Numer projektu: 961
Kategoria projektu: Szkoła podstawowa 4–8

Pomocna dłoń

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Jednym z głównych celów naszej grupy jest stworzenie od podstaw cyber dłoni, czyli wykorzystanie drukarki 3D do wydruku elementów, podłączenie elektroniki oraz zaprogramowanie zmontowanej robotycznej ręki. Przygotowanie sensorycznej rękawicy, której ruchy będzie wykonywać robotyczna dłoń oraz wykorzystanie EMG Muscle Signal Sensor do sterowania reki mięśniem.
Zaprezentowanie dłoni w aspekcie wykorzystania robotyki w pomocy osobom niepełnosprawnym oraz wykorzystaniu w innych dziedzinach życia. 
Kolejnym celem jest prezentacja możliwości dzisiejszej informatki wśród uczniów naszej szkoły. Zarażenie pasją do odkrywania tej dziedziny wiedzy.
A przede wszystkim,  wskazanie alternatynego sposobu spędzania wolnego czasu przez rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Korzystanie z internetu w celu samokształcenia i samorozwoju.
Plan działania

Plan działania

 Plan działań:
 1. Przygotowanie logo projektu.
 2. Przydział obowiązków.
 3. Plakat informacyjny.
 4. Zapisywanie prac w postaci filmów i zdjęć.
 5. Instalacja drukarki 3D.
 6. Pobranie gotowego projektu dłoni ze strony: http://inmoov.fr/ 
 7. Drukowanie elementów na drukarce 3D. 
 8. Zakup elektroniki. 
 9. Złożenie ręki (sama konstrukcja). 
 10. Instalacja elektroniki. 
 11. Programowanie kodu w języku Arduino. 
 12. Przygotowanie rękawicy z sensorami.
 13. Prezentowanie „Pomocnej Dłoni” w szkole na lekcjach, począwszy od klasy 1 do 8.
 14. Prezentacja postępów prac w mediach społecznościowych i stronie szkolnej.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

 Przygotowania projektu prowadzone będą dwutorowo: w domu ucznia i w szkole na zajęciach informatyki.
 1. Instalacja drukarki 3D i wydruk elementów - połowa stycznia 2020
 2. Złożenie ręki (sama konstrukcja) - koniec stycznia 2020
 3. Zakup elektroniki i montaż - koniec lutego
 4. Programowanie kodu w języku Arduino - marzec 2020
 5. Stworzenie rękawicy sensorycznej - kwiecień 2020
 6. Prezentowanie „Pomocnej Dłoni” w szkole na lekcjach, począwszy od klasy 1 do 8 - koniec kwietnia.
 7. Prezentacja postępów prac w mediach społecznościowych i stronie szkolnej na bieżąco.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie samodzielnie wykonają zadania projektowe wymienione w planie projektu jedynie przy niewielkim wsparciu nauczyciela.
  Wachlarz umiejętności zdobytych podczas realizacji projektu jest niezwykle bogaty:
 • planowanie pracy, 
 • tworzenie materiałów informacyjnych i reklamowych,
 • współpraca w grupie i odpowiedzialność za podjęte działania,
 • obsługa drukarki 3D,
 • doskonalenie umiejętnośći posługiwania się językiem angielskim,
 • programowanie w języku Arduino,
 • korzystanie z zasobów internetu w realizacji swoich pasji.
Posiądą nową wiedzę z zakresu elektroniki, mechaniki, fizyki i programowania.
Podczas prezentacji udoskonalą swoje umiejętności w zakresie komunikacji.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Do realizacji niezbędne nam będą elementy:
 • płytki Arduino, 
 • silniki,
 • sensory,
 • rezystory, 
 • kable
 • filament,
 • drukarka 3D,
 • nagrody dla uczniów na zakończenie projektu,
 • EMG.
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Przyszłość bedą kształtować młodzi, ambitni zapaleńcy, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Powinnością dorosłych jest wspiercie ich  w nietuzinkowych działanich.
Jest to pomysł uczniów w 100% . To z ich inicjatywy, podjęlismy walkę o granty, na jego sfinansowanie. 
Na poziomie szkoły podstawowej jest to projekt niezwykły. Wykraczający poza program szkoły podstawowej.
Opis realizacji

Opis realizacji

a
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

ee
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

a
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

a
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

a
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

W zasadzie nic nie zrobilibyśmy inaczej. Mimo przeciwności udało nam się znaleźć rozwiązania, by doprowadzić zadanie do końca. 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Tytuł laureata pozwolił nam na znalezienie bardziej ambitnego projektu bionicznej ręki. Nawiązaliśmy kontakt z  Federico Ciccarese, właścicielem strony  www.youbionic.com, twórcą projektu wykonanej przez nas dłoni.
Niestety z wyniku pandemii, z kilkuosobowej grupy, pozostał nam główny pomysłodawca  i twórca projektu.
Z powodu problemów technicznych zabrakło nam osoby odpowiedzialnej za relacjonowanie i filmowanie działań. 
Funkcję tą przejął pomysłodawca, i tak przyjął na swoje barki realizację całego projektu. Za co należą mu się ogromne brawa.  To naprawdę duże przedsięwzięcie.
Planowany pokaz projektu, wśród uczniów, z wiadomych względów nie odbyła się w zaplanowany przez nas sposób. Postanowiliśmy wykorzystać internet do prezentacji. I tak powstał film, w którym relacjonujemy przebieg naszego projektu. Przy okazji powiększyliśmy grono odbiorców o rodziców uczniów naszej szkoły. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Fundusze grantowe wykorzystaliśmy na zakup:
 • DIY EMG Muscle Signal Sensor - Zestaw z przewodami 
do elektrod biomedycznych,
 • Serwomechanizmy modelarskie TowerPro SG90 
 • projekt dłoni  w formacie .stl.


 

Szkoła

Zespół Szkól im. Św. Jadwigi Śląskiej

Adres

Dworcowa 10, 59-610 Wleń

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów