Numer projektu: 38
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Relacje i emocje

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

„Relacje i emocje” to pomysł na działanie, które jest niezwykle potrzebne po czasie pandemii, który pozostawił po sobie smutne skutki. W celu odbudowania relacji i zaufania wśród uczniów, poczucia przynależności i bezpieczeństwa proponujemy warsztaty, podczas których uczniowie spędzą czas przy grach komunikacyjnych i warsztatach interpersonalnych. Grupy chętnych uczniów będą mogły poprzez gry planszowe i ćwiczenia komunikacyjne poznać siebie i drugiego człowieka. Proces ten ma na celu uwrażliwić i uświadomić młodzież jak ważny i potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem. Spotkania i warsztaty pozwolą zintegrować uczniów „od nowa” a także nawiązać  przyjaźnie, zbudować grupę i utrwalić najważniejsze wartości, którymi kieruje się młody człowiek. Bardzo ważne jest dla nas również to, aby uczniowie odłożyli swoje telefony komórkowe i dostrzegli, że poza ekranem jest też inne - prawdziwe, ciekawe i inspirujące życie.
Zagubiona koperta, która symbolizuje nasz projekt jest odniesieniem do tego, że często to, co, chcemy powiedzieć drugiej osobie, nigdy nie zostaje wypowiedziane. W związku z tym spróbujmy otworzyć nasze ukryte wiadomości poprzez doskonalenie umiejętności rozmowy z drugim człowiekiem i co najważniejsze - z samym sobą.
Plan działania

Plan działania

1.Ogłoszenie dotyczące organizacji projektu w szkole.
2 Skonstruowanie tematów przewodnich i grafiku spotkań.
3.Zapisy na listy chętnych za pomocą formularza.
4.Budowanie zespołów.
5.Organizacja miejsca i czasu spotkań.
6.Przygotowanie do zajęć, wyposażenie sali w odpowiednie materiały i gry.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Po zdobyciu grantu niezwłocznie przystąpimy do organizacji spotkań, zakupu gier i materiałów.

Czas realizacji: od pozyskania grantu do 01.06.2023

Nasz projekt będzie realizowany w salach lekcyjnych lub auli szkolnej.

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nauka zdalna bądź hybrydowa nie wpłynie na nasze plany, ponieważ przeniesiemy gry do przestrzeni online za pośrednictwem Teams. Wykorzystamy wirtualne kostki, pokoje oraz inne aplikacje, które pomogą nam zrealizować proces. 

Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

 
- odbudowywanie relacji bezpośrednich po skutkach pandemii

- równowaga zdrowia psychicznego oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego młodzieży - poczucie przynależności do grupy

- wzmocnienie wzajemnego zaufania wśród uczniów

- rozbudzenie kreatywności 

- współpraca w zespole oraz kształtowanie umiejętności i technik negocjacji

- doskonalenie umiejętności zawodowych związanych z komunikacją interpersonalną

- budowanie przyjaznej atmosfery w zespole

- integracja uczniów szkoły

- grywalizacja jako narzędzie edukacyjne

- kształtowanie odpowiednich postaw: komunikatywności, otwartości, wrażliwości, zaangażowania, wdzięczności.

- kooperacja zamiast rywalizacji

- doskonalenie postaw przedsiębiorczych

- wzajemna empatia

- przeciwdziałanie fonoholizmowi

- praca z emocjami

Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant chcemy przeznaczyć na zakup gier planszowych o charakterze komunikacyjnym oraz produktów i materiałów papierniczych potrzebnych do realizacji projektu.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Czy może być coś bardziej unikatowego niż możliwość poznania samego siebie?

Własnych myśli i postaw w różnych sytuacjach….

Poznanie człowieka, z którym spędza się bardzo dużo czasu na korytarzach szkolnych, a tak naprawdę nic się o nim nie wie…

W obecnych czasach młodzież spędza większość czasu z telefonem komórkowym, wirtualna rzeczywistość momentami przesłania cały świat.

Bardzo trudno jest z tym walczyć, jednak propozycja spędzenia wspólnego czasu podczas grania w gry komunikacyjne, dzięki którym emocje mogą zostać uwolnione, wspólny śmiech, radość i zabawa utworzą wspólną społeczność…. tak to  jest to co  nam wszystkim teraz najbardziej potrzebne.

Młodzież potrzebuje przestrzeni do budowania relacji i  i taką przestrzeń chcemy zaoferować w naszej szkole.

Potrzeba rozwijania kompetencji personalnych i społecznych jest ogromna, uczniowie sami zgłaszają, że są zainteresowani taką formą spędzania czasu.

W Grabskim chcemy zaopiekować się emocjami i relacjami. Prosimy o wsparcie grantem! 😊

 
Opis realizacji

Opis realizacji

Zaprzyjaźniliśmy się ze sobą i jesteśmy zgraną ekipą!:)

Każda aktywność w ramach projektu "Relacje i emocje" powoduje pogłębienie relacji między jego uczestnikami. Nawiązują się nowe przyjaźnie, młodzież zauważa, że kontakt bezpośredni jest bardzo cenny. Telefony komórkowe podczas projektu zostają w plecakach i okazuje się, że nie są aż tak bardzo potrzebne. Do tej pory udało się (projekt nadal trwa) wprowadzić wiele innowacyjnych rozwiązań, aby nowo nawiązane relacje zakwitły i przynosiły każdego dnia radość i wsparcie. Grupa projektowa jest dumna z procesu integracji, który sprawia, że czują się coraz lepiej i spędzają wspólnie czas. Uczniowie wśród największych osiągnięć wskazują: pokonanie lęków, odstresowanie, rozwój osobisty, poznawanie samego siebie, wzmocnienie, akceptację drugiego człowieka i  wzrastającą pewność siebie. Podczas realizacji projektu uczestnicy śmieją się i przekraczają swoją strefę komfortu-świadomie, dojrzale, bezpiecznie.

Projekt trwa do czerwca, zaplanowaliśmy przeprowadzić warsztaty dotyczące stresu i jego objawów. Podczas realizacji projektu dostrzegliśmy pewne obszary, które są ważne i o których chcemy rozmawiać. Wykorzystując kreatywne formy zabaw i pracy w zespole chcemy zbliżyć się i przyjrzeć naszym stresorom. Wspólnie planujemy napisać poradnik klasowy
"Pora oswoić stresora" w którym zawarte będą nasze pomysły, innowacyjne rozwiązania, propozycje relaksacji dla uczniów zmagających się z podobnymi problemami.

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwaniem było pokonanie barier związanych z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych, zaopiekowanie się tą nieśmiałą częścią grupy. Przekonanie drugiej strony, że zawsze można asertywnie odpowiedzieć "nie" i zostanie to zaakceptowane przez grupę. Wyzwaniem były czasami nasze emocje, z którymi już radzimy sobie coraz lepiej:).Pokonaliśmy "wstyd", udaje nam się ustawić koło w 3 minuty i każdy robi to z uśmiechem:) potrzebowaliśmy czasu, aby oswoić się, że nie siedzimy w ławkach.
Zauważyliśmy, że "chcemy się bawić", potrzebujemy głośno się śmiać i już teraz śmiejemy się podczas tradycyjnych zajęć lekcyjnych, jest wesoło a przy tym nauka jest samą przyjemnością. Kiedyś zaproponowanie jakiejś formy aktywności było tylko cichą myślą, teraz uczniowie komunikują czego potrzebują. Udało nam się to wypracować poprzez budowanie relacji i wzajemne zaufanie. Wiemy, że czasami możemy coś zrealizować a czasami musimy na coś cierpliwie zaczekać:).
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie zauważają, że wszyscy mamy podobne problemy, rozterki, dylematy. Wzajemnie nauczyli się wspierać  czują, że mogą na siebie liczyć. Uczniowie kierują się empatią, rozumieją, że każdy z nas ma odmienne potrzeby, inaczej odczuwa i wyraża to co czuje. Grupa dostrzega w każdym coś wyjątkowego- i to jest piękne! Uczniowie nauczyli się mówić o swoich słabościach . Poprzez zbudowaną bezpieczną relację, uczestnicy wyrażają swoje potrzeby, komunikują co jest ważne. Uczniowie opiekują się sobą nawzajem, starają się, być jednością. Grupa projektowa w mojej opinii osiągnęła sukces. To grupa młodych ludzi, którzy tworzą wyjątkową społeczność. Zbudowanie zespołu to proces, którego doświadczyli przeżywając różne emocje, obserwując i wzruszając się. Myślę, że ta przygoda w projekcie zostanie w ich sercach na długo a relacje z przyjaciółmi być może(bardzo im tego życzę) będą trwały nawet po zakończeniu edukacji.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Z zakupionych gier korzystają wychowawcy klas podczas godzin wychowawczych. Młodzież wspólnie wybiera rodzaje i  formy gry, dzięki którym poznają siebie nawzajem. Szkolna biblioteka dysponuje miejscem, gdzie uczniowie mogą zagrać w gry przed lekcjami lub w wolnym czasie. Przygotowujemy się do Dni Otwartych Drzwi szkoły- dzięki warsztatom- proces komunikacji między uczniami jest swobodny i nie wywołuje niepotrzebnego stresu i napięcia. Integracja klas powoduje iż codzienne życie szkolne zmienia się na wielu płaszczyznach. Młodzież docenia projekt i zmiany, które nastąpiły-mówią, że są jednością:)
Powstają nowe pomysły, które sprawiają, że format gier przyjmuje charakter edukacyjny dotyczący konkretnego przedmiotu. Proces grania sprawił, że uczniowie podjęli się tworzyć własne gry związane z konkretnym przedmiotem i jego zagadnieniami. Tworzenie przedmiotowych gier może być ogromną pomocą dydaktyczną w szkole.
Umiejętności komunikacyjne, kreatywność, nieszablonowość, odwaga i asertywność otwierają nowe możliwości zawierania znajomości między klasowych. Współpraca pomiędzy klasami jest kolejnym atutem tego projektu. Młodzież wykazuje chęć ,zainteresowanie i z ogromna radością angażuje się w uroczystości i wydarzenia szkolne. Film, który przedstawiamy okazuje emocje, których nie sposób opisać.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Grupa jest niezwykle dumna z atmosfery, którą udało się zbudować podczas naszych spotkań. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udaje nam się pokonywać nieśmiałość, lęki niepokoje. Współpraca odbywała się na wysokim poziomie, grupa delegowała zadania w zależności od kompetencji i talentów, rozmawialiśmy o tym. Grupa nie korzystała z telefonów komórkowych podczas warsztatów  (jedynie w celach fotografowania, stopera do gry, wirtualnej kostki) uczniowie byli zaangażowani i nie widzieli potrzeby przeszukiwania sieci. To bardzo dobry znak!
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Chcielibyśmy, aby ćwiczenia komunikacyjne na stałe zostały elementem edukacji. Naszą propozycją jest wprowadzenie gier branżowych, które w praktyce edukowałyby przyszłych techników i specjalistów. Gra jest formą podczas której można nauczyć się bardzo dużo i przyswoić cenne informację poprzez zabawę.
Nasz film prezentuje jak duży poziom zaangażowania jest wśród uczniów w odniesieniu do rozwijania kompetencji personalnych i społecznych. Czasami wyjście ze swojej strefy komfortu bywa trudne, ale jeżeli odbywa się w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji to jest przełomowym momentem dla każdego uczestnika. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Projekt realizujemy zgodnie z planem, natomiast zakupione zostały dodatkowo maski, dzięki którym prowadzimy warsztaty śmiechu.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

W ramach grantu zakupiliśmy gry komunikacyjne, materiały papiernicze, maski, tabliczki do wyrażania swoich opinii, papier oraz materiały plastyczne.

Szkoła

Zespół Szkół Nr 1 im Wł. Grabskiego

Adres

Podwale 11, 20-117 Lublin

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów