Numer projektu: 259
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

Brain Fitness i my...

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Celem głównym projektu jest poprawa kondycji mózgu, poprzez pobudzenie do wzmożonego działania obydwu półkuli. 
Dobrze wiemy, że zdobywanie nowej wiedzy zachęca nasze mózgi do pracy. Intensywny trening mózgu wzmacnia połączenia neuronowe między prawą a lewą półkulą. W wyniku tego problemy, które wydawały się niewykonalne, stają się dużo łatwiejsze do rozwiązania.Na skutek rozwoju nowych technologii współczesne społeczeństwo ma coraz większe trudności z koncentracją uwagi. Dzieciom w wieku szkolnym  coraz trudniej jest zapamiętać nowe informacje, skupić uwagę oraz mają gorszą pamięć.
Realizacja tego projektu ma pomóc uczniom w poprawie funkcjonowania obydwu półkuli mózgu. Na zajęciach projektowych dzieci poznają ćwiczenia i zabawy zaliczane do grupy Brain Fitness, które: 
- poprawiają pamięć słuchową i wzrokową,
- poprawiają uwagę i skupienie,
- wspomagają logikę i nieszablonowe myślenie,
- stymulują interakcje pomiędzy obiema półkulami mózgu,
- zwiększają motywację do nauki. 
 Badania wykazały, że po treningu Brain Fitness dzieci zyskują pewność siebie i swoich umiejętności, dzięki czemu łatwiej im osiągnąć dalsze sukcesy także w szkole. 

Tą wiedzę i umiejętności uczestnicy projektu  przekażą dalej, podzielą się nią nie tylko z kolegami ze szkoły, ale również z innymi uczniami z gminy oraz dorosłymi.   Połączymy dobrą zabawę z rozwojem kreatywności, spostrzegawczości i uważności. 

Podsumowaniem projektu będzie konkurs dzieci kontra dorośli, który będzie polegał na wykorzystaniu umiejętności zdobytych podczas zajęć. 

Plan działania

Plan działania

Plan działania:
Etap I
1. Promocja projektu w środowisku lokalnym.
2. Promocja projektu w Internecie (strony internetowe szkoły i gminy, facebook).

Etap II
1. Nawiązanie współpracy z grupami i instytucjami działającymi na terenie gminy.
2. Prowadzenie zajęć projektowych.
3. Stworzenie wakeleta w Internecie i bieżące dokumentowanie działań projektowych.
4. Nagrywanie i publikowanie w Internecie filmów instruktażowych.

Etap III
1. Przeprowadzenie zajęć pokazowych dla uczniów szkoły.
2. Przeprowadzenie zajęć pokazowych w świetlicy środowiskowej.
3. Przeprowadzenie konkursu.

Podczas realizacji projektu nasza szkoła będzie współpracowała z Kołem Gospodyń Wiejskich ,,Nasza Wola" oraz ze świetlicami działającymi na terenie gminy. Istnieje możliwość nawiązania dodatkowo współpracy z innymi jednostkami. 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Termin realizacji projektu: 1 stycznia -  31 marca 2023 r.
Zajęcia będą prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej.  
Spotkania z uczestnikami projektu będą odbywały w się raz w tygodniu przez cały okres trwania projektu. Na bieżąco będziemy nagrywać filmiki z ćwiczeń, dokumentować pracę grupy projektowej, promować nasze działania.  W marcu zorganizujemy zajęcia pokazowe oraz konkurs. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Wprowadzenie nauki zdalnej lub hybrydowej nie wpłynie w żaden sposób na realizację projektu. Zajęcia będą prowadzone online.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie:
- poznają sposoby ćwiczenia mózgu,
- nabędą umiejętności przeprowadzania zabaw Brain Fitness,
- poznają sposób kolekcjonowania i udostępniania informacji w Internecie za pomocą wakeletu,
- rozwiną umiejętność nagrywania  filmów,
- poprawiają swoją koncentrację w szkole i poza nią,
- zwiększą pewność siebie,
- rozwiną kreatywność, spostrzegawczość i pomysłowość,
-  ukształtują umiejętności logicznego i twórczego myślenia,
- rozwiną umiejętność współpracy i komunikacji.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyty grant przeznaczymy na zakup gier logicznych oraz na bieżące wydatki związane w przeprowadzeniem projektu.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Przeprowadzone badania wskazują, że telefony, tablety i inne urządzenia mobilne oraz łączność bezprzewodowa zaburzają rozwój mózgu. Współczesne pokolenie ma problemy z koncentracją, zapamiętywaniem czy spostrzegawczością. Mało prawdopodobne jest wyeliminowanie tych urządzeń z życia dziecka, więc trzeba spróbować przeciwdziałać negatywnym skutkom. Brain Fitness to ćwiczenia mózgu, ale w postaci zabaw. Z pewnością każdy uczeń z przyjemnością poświęci kilka minut dziennie na ciekawą rozrywkę.  Korzyści będą nieprzecenione, ponieważ dzięki właściwej symulacji mózgu poprawie ulega poczucie własnej wartości, rozwój umiejętności szkolnych, uczniowie stają się bardziej kreatywni. Umiejętność przeprowadzenia ćwiczeń dla mózgu wpłynie na cały proces uczenia się, co u dzieci w wieku szkolnym jest bardzo istotne.
Opis realizacji

Opis realizacji

W ramach projektu ,,Brain Fitness i my....” uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w cyklu spotkań mających na celu pobudzenie obydwu półkuli mózgu do pracy. Ważne jest to, że uczestnicy projektu samodzielnie wybierali ciekawe ćwiczenia i pokazywali je innym. Było dużo zabawy, śmiechu i radości. Okazało się, że z pozoru proste zadania, wcale nie są proste. Jednoczesne rysowanie dwoma rękoma, wyszukiwanie owoców wśród plątaniny kształtów czy wskazywanie kolorów, gdy mózg podpowiada zupełnie co innego – to były nie lada wyzwania. Uczniowie poradzili sobie jednak z tym
wspaniale. 
Podczas ferii zimowych w świetlicy wiejskiej w Bartodziejach odbyły się zajęcia dla dzieci w wieku 6- 12 lat. W lekcji uczestniczyli chętni uczniowie ze wszystkich szkół gminy Jastrzębia. Pojawiły się również osoby spoza terenu gminy, co nas niezmiernie cieszy. Uczestnicy projektu wcielili się w rolę prowadzących zajęcia.  Dużo radości sprawił uczniom taniec rozwijający koordynację ruchową oraz szachy pamięciowe korzystnie wpływające na spostrzegawczość. Kulminacyjnym punktem zajęć okazał się konkurs, w którym należało się wykazać doskonałą pamięcią. 
Podsumowaniem projektu był konkurs dzieci kontra dorośli. Do zabawy zostali zaproszeni nauczyciele, rodzice i goście z Koła Gospodyń Wiejskich ,,Nasza Wola". Zabawa była przednia a walka zacięta. Czytanie kolorów na czas, wyszukiwanie szczegółów czy rysowanie zgodnie ze wskazówkami prowadzącego to tylko niektóre konkurencje.  Uczniowie mieli okazję sprawdzić zdobyte umiejętności oraz podzielić się wiadomościami na temat Brain Fitnesu z dorosłymi. 
Podczas trwania projektu nasze działania dokumentowane były na wakelecie, na facebooku oraz stronie szkoły i gminy. 
 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Trudnosci pojawiły się podczas organizacji spotkania w świetlicy środowiskowej, która nie jest przystosowana do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem środków multimedialnych. Dzięki bardzo dobrej współpracy z wójtem gminy udało się zdobyć potrzebny sprzęt i nagłośnienie. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczyli się jak dbać o swój mózg, aby pracował prawidłowo, wiedzą jakie wykonywać ćwiczenia i zabawy wspomagajace oraz nauczyli się właściwie planować czas wolny, tak, aby dostarczyć obydwu półkulom odpowiednich bodżców.  Nauczyli się, że systematyczna praca zawsze przynosi efekty. Uczestnicy projektu nauczyli się planować oraz organzować zajęcia poza terenem szkoły. I chyba najważniejsze: uczniowie nauczyli się aktywnie spędzać czas bez telefonu i innych urządzeń mobilnych.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Dzięki realizacji projektu nastąpiła integracja uczniów z różnych szkół terenu gminy. Wspólne spotkanie zaowocowało nowymi znajomościami i powiększeniem grona znajomych w mediach społecznościowych. Zajęcia w świetlicy wiejskiej poszerzyły ofertę edukacyjną dla mieszkańców gminy, dzięki czemu dzieci miały możliwość spędzenia aktywnie  czasu z rówieśnikami z innych szkół. Konkurs dzieci kontra dorośli pozwolił na wspólne spędzenie czasu całych rodzin i pokazanie, że z dorosłymi też można się świetnie bawić, a rywalizacja może być wspaniałą zabawą. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jako grupa jesteśmy dumni z tego, że udało nam się zrealizować zajęcia poza terenem szkoły i że cieszyły się one dużym powodzeniem.  Na zajęciach w świetlicy wiejskiej pojawiły się dzieci z różnych szkół z terenu gminy a nawet dzieci spoza terenu gminy. Jest to nasz ogromny sukces. Zainteresowaliśmy naszym projektem wiele osób. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Nie ma takiej rzeczy, którą chcielibyśmy zrobić inaczej. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Poszerzyliśmy grono odbiorców naszego projektu. Zaprosiliśmy  na zajęcia w świetlicy środowiskowej uczniów z innych szkół. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został wykorzystany na zakup gier logicznych i nagród na konkursy.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://drive.google.com/file/d/1wOsJcOvA8jNZ0d0C1DHjj_ckG-mmOjit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VbRFP6d4vTECA93yK303HhQ2Mh9BAO8N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eZR2KCOnYyEPYWpwGrMDt28SJgWQW430/view?usp=sharing
https://fb.watch/jVqWHKj3Rw/

Szkoła

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II

Adres

Wola Goryńska 45, 26-631 Wola Goryńska

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów