Numer projektu: 19
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Rugby - dyscyplina przełamująca bariery

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Innowacja programowo - metodyczna „Rugby – dyscyplina przełamująca bariery” dotyczy jednej z gier zespołowych jaką jest rugby. Program ten, jest zaplanowanym działaniem wspomagającym prawidłowy rozwój dziecka, tj. harmonijne funkcjonowanie sfer: poznawczej, emocjonalnej, społecznej i ruchowej u dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. 
Celem jest stworzenie prężnie działającej grupy Rugby Tag dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Stawiamy na dobry rozwój fizyczny uczniów poprzez odpowiedni dobór środków wspomagających funkcjonowanie układu: ruchowego, oddechowego, nerwowego i krążenia oraz prawidłowo ukształtowane wolicjonalne cechy  charakteru poprzez atrakcyjną grę zespołową. Nadrzędnym celem trenerów jest stworzenie szansy prezentowania umiejętności i możliwości  sportowych przez wychowanków SOSW nr 1 w Elblągu, a także osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości.
Plan działania

Plan działania

Planowane działania:
1h treningu 2x w tygodniu.
1h w miesiącu zajęć otwartych na terenie placówki SOSW nr 1 w Elblągu lub innej na terenie Elbląga. 
X 2019 zapraszanie wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych na zajęcia otwarte do placówki SOSW nr 1 w Elblągu
XI 2019 - V 2020 udział w zajęciach otwartych w szkołach na terenie miasta Elbląg
V 2020 piknik rodzinny dla uczniów SOSW nr 1 i rodziców z prezentacją zdobytych umiejętności.
VI 2020 festyn integracyjno – sportowy „Zobacz Uśmiech” przygotowany dla społeczności lokalnej i uczniów kl. I-III szkół podstawowych i przedszkoli. Prezentacja umiejętności na festynie.
Wg harmonogramu udział w zajęciach i zawodach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby.
Rugby Tag mocno aktywizuje do podejmowania wysiłku fizycznego, co dla naszych podopiecznych jest szczególnie ważne, ponieważ schematyczne, monotonne ćwiczenia są nieatrakcyjne dla dzieci z mniejszą wydolnością intelektualną, a każda aktywność podana w formie gry czy zabawy sprawia, że chętniej w niej uczestniczą. Dyscyplina ta w swojej prostocie i dostępności, z nieskomplikowaną techniką oraz możliwością realizacji w dowolnych warunkach idealnie wpisuje się w kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym i znacznym. Forma ruchu poprzez zabawę ma ogromne korzyści zdrowotne. Jest środkiem wspomagającym rozwój aparatu ruchu oraz układów: oddechowego, krwionośnego i nerwowego dzieci. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Wdrożenie tego programu zostało zaplanowane na cykl dwuletni (2019-2021) dla dzieci niepełnosprawnych szkoły podstawowej przy SOSW nr 1 w Elblągu w ramach dodatkowych zajęć sportowych. Program ten oparty jest o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Przewidywane efekty
- podnoszenie poziomu psychomotorycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;
- stworzenie atrakcyjnej propozycji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla niepełnosprawnych w Elblągu;
- stworzenie ciekawej formy integracji niepełnosprawnych z dziećmi z placówek masowych;
- pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem;
- wyzwolenie swobody zachowań i naturalności;
- okazja do rozładowania energii;
- wyzwolenie zaangażowania;
- wzmocnienie pewność siebie;
- radość działania w grupie;
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Nagroda przeznaczona zostanie na stroje sportowe, torby treningowe oraz sprzęty do treningu.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Rugby łamie bariery to pierwszy w Polsce program dla osób niepełnosprawnych, który może przynieść zaskakujące efekty. Rugby jest dyscypliną niszową i jedną z najbardziej rozwijających, a jej metodycznym wprowadzeniem jest Rugby Tag. Dyscyplina ta kształtuje i doskonali sprawność motoryczną i psychomotoryczną, uczy podstaw społecznych i podnosi na wysoki poziom cechy wolicjonalne. 
Opis realizacji

Opis realizacji

Poprawiłyśmy sprawność fizyczną i psychomotoryczną u dzieci biorących udział w projekcie.
Zintegrowano grupę zawodników na tle społeczności szkolnej.
Nauczono dzieci niepełnosprawne biorące udział w projekcie samodyscypliny, współpracy i współdziałania. 
Dzięki projektowi ludzie stali się bardziej otwarci na niepełnosprawność.
Lokalna społeczność wspiera i nie wyklucza osób niepełnosprawnych. 
Wprowadziłyśmy na rynek nową dyscyplinę sportową jako ofertę do spędzania czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych. 
Zaangażowano rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi oraz aktywności fizycznej. 
Uzyskano wsparcie z instytucji wojewódzkich, reprezentantów kadry Polski w Rugby oraz licencjonowanych trenerów z WMOZR - spotkania trenerskie z drużyną Rugby Team Olsztyn, zajęcia otwarte, treningi stacjonarne i online z zawodnikami kadry mistrzowskiej.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

W związku z zaistniałą sytuacją zajęcia otwarte odbywały się tylko na terenie placówki, a zaplanowane wyjścia do innych szkół przesuwamy na czas całkowitego zniesienia obostrzeń.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Wzrósł poziom motoryczny dzieci (łapanie piłki, rzucanie piłki, bieg z piłką). 
Nauczyli się trudnej sztuki kontrolowania przestrzeni.
Dzieci zrozumiały zasady prostej rywalizacji.
Rozbudzono poczucie przynależności do drużyny, koleżeństwa co jest bardzo trudne dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Dzięki projektowi wyszliśmy poza ramy lokalnej społeczności.  Pokazaliśmy, że osoby niepełnosprawne umysłowo potrafią funkcjonować jak każdy z nas i nauczyć się rzeczy, które również nam sprawiają trudności. O projekcie pisały lokalne media, jak również wielokrotnie prezes Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Rugby w mediach społecznościowych i w wywiadach. 
Jesteśmy pierwszą drużyną osób niepełnosprawnych umysłowo w Rugby Tag w Polsce. Dzięki wsparciu Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związkowi Rugby nasz projekt dotarł do Polskiego Związku Rugby, który wspiera zespół merytorycznie oraz szkoli trenerów - nauczycieli. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Zawodnicy w podstawowym zakresie nauczyli się współdziałać w grupie. 
Daliśmy narzędzia rodzicom dzieci niepoprawnych intelektualnie do ciekawej formy spędzania czasu wolnego. 
Pomimo sytuacji jaka nas zastała dzieci nadal kontynuowały treningi i ćwiczenia w domu. Przeniesienie na poziom zdalny pozwoliło rozwinąć inne możliwości zawodnikom - samokontrole i dyscyplinę w miejscu zamieszkania. 
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Przeniesienie działań skierowanych na spotkania online z rówieśnikami z innych drużyn Rugby Tag. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Przeniosłyśmy swoje działania na stronę mediów społecznościowych, gdzie codziennie wprowadzałyśmy ćwiczenia dnia oraz prezentowałyśmy zdjęcia i filmiki z realizacji prezentowanych ćwiczeń. Chcąc utrzymać więzi między zawodnikami systematycznie umieszczałyśmy zdjęcia i filmiki z aktywności sportowej zawodników by każdy z nich mógł prezentować swoje umiejętności i obserwować działania kolegów. Aby jeszcze bardziej zmotywować naszych zawodników w porozumieniu z WMOZR ogłosiłyśmy konkurs na najbardziej aktywnego zawodnika.  
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Grant w całości został przekazany na zakup koszulek dla drużyny. Dzięki temu dzieci jeszcze mocniej poczują swoją przynależność do zespołu, będą niejako wyróżnione na tle innych uczniów. Podbuduje to w drużynie morale jak i siłę motywacji wśród zawodników. 
Filmy

Filmy

https://www.facebook.com/RugbyLamieBariery/
https://youtu.be/aJJmsmQOFtk
https://youtu.be/4f_0xHQD4U0
https://youtu.be/9h8e-uWulW8
http://razemztoba.pl/rugby-w-sosw-nr-1
youtu.be/lEc9DYsW-oY

Szkoła

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Adres

Kopernika 27, 82-300 Elbląg

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów