Numer projektu: 961
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8
Liczba głosów: 407

Pomocna dłoń

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Jednym z głównych celów naszej grupy jest stworzenie od podstaw cyber dłoni, czyli wykorzystanie drukarki 3D do wydruku elementów, podłączenie elektroniki oraz zaprogramowanie zmontowanej robotycznej ręki. Przygotowanie sensorycznej rękawicy, której ruchy będzie wykonywać robotyczna dłoń oraz wykorzystanie EMG Muscle Signal Sensor do sterowania reki mięśniem.
Zaprezentowanie dłoni w aspekcie wykorzystania robotyki w pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wykorzystaniu w innych dziedzinach życia. 
Kolejnym celem jest prezentacja możliwości dzisiejszej informatki wśród uczniów naszej szkoły. Zarażenie pasją do odkrywania tej dziedziny wiedzy.
A przede wszystkim,  wskazanie alternatynego sposobu spędzania wolnego czasu przez rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Korzystanie z internetu w celu samokształcenia i samorozwoju.
Plan działania

Plan działania

 Plan działań:
 1. Przygotowanie logo projektu.
 2. Przydział obowiązków.
 3. Plakat informacyjny.
 4. Zapisywanie prac w postaci filmów i zdjęć.
 5. Instalacja drukarki 3D.
 6. Pobranie gotowego projektu dłoni ze strony: http://inmoov.fr/ 
 7. Drukowanie elementów na drukarce 3D. 
 8. Zakup elektroniki. 
 9. Złożenie ręki (sama konstrukcja). 
 10. Instalacja elektroniki. 
 11. Programowanie kodu w języku Arduino. 
 12. Przygotowanie rękawicy z sensorami.
 13. Prezentowanie „Pomocnej Dłoni” w szkole na lekcjach, począwszy od klasy 1 do 8.
 14. Prezentacja postępów prac w mediach społecznościowych i stronie szkolnej.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

 Przygotowania projektu prowadzone będą dwutorowo: w domu ucznia i w szkole na zajęciach informatyki.
 1. Instalacja drukarki 3D i wydruk elementów - połowa stycznia 2020
 2. Złożenie ręki (sama konstrukcja) - koniec stycznia 2020
 3. Zakup elektroniki i montaż - koniec lutego
 4. Programowanie kodu w języku Arduino - marzec 2020
 5. Stworzenie rękawicy sensorycznej - kwiecień 2020
 6. Prezentowanie „Pomocnej Dłoni” w szkole na lekcjach, począwszy od klasy 1 do 8 - koniec kwietnia.
 7. Prezentacja postępów prac w mediach społecznościowych i stronie szkolnej na bieżąco.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie samodzielnie wykonają zadania projektowe wymienione w planie projektu jedynie przy niewielkim wsparciu nauczyciela.
  Wachlarz umiejętności zdobytych podczas realizacji projektu jest niezwykle bogaty:
 • planowanie pracy, 
 • tworzenie materiałów informacyjnych i reklamowych,
 • współpraca w grupie i odpowiedzialność za podjęte działania,
 • obsługa drukarki 3D,
 • doskonalenie umiejętnośći posługiwania się językiem angielskim,
 • programowanie w języku Arduino,
 • korzystanie z zasobów internetu w realizacji swoich pasji.
Posiądą nową wiedzę z zakresu elektroniki, mechaniki, fizyki i programowania.
Podczas prezentacji udoskonalą swoje umiejętności w zakresie komunikacji.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Do realizacji niezbędne nam będą elementy:
 • płytki Arduino, 
 • silniki,
 • sensory,
 • rezystory, 
 • kable
 • filament,
 • drukarka 3D,
 • nagrody dla uczniów na zakończenie projektu,
 • EMG.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Przyszłość bedą kształtować młodzi, ambitni zapaleńcy, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Powinnością dorosłych jest wspiercie ich  w nietuzinkowych działanich.
Jest to pomysł uczniów w 100% . To z ich inicjatywy, podjęlismy walkę o granty, na jego sfinansowanie. 
Na poziomie szkoły podstawowej jest to projekt niezwykły. Wykraczający poza program szkoły podstawowej.
Opis realizacji

Opis realizacji

Projekt sfinalizowany. Pomocna dłoń wykonana! 
Zamiast sensorycznej rękawicy, Irek wykorzystał do jej sterowania EMG Muscle Signal Sensor bezpośrednio na ręce.  
Pokazał możliwości robotyki w pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wykorzystaniu w innych dziedzinach życia. 
Zaprezentował możliwości dzisiejszej informatki wśród uczniów naszej szkoły i internautów. 
Zaraził pasją do działania i realizowania swoich marzeń.
Wskazał alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. 
Pokazał inne oblicze internetu jako świetnego narzędzia do samokształcenia i samorealizacji. 
 Powstały działania wykraczające poza nasze projektowe plany. Nawiązał kontakt z fachowcami tworzącymi bioniczne protezy ręki.
Otrzymał zaproszenie do siedziby firmy Bioengineering z Wrocławia. Wyjazd okazał się niezwykle inspirujący i owocny.
Podczas pobytu w Zielonej Górze zorganizował warsztaty dla dzieci pracowników firmy  Symetria Inwestycje Budowlane. Najmłodsze w wieku 6 najstarsze 12 lat. Każde z nich  miało okazję kontrolować robotyczną dłoń mięśniem, oraz stworzyć swoje pierwsze kody w języku arduino. 
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Drukowanie elementów w realiach szkolnych było niezwykle uciążliwe. Dzięki uprzejmości pani dyrektor, Irek wypożyczył laptop i drukarkę 3d do domu. Wydruk dużych elementów wymagał większej, niż szkolna, drukarki. Darczyńcy z firmy  DRÄXLMAIER  pomogli nam w zakupie takowego sprzętu. Niestety, jak to ze sprzętem bywa, kiedy jest najbardziej potrzebny, odmawia posłuszeństwa. Obecnie jest w serwisie. A my kolejny raz otrzymaliśmy wsparcie od pani dyrektor, która sfinansowała wydruk elementów do egzoszkieletu. Za co na łamach strony Projektanci Edukacji, serdecznie dziękujemy.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Wachlarz zdobytych umiejętności jest przebogaty. Podczas pracy nad projektem Irek nauczył się:
 • planowania pracy, 
 • planowania wydatków, tworzenia kosztorysu,
 • tworzenie materiałów informacyjnych i reklamowych,
 • odpowiedzialności za podjęte działania,
 • wytrwałości i rozwiązywania problemów
 • obsługi drukarki 3D,
 • obsługi nowego oprogramowania.
Doskonalił umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Wykorzystał znajomość języka angielskiego w praktyce, nawiązując kontakt podczas zakupu projektu oraz podczas poszukiwań podzespołów do wykonania projektu. Korespondował z firmą produkującą siłowniki z Kanady. 
Wykorzystał język programowania Arduino do realizacji praktycznych rozwiązań. Korzystał z zasobów internetu w celu realizacji swoich pasji.
Posiadł nową wiedzę z zakresu elektroniki, mechaniki, fizyki i programowania.
Podczas tworzenia filmu ćwiczył swoje umiejętności w zakresie komunikacji, opracował scenariusz.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

  Promocja szkoły w Polsce i regionie, to nieoceniona wartość dla naszego miasta i gminy. Stworzony przez Irka film zawierał informacje dotyczące wykorzystania  cyber dłoni w pomocy osobom niepełnosprawnym oraz w innych dziedzinach życia. 
Pokazał uczniom naszej szkoły i rodzicom możliwości dzisiejszej informatki. 
A przede wszystkim,  wskazał alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu przez rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Korzystanie z internetu w celu samokształcenia i samorozwoju. 
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Ukończenie projektu napawa nas dumą i daje energię do realizacji kolejnych pomysłów.
Absolutnie chylę czoła przed moim uczniem. Jestem pod wrażeniem ogromu pracy, którą włożył w projekt, zaangażowania i uporu, mimo pojawiających się trudności. Irek będąc uczniem klasy 8, wykonał projekt realizowany podczas studiów.
Poszerzył wiedzą z zakresu robotyki, elektroniki, mechaniki, medycyny. Wykonał  niezwykle ambitny projekt.
Otrzymał propozycję pracy, podczas przyszłych studiów, w firmie Bioengineering 
z Wrocławia.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W zasadzie nic nie zrobilibyśmy inaczej. Mimo przeciwności udało nam się znaleźć rozwiązania, by doprowadzić zadanie do końca. 
Jako opiekun,  pozwolę sobie na zamieszczenie własnych przemyśleń. Mamy wśród uczniów diamenty, które wymagają dostrzeżenia i właściwego ukierunkowania.
Potrzebują pomocy w zdobyciu funduszy na realizację swoich ambitnych pomysłów. 
Z doświadczenia wiem, że warto szukać dofinansowania w fundacjach oraz firmach działających w regionie. Wprawdzie wymaga to czasu i uporu ale daje efekty. Nam udało się pozyskać fundusze z firmy  DRÄXLMAIER (prośby wysłaliśmy do 11 firm).
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Niestety z wyniku pandemii, z kilkuosobowej grupy, pozostał nam główny pomysłodawca  i twórca projektu, Irek.
Z powodu problemów technicznych zabrakło nam osoby odpowiedzialnej za relacjonowanie i filmowanie działań. 
Funkcję tą przejął szef zespołu i tak przyjął na swoje barki realizację całego projektu. Za co należą mu się ogromne brawa.  To naprawdę duże przedsięwzięcie.
Tytuł laureata pozwolił nam na znalezienie bardziej ambitnego projektu bionicznej ręki niż zakładaliśmy na początku. Nawiązaliśmy kontakt z  Federico Ciccarese, właścicielem strony  www.youbionic.com, twórcą projektu wykonanej przez nas dłoni.
Planowany pokaz projektu, wśród uczniów, z wiadomych względów nie odbyła się w zaplanowany przez nas sposób. Postanowiliśmy wykorzystać internet do prezentacji. I tak powstał film, w którym Irek przedstawia przebieg  projektu. Przy okazji powiększyliśmy grono odbiorców o rodziców uczniów naszej szkoły i internautów. 
Dzięki udziałowi w konkursie otworzyło się przed Irkiem wiele możliwości. Kontakt z firmą Bioengineering jest bardzo cennym doświadczeniem.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Fundusze grantowe wykorzystaliśmy na zakup:
 • DIY EMG Muscle Signal Sensor - Zestaw z przewodami 
do elektrod biomedycznych,
 • Serwomechanizmy modelarskie TowerPro SG90 
 • projekt dłoni  w formacie .stl.


 

Szkoła

Zespół Szkól im. Św. Jadwigi Śląskiej

Adres

Dworcowa 10, 59-610 Wleń

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów