Numer projektu: 478
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 1–3

OSWAJAMY ŻYRAFĘ, czyli sztuka o empatii

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Chcemy nauczyć się porozumiewania w języku pozbawionym obelg, krytyki i ocen, tzw. NVC ( Nonviolent communication). Symbolem tego sposobu komunikacji jest żyrafa - zwierzę, które Natura wyposażyła w największe spośród ssaków serce i najdłuższą szyję, pozwalającą na oglądanie świata z szerokiej perspektywy.
Będziemy uczyć się rozpoznawać własne emocje, potrzeby, pragnienia i dowiemy się, jak o nich rozmawiać, aby osiągnąć swój cel, nie raniąc przy tym innych. 
Wykorzystując artystyczne środki wyrazu przećwiczymy w praktyce język żyrafy.
Wykonamy maski teatralne. Będziemy poznawać tajniki zawodu aktora i weźmiemy udział w warsztatach teatralnych. Opracujemy własne scenariusze etiud teatralnych, ilustrujących komunikację w języku żyrafy i szakala. Pod koniec projektu zorganizujemy przedstawienie, na które zaprosimy naszych bliskich. Rezultatem tych działań ma być umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasie w oparciu o nowy model komunikacji.
Plan działania

Plan działania

Chcemy poznać różne modele komunikacji i porozmawiać o ich przydatności w codziennym życiu. Analizując bieżące sytuacje w klasie omówimy, jak sposób, w którym się porozumiewamy kształtuje nasze relacje, obraz nas samych i innych ludzi. Zdobędziemy narzędzia, które pozwolą nam skuteczniej się komunikować. Będziemy współpracować przy tworzeniu scenek teatralnych, które pomogą nam utrwalić pozytywne słowa. Weźmiemy udział w warsztatach teatralnych, które poszerzą naszą wyobraźnię, świadomość własnego ciała, koncentrację. Rozbudzimy zainteresowanie aktorstwem i animacją teatralną. Nauczymy się konstruować maski. Będziemy ćwiczyć porozumiewanie się językiem żyrafy. Przygotujemy spektakl, na którym zaprezentujemy zdobyte w czasie projektu umiejętności.

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa Elf w Bielsku - Białej, Teatr lalek

Harmonogram projektu: 

styczeń – zajęcia wprowadzające do tematu Porozumienia Bez Przemocy
luty – warsztaty tworzenia masek teatralnych
marzec – warsztaty aktorskie przy współpracy z teatrem
luty / marzec – omawianie bieżących sytuacji w klasie za pomocą języka żyrafy, tworzenie scenariuszy do krótkich etiud w języku NVC
kwiecień – próby teatralne przed występem, zorganizowanie w szkole spektaklu pt.: „Oswajamy żyrafę, czyli sztuka empatii”
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Jeśli zaistnieje konieczność nauki zdalnej, będziemy tworzyć scenariusze online, a część praktyczną zrealizujemy po ponownym spotkaniu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie nauczą się podstawowych zasad komunikacji bez przemocy, przeanalizują dotychczasowy sposób rozmawiania, włączą się w przygotowania związane z realizacją spektaklu (stworzą maski i scenografię, wezmą udział w warsztatach teatralnych, napiszą scenariusze do odgrywanych scenek). Będą ćwiczyć uważność i empatię, nabędą kompetencje współpracy, świadomości własnego ciała, wiedzę o zawodzie aktora. Zdobędą praktyczne narzędzia do skutecznej komunikacji, dzięki czemu będą mieć realny wpływ na zmianę - w klasie, szkole, rodzinie.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualna wygrana pozwoliłaby pokryć koszty związane z udziałem w warsztatach teatralnych oraz przygotowaniem masek i scenografii.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Trudno skupić się na nauce, kiedy ważne emocjonalne potrzeby - bezpieczeństwa, akceptacji,  przynależności - nie zostają zaspokojone. Niestety w szkole często zdarzają się sytuacje, w których rówieśnicy przez nieumiejętną komunikację, krzywdzą się nawzajem. Poprzez udział w projekcie chciałabym wzmocnić klasę jako zespół mający wspólny cel i współpracujący przy jego realizacji, a przy okazji nauczyć ich uważniej słuchać i świadomiej się porozumiewać. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Zrealizowaliśmy najważniejsze założenia projektu - przeprowadziliśmy cykl zajęć o emocjach i sposobach radzenia sobie z nimi, o empatii oraz komunikacji bez przemocy. Ćwiczyliśmy dialogi w języku NVC. Wzięliśmy udział w warsztatach teatralnych i lalkarskich. Stworzyliśmy maski żyrafy i szakala. Stworzyliśmy spektakl o kłótni i zgodzie.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym wyzwaniem było zrealizowanie projektu w wyznaczonym terminie.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Współpracy w grupie, tego, że jako zespół teatralny - i klasowy - musimy grać do jednej bramki, wspierać się, aby udało nam się coś ważnego stworzyć. Nauczyli się panować nad własnym ciałem, oswajać emocje, rozumieć najczęstsze przyczyny konfliktów. Dostali też sporą dawkę wiedzy na temat aktorstwa, teatru i animacji.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Inni uczniowie zainteresowali się zagadnieniem języka żyrafy.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Z tego, że pomimo trudności w klasie i różnic charakterów wszyscy uczniowie zaangażowali się w przygotowanie spektaklu i wspólnie stworzyli dzieło, z którego dzisiaj są dumni.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Inaczej rozplanowalibyśmy harmonogram działań.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmieniliśmy formułę spektaklu, zamiast pierwotnego pomysłu - realizacji etiud teatralnych opartych na autentycznych dialogach uczniów - zrealizowaliśmy spektakl na podstawie opowieści o kłótni i zgodzie. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant pokrył wynagrodzenie za warsztaty teatralne zrealizowane z aktorami teatru lalek, oraz za wynajem sceny na spektakl.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://drive.google.com/file/d/1MnLsEz1f8jXS7nOVj60m66BDqpsvb4nA/view?usp=sharing

Szkoła

Szkoła Podstawowa Elf

Adres

Olszówka 24, 43-309 Bielsko-Biała

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów