Numer projektu: 138
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Planety Układu Słonecznego

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Uczniowie zdobywają informacje dotyczące planet Układu Słonecznego. Uczą się pracy w grupach, formułowania pytań, szukania odpowiedzi w różnych źródłach informacji oraz podczas rozmowy z ekspertem. Poznają sposoby autoprezentacji. Nagrywając i montując filmy i poznają możliwości nowych technologii. Robiąc model Układu Planet, uczą się współpracy, a także tworzą pomoc naukową dla wszystkich uczniów szkoły.     
Plan działania

Plan działania

 1. Uczniowie w grupach zdobywają informacje dotyczącą poszczególnych planet oraz Słońca. Informacje zdobywają z książek oraz z Internetu. 
 2. Podczas spotkania z ekspertem w dziedzinie planet Układu Słonecznego uczniowie mają szanse dopytać o interesujące ich zagadnienia oraz sprawdzić zdobyte informacje.
 3. Uczniowie w grupach nagrywają oraz montują filmy o każdej z planet.
 4. Grupa projektowa tworzy model Układu Planet.
 5. Prezentacja filmów oraz modelu Układu Planet na forum szkoły oraz dla rodziców podczas pikniku rodzinnego.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt realizowany będzie w 2020 roku (marzec - czerwiec)
 1. Zdobywanie informacji o planetach podczas lekcji informatyki oraz wizyty w bibliotece czy innych dostępnych źródłach np. filmy, czasopisma naukowe;
 2. Weryfikacja danych oraz przygotowanie wstępne prezentacji (praca samodzielna w grupach);
 3. Spotkanie z ekspertem (szkoła); 
 4. Opracowanie informacji przez uczniów (praca samodzielna w grupach);
 5. Nagrywanie filmów na podstawie przygotowanych scenariuszy (szkoła - zajęcia pozalekcyjne); 
 6. Montaż filmów oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej (lekcje informatyki);
 7. Tworzenie ruchomej makiety: planety Układu Słonecznego (szkoła - zajęcia pozalekcyjne);
 8. Uczniowie - eksperci prezentują makietę wraz z prezentacją multimedialną pozostałym klasom a także rodzicom podczas pikniku rodzinnego.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczestnicy grupy projektowej nauczą się:
 • pracy w grupach, współdziałania;
 • planowania pracy i jej realizacji;
 • poszukiwania informacji w różnych źródłach;
 • weryfikacji zdobytych informacji;
 • autoprezentacji;
 • nagrywania filmów oraz montażu materiałów;
 • tworzenia prezentacji z wykorzystaniem filmów;
 • poznają nowe technologie do tworzenia filmów, montażu filmów robienia prezentacji;
 • pewności siebie występując w roli eksperta;

Uczniowie zdobędą wiedzę o planetach Układu Słonecznego. 


Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Kamera ze statywem i mikrofonem, karta pamięci.
Aparat fotograficzny.
Materiały do wykonania modelu Układu Słonecznego.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz pomysł powinien zdobyć grant na realizację, ponieważ:
1) Efektem pracy będzie model Układu Słonecznego wraz z prezentacją multimedialną zawierającą nagrane przez uczniów filmy, który będzie stanowić szkolną pomoc naukową.
2) Wspiera rozwój kompetencji miękkich (pewność siebie, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja).
3) Pozwala zdobyć uczniom umiejętności z zakresu nowych technologii. 
4) Uczniowie dzielą się swoją wiedzą z innymi (uczniowie, rodzice)

Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Romana Jabłońskiego w Łękawicy

Adres

19, 34-124 Łękawica

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów