Numer projektu: 129
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

Warsaw Science Slam

Grant Internautów

Grant Internautów

Przyznawany przez Internautów w głosowaniu.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Warsaw Science Slam to konkurs adresowany do młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych zainteresowanej zagadnieniami naukowymi.  Wydarzenie przyjmie formę sekwencji krótkich, 10 minutowych prezentacji, podczas których młodzi naukowcy przedstawią trudne, naukowe zagadnienia, w bardzo kreatywny sposób, z użyciem rekwizytów, pokazem doświadczeń.  Nie mogą jednak uciekać się do  pomocy prezentacji w programie Power Point. Ich wystąpienia oceniane będą przez grono naukowców i nauczycieli za pomocą trzech C (content, coherent, captivation) – zawartość, jasność przekazu, oryginalność pomysłu. Jury wybierze trzy najlepsze prezentacje. Przewidziana jest również nagroda publiczności. 
Chcielibyśmy wypełnić lukę, jaka istnieje na arenie tego typu wydarzeń. Zależy nam na stworzeniu wydarzenia atrakcyjnego dla wszystkich: tych, którzy interesują się nauką, i tych, którym zagadnienia naukowe wydają się trudne.  Stworzymy przestrzeń do dialogu, zadawania pytań. 
 
Naszym głównym celem jest zwiększenie zainteresowania nauką wśród młodzieży. 

Cele szczegółowe to:

 •  budowanie  i wspieranie  społeczności, która wierzy w siłę nauki i myśli krytycznie;
 •  zachęcanie  do zadawania pytań, do szukania nieoczywistych odpowiedzi;
 •  rozwijanie umiejętności krytycznego wykorzystania różnorodnych źródeł naukowych;
 • umożliwienie wymiany doświadczeń naukowych  pomiędzy uzdolnioną młodzieżą szkół ponadpodstawowych;
 •  rozwijanie umiejętności prezentowania własnych badań, zainteresowań;
 • zachęcanie do publicznego zabierania głosu, inspirowania publiczności i pobudzania jej wyobraźni;
 • wdrażanie poszanowania do postaw uczciwości akademickiej;
 • propagowanie postaw otwartości poznawczej.
Efekty to:
 1. 15 osób zaprezentuje swoje zainteresowania/badania w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych
 2. 100 osób wysłucha prezentacji i wybierze najlepszą wręczając nagrodę publiczności 
 3. 100 osób zwiększy swoją wiedzę o tematy prezentowane przez uczestników konkursu
 4. Członkowie grupy projektowej zwiększą umiejętności w zakresie kompetencji społecznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości 
Plan działania

Plan działania

Harmonogram działań:

Wrzesień 2019 – uzyskanie zgody Dyrekcji Szkoły na realizację projektu, ustalenie terminu konkursu, zaprojektowanie logo wydarzenia 

Październik 2019 – pozyskiwanie sponsorów – skonstruowanie stworzenie podania/prośby o wsparcie finansowe i objęcie patronatem do potencjalnych sponsorów czy instytucji naukowych. 

Listopad 2019 – zaprojektowanie plakatów informacyjnych, stworzenie kryteriów oceny wystąpień, kwestionariusza zgłoszeniowego dla uczestników konkursu, platformy do rejestracji uczestników i publiczności, karty oceny wystąpień dla jury i publiczności 

Grudzień 2019 – akcja promocyjna w mediach społecznościowych, w warszawskich liceach 

Styczeń – luty  2020 – kontynuacja akcji promocyjnej, ale też  logistyka wydarzenia – zakup dla każdego uczestnika niezbędnika (notatnika, długopisu), nawiązanie współpracy z firmą cateringową, która przygotuje poczęstunek dla uczestników

Marzec 2020 – zakończenie rejestracji uczestników i publiczności, nawiązanie współpracy z naukowcem Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosi wykład dla publiczności podczas gdy jury będzie debatowało nad werdyktem 

Kwiecień 2020 – warsztaty dla uczestników – jak radzić sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych

25.04.2020 – punkt kulminacyjny – konkurs Warsaw Science Slam 

Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Działania przygotowujące wydarzenie – spotkania grupy projektowej, tworzenie dokumentów, ale też samo wydarzenie odbywać się będą na terenie Szkoły, w pracowniach biologicznej i informatycznej. Punkt kulminacyjny, czyli już sam konkurs odbędzie się w auli Szkoły, w  której znajduje się scena i sprzęt nagłaśniający. 
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie tworzący grupę projektową odpowiedzialni będą  za każdy punkt umieszczony w harmonogramie działań. Zdobędą bądź rozwiną następujące umiejętności:
 • w obrębie kompetencji społecznych – prowadzenie negocjacji z potencjalnymi sponsorami, tworzenie oficjalnych dokumentów, praca w grupie;
 • w obrębie kompetencji inicjatywność i przedsiębiorczość – planowanie działań, zarządzanie zespołem, konsekwencja w realizacji projektu, pozyskanie sponsorów;
 • w obrębie kompetencji informatycznych – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w tworzeniu plakatów, logo, listów, promowaniu wydarzenia w mediach społecznościowych, stworzeniu formularza do rejestracji uczestników, przygotowanie dokumentacji fotograficznej i filmowej wydarzenia;
 • w obrębie kompetencji umiejętność uczenia się – analiza  wcześniejszych doświadczeń przy organizacji wydarzeń szkolnych, refleksja nad podjętymi działaniami, weryfikacja zaplanowanych działań.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Ewentualna nagroda zostanie przeznaczona na zakup nagród dla zwycięzców konkursu. 

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

 • Wypełnia lukę na terenie Warszawy na wydarzenia naukowe skierowane do młodzieży.
 • Łączy dwie grupy - zainteresowanych nauką i tych, dla których zagadnienia naukowe są trudne.
 • Angażuje pomysłowość/kreatywność uczniów.
 • Młodzi Naukowcy rywalizując o przychylność publiczności prezentują naukę w innym świetle, a przy okazji oferują rozrywkę. Dla widzów będzie to wyjątkowa okazja do poznania zagadnień, którymi zajmuje się współczesna nauka.
 • Szkolną edycję tego konkursu zorganizowałyśmy w maju 2019 roku. Spotkała się z ogromnym zaangażowaniem ze strony młodzieży. Z jej inicjatywy kontynuujemy ten konkurs na większą skalę zapraszając do udziału młodzież warszawskich liceów.

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie

Adres

Myśliwiecka 6, 00-459 Warszawa

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów