Numer projektu: 856
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

ECO- FIL- POWER - Creative Recycling!

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Będzie to podręczne urządzenie do produkcji filamentu z plastikowych butelek PET- Creative Recycling!
Slogan naszego projektu brzmi przekornie: „Zainspirowani PET- ami”.
Mottem natomiast jest taka oto myśl: "KAŻDA MASZYNA DO FILAMENTU JEST DRUKARKĄ 3D, ALE NIE KAŻDA DRUKARKA 3D JEST MASZYNĄ DO FILAMENTU".

Naszym  innowacyjnym pomysłem na projekt  Nowej Ery jest pomysł techniczno - ekologiczny i prosumencki, polegający na zbudowaniu od podstaw innowacyjnego   podręcznego urządzenia do produkcji filamentu, który powstanie ze zużytych z plastikowych butelek PET. Filament jest nam potrzebny do drukarki 3D , ale w sprzedaży detalicznej jest on  bardzo drogi- stąd pomysł recyclingu. Jak już  będziemy mieć filament, to z niego właśnie na drukarce 3D  zaprojektujemy i wydrukujemy pomoce dydaktyczne dla uczniów klas technicznych, które są niezbędne w pracowniach mechatronicznych -będą to tzw. stemple PLC. W codziennym życiu tak często korzystamy z produktów wykonanych z plastiku, że większość z nas przestała w ogóle zwracać na nie uwagę- my nie! Jesteśmy przyszłymi mechatronikami i mechatronika jest naszą pasją. Szanujemy również środowisko i wiemy jak dać drugie życie tym niepotrzebnym już butelkom.
Zorganizujemy w związku z realizacją tego  naszego projektu akcję zbierania zużytych butelek, pod nazwą "KOPSNIJ BUTLĘ".
Projekt nasz realizowany  będzie w ramach szkolnej innowacji pedagogicznej pt.
„ OD PRAKTYKI DO TEORII CZYLI   W POSZUKIWANIU METOD…”
która opiera się na edukacji progresywistycznej,  koncentrującej się na potrzebach i zainteresowaniach uczniów zespołu projektowego. W naszej szkole powstała Pracownia Przedsiębiorczości i Technologii 3D, w której w myśl wprowadzonej przez nauczyciela zasady „Myśl dalej…”  będzie powstawało to urządzenie. Projekt nasz równolegle będzie zamieszczany w aplikacji Trello, która umożliwia bliższą współpracę i wykonywanie dużej liczby zadań. Natomiast tablice, listy i karty Trello umożliwiają organizację i szeregowanie poszczególnych działań i zadań projektu w elastyczny i praktyczny sposób. Do aplikacji wszyscy mamy dostęp.
Projekt ECO- FIL- POWER to nie tylko bardzo ekonomiczne, lecz przede wszystkim proekologiczne urządzenie, ponieważ skutecznie może rozwiązać problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem –plastikowymi butelkami (ponieważ „cały świat” w kółko może go przedrukowywać ...).
Niskobudżetowe, nasze szkolne  urządzenie do produkcji filamentu to będzie jedna ze składowych elementów posiadania drukarki 3D w naszej szkole. Dzięki niej będziemy mogli samodzielnie produkować filament, wykorzystując do tego również resztki naszych wydruków (tj. podpory, nieudane realizacje- a mamy ich sporo, itp.), ale przede wszystkim  plastikowe butelki PET po wodzie i napojach.
Filament to materiał używany w procesie druku 3D w technologii FDM.
Z filamentu  możemy wyprodukować na drukarce 3D praktycznie wszystko, ograniczać nas może tylko wyobraźnia. A w naszej wyobraźni obecnie powstał pomysł zaprojektowania  i wydrukowania pomocy dydaktycznych dla uczniów klas technicznych, pomocy niezbędnych i wykorzystywanych podczas zajęć w pracowniach mechatronicznych - tzw. stempli PLC.
W najbliższej przyszłości nie będziemy zmuszeni do  kupowania dość drogiego filamentu do naszej szkolnej drukarki 3D, a zwyczajnie będziemy produkować go  w szkole. A nasz własny filament powstanie ze zużytych butelek PET od napojów!           
Zorganizujemy cykliczne zbiórki butelek PET wśród uczniów naszej szkoły do przygotowanego przez nas pojemnika. Rozreklamujemy tę akcję w naszych mediach społecznościowych- pod hasłem: "KOPSNIJ BUTLĘ".
Przy tym nieważne, będzie to czy butelka będzie pognieciona, ona również będzie się nadawała do produkcji filamentu. Potencjału naszemu urządzeniu dodaje myśl taka, aby jeszcze w tym urządzeniu przetwarzać worki foliowe, aby również z nich  wyprodukować filament.
W realizację naszego projektu zaangażowanych będzie wielu uczniów, pasjonatów, którzy corocznie biorą udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości i zdobywają wyróżnienia. Chętnie poświęcamy swój czas na kształtowanie naszych pasji i na nasze spotkania, które są inspiracją do ich rozwoju.
Plan działania

Plan działania

Plan działania
1. Najpierw mieliśmy zajęcia przedsiębiorczości z zakresu innowacji, kreacji nowych rozwiązań technicznych, wynalazczości, potem zajęcia budowy i obsługi drukarki i skanera 3D oraz generowania i modelowania trójwymiarowych modeli za pomocą specjalistycznego oprogramowania, a następnie praktycznie przećwiczyliśmy ich trójwymiarowy wydruk. Pozwoliło nam to na zilustrowanie skomplikowanej koncepcji i zwiększyło nasze zaangażowanie przez interaktywne uczenie i komunikowanie się z nauczycielem w oparciu o metodę WebQuest  i stały kontakt z grupą i nauczycielem poprzez Aplikację Google Play-  messengera i platformę Trello. 
2.  Następnie po cyklu warsztatów fokusowych nauczyciela z zespołem, gdzie była możliwość przedyskutowania pomysłów na projekty, urządzenia, prototypy czy udoskonalenia- stworzyliśmy bank pomysłów i potrzeb, a nawet powstała lista rankingowa naszych projektów innowacji technicznych.
3. Po wyborze pomysłu zaczęliśmy go rozwijać i tworzyć jego potencjał, korzystając z zaplecza naukowego nauczyciela, cyklicznie się z nim spotykając w ramach powstałej PRACOWNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DRUKU 3D, a także nadal utrzymując kontakt poprzez Aplikację Google Play-  messengera.  Współpracować zaczęliśmy również poprzez platformę Trello, która umożliwia nam bliższą współpracę, wymianę myśli, korekty bieżące, jak również umożliwia organizację i szeregowanie zadań w przystępny, elastyczny i praktyczny dla nas sposób.
4. Przygotujemy również prezentację naszego projektu, uwzględniając takie kryteria jak: celowość i realność wizji, użyteczność,  innowacyjność rozwiązania oraz powiązanie projektu z ekologią. Powstanie również dokumentacja naszego projektu merytoryczna i zdjęciowa.
5. Powstało natomiast logo projektu oraz slogan reklamowy „Zainspirowani PET- ami”, które będą promowały i reklamowały nasz projekt (które załączamy). Promocja odbędzie się  w szkole i poza nią na Targach Edukacyjnych  na  MTP w dniach 6-8 marca 2020 r. i w kampanii „Szacun dla Zawodowców” odbywającym się w ramach projektu „Arena dla Zawodowców” w  Arenie w Poznaniu oraz na stronie naszej szkoły i mediach społecznościowych z  mottem przewodnim naszego projektu: "KAŻDA MASZYNA DO FILAMENTU JEST DRUKARKĄ 3D, ALE NIE KAŻDA DRUKARKA 3D JEST MASZYNĄ DO FILAMENTU".
6. Kolejnym etapem będzie już budowa urządzenia.
 7. Ostatnim etapem będzie powstanie urządzenia (prototypu), który będzie promował naszą tę  myśl techniczną.
8. Zwrócimy się również  z prośbą do pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej  o recenzję naszego projektu, prototypu i rekomendacje.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt nasz  będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych, a właściwie podczas naszych spotkań, na których nie liczymy czasu, bo jesteśmy "totalnie zakręceni"  i zaangażowani w koncepcję naszego projektu, a będziemy go wykonywać w naszej  Pracowni Przedsiębiorczości i Technologii 3D oraz poprzez pracę na platformie Trello, która ,pozostaje w synchronizacji ze wszystkimi naszymi urządzeniami, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Współpracujemy z zespołem, będąc w dowolnym miejscu – siedząc w autobusie czy gdziekolwiek indziej.
Listopad 2019 - stworzenie grupy na platformie Trello, kampania informacyjna projektu w szkole z wykorzystaniem logo i motto projektu.
Listopad - 16. grudzień 2019 - organizacja zbiórki butelek PET- pod nazwą KOPSNIJ BUTLĘ!
17. Grudzień-29. luty 2020 - budowa urządzenia.
Marzec 2020 - powstanie prototypu i prezentacja na Targach Edukacyjnych na MTP oraz Arenie Zawodowców.
 Kwiecień 2020 - prezentacja prototypu na Politechnice Poznańskiej i zdobycie recenzji i rekomendacji pracowników naukowych uczelni.
Czerwiec 2020 - zakończenie projektu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Prowadzenie uczniów z zastosowaniem metod nauczania tj. mentorskie i myślenie projektowe oraz relacja wychowawcza nauczyciela z uczniami  kreuje ucznia jako główną jednostkę procesu nauczania. Zadaniem uczniów jest stworzenie projektu, natomiast obowiązkiem nauczyciela – mentora jest zapewnienie uczniom narzędzi niezbędnych do stworzenia projektu. Dzięki temu uczniowie zyskują doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości , innowacyjności  i produktywności. Uczniowie odkrywają  i kształtują pewną ideę, a narzędzia zapewnione przez nauczyciela przekształcają tę ideę w konkretny projekt/prototyp/produkt nadający się do realizacji.

Takie metody pracy z uczniami kształtują w uczniach zdolność i chęć do tego, aby gromadzić nową wiedzę i praktykować. Kształtują i rozwijają kompetencje kluczowe związane z inteligencją rozumianą jako zdolność do nauki i rozumienia, radzenia sobie w nowych sytuacjach, radzenia sobie z ryzykiem, wytrwałości, współpracy, planowania i organizowania własnej pracy, przedsiębiorczości i kreatywności.
Grupa projektowa w takim przypadku jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację projektu w czasie określonym ramami projektu.
 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Na drobne nagrody dla uczniów zaangażowanych w nasz długofalowy projekt. Ze względu na to, że nie jest to zwykły pozalekcyjny projekt, lecz innowacyjny, w związku z tym na jego  realizację trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, rozwijać wiedzę, rozwijać kompetencje kluczowe i zakończyć go z sukcesem- powstaniem prototypu urządzenia. Dlatego warto nagrodzić uczniów, tym samym motywując ich do przyszłego samorozwoju i samorealizacji. Ponadto nagroda przeznaczona by była również na zrefundowanie kosztów, jakie poniesiemy na budowę tego urządzenia, aby nadal dysponować środkami do tworzenia kolejnych projektów.
Zaplanowaliśmy również zakup eko-pojemników do  zbierania butelek PET w szkole.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Dlatego, że:
1. Zwraca uwagę na aktualne problemy ekologiczne z podejściem prosumenckim.
2. Uczy nas dostrzegania problemów i patrzenia na nie z innej perspektywy.
3. Uczy nas przyjmowania i formułowania konstruktywnej krytyki.
4. Bo...  uczy nas nieszablonowych rozwiązań, poprzez:   

Wdrożenie praktycznego drukowania 3D z efektywnym wykorzystaniem recyclingu, wpływającego na ochronę środowiska z prosumenckim podejściem- a to podejście jest przyszłościowe, stosowane już w ekologicznej energetyce.
 Dostosowanie kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego.
 Nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego i świadomego (ekologicznego) wykorzystania technologii 3D w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów z zastosowaniem ochrony środowiska, co wypływa na nieszablonowe myślenie.
 Rozbudzenie zainteresowania jak największej liczby uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez naukę metodą projektu w atrakcyjny sposób.
Rozwój kompetencji miękkich, kluczowych z punktu widzenia pracodawcy t. j. umiejętności współpracy  w ramach realizacji długofalowego projektu, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów, swobodnego wypowiadania myśli, wyciągania konstruktywnych wniosków, organizacji pracy, zarządzania sobą w czasie oraz sztuki kompromisu. 
Projekt nasz nastawiony jest również na poszukiwania nowych rozwiązań użytecznych z ekonomicznego punktu widzenia i dzięki niemu:
  1. Przede wszystkim będziemy produkować  filament, który  nic nie będzie kosztował, jest po prostu darmowy- bo pochodzi ze zbiórki butelek PET w szkole.
  2. Produkowany pręt filamentu będzie bardzo sztywny i absolutnie nie łamliwy, ponieważ wytrzymywać będzie sporo ostrych przegięć.
  3. Filament własnej produkcji  będzie  mocniejszy i twardszy, tak jak na rozciąganie jak również będzie wiele bardziej odporny na uderzenie.
  4. Absolutnie nie będzie pochłaniał wody, czyli nie trzeba go będzie ani suszyć, ani chronić w zamkniętym zabezpieczonym od nawilżania się opakowaniu.
  5. Praktycznie nie będzie kurczył się przy ochłodzeniu w trakcie druku.
Wniosek mamy następujący: 
Nasz filament, który będzie  powstawał z niepotrzebnych jednorazowych butelek PET! będzie  ekologiczny, innowacyjny technicznie i technologicznie- ze względu na jego parametry, ale będzie również BEZCENNY, ponieważ jego cena  będzie wynosiła równiutkie  "0" złotych!

Szkoła

Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu

Adres

Świerkowa 8, 61-472 Poznań

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów