Numer projektu: 467
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Drugie życie dla opakowań kartonowych

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Opakowanie jest integralną częścią każdego prezentu. Ale co z nim dalej zrobić? Wyrzucić do kosza? A może lepiej dać mu szansę na drugie życie, zwłaszcza jeśli chodzi o opakowania kartonowe. Na przykład można zamienić go w kosz do przechowywania różnych rzeczy, zrobić zabawki dla młodszych, drapak dla kota, meble lub użyć go w walce z chwastami na działce. Może być wiele do zrobienia. A jeśli wszyscy przedłużą żywotność opakowań kartonowych wpłynie to pozytywnie na cały ekosystem. Dlatego głównym celem naszego projektu jest stworzenie kolekcji ciekawych pomysłów na ponowne wykorzystanie opakowań kartonowych o różnych rozmiarach, przedstawienie ich w formie filmów demonstracyjnych i instrukcji do wykonania. Ponadto projekt zakłada zapoznanie konsumentów z tym zbiorem pomysłów na trzy sposoby: zapoznanie uczniów szkoły poprzez zorganizowanie wystawy, umieszczenie filmu w Internecie oraz umieszczenie opracowanej instrukcji w sklepach. Projekt jest interdyscyplinarny, bo przy go wykonywaniu uczniowie będą wykorzystywać wiadomości z zakresu takich przedmiotów: informatyki, matematyki, chemii, biologii, plastyki. Efekty, jakie chcemy osiągnąć, realizując ten projekt: aktualizacja problemów ekologicznych; pobudzanie ciekawości, inspirowanie do aktywnego poszukiwania; kształtowanie kreatywności i pracy zespołowej uczniów; pokonywanie barier i schematów myślowych.
Plan działania

Plan działania

Działania grupy projektowej w ramach projektu obejmują:
1. Podział odpowiedzialności pomiędzy członkami zespołu projektowego co do wykonania prac związanych z tworzeniem kolekcji pomysłów na ponowne wykorzystanie opakowań kartonowych.
2. Zaangażowanie uczniów szkoły do poszukiwania ciekawych pomysłów na ponowne wykorzystanie opakowań kartonowych o różnych rozmiarach.
3. Przygotowanie materiałów i miejsc do realizacji pomysłów.
4. Realizacja pomysłów i organizacja nagrania wideo procesu.
5. Organizacja w szkole wystawy kolekcji ciekawych pomysłów na ponowne wykorzystanie opakowań kartonowych o różnych rozmiarach.
6. Przygotowanie instrukcji zaproponowanych pomysłów oraz umieszczenie ich w sklepach. 
7. Przygotowanie zbioru filmów i umieszczenie ich na kanale YouTube.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany na terenie szkoły w takiej kolejności: 1) pierwszy etap projektu (wybór ciekawych pomysłów do kolekcji): grudzień-luty; 2) drugi etap (realizacja pomysłów i organizacja nagrania wideo procesu): marzec; 3) trzeci etap (organizacja w szkole wystawy kolekcji ciekawych pomysłów, umieszczenie filmu w Internecie oraz umieszczenie opracowanej instrukcji w sklepach): kwiecień.  
Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Pomysł na realizację w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach

Nauka online nie jest przeszkodą w realizacji tego projektu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Projekt:
– rozwija świadomość oraz odpowiedzialność ekologiczną;
– uczy myślenia globalnego;
– rozwija umiejętności pozyskiwania niezbędnej informacji;
– uczy wykorzystywać w praktyce wiedzę z różnych przedmiotów; 
– podnosi kompetencji i umiejętności w zakresie pracy metodą eksperymentu;
– uczy pokonywaniu barier i schematów myślowych;
– uczy kreatywności;
– doskonali umiejętności planowania pracy indywidualnej oraz zespołowej. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Pozyskany grant zostanie przeznaczony na zakup materiałów potrzebnych dla realizacji pomysłów, organizacji wystawy w szkole oraz opracowania instrukcji.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Specyfika projektu unaocznia następujące walory o charakterze unikatowym: 
1) projekt aktywuje problemy środowiskowe; 2) wszystkie pomysły na ponowne wykorzystanie opakowań kartonowych o różnych rozmiarach będą wykonane przez uczniów; 3) projekt skierowany do szerokiego grona odbiorców; 4) projekt zawiera konkretne przykłady wykorzystania opakowań kartonowych o różnych rozmiarach; 5) projekt ma zastosowanie praktyczne. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Stworzyliśmy kilkanaście nowych przedmiotów z kartonów. To głównie zabawki i gry planszowe, ale cóż wciąż jesteśmy dziećmi. To był czas poświęcony dyskusjom w grupach na temat ekologii, ale też czas gdy nawiązaliśmy głębsze relacje będąc offline.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Nie wszystko było proste, nasze zdolności manualne nie zawsze były wystarczające, ale wtedy  pomocą służyli nauczyciele. Trudnością okazały się regularne spotkania po lekcjach z powodu nawału zajęć dodatkowych i dużej ilości nauki.   Nasze zaangażowanie spowodowało jednak, że grupa projektowa rozrosła się i wynosiła więcej niż 10 osób.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Praca nad samodzielnie zaprojektowanym przedmiotem daje satysfakcję, tym bardziej gdy wykorzystujemy materiały, które miały wylądować na śmietniku. Praca w grupie przynosi efekty, indywidualne pomysły są pomocne, ale drużyna to jest to ! Relacje, które nawiązali uczniowie pozwolą kontynuować prace nad projektem i dają nadzieję na kolejne wyzwania.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Społeczność szkolna miała możliwość obejrzenia wystawy i pogrania w gry planszowe. Na dalszym etapie chcemy napisać instrukcje wykonania niektórych przedmiotów i rozwiesić je w okolicy ( sklepy usytuowane wokół szkoły) oraz na stronie szkoły i Facebooku. Uczniowie klas 1-3 bardzo zainteresowali się efektami naszych działań, planujemy zorganizować warsztaty w świetlicy.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Z podjętego działania i relacji, które nawiązaliśmy. Stworzyliśmy przedmioty z materiałów, które miały być wyrzucone. Świetnie bawiliśmy się przy wymyślaniu i tworzeniu "czegoś z niczego", a na koniec pograliśmy w nasze planszówki.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Zbyt dużo czasu poświęciliśmy na rozważania co i jak zrobić. Powinniśmy szybciej przejść do realizacji, do działania. Powinniśmy wybrać lidera, który byłby w nieustającym kontakcie z nauczycielem prowadzącym projekt. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu

W projekcie napisaliśmy, że chcemy stworzyć między innymi meble. Sporo czasu zajęło nam rozmyślanie jak to zrobić. Nie chcieliśmy kupować materiałów, ani angażować w projekt naszych rodziców. Zdobycie dużych, grubych kartonów okazało się trudne. Praca nad projektem miała sprawić nam również frajdę, dlatego postawiliśmy na zabawki.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant został częściowo wykorzystany na materiały dodatkowe potrzebne do wykonania przedmiotów. Wykorzystamy go jeszcze na wykonanie instrukcji oraz warsztaty dla klas młodszych.
Efekty: filmy

Efekty: filmy

https://youtu.be/IA6VYg76GsA

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 56 im. kpt .ż. w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie

Adres

Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów