Numer projektu: 19
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Rugby - dyscyplina przełamująca bariery

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Innowacja programowo - metodyczna „Rugby – dyscyplina przełamująca bariery” dotyczy jednej z gier zespołowych jaką jest rugby. Program ten, jest zaplanowanym działaniem wspomagającym prawidłowy rozwój dziecka, tj. harmonijne funkcjonowanie sfer: poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej u dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. 
Celem jest stworzenie prężnie działającej grupy Rugby Tag dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Stawiamy na dobry rozwój fizyczny uczniów poprzez odpowiedni dobór środków wspomagających funkcjonowanie układu: ruchowego, oddechowego, nerwowego i krążenia oraz prawidłowo ukształtowane wolicjonalne cechy  charakteru poprzez atrakcyjną grę zespołową. Nadrzędnym celem trenerów jest stworzenie szansy prezentowania umiejętności i możliwości  sportowych przez wychowanków SOSW nr 1 w Elblągu, a także osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości.
Plan działania

Plan działania

Planowane działania:
1h treningu 2x w tygodniu.
1h w miesiącu zajęć otwartych na terenie placówki SOSW nr 1 w Elblągu lub innej na terenie Elbląga. 
X 2019 zapraszanie wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych na zajęcia otwarte do placówki SOSW nr 1 w Elblągu
XI 2019 - V 2020 udział w zajęciach otwartych w szkołach na terenie miasta Elbląg
V 2020 piknik rodzinny dla uczniów SOSW nr 1 i rodziców z prezentacją zdobytych umiejętności.
VI 2020 festyn integracyjno – sportowy „Zobacz Uśmiech” przygotowany dla społeczności lokalnej i uczniów kl. I-III szkół podstawowych i przedszkoli. Prezentacja umiejętności na festynie.
Wg harmonogramu udział w zajęciach i zawodach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby.
Rugby Tag mocno aktywizuje do podejmowania wysiłku fizycznego, co dla naszych podopiecznych jest szczególnie ważne, ponieważ schematyczne, monotonne ćwiczenia są nieatrakcyjne dla dzieci z mniejszą wydolnością intelektualną, a każda aktywność podana w formie gry czy zabawy sprawia, że chętniej w niej uczestniczą. Dyscyplina ta w swojej prostocie i dostępności, z nieskomplikowaną techniką oraz możliwością realizacji w dowolnych warunkach idealnie wpisuje się w kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i znacznym. Forma ruchu poprzez zabawę ma ogromne korzyści zdrowotne. Jest środkiem wspomagającym rozwój aparatu ruchu oraz układów: oddechowego, krwionośnego i nerwowego dzieci. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Wdrożenie tego programu zostało zaplanowane na cykl dwuletni (2019-2021) dla dzieci niepełnosprawnych szkoły podstawowej przy SOSW nr 1 w Elblągu w ramach dodatkowych zajęć sportowych. Program ten oparty jest o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Przewidywane efekty
- podnoszenie poziomu psychomotorycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;
- stworzenie atrakcyjnej propozycji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla niepełnosprawnych w Elblągu;
- stworzenie ciekawej formy integracji niepełnosprawnych z dziećmi z placówek masowych;
- pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem;
- wyzwolenie swobody zachowań i naturalności;
- okazja do rozładowania energii;
- wyzwolenie zaangażowania;
- wzmocnienie pewność siebie;
- radość działania w grupie;
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Nagroda przeznaczona zostanie na stroje sportowe, torby treningowe oraz sprzęty do treningu.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Rugby łamie bariery to pierwszy w Polsce program dla osób niepełnosprawnych, który może przynieść zaskakujące efekty. Rugby jest dyscypliną niszową i jedną z najbardziej rozwijających, a jej metodycznym wprowadzeniem jest Rugby Tag. Dyscyplina ta kształtuje i doskonali sprawność motoryczną i psychomotoryczną, uczy podstaw społecznych i podnosi na wysoki poziom cechy wolicjonalne. 

Szkoła

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Adres

Kopernika 27, 82-300 Elbląg

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów