Numer projektu: 312
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

art&cooking w SP1 w Raciborzu

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Projekt polega na zorganizowaniu serii zajęć dla uczniów klas 1-3, którzy uczęszczają na świetlicę szkolną, czekając po zajęciach szkolnych na swoich rodziców. Czas oczekiwania wcale nie musi być nudny, ale może to być czas zabawy i jednocześnie nauki, która odchodzi od "regularnych", codziennych zajęć lekcyjnych w ławce.
 
Poprzez projekt chcemy, by nasi najmłodsi uczniowie zachłysnęli się przyjemnością i wspaniałą zabawą, jaką daje gotowanie.
 

Celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania u uczniów gotowaniem, doskonalenie umiejętności gotowania i przygotowywania prostych potraw, w tym ciast. Celem jest również pobudzenie uczniów do kreatywnego i twórczego myślenia, gdyż przygotowane przez uczniów dania będą przez nich samych zaprojektowane, będą ich własną twórczością.
Podczas realizacji projektu uczniowie nie tylko będą poszerzać swoje zainteresowania kulinarne, ale także poznają zasady zdrowego odżywania się oraz higieny, w szczególności podczas przygotowania potraw.
Projekt ma na celu rozszerzenie słownictwa związanego z naczyniami i przyborami kuchennymi oraz przyprawami i składnikami. Uczestnicy będą poznawać tradycyjne potrawy nie tylko polskie, co pozwoli uczestnikom na kosztowanie i poznanie nowych smaków i potraw. Doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez odmierzanie odpowiednich ilości proporcji.

Każdy uczeń będzie prowadził swoją własną, pierwszą książeczkę kucharską w formie zapisów z rysunkami, przez co doskonalić będą również kompetencje kluczowe w zakresie języka polskiego.

Ze względu na fakt, iż jedna z opiekunów projektu jest nauczycielem języka angielskiego, uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności językowe, poznawać słowa i wyrażenia z zakresu gotowania.

Projekt ma zachęcić uczniów do zdrowego, kreatywnego odżywania się.
Uczniowie wyrabiać będą poczucie estetyki. Poprzez pracę w grupach, parach rozwijane będą u uczniów umiejętności współpracy, szacunku i samodzielności. Projekt ten jest idealnym sposobem rozwijania zdolności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
Plan działania

Plan działania

Zajęcia będą prowadzone w blokach tematycznych, gdzie uczniowie pochylą się nad następującymi zagadnieniami:

Na początku odbędą się zajęcia organizacyjne - podczas których uczniowie zapoznają się z zasadami higieny i bezpieczeństwa pracy w sali gotowania.

- Zdrowe żywienie rozpoczyna się od zdrowego, obfitego śniadania - uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia, wykonywać będą kreatywne, smaczne kanapki oraz przekąski.
- Nie tylko zdrowo, ale i pysznie - uczniowie wykonywać będą pyszne babeczki, sałatki i ciasta.
- Nadchodzi lato - czas na ochłodę - uczniowie wykonywać będą zdrowe koktajle i chłodniki.
- Nie tylko lokalne jest smaczne i zdrowe - poznanie tradycyjnych potraw z różnych części świata.
- Savoir vivre - dobre maniery przy stole, jakie znam sztućce i czy wiem do czego służą - uczniowie poznają sposoby zastaw stołowych i zasady korzystania z nich.
- Wygląd ma znaczenie - zapoznanie się ze sztuką dekorowania stołu i potraw. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Zajęcia odbywać się będą w specjalnie przygotowanej do tego celu sali w szkole, gdzie uczestnicy mają dostęp do przyrządów i urządzeń kuchennych, podstawowych przypraw i składników.
Czas działania obejmować będzie okres od marca do czerwca 2023r. oraz kolejny rok szkolny 2023/2024, tak by jak największa ilość uczniów miała możliwość uczestnictwa w zajęciach. 
Grupa liczyć będzie 10 osób, a czas trwania to 14 zajęć w wymiarze 2 godzin, odbywających się 1 raz w tygodniu. 
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Zajęcia art&cooking w SP1 w Raciborzu będą realizowane również podczas nauki zdalnej lub hybrydowej. Uczniowie w zaistniałej sytuacji będą mieli możliwość wykonania prostych potraw/dań w domu z pomocą rodziców, gdzie nauczyciel prowadzący zajęcia będzie wspólnie z uczniami wykonywał wszystko krok po kroku, służąc pomocą. Elementy savoir vivre oraz kuchnie świata będą prezentowane bezpośrednio przez prowadzącego.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej będą odpowiedzialni za wspólne wykonywanie dań zaplanowanych na dane zajęcia, zgodnie z instrukcjami prowadzącego zajęcia. Ich zadaniem będzie w kreatywny, twórczy sposób wykonać potrawy.

Uczniowie będą wykonywać każde ćwiczenie/zadanie od podstaw wspólnie z całą grupą projektową i prowadzącym. Po każdych zajęciach będą uaktualniać swoje pierwsze książeczki kucharskie (przedstawiające przepisy w formie rysunków i opisów do rysunków), tak by w domu móc podzielić się swoimi umiejętnościami i wykonać ponownie daną potrawę.
 

Będą w interesujący i niecodzienny sposób zdobywać wiedzę bawiąc się i nie zdając sobie sprawy z przyswajania i rozszerzenia słownictwa związanego z naczyniami i przyborami kuchennymi oraz przyprawami i składnikami. Uczestnicy wzbudzą swoje zainteresowanie gotowaniem, doskonalić będą umiejętności gotowania i przygotowywania prostych potraw.

Uczniowie podczas udziału w zajęciach będą doskonalić swoje umiejętności z języka angielskiego, gdyż każde zajęcia będą przeplatane wyrażeniami i słownictwem w języku angielskim.

Podczas wykonywania wszystkich dań uczniowie będą mieli możliwość wyrazić siebie, rozbudzić swoje kreatywne i twórcze myślenie. Uczniowie poznają zasady zdrowego odżywania się oraz higieny, w szczególności podczas przygotowania potraw.

Uczestnicy będą poznawać tradycyjne potrawy, nie tylko polskie, ale także z innych państw, co pozwoli uczestnikom na kosztowanie i poznanie nowych smaków i potraw.
 
Doskonalić będą umiejętności matematyczne poprzez odmierzanie odpowiednich ilości proporcji. Uczniowie wyrabiać będą poczucie estetyki, rozwijać będą umiejętności współpracy, szacunku i samodzielności. Rozwijać będą zdolności manualne, koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant, który otrzymalibyśmy z pewnością przyczyni się do bardziej kreatywnego i szerszego sposobu realizacji projektu. Dzięki uzyskanym dofinansowaniu mielibyśmy możliwość zakupu przypraw, składników potrzebnych do wykonania tradycyjnych dań z innych państw, szczególnie tych egzotycznych, gdzie zakup produktów jest znacznie droższy niż zakup polskich produktów. Umożliwiłoby zaproszenie eksperta, szefa kuchni, który zaprezentowałby sposoby przygotowania dań w profesjonalny sposób. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Projekt jest wyjątkowy, ze względu na fakt, iż wzbudza zainteresowanie gotowaniem i przyrządzaniem potrwa już od najmłodszych lat. Uczy opanowania, cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu, a także uczy, że nie należy się bać podejmowania wyzwań, które mogą wydawać się być odpowiednie tylko dla osób dorosłych. Co więcej, podczas realizacji tego projektu uczniowie doskonalić będą nie tylko umiejętności kucharskie, ale co więcej, doskonalić będą swoje kompetencje kluczowe, które są tak potrzebne w życiu szkolnym. Zdobyte umiejętności będą potrzebne uczniom w ich dorosłym.
Uczymy naszych podopiecznych przygotowania nie tylko do edukacji w szkole, ale także do życia codziennego, dorosłego, co jest jednym z najważniejszych celów edukacji.
Opis realizacji

Opis realizacji

Wszystkie założenia projektu zostały w pełni osiągnięte.
 
 W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostało 14 zajęć, w wymiarze 2 godzin dla 3 grup projektowych (jedna grupa w środy, druga grupa w czwartki, trzecia grupa po zakończonej serii zajęć grupy pierwszej, środowej) liczących 15 uczniów klas 1-3 każda. Uczniowie ci uczęszczają na zajęcia świetlicy szkolnej, czekając po zajęciach szkolnych na swoich rodziców. Czas oczekiwania okazał się być udaną formą relaksu, zabawy, a jednocześnie nauki, która okazała się być przyjemna i bez wysiłkowa.
 
 Poprzez projekt udało nam się wyrobić nawyki dobrego odżywania się, wcielić zasady savior-vivre i higieny pracy, nauczyć jak zachować bezpieczeństwo i dbać o porządek podczas prac w kuchni. Gotowanie stało się dla uczestników projektu przyjemnością, a nie tylko wspaniałą zabawą. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zainteresowali się gotowaniem, wyrobili umiejętności gotowania i przygotowywania prostych potraw. Każde zajęcia projektowe pobudzały u uczniów kreatywne i twórcze myślenie, gdyż przygotowane przez nich dania były przez nich samych zaprojektowane.
 
 Co więcej, zajęcia z gotowania, nie były tylko zwykłą formą zajęć kulinarnych, ale podczas tych zajęć uczniowie uczyli się słów i wyrażeń związanych z gotowaniem w języku angielskim. Uczestnicy poznali tradycyjne potrawy nie tylko kuchni polskiej, ale także brytyjskiej, włoskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, greckiej. Dowiedzieli się skąd pochodzą ziemniaki oraz inne warzywa, jak również skąd pochodzą podstawowe przyprawy używane w domach. Uczestnicy kosztowali i poznawali nowe smaki, często te uważane wcześniej za mało smakowite, okazały się być pyszne w połączeniu z innymi składnikami. 
 
 Uczniowie doskonalili swoje umiejętności matematyczne poprzez odmierzanie odpowiednich ilości proporcji. Często musieli wykonać daną potrawę z 2 lub 3 porcji, gdzie wymagana była umiejętność przeliczenia poszczególnej ilości składników. 
 Poznawali zagadnienia z fizyczki, czy chemii - dowiedzieli się co to smak, gęstość, parowanie, reakcja syneretyczna, karmelizacja, czy dlaczego garnki wykonane są ze stali. 
 
 Każdy uczestnik prowadził swoją własną, pierwszą książeczkę kucharską w formie zapisów z rysunkami, przez co doskonalił kompetencje kluczowe w zakresie języka polskiego.
 
 Projekt zachęcił uczniów do zdrowego, kreatywnego odżywania się, wyrabiał poczucie estetyki. Praca w grupach, parach rozwijała umiejętności współpracy, szacunku i samodzielności. Zajęcia rozwijały u uczniów zdolności manualne, koordynację wzrokowo-ruchową.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Z początkiem projektu nastąpiła zmiana lidera grupy projektowej, ze względu na stan zdrowia. Nauczyciel wspierający przejął rolę lidera grupy projektowej.
 Czas działania obejmuje okres do czerwca 2023r. oraz kolejny rok szkolny 2023/2024, tak by jak największa ilość uczniów miała możliwość uczestnictwa w zajęciach. Grupa projektowa liczyła 15 osób, gdzie podczas planowania zajęć projektowych liczba uczniów wynosiła 10, gdzie czas trwania to 14 zajęć w wymiarze 2 godzin, odbywających się 1 raz w tygodniu w środy. 
 Ze względu na dużą liczbę chętnych uczniów, nie tylko została zwiększona grupa projektowa, ale także powstała jeszcze dodatkowa grupa, której zajęcia odbywają się w czwartki. W sumie odbywały się 2 zajęcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo, gdzie 30 uczniów bierze w nich udział. Co więcej, została już zaplanowana kolejna grupa projektowa, która zacznie swoje zajęcia po zakończonej sekcji zajęć grup dotychczasowych.
 Zajęcia rozpoczęły się już od lutego, nie jak planowano dopiero od marca. Wszystko to ze względów organizacyjnych, ze względu na uzyskany grant Nowej Ery oraz dużą liczbę chętnych uczniów w zajęciach. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie:
 -wyrobili nawyki dobrego, zdrowego odżywania się, 
 -wcielili zasady savior-vivre i higieny pracy, 
 -nauczyli się jak zachować bezpieczeństwo i dbać o porządek podczas wykonywania potraw,
  -wyrabiali poczucie estetyki,
 -chętniej i pewniej wykonują czynności w zakresie gotowania,
 -rozwijali swoje zdolności manualne, koordynację wzrokowo-ruchową, 
 -rozwinęli kreatywne i twórcze myślenie, 
 -uczyli się słów i wyrażeń związanych z gotowaniem w języku angielskim,
 -poznali tradycyjne potrawy m.in. kuchni polskiej, brytyjskiej, włoskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, greckiej,
 -dowiedzieli się skąd pochodzą określone warzywa i podstawowe przyprawy, czekolada czy cukier waniliowy,
 -zobaczyli ziarna kakaowca i laski wanilii, dowiedzieli się skąd pochodzą, 
 -dowiedzieli się też dlaczego kucharze noszą wysokie czapki, które są plisowane i ile jest plis w czapce oraz co one oznaczają,
 -kosztowali i poznawali nowe smaki,
 -doskonalili swoje umiejętności matematyczne poprzez odmierzanie odpowiednich ilości proporcji,
 -poznawali zagadnienia z fizyczki, chemii - dowiedzieli się co to smak, gęstość, parowanie, reakcja syneretyczna, karmelizacja, czy dlaczego garnki wykonane są ze stali,
 -prowadzili swoją własną, pierwszą książeczkę kucharską w formie zapisów z rysunkami, 
 -doskonalił kompetencje kluczowe w zakresie języka polskiego,
 -doskonalili umiejętności współpracy, szacunku i samodzielności.
 Projekt dał możliwość pokazania w jaki sposób różne przedmioty przenikają się wzajemnie nie tylko w rzeczywistości szkolnej, ale także w życiu codziennym, gdyż gotowanie jest jedną z tych czynności. To z kolei, przyczyniło się do ukazania uczestnikom słuszności uczenia się i zachęciło ich do dalszej edukacji.
 Uczniowie wykonywali każde ćwiczenie od podstaw zgodnie z instrukcjami prowadzących zajęcia. Po każdych zajęciach uaktualniali swoje pierwsze książeczki kucharskie, tak by w domu móc podzielić się swoimi umiejętnościami i wykonać ponownie daną potrawę. W interesujący i niecodzienny sposób zdobywali wiedzę bawiąc się i nie zdając sobie sprawy z jej przyswajania. Uczestnicy pobudzili swoje zainteresowanie gotowaniem, doskonalili umiejętności gotowania i przygotowywania prostych potraw. Podczas wykonywania wszystkich dań mieli możliwość wyrazić siebie, rozbudzić swoją kreatywność. 
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Relacja z każdych zajęć projektowych była dokonywana na bieżąco, poparta zdjęciami i udostępniania poprzez Facebook'a Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie cała społeczność, nie tylko szkolna, czy lokalna, ale także każdy zainteresowany ma możliwość śledzenia całego projektu. 
 Dodatkowo, po każdych zajęciach uczestnicy uaktualniali swoje pierwsze książeczki kucharskie, gdzie znajdowały się przepisy w formie rysunków, a w domu mogli podzielić się swoimi umiejętnościami i wykonać ponownie daną potrawę. Z rozmów z uczestnikami dowiedzieliśmy się, że wiele z nich wspólnie z rodzicami wykonywali ponownie potrawy. Zajęcia "art&cooking" również były promowane podczas Dni Otwartych Szkoły, gdzie nowi pierwszoklasiści oraz ich rodzice i rodzeństwo mogli zobaczyć w jaki sposób można spędzać czas pozalekcyjny na świetlicy.
 Dzięki projektowi w szkole zorganizowane zostały zajęcia dla klas 1-3 z profesjonalistami - kucharzami, który zaprezentowali sposoby przygotowania pysznych deserów: czekoladowy mus i krem brulee z frużeliną malinową i kruszonymi ciasteczkami.
Projekt z pewnością zachęci innych uczniów naszej szkoły do udziału w tego typu zajęciach, a całej społeczności lokalnej pokazał, jak w szkole uczymy się wartości potrzebnych w życiu dorosłym.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni szczególnie z grup projektowych, ich systematycznego udziału w zajęciach, zaangażowania i serca włożonego w wykonywanie potraw, deserów, itp. Cieszymy się, że każdy zaplanowany etap w momencie składania wniosku o grant został zrealizowany. 
 Cieszą nas umiejętności uzyskane przez uczniów, m.in. fakt, że po kilku zajęciach byli w stanie (nawet pierwszoklasiści) przeliczyć samodzielnie ilość składników potrzebnych do danej potrawy, rozróżniać między składnikami suchymi i mokrymi, czy rozpoznać, która ciecz ma większą gęstość i dlaczego. Uczniowie operowali słownictwem w języku angielskim nazywając składniki, sztućce, czy przybory kucharskie.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Z początkiem projektu nastąpiła zmiana lidera grupy projektowej, ze względu na stan zdrowia. Nauczyciel wspierający przejął rolę lidera grupy projektowej.
 Grupa projektowa liczyła 15 osób, gdzie podczas planowania zajęć projektowych liczba uczniów wynosiła 10. 
 Ze względu na dużą liczbę chętnych uczniów, nie tylko została zwiększona grupa projektowa, ale także powstały jeszcze 2 dodatkowe grupy. 
 Zajęcia rozpoczęły się już od lutego, nie jak planowano dopiero od marca.
 Najlepiej byłoby prowadzić zajęcia od października, z początkiem roku szkolnego, gdzie daje to możliwość realizacji zadań w ciągu całego roku szkolnego. Podzielenie grup na mniejsze, szczególnie gdy w grupie uczestniczą uczniowie klas 1.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Wszystkie zaplanowane działania i tematyka projektowa zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, jak zostało zaplanowane w momencie składania wniosku o grant w ramach ogólnopolskiego konkursu "Projektanci edukacji".
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant, który otrzymaliśmy w ramach konkursu "Projektanci edukacji" przyczynił się do bardziej kreatywnego i szerszego sposobu realizacji projektu. Dzięki uzyskanym dofinansowaniu mieliśmy możliwość zakupu przypraw, składników potrzebnych do wykonania tradycyjnych dań nie tylko polskich ale także tradycyjnych dań innych państw. Umożliwiły zaproszenie ekspertów, kucharzów, którzy zaprezentowali sposoby przygotowania dań w profesjonalny sposób dla uczniów nie tylko grupy projektowej ale wszystkich uczniów klas 1-3.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

Wszystkie zajęcia były relacjonowane na bieżąco poprzez szkolną stronę Facebook'a. Na stronie szkoły została opublikowa notakta z realizacji projektu w ramach konkursu "Projektanci edukacji", gdzie umieszczony został film podsumowujący pracę uczniów podczas zajęć projektowych "art&cooking w SP1 w Raciborzu". Zapraszamy za stronę Facebook'a Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu (www.facebook.com/people/SP1-Racibórz/100057517725156) oraz stronę szkolną (sp1raciborz.pl), gdzie mogą Państwo znaleźć informacje o realizacji projektu "art&cooking w SP1 w Raciborzu". Podczas dokonania ewaluacji projektu i z obserwacji wynika, iż uczniowie uczestniczący w zajęciach nie tylko spędzali czas oczekiwania na rodziców w mniej "standardowy sposób" niż zwykłe zajęcia na świetlicy, ale także poszerzyli swoje umiejętności językowe, matematyczne i umiejętności w zakresie innych przedmiotów, poznając zagadnienia chemiczne, czy fizyczne, jak również w zakresie historii i geografii poznając pochodzenie warzyw, przypraw oraz języka polskiego - prowadzenie zeszytu kulinarnego. Zajęcia uwrażliwiały uczniów na zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, doskonaliły pracę zespołową oraz rozwijały twórcze myślenie i estetykę. Wszystko to odbywało się w naturalny, bez wysiłkowy sposób, gdzie uczniowie nie zauważywszy zdobywali nowe umiejętności potrzebne nie tylko w życiu szkolnym, ale także dorosłym. Zrozumieli, że nauczane przedmioty w szkole wzajemnie się przenikają i są potrzebne w przyszłości.

Poniżej link do filmu z realizowanych zajęć, którego nie byliśmy w stanie umieścić jako załącznik:

https://youtu.be/6k2YckGFkpA

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstanców Śląskich

Adres

Cecylii 30, 47-400 Racibórz

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów