Numer projektu: 108
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Hybrydy

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Grupę projektową “Hybrydy” stanowią uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Uczniowie naszego liceum to miłe, empatyczne i ciepłe osoby, które chciałyby wykorzystać swój wolny czas i zrealizować projekt, w którym połączą swoją wiedzę, doświadczenie i zainteresowania, wykonując jednocześnie miły gest dla innych mieszkańców naszego miasta. Uczniowie w małych 3-5 osobowych grupach odwiedzaliby Domy Seniora, Domy Dziennego Pobytu, Kluby Seniora oraz Dom Samotnej Matki w naszym mieście i w ramach wizyty wykonaliby chętnym osobom profesjonalny manicure hybrydowy. Przy okazji wykonywania zabiegu kosmetycznego opowiedzą o składzie używanych preparatów oraz o reakcjach chemicznych, jakie zachodzą podczas ich aplikacji i w czasie samego procesu utwardzania lakieru hybrydowego. Wszystkie produkty, które zostaną niezużyte (lakiery, ozdobne proszki, materiały jednorazowe, lampy UV do utwardzania lakierów hybrydowych) po zakończeniu projektu stają się własnością uczniów i będą oni mogli wypożyczać je do domu w dowolnym momencie. Dodatkowo, jeśli środki finansowe na to pozwolą, zakupione zostaną również edukacyjne gry planszowe lub karciane, stanowiące alternatywę spędzenia wolnego czasu z beneficjentami projektu, w sytuacji, gdy uczeń realizujący zadanie projektowe nie potrafi wykonać profesjonalnego manicure hybrydowego. Zakupione gry również staną się własnością uczniów biorących udział w projekcie. 
Plan działania

Plan działania

Uczniowie naszej szkoły, którzy wybrali klasy o profilu kosmetycznym, uczęszczają na dodatkowe zajęcia z podstaw kosmetyki już od 1 klasy liceum. Na zajęciach uczą się wykonywania różnych zabiegów pielęgnacyjnych i kosmetycznych, w tym również pracy z lakierami hybrydowymi.
We wstępnym procesie realizacji projektu wszyscy uczniowie zostaliby przeszkoleni w zakresie wiedzy o składzie kosmetyków, lakierów i reakcji chemicznych, jakie zachodzą podczas aplikacji hybryd, tak, by móc opowiedzieć o chemii tych produktów beneficjentom projektu.
W drugim etapie uczniom uczestniczącym na zajęcia z podstaw kosmetyki zapewnione zostanie szkolenie praktyczne z aplikacji i usuwania manicure hybrydowego.
W etapie trzecim nastąpi wspólne rozplanowanie wydatków i zakup potrzebnych zestawów do wykonania manicure.
W czwartym etapie uczniowie będą wykonywać manicure osobom chętnym w Domach Seniora, Domach Dziennego Pobytu, Klubach Seniora oraz w Domie Samotnej Matki odwiedzając wybrane osoby co najmniej dwukrotnie: pierwszy raz przy aplikacji lakierów, a drugi po 3-4 tygodniach przy jego usuwaniu.
Ostatni etap to podsumowanie wykonanych prac, zebranie list obecności odnotowywanych w administracji odwiedzanych domów i przyznanie ocen wyróżniających dla uczestników projektu, którzy wykonali przydzielone im zadania i imiennie odnotowali swoją obecność w wybranym domu. 
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Zadania realizowane będą w wybranych placówkach pobytu osób starszych w Łodzi: Domy Seniora, Domy Dziennego Pobytu, Kluby Seniora oraz w Domu Samotnej Matki. Pierwsze dwa etapy projektu realizowane będą zaraz po ogłoszeniu wyników głosowania internetowego aż do końca stycznia. W przeciągu 2-3 tygodni od przekazania środków finansowych na realizację projektu zakupione zostaną konieczne zestawy do wykonywania manicure. Etap czwarty (główny) projektu wykonany zostanie od lutego do końca kwietnia 2020 roku. Na początku maja zaplanowane zostanie spotkanie podsumowujące i przedstawienie realizacji poszczególnych etapów projektu na forum składającym się ze wszystkich uczestników projektu, rodziców uczniów zaangażowanych w projekt, nauczycieli i dyrekcji szkoły.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Wszystkie zakupione produkty, które zostaną niezużyte podczas realizacji zadań projektowych (zestawy na manicure i gry planszowe) po zakończeniu projektu stają się własnością uczniów i będą oni mogli wypożyczać je do domu w dowolnym momencie.
Ale to nie zdobyte przedmioty są główną korzyścią uczniów. Czas spędzony z osobami starszymi oraz młodymi matkami z pewnością będzie wyjątkowo ubogacający. Są to chwile umożliwiające zdobycie czegoś więcej niż oceny w szkole, czy nagrody, to czas, który owocuje rozwojem osobowości i chwilami refleksji. Dodatkowo stanowić on będzie dla niejednej uczennicy i ucznia naszej szkoły możliwość zdobycia praktyki zawodowej, a osobom, którym wykonany zostanie manicure z pewnością sprawi przyjemność i zapewni chwilę relaksu. Co więcej, udział w projekcie jest nauką samodzielności, planowania wydatków i rozsądnego gospodarowania z góry założonym budżetem, co być może w przyszłości okaże się inspiracją przy zakładaniu własnego przedsiębiorstwa lub salonu kosmetycznego. Projekt stanowić ma przede wszystkim inspirację do rozwoju i działania.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zdobyte pieniądze chcemy przeznaczyć na zakup zestawów do wykonywania manicure hybrydowego, w tym: bazy do lakierów, lakiery w różnych kolorach, topy, proszki ozdabiające, produkty jednorazowe (pilniki, płatki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne, folie do usuwania lakierów, itp.), lampy UV, płyny do usuwania lakierów hybrydowych, odżywki oraz pamiątkowe kartki, na których uczniowie zbiorą podpisy od osób, którym wykonali manicure. Jeśli środki finansowe będą wystarczające zaplanowano również zakup gier edukacyjnych, które również będą stanowiły formę spędzenia wolnego czasu z beneficjentami projektu, w sytuacji, gdy uczeń realizujący zadanie projektowe nie będzie potrafił wykonać profesjonalnego manicure hybrydowego 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Nasz projekt jest wyjątkowy, ponieważ inwestujemy w nim zbywalne pieniądze w coś niezbywalnego i bezcennego – w relacje międzyludzkie. W naszym projekcie nie chodzi tylko o to, by nasi uczniowie zyskali jakieś przedmioty, ale aby spotkali drugiego człowieka, porozmawiali z nim i sprawili mu radość (dlatego uczniowie zaproponowali by w logo naszego projektu znajdował się wzór endorfin).
W naszej szkole wyznajemy zasadę, że najważniejszy jest uczeń i na pierwszym miejscu stawiamy rozwój jego osobowości.
Przede wszystkim staramy się przekazać młodzieży, by stawali się dobrymi ludźmi, w każdym zawodzie jaki będą wykonywać w przyszłości. By okazywali sobie nawzajem oraz innym ludziom szacunek, a powierzone im obowiązki wykonywali sumiennie. Zadania, które uczniowie będą wykonywać przy realizacji projektu wpisują się w zamysł sposobu kształcenia ALO przy WSKiNOZ w Łodzi i są kontynuacją codziennej pracy poza murami budynku, w którym prowadzone są zwyczajne lekcje.  

*(przy tworzeniu logo wykorzystano grafikę autorstwa Vincent Le Moign)
Opis realizacji

Opis realizacji

.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

.
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

.
Filmy

Filmy

https://prezi.com/fiazu2tpckxg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://youtu.be/HdASc6sic5A 

Szkoła

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Adres

Wileńska 53/55, 94-011 Łódź

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów