Numer projektu: 129
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Warsaw Science Slam

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Warsaw Science Slam to konkurs adresowany do młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych zainteresowanej zagadnieniami naukowymi.  Wydarzenie przyjmie formę sekwencji krótkich, 10 minutowych prezentacji, podczas których młodzi naukowcy przedstawią trudne, naukowe zagadnienia, w bardzo kreatywny sposób, z użyciem rekwizytów, pokazem doświadczeń.  Nie mogą jednak uciekać się do  pomocy prezentacji w programie Power Point. Ich wystąpienia oceniane będą przez grono naukowców i nauczycieli za pomocą trzech C (content, coherent, captivation) – zawartość, jasność przekazu, oryginalność pomysłu. Jury wybierze trzy najlepsze prezentacje. Przewidziana jest również nagroda publiczności. 
Chcielibyśmy wypełnić lukę, jaka istnieje na arenie tego typu wydarzeń. Zależy nam na stworzeniu wydarzenia atrakcyjnego dla wszystkich: tych, którzy interesują się nauką, i tych, którym zagadnienia naukowe wydają się trudne.  Stworzymy przestrzeń do dialogu, zadawania pytań. 
 
Naszym głównym celem jest zwiększenie zainteresowania nauką wśród młodzieży. 

Cele szczegółowe to:

 •  budowanie  i wspieranie  społeczności, która wierzy w siłę nauki i myśli krytycznie;
 •  zachęcanie  do zadawania pytań, do szukania nieoczywistych odpowiedzi;
 •  rozwijanie umiejętności krytycznego wykorzystania różnorodnych źródeł naukowych;
 • umożliwienie wymiany doświadczeń naukowych  pomiędzy uzdolnioną młodzieżą szkół ponadpodstawowych;
 •  rozwijanie umiejętności prezentowania własnych badań, zainteresowań;
 • zachęcanie do publicznego zabierania głosu, inspirowania publiczności i pobudzania jej wyobraźni;
 • wdrażanie poszanowania do postaw uczciwości akademickiej;
 • propagowanie postaw otwartości poznawczej.
Efekty to:
 1. 15 osób zaprezentuje swoje zainteresowania/badania w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych
 2. 100 osób wysłucha prezentacji i wybierze najlepszą wręczając nagrodę publiczności 
 3. 100 osób zwiększy swoją wiedzę o tematy prezentowane przez uczestników konkursu
 4. Członkowie grupy projektowej zwiększą umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości 
Plan działania

Plan działania

Harmonogram działań:

Wrzesień 2019 – uzyskanie zgody Dyrekcji Szkoły na realizację projektu, ustalenie terminu konkursu, zaprojektowanie logo wydarzenia 

Październik 2019 – pozyskiwanie sponsorów – skonstruowanie stworzenie podania/prośby o wsparcie finansowe i objęcie patronatem do potencjalnych sponsorów czy instytucji naukowych. 

Listopad 2019 – zaprojektowanie plakatów informacyjnych, stworzenie kryteriów oceny wystąpień, kwestionariusza zgłoszeniowego dla uczestników konkursu, platformy do rejestracji uczestników i publiczności, karty oceny wystąpień dla jury i publiczności 

Grudzień 2019 – akcja promocyjna w mediach społecznościowych, w warszawskich liceach 

Styczeń – luty  2020 – kontynuacja akcji promocyjnej, ale też  logistyka wydarzenia – zakup dla każdego uczestnika niezbędnika (notatnika, długopisu), nawiązanie współpracy z firmą cateringową, która przygotuje poczęstunek dla uczestników

Marzec 2020 – zakończenie rejestracji uczestników i publiczności, nawiązanie współpracy z naukowcem Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosi wykład dla publiczności podczas gdy jury będzie debatowało nad werdyktem 

Kwiecień 2020 – warsztaty dla uczestników – jak radzić sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych

25.04.2020 – punkt kulminacyjny – konkurs Warsaw Science Slam 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania przygotowujące wydarzenie – spotkania grupy projektowej, tworzenie dokumentów, ale też samo wydarzenie odbywać się będą na terenie Szkoły, w pracowniach biologicznej i informatycznej. Punkt kulminacyjny, czyli już sam konkurs odbędzie się w auli Szkoły, w  której znajduje się scena i sprzęt nagłaśniający. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie tworzący grupę projektową odpowiedzialni będą  za każdy punkt umieszczony w harmonogramie działań. Zdobędą bądź rozwiną następujące umiejętności:
 • w obrębie kompetencji społecznych – prowadzenie negocjacji z potencjalnymi sponsorami, tworzenie oficjalnych dokumentów, praca w grupie;
 • w obrębie kompetencji inicjatywność i przedsiębiorczość – planowanie działań, zarządzanie zespołem, konsekwencja w realizacji projektu, pozyskanie sponsorów;
 • w obrębie kompetencji informatycznych – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w tworzeniu plakatów, logo, listów, promowaniu wydarzenia w mediach społecznościowych, stworzeniu formularza do rejestracji uczestników, przygotowanie dokumentacji fotograficznej i filmowej wydarzenia;
 • w obrębie kompetencji umiejętność uczenia się – analiza  wcześniejszych doświadczeń przy organizacji wydarzeń szkolnych, refleksja nad podjętymi działaniami, weryfikacja zaplanowanych działań.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualna nagroda zostanie przeznaczona na zakup nagród dla zwycięzców konkursu. 

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

 • Wypełnia lukę na terenie Warszawy na wydarzenia naukowe skierowane do młodzieży.
 • Łączy dwie grupy - zainteresowanych nauką i tych, dla których zagadnienia naukowe są trudne.
 • Angażuje pomysłowość/kreatywność uczniów.
 • Młodzi Naukowcy rywalizując o przychylność publiczności prezentują naukę w innym świetle, a przy okazji oferują rozrywkę. Dla widzów będzie to wyjątkowa okazja do poznania zagadnień, którymi zajmuje się współczesna nauka.
 • Szkolną edycję tego konkursu zorganizowałyśmy w maju 2019 roku. Spotkała się z ogromnym zaangażowaniem ze strony młodzieży. Z jej inicjatywy kontynuujemy ten konkurs na większą skalę zapraszając do udziału młodzież warszawskich liceów.
Opis realizacji

Opis realizacji

Działałyśmy z godnie zaplanowanym wcześniej harmonogramem, i wydaje nam się, że konsekwencja, podążanie za wyznaczonym celem, i bardzo dobra współpraca w obrębie grupy projektowej sprawiły, że wypracowałyśmy następujące efekty:
 • uzyskałyśmy przychylność Dyrekcji, Grona Nauczycieli i Rady Rodziców
 • uzyskałyśmy wsparcie Uczniów Liceum – to dzięki ich głosom udało nam się zdobyć jeden z grantów Projektantów Edukacji 
 • stworzyłyśmy oficjalne listy do sponsorów, odbyłyśmy spotkania z tymi firmami, które okazały zainteresowanie naszym projektem 
 • pozyskałyśmy sponsorów firmę Accenture,  która wydrukowała plakaty informacyjne i zapewniła uczestnikom wydarzenia długopisy i notatniki oraz firmę PASCO, która przekazała na nagrody dla konkursowiczów - 3 czujniki do pomiaru temperatury 
 • zaprojektowałyśmy plakaty informacyjne, stworzyłyśmy kryteria oceniania prezentacji
 • przygotowałyśmy akcję promocyjną w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/warsawscienceslam/
 • nawiązałyśmy współpracę z Fundacją Marsz dla Nauki – odbyłyśmy szereg spotkań z przedstawicielami Fundacji, dotyczących między innymi promocji wydarzenia, tematów warsztatów dla konkursowiczów, doboru członków jury 
 • przeprowadziłyśmy eliminacje do konkursu – przygotowałyśmy internetową ankietę zgłoszeniową, przeczytałyśmy ankiety i obejrzałyśmy 3minutowe filmy przesłane przez potencjalnych uczestników konkursu będących zapowiedzią tego, co zobaczymy w finale konkursu
 • odbyłyśmy indywidualne spotkania z potencjalnymi uczestnikami konkursu czego konsekwencją było wyłonienie 10 finalistów
 • przeprowadziłyśmy krótkie wywiady ze zwycięzcami ubiegłorocznej szkolnej edycji konkursu Science Slam, których fragmenty opublikowałyśmy na Facebookowej stronie Warsaw Science Slam
 • przedstawicielki naszej grupy projektowej były gośćmi audycji radiowej w Radio Dla Ciebie, podczas której opowiedziały o projekcie https://www.rdc.pl/podcast/poludnie-z-animuszem-konkurs-warsaw-science-slam/?fbclid=IwAR1WrDT0Cf8s_0tv-juKB0giwrMIrSwJB5w4VAgdpyNYTKsOw7FzLgW3p74
 • zorganizowałyśmy warsztaty online, skierowane do uczestników konkursu, dotyczące następujących zagadnień: jak prezentować informacje naukowe, jak mówić, żeby przykuć uwagę słuchacza, jak opanować stres podczas wystąpień publicznych, czym są fake news (warsztaty prowadził przedstawiciel Fundacji Marsz dla Nauki, Pan Mikołaj Fedorowicz)
 • zakupiłyśmy nagrody dla zdobywców 3 pierwszych miejsc i nagrody publiczności (tablety i czytniki).
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Największym problemem było zdobycie finansowania projektu. Napisałyśmy szereg listów do potencjalnych sponsorów, niestety tylko nieliczne firmy zdecydowały się na spotkanie z nami. 
Dużo wysiłku włożyłyśmy również w mobilizowanie społeczności szkolnej do regularnego oddawania głosów  na nasz projekt w konkursie „Projektanci Edukacji” – akcje w mediach społecznościowych, spotkania z poszczególnymi klasami, podczas których prezentowałyśmy nasz projekt, plakaty z queer code rozwieszone w całej szkole, maile „przypominacze” przesyłane codziennie do społeczności szkolnej, do nagłośnienia akcji wykorzystałyśmy również radiowęzeł szkolny. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Członkowie grupy projektowej:
 • tworzenia oficjalnych dokumentów skierowanych do potencjalnych sponsorów,
 • prowadzenia negocjacji z potencjalnymi sponsorami, argumentowania swoich decyzji,
 • wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w tworzeniu plakatów, logo, listów, promowaniu wydarzenia w mediach społecznościowych, stworzeniu formularza do rejestracji uczestników, przygotowaniu dokumentacji fotograficznej wydarzenia,
 • refleksji nad podjętymi działaniami i w konsekwencji weryfikacji zaplanowanych działań,
 • elastyczności – modyfikowania swoich działań w zależności od kolejnych decyzji rządu dotyczących pandemii COVID – 19,
 • odpowiedzialności  za grupę i podjęte działania, 
 • wystąpień publicznych  - rozmowy radiowej, syntetyzowania myśli tak, aby w krótkim czasie przedstawić założenia projektu,
 • przekazywania rzetelnej informacji zwrotnej osobom, które wysłały zgłoszenie do konkursu,
 • podstaw marketingu – jak propagować/reklamować akcje uczniowskie, 
 • umiejętności działania pod presją czasu. 
Uczestnicy konkursu – jak przygotować wystąpienie publiczne, jak posługiwać się anegdotą, metaforą podczas wystąpień, skąd czerpać rzetelne naukowe informacje, jak odróżnić prawdziwą informację od fake news, jak opanować stres podczas wystąpień publicznych.
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

 • Wzrost zainteresowania naukami matematyczno – przyrodniczymi,
 • Sposób realizacji naszego projektu stał się inspiracją dla kolejnych grup uczniów do realizacji swoich pomysłów,
 • Wzrosło poczucie wspólnoty – szczególnie podczas oddawania głosów, 
 • Nawiązanie znajomości między uczniami z różnych oddziałów klasowych w trakcie akcji promocyjnej wydarzenia i jego organizacji,
 • Zacieśnienie współpracy grupy projektowej i opiekunów projektu z Samorządem Szkolnym i Gronem Pedagogicznym,
 • Stworzenie od podstaw wydarzenia, które jest identyfikowane z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie,
 • Wzrost poczucia odpowiedzialności społeczności szkolnej za promocję i sukces medialny wydarzenia,
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

 • Konsekwencji w realizacji celu,
 • Z tego, że każdy członek grupy projektowej wywiązał się z zadań, które zobowiązał się zrealizować,
 • Z wyników współpracy z Fundacją Marsz dla Nauki, 
 • Ze współpracy z popularyzatorami nauki i naukowcami Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zdecydowali się uczestniczyć w naszym wydarzeniu jako jury, 
 • Uzyskanych grantów – zarówno tytułu laureata przyznanego przez jury „Projektantów Edukacji” jak i grantu wynikającego z głosowania internautów,
 •  Zdobycia sponsorów nagród głównych,
 • Ze wzrostu naszego zaangażowania w miarę osiągania kolejnych drobnych sukcesów,
 •  Z ogromnego zainteresowania wydarzeniem Uczniów z całej Warszawy,

Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Nasze rady/porady/wskazówki:
 • stwórzcie harmonogram działań – im dokładniejszy tym lepszy, 
 • stwórzcie strefę/narzędzia do szybkiej, efektywnej wymiany informacji i dzielenia się plikami,
 • podtrzymujcie entuzjazm/zaangażowanie grupy, 
 • inspirujcie młodzież do działania i pokazujcie, co i jak można usprawnić,
 • nie narzucajcie swoich opinii - młodzież ma niewyczerpane źródła pomysłów i odwagę w ich realizacji, 
 • doceniajcie wysiłki grupy projektowej,
 • opowiedzcie o projekcie jak największej liczbie osób – może ktoś będzie chciał pomóc, będzie chciał sponsorować nagrody, 
 • zaangażujcie w swój pomysł całą społeczność szkolną,
 • nie traćcie wiary w sens tego co robicie, pomimo pojawiających się przeszkód,
 • uwierzcie, że dzięki zaangażowaniu i pracowitości ludzi z pasją sukces jest wielce prawdopodobny.
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Z powodu zawieszenia zajęć w szkołach, z pierwotnie założonego planu zmieniły się dwa punkty:
 • warsztaty dla finalistów konkursu, zamiast na terenie szkoły, odbyły się poprzez Zoom Meet
 • przełożyłyśmy finał konkursu z pierwotnie ustalonego 24.04.2019 na wrzesień 2020. Rozważałyśmy przeprowadzenie finału w świecie wirtualnym, ale po długich debatach zdecydowałyśmy, że wybrana przez nas  forma konkursu opiera się jednak na interakcji z publicznością. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Granty (2000 zł) , które zdobyłyśmy w pierwszym etapie konkursu „Projektanci Edukacji” przeznaczyłyśmy na zakup nagród dla zdobywców trzech pierwszych miejsc – laptopy i czytnik. 

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie

Adres

Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów