na stronie szkoły. Na stronie szkoły uruchomią i bedą obsługiwać zakładkę "Wirtualny Trener Personalny", odowiadać na pytania, lub umożliwiać kontakty z trenerami personalnymi. Będą również zamieszczać ciekawe informacje na temat zdrowego stylu życia- do praktycznego wykorzystania, oraz zamieszczać relacje z postępów i sukcesów, jakie osiągną uczniowie w ramach uczestnictwa w projekcie.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant zostanie przeznaczony na materiały reklamowe z informacjami dotyczącymi znaczenia zdrowego stylu życia dla budowania własnej odporności( plakaty, ulotki), oraz możliwościami wprowadzenia zmian w trybie życia z pomocą trenera personalnego. Materiały reklamowe będą zawierać informacje na temat sposobu kontaktu z trenerem, ale również informacje jak zmienić swoje zdrowotne zwyczaje. Część środków zostanie przeznaczona na zakup drobnego sprzętu sportowego ( skakanki, hula-hop, taśmy, piłki, hantle, maty) do wykorzystania do treningów.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt umożliwi zmianę sposobu życia na prozdrowotny i aktywny, każdemu uczniowi i zadbanie o podniesienie odporności organizmu. Kontakty online umożliwią uzyskanie porady każdemu, nawet takiemu, który nie ma odwagi, żeby się zrócić do fachowca, lub nie wie od czego zacząć. Jeżeli przejdziemy na nauczanie zdalne, "Wirtualny Trener Personalny" bedzie służył pomocą wszystkim chętnym, proponując odpowiednie do warunków aktywności, zmianę diety, czy wsparcie dla tych, którzy podejmą wyzwanie zmiany stylu życia na prozdrowotny.
Opis realizacji

Opis realizacji

Grupa projektowa uruchomiła na szkolnej platformie moodle  zakładkę Wirtualny Trener Personalny. Zamieszczone tam zostały przykładowe plany treningowe do wykorzystania dla uczniów, oraz uruchomione zostało tzw. forum, czyli możliwość komentowania i kontaktu z innymi uczestnikami, oraz wysyłania wiadomości. Dodatkowo wykorzystując stronę na facebooku "Z wirusem się liczymy, ale ćwiczymy", publikowała informacje o pojawiających się nowych planach treningowych, ciekawych ćwiczeniach oraz informacje zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia, o zdrowej diecie, o właściwym nawodnieniu organizmu itp. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Na początku grupa projektowa musiała trafić do uczniów, publikować materiały i informacje gdzie można uzyskać pomoc w treningach. Łatwiej to się udawało, kiedy uczyliśmy się stacjonarnie, była możliwość również kontaktu bezpośredniego. Kiedy obowiązywało nauczanie zdalne, czy hybrydowe, uczniowie mogli korzystać z materiałów, pomocy, ale nie mogli korzystać z sali i sprzętu szkolnego, a kontrola systematyczności była utrudniona. Jednak  dzięki możliwości wymiany informacji i kontaktów przez zakładkę Wirtualny Trener Personalny uczniowie mogli umawiać się na wspólne treningi w domu ( niektórzy mają w domu mini siłownie), lub na siłowni. Po powrocie do nauki w szkole ponownie młodzież może korzystać ze sprzętu szkolnego i sali gimnastycznej.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczyli się systematyczności, współpracy poprzez wspólne treningi i wzajemnego motywowania się do aktywności. Uczniowie, którzy chcieli ćwiczyć, a do tej pory  brakowało im wiedzy, korzystając z pomocy kolegów, oraz przygotowanych planów treningowych mogli bezpiecznie rozpocząć treningi. Zachęciliśmy nie tylko do aktywności, ale również do zdrowego stylu życia uczniów, do stosowania zdrowej diety, do picia wody mineralnej, zamiast słodzonych napojów. Uczniowie zapoznali się również z  informacjami na temat aplikacji mobilnych, z których mogli korzystać ćwiczący samodzielnie między jednym a drugim treningiem wspólnym, aby zapisać osiągnięcia.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Na stronie szkoły, oraz na facebooku, na stronie, którą nauczyciele WF uruchomili w czasie nauczania zdalnego "Z wirusem się liczymy, ale ćwiczymy" były zamieszczane przykładowe plany treningowe do wykorzystania, przez każdego ucznia, który chce spróbować samodzielnie. Najważniejsze jest to, że zarówno podczas nauki w szkole, jak i nauki zdalnej uczniowie mogli z pomocą planów treningowych bezpiecznie ćwiczyć. W czasie nauki zdalnej głównie na siłowni, w czasie nauki w szkole również w sali gimnastycznej. Jako nauczyciel często otrzymywałam potwierdzenie aktywności podejmowanej przez uczniów, często poruszaliśmy tematy związane z treningami, omawialiśmy efekty i postępy. Dla przykładu filmik, który zamieściłam w sprawozdaniu ( uczniowie wyrazili zgodę na udostępnienie)
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że udało się uaktywnić nie tylko zaprzyjaźnionych trenerów personalnych, co było założeniem projektu, ale również uczniów, którzy nie mają co prawda formalnych uprawnień, ale ćwiczą systematycznie i chcą w przyszłości zostać trenerami personalnymi. Bardzo chętnie sami ćwiczyli, ale również instruowali kolegów i koleżanki. Tym lepszy był efekt w postaci większej liczby ćwiczących, bo jak wiadomo, koledzy mają większą siłę motywowania, niż dorośli. Co ciekawe, zaczęły ćwiczyć również dziewczęta, zresztą grupa zainteresowanych stale rośnie. Myślę, że Wirtualny Trener Personalny zostanie już w naszej szkole na stałe.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Myślę, że moglibyśmy  wykorzystać więcej  możliwości kontaktowania z młodzieżą, np. jeszcze Messenger, WhatsApp. Więcej również  mogliśmy przybliżyć i proponować wykorzystanie aplikacji mobilnych do treningów. Chcemy zwrócić uwagę na to, żeby umożliwić tym uczniom, którzy ćwiczą systematycznie i mają dużą wiedzę i umiejętności - realizowanie się jako trenerów (oczywiście pod nadzorem). W wielu wypadkach  uczniowie ci bardzo się angażowali i mieli dużą satysfakcję z przekazywanej kolegom dużej wiedzy, a niektórzy wręcz dopiero teraz "ujawnili" swoje zainteresowania i stali się autorytetami dla kolegów.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Za pieniądze z grantu zakupiliśmy drobny sprzęt sportowy (dobre skakanki, maty, piłkę lekarską, zestaw hantelków do ćwiczeń) do wykorzystania przez chętnych uczniów, aby ćwiczenia były bardziej urozmaicone.

Szkoła

Zespół Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana

Adres

Nullo 32, 32-300 Olkusz

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów