Numer projektu: 407
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Matematyczna skrzynia pomysłów

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych i matematycznych, w tym nauka matematyki przez zabawę i poznawanie jej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projekt będzie angażował zarówno dzieci zainteresowane matematyką jak i te, które mają trudności w jej nauce. Projekt ma zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu.  Naszym zamiarem jest umieszczenie skrzyni pomysłów na korytarzu szkolnym oraz w szkolnym ogrodzie, by mogli z niej korzystać również jej mieszkańcy. Praca nad projektem zapewni uczniom dobrą zabawę, wzmocni poczucie wartości, nauczy cierpliwości i umiejętności współpracy na kulturalnym poziomie, umożliwi odreagowanie stresów związanych z pandemią i nauczaniem zdalnym, pozwoli wczuć się w nieznane dotąd role, zbuduje pozytywne relacje z rówieśnikami.
Plan działania

Plan działania

Grupa projektowa będzie spotykała się cyklicznie, raz w tygodniu. Uczniowie będą tworzyć min.: guizy, sudoku, krzyżówki, łamigłówki matematyczne, gry planszowe, domina matematyczne, tangramy. Uczestnicy będą mogli korzystać z pomocy dydaktycznych nie tylko podczas lekcji, ale przerw śródlekcyjnych na terenie szkoły oraz w szkolnym ogrodzie.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie szkoły w okresie od września 2021 roku do kwietnia 2022 roku:

1. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia- rodzinny konkurs.
2. Escape Room.
3. Dzień liczby Pi.
3. Matematyczna gra terenowa- rodzinny konkurs. 
4. Festiwal Nauki- podsumowanie projektu.

Wszystkie informacje o projekcie min.: linki z quizami i aplikacjami, informacje o konkursach i wynikach pojawiać się będą na założonym facebookowym profilu projektu. Będziemy promować nasz projekt w lokalnych mediach społecznościowych. By zainteresować mieszkańców udziałem w wydarzeniach i skorzystaniem z oferty skrzyni pomysłów przygotowane zostaną plakaty informujące o wydarzeniu oraz ulotki.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku nauki zdalnej bądź  hybrydowej będziemy realizować nasz projekt w aplikacji Teams.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Celem "Matematycznej skrzyni pomysłów" jest  utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości u uczniów w myśleniu i działaniu.  Dziecko, które polubi matematykę i jej zasady rozwiązywania problemów będzie lepiej radzić sobie we współczesnym świecie.  Realizacja projektu ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej. Matematyczne  rozumowanie to podstawa do odnoszenia sukcesów nie tylko w matematyce. 

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zakup odpowiednich materiałów do przygotowania gier matematycznych, plakatów, ulotek oraz zakup skrzyni.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasze działania będą sprzyjały budowaniu pozytywnych emocji oraz wzmacnianiu motywacji. Projekt będzie prowadzony w dużej mierze za pomocą różnorodnych metod aktywizujących uwzględniających zwłaszcza gry matematyczne i zabawy zespołowe. Oryginalność projektu polega również na aktywnym włączeniu rodziców w jego realizację. Rodzice będą brać aktywny udział wraz z dziećmi w quizach on-line oraz matematycznej grze terenowej.  Pomysł projektu ma udowodnić, że matematyka nie musi być smutna i trudna, a jest to dziedzina, którą na pewno można polubić. Działania mają na celu integrację społeczności szkolnej i dobrą zabawę.
Opis realizacji

Opis realizacji

Czy można dobrze się bawić, a jednocześnie uczyć się matematyki? Uczniowie i rodzice uczniów naszej szkoły udowodnili, że zdecydowanie tak!
Główny cel projektu, który zakładaliśmy został osiągnięty, czyli  rozwijanie kompetencji cyfrowych i matematycznych, w tym nauka matematyki przez zabawę i poznawanie jej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Projekt zaangażował zarówno dzieci zainteresowane matematyką jak i te, które miały trudności w jej nauce. Rodzice aktywnie włączyli się w realizację projektu. Odbył się Piknik Matematyczny w ramach otrzymanego grantu w konkursie „Projektanci edukacji” na realizację projektu „Matematyczna skrzynia pomysłów” dla klas I-III. W zmaganiach matematycznych uczestniczyły zgłoszone rodzinne drużyny oraz uczniowie klas I-III. Przygotowane zadania i gry planszowe ze skrzyni pomysłów trafiły do najmłodszych uczniów oraz rodzinnych zespołów. Drużyny Pikniku Matematycznego stanęły na wysokości zadania i rozwiązały bezbłędnie wszystkie łamigłówki, sudoku, ułożyły puzzle, tangramy, domino z kodami QR i wykonały wspólnie zadanie „W krainie Figurolandii”. Spotkanie dla rodzinnych drużyn było przede wszystkim dobrą zabawę, mile spędzonym czasem oraz wspólną możliwością rozwijania wyobraźni i kreatywności dzieci. Wszystkie drużyny, które zgłosiły swój udział w matematycznej zabawie otrzymały dyplomy uczestnictwa i nagrody rzeczowe. Nasze działania miały na celu integrację społeczności szkolnej i dobrą zabawę. W związku z realizacją projektu „Matematyczna skrzynia pomysłów” został zorganizowany rodzinny konkurs na matematyczną grę planszową. Uczestnicy stanęli na wysokości zadania i przygotowali ciekawe, inspirujące do aktywności matematycznych gry planszowe. Poza tym odbył się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Umieściliśmy skrzynię pomysłów na korytarzu szkolnym oraz w szkolnym ogrodzie, by mogli z niej korzystać również jej mieszkańcy i odwiedzający Zielony Zakątek. Uczestnicy będą mogli korzystać z pomocy dydaktycznych nie tylko podczas lekcji, ale przerw śródlekcyjnych na terenie szkoły oraz w Zielonym Zakątku.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Ze względu na pogodę zaplanowane działania w ramach Pikniku Matematycznego musieliśmy przenieś z Zielonego Zakątka do sal lekcyjnych, ale rozgrywki nie straciły swojego niepowtarzalnego klimatu. 
 
 


Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Realizacja projektu wdrożyła uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia. Dzięki pracy nad projektem uczniowie rozwijali swoje zdolności i zainteresowania, a także przygotowali się  do dalszej edukacji matematycznej. Praca nad projektem zapewniła uczniom dobrą zabawę, wzmocniła poczucie wartości, nauczyła cierpliwości i umiejętności współpracy na kulturalnym poziomie. Umożliwiła odreagowanie stresów związanych z pandemią i nauczaniem zdalnym oraz zbudowała pozytywne relacje z rówieśnikami. Nasze działania sprzyjały również budowaniu pozytywnych emocji oraz wzmacnianiu motywacji. Grupa projektowa  tworzyła min.: quizy, sudoku, krzyżówki, łamigłówki matematyczne, gry planszowe, domina matematyczne, tangramy, a przy okazji utrwalali oraz poszerzali wiadomości i umiejętności matematyczne, kształtowali postawy twórcze.  

Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Pomysł projektu udowodnił, że matematyka nie musi być smutna i trudna, a jest to dziedzina, którą na pewno można polubić. Dzięki realizacji naszego projektu udało się zaangażować całą społeczność szkolną do współpracy. Wkrótce będziemy gościć w Zielonym Zakątku uczniów z innych szkół, którzy będą korzystać z „Matematycznej skrzyni pomysłów”, a my możemy zapewnić, że wspólna zabawa w gry planszowe z matematyką w tle może się stać skuteczną metodą uczenia się i przyjemną formą spędzania wolnego czasu. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Nasza grupa projektowa jest dumna, że udało nam się osiągać główny cel projektu. Powstała skrzynia pełna uczniowskich pomysłów, która sukcesywnie będzie uzupełniana o nowe gry edukacyjne. Projekt prowadzony był w dużej mierze za pomocą różnorodnych metod aktywizujących uwzględniających zwłaszcza gry matematyczne i zabawy zespołowe. Oryginalność projektu polegała również na aktywnym włączeniu rodziców w jego realizację. Rodzice brali aktywny udział wraz z dziećmi w matematycznych zmaganiach w ramach Pikniku Matematycznego, uczestniczyli w rodzinnym konkursie z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia oraz w konkursie na edukacyjną grę matematyczną. Powstałe gry zostały umieszczone w skrzyni pomysłów i będą wykorzystane do ćwiczenia umiejętności matematycznych uczniów, rozwijania logicznego myślenia oraz tworzenia strategii rozwiązywania problemów. Będą one dobrym materiałem ćwiczeniowym podczas zajęć z matematyki i przerw śródlekcyjnych w szkole. Można będzie z nich korzystać również w czasie wolnym od nauki szkolnej, ponieważ nasza skrzynia pomysłów została umieszczona w Zielonym Zakątku. Przygotowaliśmy plakaty informujące o wydarzeniu oraz promujemy nasz projekt w lokalnych mediach społecznościowych, by zainteresować mieszkańców udziałem w wydarzeniu i skorzystaniem z oferty skrzyni pomysłów.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W przyszłości przy planowaniu takiego przedsięwzięcia wzięlibyśmy również pod uwagę większą rozpiętość czasową pomiędzy poszczególnymi elementami. Naszym projektem chcemy zwrócić szczególna uwagę innych nauczycieli na konieczność wdrażać uczniów do pracy projektowej, która pozwala rozwinąć wiele kompetencji kluczowych. Poza tym dziecko, które polubi matematykę i jej zasady rozwiązywania problemów będzie lepiej radzić sobie we współczesnym świecie.  Matematyczne rozumowanie to podstawa do odnoszenia sukcesów nie tylko w matematyce. 

 

 

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Otrzymany grant wykorzystaliśmy na zakup odpowiednich materiałów do przygotowania gier matematycznych, plakatów, ulotek, nagród za udział w konkursach  oraz zakup skrzyni. 

Szkoła

Szkoła Podstawowa Milenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym

Adres

Popowo Kościelne 21, 62-285 Popowo Kościelne

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów