Numer projektu: 16
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Raz, dwa, trzy - czytamy i My!

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Naszym celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytania książek, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni i pamięci.
Plan działania

Plan działania

Będziemy promować czytelnictwo poprzez zakładanie w klasach "Kącików cichego czytania", zorganizujemy Kiermasz Taniej Książki, w każdej klasie przeprowadzimy zajęcia czytelnicze połączone z konkursem plastycznym pod hasłem "Nasza szkoła czyta dzieciom", wykonamy zakładki do książek. Kulminacyjnym punktem naszego projektu, będzie Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy I oraz wycieczka do Biblioteki Publicznej w Dukli.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Nasze działania będą realizowane na terenie szkoły, podczas godzin wychowawczych. W styczniu zorganizujemy "Kąciki cichego czytania", w lutym odbędzie się Kiermasz Taniej Książki, w marcu ogłosimy konkurs plastyczny, a Pasowanie na Czytelnika i wycieczka dobędzie się na przełomie kwietnia i maja.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

W przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania, nasze przedsięwzięcia przeprowadzimy za pomocą platformy edukacyjnej Teams. Powstałe materiały lub ich zdjęcia umieścimy na stronie internetowej naszej szkoły.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą odpowiedzialni za zorganizowanie "Kącików cichego czytania" oraz wystawy powstałych prac konkursowych. Praca z projektem rozwinie w nich kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność. Wzmocni poczucie własnej wartości i podniesie kulturę czytelniczą uczniów. Będzie okazją do rozwoju rożnego rodzaju uzdolnień i zainteresowań, przygotuje do pracy w grupie. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Wygraną chcemy przeznaczyć na zakup nowych książek do naszej szkolnej biblioteki oraz materiałów do nauki globalnego czytania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Cały projekt to wartościowe lekcje biblioteczno- czytelnicze, fantastyczne przeżycie i dobra zabawa, i przygoda połączona z nauką.
Realizacja projektu będzie okazją do twórczej promocji działalności uczniów, szkoły i środowiska lokalnego.
Opis realizacji

Opis realizacji

W każdej klasie udało się nam założyć Kącik cichego czytania.  Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy kiermasz książki. W naszej bibliotece odbywają się cykliczne zajęcia czytelnicze. Przeprowadziliśmy konkurs czytelniczy i plastyczny- zakładka dla książki.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwaniem okazało się zachęcenie uczniów do systematycznego odwiedzania biblioteki szkolnej.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczyli się współpracy, empatii i dobrej organizacji pracy własnej.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Księgozbiór biblioteczny został wzbogacony o nowe pozycje lekturowe i pomoce do zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni z naszych kącików cichego czytania.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Zwiększylibyśmy grupę beneficjentów.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Nic.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant przeznaczyliśmy na zakup książek i pomocy dydaktycznych do szkolnej biblioteki.

Szkoła

Szkoła Podstawowa w Jasionce

Adres

Jasionka 74, 38-450 Jasionka

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów