Numer projektu: 355
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Projekt Remember - kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Uczestnicy projektu przygotują wystawę o Anne Frank (nastolatce żydowskiego pochodzenia, ukrywającej się wraz z rodziną przed nazistami, ostatecznie aresztowanej i zmarłej w obozie koncentracyjnym tuż przed kapitulacją hitlerowskich Niemiec), która uświadomi/przypomni zwiedzającym wielką tragedię do jakiej doprowadziło wykluczenie i prześladowanie społeczności żydowskiej w czasach przed i w trakcie drugiej wojny światowej. Jednocześnie przeprowadzą badania z jakimi rodzajami wykluczenia spotykamy się obecnie w naszym środowisku i rzeczywistości. W kolejnym kroku autorzy wystawy i 'badacze społeczni' zaproszą klasy 1-3 naszego liceum oraz klasy 8 ze szkół Płomień i Kuźnica z Katowic (należące do tego samego stowarzyszenia co liceum In Altum) na wystawę oraz warsztaty, na których wspólnie poszukają rozwiązań jak zapobiegać różnym rodzajom wykluczenia i jak im zaradzić, jeśli się pojawią. Na wystawę zaproszeni zostaną również przedstawiciele lokalnej społeczności - mieszkańcy osiedli Nikiszowiec i Janów. 
Plan działania

Plan działania

1. Przygotowanie wystawy - uczniowie zapoznali się z biografią Anne Frank (książka oraz film dokumentalny), obejrzeli również film fabularny pokazujący losy Żydów w czasie drugiej wojny światowej, odwiedzili również miejsce pamięci w Auschwitz - Birkenau i wzięli udział w organizowanych tam warsztatach. Na bazie zebranych informacji uczniowie przygotują wystawę o Anne Frank i losach Żydów w czasach jej współczesnych. Kwotę 1000 lub 2000 złotych uczniowie przeznaczą na zakup niezbędnych materiałów do stworzenia ekspozycji (wydrukowania plakatów ze zdjęciami i informacjami, przygotowania prezentacji lub filmu etc.).

2. Przygotowanie warsztatów - uczniowie skontaktują się z ekspertami (znawcami tematów społecznych, socjologami, pracownikami świetlic środowiskowych, pedagogami, psychologami - zaczną od tych pracujących w naszych placówkach oraz w sąsiedztwie szkoły) i w oparciu o rozmowę z nimi przygotują bazę napotykanych współcześnie rodzajów wykluczenia, sposobów zapobiegania i radzenia sobie z nimi.

3. Prezentacja oraz warsztaty - uczniowie zaproszą młodszych kolegów i koleżanki ze szkół Płomień i Kuźnica (cztery klasy ósme) na wystawę w liceum In Altum - po obejrzeniu wystawy goście zostaną zaproszeni na warsztaty, na których razem poszukają rozwiązań problemów. Zdobyta przez organizatorów warsztatów wiedza (rozmowy z ekspertami) pomoże im naprowadzić uczestników na właściwy tor. W kolejnym terminie na wystawę i warsztaty zostaną zaproszeni uczniowie i mieszkańcy osiedli Janów i Nikiszowiec.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

1. Luty - marzec - przygotowanie wystawy, rozmowy z ekspertami, przygotowanie warsztatów.
2. Kwiecień (druga połowa) - wystawy i warsztaty (w dwóch terminach - jeden dla szkół Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek, drugi dla osiedli Janów i Nikiszowiec.
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Przygotowania odbywają się poza lekcjami, w prywatnym czasie i przestrzeni uczniów, więc zamknięcie szkoły nie spowoduje przestoju. Wystawa i warsztaty mogą odbyć się po otwarciu szkół.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy będą odpowiedzialni za przygotowanie i zorganizowanie wszystkich elementów projektu - nauczyciel jest koordynatorem/opiekunem wspierającym w ewentualnych trudnościach, których uczestnicy sami nie będą w stanie pokonać (np. potrzeba zaangażowania osoby pełnoletniej etc.). Nauczyciel wprowadził uczniów w tematykę związaną z projektem (biografia, film dokumentalny, wyjazd do Auschwitz). W czasie realizacji projektu uczestnicy będą ćwiczyć pracę w zespole, samodzielność, kreatywność, komunikację, prezentację na forum, prowadzenie warsztatów dla grupy. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

1. Grant 1000 - 2000 zł uczestnicy przeznaczą na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wystawy.
2. Grant 3000 zł uczestnicy wykorzystają na wyjazd do Muzeum Dom Anne Frank w Amsterdamie https://www.annefrank.org/en/

Wizyta ta ubogaci ich wiedzę i doświadczenie, co z kolei pomoże w  udoskonaleniu kolejnych warsztatów oraz wystawy, które uczniowie zorganizują dla kolejnych roczników (obecnych klas 7) w przyszłym roku.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt Remember to nie tylko hołd złożony ofiarom Holokaustu, to przede wszystkim podniesienie świadomości naszej szkolnej i lokalnej społeczności na temat wciąż żywych przypadków wykluczenia różnego rodzaju - wystawa i warsztaty mogą pomóc nam zaczerpnąć z historii by zmienić teraźniejszość. By historia się nie powtarzała, żebyśmy nie musieli przeżywać jej na nowo.
Opis realizacji

Opis realizacji

W ramach naszego projektu, w którym skupiliśmy się na wykluczeniach społecznych i uwrażliwianiu ludzi w tym temacie, udało nam się zorganizować spotkania z panią psycholog i panią pedagog. Celem tych spotkań było zebranie informacji na temat wykluczeń społecznych, aby następnie na ich podstawie przygotować edukacyjną wystawę, która pojawiła się na korytarzu u nas w szkole. 
Wystawa podzielona była na sekcje: z faktami o wykluczeniach, z informacjami jak postępować i czego unikać w kontakcie z osobami odczuwającymi wykluczenie, a także sekcje zawierające wybrane dzieła artystyczne poruszające temat wykluczenia. 
Następnie przygotowaliśmy spektakl teatralny na podstawie Dziennika Anne Frank, Żydówki, która sama przeżyła wykluczenie, gdy musiała przez dwa lata (1942-1944) ukrywać się przed Holokaustem. 
Spektakl udało się wystawić 9 razy w różnych lokalizacjach w tym: w naszym Liceum i dwóch zaprzyjaźnionych podstawówkach. Oprócz tego wystąpiliśmy też w klubie trzeźwościowym, w dwóch domach kultury dla klas ósmych okolicznych szkół, pojawiliśmy się też w dwóch lokalach występując dla osób dorosłych zainteresowanych naszą działalnością. 
W przyszłości mamy zaplanowane jeszcze co najmniej dwa spektakle, a naszą wystawę przewieziemy jeszcze do dwóch innych szkół, aby edukować uczniów w tym bardzo ważnym temacie jakim są wykluczenia społeczne. 
Poza tym udało nam się założyć social media, na których regularnie pojawiały się materiały dotyczące historii Żydów w czasach drugiej wojny światowej (w tym również Anne Frank), a także ważne informacje dotyczące wykluczeń społecznych. Na naszych mediach dzieliliśmy się też postępami naszej pracy nad spektaklem i relacjami z poszczególnych miejsc, w których mieliśmy przyjemność go wystawiać. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wystawiając nasz spektakl napotkaliśmy wiele różnych przeszkód. Ciężkim zadaniem było stworzenie sceny na niewielkich przestrzeniach, jakie oferowały nam niektóre domy kultury czy szkoły.
Kolejnym problemem były trudności z transportem naszych rekwizytów, gdzie często na przestrzeni kilku dni mieliśmy w różnych miejscach występy i musieliśmy szukać osób chętnych do pomocy w transporcie wszystkiego. 
Całe przedsięwzięcie wymagało od nas wielu godzin przygotowań, prób jak i samych występów, co było ciężkie do pogodzenia z obowiązkami szkolnymi, ale nie tylko. Nie brakowało też mnóstwa stresu przed występami, który doprowadzał do kłótni między członkami zespołu, co utrudniało wspólną pracę.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Projekt wymagał od uczniów bardzo dużego zaangażowania w część logistyczną, w ramach której musieli umówić wszystkie spektakle samodzielnie, a następnie rozplanować transport rekwizytów i scenografii, co wymagało od nich dużej organizacji i z pewnością dużo nauczyli się w tej kwestii. Sam projekt też pozwolił im zapoznać się z historią Anne Frank i nauczyć przesłań zawartych w jej pamiętniku.
Uczniowie nabrali też doświadczenia w prowadzeniu mediów społecznościowych, własnoręcznie skompletowali niezbędne informacje i tworzyli oprawę graficzną do postów i relacji na instagramie czy facebooku. Granie w spektaklu pozwoliło też aktorom pogłębić swoje umiejętności aktorskie, wcielanie się w rolę, pracę nad emisją głosu czy nad śpiewem.  
Jednak największą nauką, jaką wyciągnęli z całego projektu, było doświadczenie pracy w grupie. Całe przedsięwzięcie nie powiodłoby się gdyby zabrakło chociaż jednej osoby z zespołu aktorów czy osób technicznych. Uczniowie nauczyli się polegać na sobie nawzajem, wspierać się w trudnych momentach, gdy pojawiał się stres przed występami, ale przede wszystkim współpracować mimo kłótni czy niejednokrotnych problemów z dogadaniem się. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Nasz projekt opierał się na budowaniu świadomości społecznej, udało nam się to osiągnąć poprzez wystawiany spektakl oraz wystawę, a także intensywnie prowadzone media społecznościowe. Dzięki naszym działaniom trafiliśmy do zróżnicowanej grupy odbiorców, począwszy od uczniów podstawówki, przez licealistów, a skończywszy na seniorach.  Dzięki tym działaniom został wytłumaczony problem wykluczenia społecznego kiedyś i dziś, ukazane psychologiczne aspekty wykluczenia, a także jak można pomagać i działać, by zapobiegać wykluczeniu. Pokazaliśmy, że jest ono powszechnie występującym zjawiskiem, czasem obecnym w postaciach, o których nie myślimy jako o wykluczeniach. Zwróciliśmy w szczególny sposób uwagę na problem, jakim było wykluczenie społeczne Żydów kiedyś oraz pokazaliśmy tragiczne skutki z jakimi się to wiązało. Wszystko to w przystępnej i ciekawej formie spektaklu i wystawy, by uświadomić - zgodnie z naszym hasłem - że “kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie”.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Ten projekt jest dla nas dużą radością i powodem do dumy z kilku powodów. Nasze treści i przekaz trafiły do ogromnej liczby odbiorców, tworząc społeczność zaangażowaną w projekt. W mediach społecznościowych trafiamy do około 1000 osób, jednak naszym głównym powodem do radości jest to jak wiele zdziałaliśmy tworząc  nasz spektakl. Z momentem wysłania tego formularza wystawiliśmy go 9 razy, będziemy grać na pewno 2 razy, jak nie więcej - w sumie do tej pory zobaczyło nas 480 osób, w tym 16 klas z podstawówek, a nasz występ zagraliśmy  w 9 lokalizacjach w naszym województwie. Występowaliśmy też w ramach miesiąca kultury żydowskiej, objętej honorowym patronatem Ambasady Izraela. Było to więc działanie nie tylko dla naszej szkolnej społeczności czy lokalnej, ale w szerokim regionie. Spektakl wystawialiśmy w Katowicach w kilku lokalizacjach, Imielinie czy Rudzie Śląskiej. Inną ważną rzeczą jest fakt, że nasz spektakl graliśmy też dla osób, które są wykluczane. Występowaliśmy w domach pomocy społecznej, przed grupami walczącymi z nałogami - osobami narażonymi w szczególny sposób na wykluczenie społeczne.
Jest też wiele innych powodów do dumy - sukcesów dużych i małych. Sam rozmiar inicjatywy robi wrażenie, każdy z poszczególnych spektakli jest powodem do bycia dumnym, jednak jest jedna ważna rzecz. Wszystkie te sukcesy nie byłyby możliwe gdyby nie zaangażowanie, poświęcony czas, zgranie zespołu i sprawność działania. Te wszystkie cechy, które udało nam się wypracować, są elementem bardzo ważnym dla nas, bo pokazującym, jak wiele musieliśmy poświęcić, nauczyć się lub zrozumieć, aby osiągnąć takie efekty. Z tego też jesteśmy dumni.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Ważnym aspektem przygotowywania jakiegokolwiek projektu jest jasne określenie grupy odbiorców – na przykład dla jakiej grupy wiekowej jest przeznaczona treść. W naszym przypadku odbiorców treści przez nas prezentowanych wiekowo ograniczyliśmy (w dolnej granicy) do klas 7 i 8 szkół podstawowych ze względu na charakter zagadnienia. Pomimo  zdarzało się, że niektórzy najmłodsi odbiorcy nie uważali lub nie byli zainteresowani tematem. Warto byłoby więc w przyszłości pamiętać przy tworzeniu takich projektów czy działań o tym, że do młodszej widowni, pomimo ciekawej formy, sama tematyka może nie całkiem docierać lub pomyśleć o innej formie przekazu dla nich.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

W pierwotnym planie mieliśmy realizować warsztaty o wykluczeniach społecznych i przygotować wystawę na ten temat. Pojawiły się jednak obawy, że zaproszeni uczestnicy mogą mieć zbyt małą wiedzę i doświadczenie, by ich wkład był wystarczający dla poprowadzenia interaktywnych warsztatów. Zdecydowaliśmy się więc w jak najlepszy sposób przemówić do odbiorcy, zainteresować go przygotowywanym tematem. Zrezygnowaliśmy z części początkowego pomysłu i napisaliśmy sztukę w oparciu o Dziennik Anne Frank i przygotowaliśmy spektakl zamiast warsztatów. Oprócz tego, oczywiście przygotowaliśmy wystawę. Chcemy naszą widownię z dwóch zaprzyjaźnionych podstawówek zaprosić w czerwcu na film o Anne Frank, na czekającą na nich już dziś wystawę w naszym liceum oraz wtedy dopiero zorganizować warsztaty – jego uczestnicy będą bardziej świadomi problemu wykluczenia i bardziej kompetentni, by wygenerować pomysły na sposoby zapobiegania wykluczeniom i radzenia sobie z nimi. Zaprosiliśmy też na warsztaty Panią Asię Łękawską, prezes fundacji pomagającej osobom wykluczonym i planujemy wokół wystawy i warsztatów zorganizować zbiórkę, która pomoże konkretnej osobie wykluczonej na powrót do społeczeństwa.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant wykorzystaliśmy w głównej mierze do przygotowania spektaklu, większość została wydana na stroje, rekwizyty i scenografię. Otrzymane pieniądze pomogły w uzyskaniu jak najbardziej zbliżonych, autentycznych strojów czy elementów scenografii. Część pieniędzy również przeznaczyliśmy na realizację wystawy – tak, by oprócz zwykłych informacji przyciągała wzrok i była ciekawa wizualnie. Ewentualny kolejny grant planujemy przeznaczyć na wyprawę do Amsterdamu, do muzeum Anne Frank, aby na własne oczy zobaczyć miejsce, o którym wciąż opowiadamy w naszej pracy 

Szkoła

In Altum

Adres

Oswobodzenia 47, 40-404 Katowice

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów