Numer projektu: 856
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

ECO- FIL- POWER - Creative Recycling!

Złoty Grant

Złoty Grant

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Będzie to podręczne urządzenie do produkcji filamentu z plastikowych butelek PET- Creative Recycling!
Slogan naszego projektu brzmi przekornie: „Zainspirowani PET- ami”.
Mottem natomiast jest taka oto myśl: "KAŻDA MASZYNA DO FILAMENTU JEST DRUKARKĄ 3D, ALE NIE KAŻDA DRUKARKA 3D JEST MASZYNĄ DO FILAMENTU".

Naszym  innowacyjnym pomysłem na projekt  Nowej Ery jest pomysł techniczno - ekologiczny i prosumencki, polegający na zbudowaniu od podstaw innowacyjnego   podręcznego urządzenia do produkcji filamentu, który powstanie ze zużytych z plastikowych butelek PET. Filament jest nam potrzebny do drukarki 3D , ale w sprzedaży detalicznej jest on  bardzo drogi- stąd pomysł recyclingu. Jak już  będziemy mieć filament, to z niego właśnie na drukarce 3D  zaprojektujemy i wydrukujemy pomoce dydaktyczne dla uczniów klas technicznych, które są niezbędne w pracowniach mechatronicznych -będą to tzw. stemple PLC. W codziennym życiu tak często korzystamy z produktów wykonanych z plastiku, że większość z nas przestała w ogóle zwracać na nie uwagę- my nie! Jesteśmy przyszłymi mechatronikami i mechatronika jest naszą pasją. Szanujemy również środowisko i wiemy jak dać drugie życie tym niepotrzebnym już butelkom.
Zorganizujemy w związku z realizacją tego  naszego projektu akcję zbierania zużytych butelek, pod nazwą "KOPSNIJ BUTLĘ".
Projekt nasz realizowany  będzie w ramach szkolnej innowacji pedagogicznej pt.
„ OD PRAKTYKI DO TEORII CZYLI   W POSZUKIWANIU METOD…”
która opiera się na edukacji progresywistycznej,  koncentrującej się na potrzebach i zainteresowaniach uczniów zespołu projektowego. W naszej szkole powstała Pracownia Przedsiębiorczości i Technologii 3D, w której w myśl wprowadzonej przez nauczyciela zasady „Myśl dalej…”  będzie powstawało to urządzenie. Projekt nasz równolegle będzie zamieszczany w aplikacji Trello, która umożliwia bliższą współpracę i wykonywanie dużej liczby zadań. Natomiast tablice, listy i karty Trello umożliwiają organizację i szeregowanie poszczególnych działań i zadań projektu w elastyczny i praktyczny sposób. Do aplikacji wszyscy mamy dostęp.
Projekt ECO- FIL- POWER to nie tylko bardzo ekonomiczne, lecz przede wszystkim proekologiczne urządzenie, ponieważ skutecznie może rozwiązać problem zanieczyszczenia środowiska plastikiem –plastikowymi butelkami (ponieważ „cały świat” w kółko może go przedrukowywać ...).
Niskobudżetowe, nasze szkolne  urządzenie do produkcji filamentu to będzie jedna ze składowych elementów posiadania drukarki 3D w naszej szkole. Dzięki niej będziemy mogli samodzielnie produkować filament, wykorzystując do tego również resztki naszych wydruków (tj. podpory, nieudane realizacje- a mamy ich sporo, itp.), ale przede wszystkim  plastikowe butelki PET po wodzie i napojach.
Filament to materiał używany w procesie druku 3D w technologii FDM.
Z filamentu  możemy wyprodukować na drukarce 3D praktycznie wszystko, ograniczać nas może tylko wyobraźnia. A w naszej wyobraźni obecnie powstał pomysł zaprojektowania  i wydrukowania pomocy dydaktycznych dla uczniów klas technicznych, pomocy niezbędnych i wykorzystywanych podczas zajęć w pracowniach mechatronicznych - tzw. stempli PLC.
W najbliższej przyszłości nie będziemy zmuszeni do  kupowania dość drogiego filamentu do naszej szkolnej drukarki 3D, a zwyczajnie będziemy produkować go  w szkole. A nasz własny filament powstanie ze zużytych butelek PET od napojów!           
Zorganizujemy cykliczne zbiórki butelek PET wśród uczniów naszej szkoły do przygotowanego przez nas pojemnika. Rozreklamujemy tę akcję w naszych mediach społecznościowych- pod hasłem: "KOPSNIJ BUTLĘ".
Przy tym nieważne, będzie to czy butelka będzie pognieciona, ona również będzie się nadawała do produkcji filamentu. Potencjału naszemu urządzeniu dodaje myśl taka, aby jeszcze w tym urządzeniu przetwarzać worki foliowe, aby również z nich  wyprodukować filament.
W realizację naszego projektu zaangażowanych będzie wielu uczniów, pasjonatów, którzy corocznie biorą udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości i zdobywają wyróżnienia. Chętnie poświęcamy swój czas na kształtowanie naszych pasji i na nasze spotkania, które są inspiracją do ich rozwoju.
Plan działania

Plan działania

Plan działania
1. Najpierw mieliśmy zajęcia przedsiębiorczości z zakresu innowacji, kreacji nowych rozwiązań technicznych, wynalazczości, potem zajęcia budowy i obsługi drukarki i skanera 3D oraz generowania i modelowania trójwymiarowych modeli za pomocą specjalistycznego oprogramowania, a następnie praktycznie przećwiczyliśmy ich trójwymiarowy wydruk. Pozwoliło nam to na zilustrowanie skomplikowanej koncepcji i zwiększyło nasze zaangażowanie przez interaktywne uczenie i komunikowanie się z nauczycielem w oparciu o metodę WebQuest  i stały kontakt z grupą i nauczycielem poprzez Aplikację Google Play-  messengera i platformę Trello. 
2.  Następnie po cyklu warsztatów fokusowych nauczyciela z zespołem, gdzie była możliwość przedyskutowania pomysłów na projekty, urządzenia, prototypy czy udoskonalenia- stworzyliśmy bank pomysłów i potrzeb, a nawet powstała lista rankingowa naszych projektów innowacji technicznych.
3. Po wyborze pomysłu zaczęliśmy go rozwijać i tworzyć jego potencjał, korzystając z zaplecza naukowego nauczyciela, cyklicznie się z nim spotykając w ramach powstałej PRACOWNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I DRUKU 3D, a także nadal utrzymując kontakt poprzez Aplikację Google Play-  messengera.  Współpracować zaczęliśmy również poprzez platformę Trello, która umożliwia nam bliższą współpracę, wymianę myśli, korekty bieżące, jak również umożliwia organizację i szeregowanie zadań w przystępny, elastyczny i praktyczny dla nas sposób.
4. Przygotujemy również prezentację naszego projektu, uwzględniając takie kryteria jak: celowość i realność wizji, użyteczność,  innowacyjność rozwiązania oraz powiązanie projektu z ekologią. Powstanie również dokumentacja naszego projektu merytoryczna i zdjęciowa.
5. Powstało natomiast logo projektu oraz slogan reklamowy „Zainspirowani PET- ami”, które będą promowały i reklamowały nasz projekt (które załączamy). Promocja odbędzie się  w szkole i poza nią na Targach Edukacyjnych  na  MTP w dniach 6-8 marca 2020 r. i w kampanii „Szacun dla Zawodowców” odbywającym się w ramach projektu „Arena dla Zawodowców” w  Arenie w Poznaniu oraz na stronie naszej szkoły i mediach społecznościowych z  mottem przewodnim naszego projektu: "KAŻDA MASZYNA DO FILAMENTU JEST DRUKARKĄ 3D, ALE NIE KAŻDA DRUKARKA 3D JEST MASZYNĄ DO FILAMENTU".
6. Kolejnym etapem będzie już budowa urządzenia.
 7. Ostatnim etapem będzie powstanie urządzenia (prototypu), który będzie promował naszą tę  myśl techniczną.
8. Zwrócimy się również  z prośbą do pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej  o recenzję naszego projektu, prototypu i rekomendacje.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt nasz  będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych, a właściwie podczas naszych spotkań, na których nie liczymy czasu, bo jesteśmy "totalnie zakręceni"  i zaangażowani w koncepcję naszego projektu, a będziemy go wykonywać w naszej  Pracowni Przedsiębiorczości i Technologii 3D oraz poprzez pracę na platformie Trello, która ,pozostaje w synchronizacji ze wszystkimi naszymi urządzeniami, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Współpracujemy z zespołem, będąc w dowolnym miejscu – siedząc w autobusie czy gdziekolwiek indziej.
Listopad 2019 - stworzenie grupy na platformie Trello, kampania informacyjna projektu w szkole z wykorzystaniem logo i motto projektu.
Listopad - 16. grudzień 2019 - organizacja zbiórki butelek PET- pod nazwą KOPSNIJ BUTLĘ!
17. Grudzień-29. luty 2020 - budowa urządzenia.
Marzec 2020 - powstanie prototypu i prezentacja na Targach Edukacyjnych na MTP oraz Arenie Zawodowców.
 Kwiecień 2020 - prezentacja prototypu na Politechnice Poznańskiej i zdobycie recenzji i rekomendacji pracowników naukowych uczelni.
Czerwiec 2020 - zakończenie projektu.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Prowadzenie uczniów z zastosowaniem metod nauczania tj. mentorskie i myślenie projektowe oraz relacja wychowawcza nauczyciela z uczniami  kreuje ucznia jako główną jednostkę procesu nauczania. Zadaniem uczniów jest stworzenie projektu, natomiast obowiązkiem nauczyciela – mentora jest zapewnienie uczniom narzędzi niezbędnych do stworzenia projektu. Dzięki temu uczniowie zyskują doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości , innowacyjności  i produktywności. Uczniowie odkrywają  i kształtują pewną ideę, a narzędzia zapewnione przez nauczyciela przekształcają tę ideę w konkretny projekt/prototyp/produkt nadający się do realizacji.

Takie metody pracy z uczniami kształtują w uczniach zdolność i chęć do tego, aby gromadzić nową wiedzę i praktykować. Kształtują i rozwijają kompetencje kluczowe związane z inteligencją rozumianą jako zdolność do nauki i rozumienia, radzenia sobie w nowych sytuacjach, radzenia sobie z ryzykiem, wytrwałości, współpracy, planowania i organizowania własnej pracy, przedsiębiorczości i kreatywności.
Grupa projektowa w takim przypadku jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację projektu w czasie określonym ramami projektu.
 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Na drobne nagrody dla uczniów zaangażowanych w nasz długofalowy projekt. Ze względu na to, że nie jest to zwykły pozalekcyjny projekt, lecz innowacyjny, w związku z tym na jego  realizację trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, rozwijać wiedzę, rozwijać kompetencje kluczowe i zakończyć go z sukcesem- powstaniem prototypu urządzenia. Dlatego warto nagrodzić uczniów, tym samym motywując ich do przyszłego samorozwoju i samorealizacji. Ponadto nagroda przeznaczona by była również na zrefundowanie kosztów, jakie poniesiemy na budowę tego urządzenia, aby nadal dysponować środkami do tworzenia kolejnych projektów.
Zaplanowaliśmy również zakup eko-pojemników do  zbierania butelek PET w szkole.

Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Dlatego, że:
1. Zwraca uwagę na aktualne problemy ekologiczne z podejściem prosumenckim.
2. Uczy nas dostrzegania problemów i patrzenia na nie z innej perspektywy.
3. Uczy nas przyjmowania i formułowania konstruktywnej krytyki.
4. Bo...  uczy nas nieszablonowych rozwiązań, poprzez:   

Wdrożenie praktycznego drukowania 3D z efektywnym wykorzystaniem recyclingu, wpływającego na ochronę środowiska z prosumenckim podejściem- a to podejście jest przyszłościowe, stosowane już w ekologicznej energetyce.
 Dostosowanie kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego.
 Nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego i świadomego (ekologicznego) wykorzystania technologii 3D w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów z zastosowaniem ochrony środowiska, co wypływa na nieszablonowe myślenie.
 Rozbudzenie zainteresowania jak największej liczby uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez naukę metodą projektu w atrakcyjny sposób.
Rozwój kompetencji miękkich, kluczowych z punktu widzenia pracodawcy t. j. umiejętności współpracy  w ramach realizacji długofalowego projektu, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów, swobodnego wypowiadania myśli, wyciągania konstruktywnych wniosków, organizacji pracy, zarządzania sobą w czasie oraz sztuki kompromisu. 
Projekt nasz nastawiony jest również na poszukiwania nowych rozwiązań użytecznych z ekonomicznego punktu widzenia i dzięki niemu:
  1. Przede wszystkim będziemy produkować  filament, który  nic nie będzie kosztował, jest po prostu darmowy- bo pochodzi ze zbiórki butelek PET w szkole.
  2. Produkowany pręt filamentu będzie bardzo sztywny i absolutnie nie łamliwy, ponieważ wytrzymywać będzie sporo ostrych przegięć.
  3. Filament własnej produkcji  będzie  mocniejszy i twardszy, tak jak na rozciąganie jak również będzie wiele bardziej odporny na uderzenie.
  4. Absolutnie nie będzie pochłaniał wody, czyli nie trzeba go będzie ani suszyć, ani chronić w zamkniętym zabezpieczonym od nawilżania się opakowaniu.
  5. Praktycznie nie będzie kurczył się przy ochłodzeniu w trakcie druku.
Wniosek mamy następujący: 
Nasz filament, który będzie  powstawał z niepotrzebnych jednorazowych butelek PET! będzie  ekologiczny, innowacyjny technicznie i technologicznie- ze względu na jego parametry, ale będzie również BEZCENNY, ponieważ jego cena  będzie wynosiła równiutkie  "0" złotych!
Opis realizacji

Opis realizacji

UDAŁO !!! się nam zbudować zaprojektowane przez nas urządzenie ECO- FIL- POWER! Każda część do tej maszyny wydrukowana została na naszej drukarce 3D.                ECO- FIL- POWER! jest  urządzeniem wykorzystującym nowoczesny punkt widzenia nauk ekonomicznych tzw. recycling prosumencki, który może być też stosowany przez konsumenta, który  w momencie wytwarzania  staje się -PROSUMENTEM  (produkując coś dla siebie np. puzzle dla dziecka). A my w tym projekcie – i to jest wartość dodana projektu, bo nie planowaliśmy tego od początku- zaprojektowaliśmy  i wydrukowaliśmy oryginalne płytki PLC, które mogą stać się pomocą dydaktyczną dla uczniów techników mechatroników, którzy przestępują do Państwowego Egzaminu Kwalifikacyjnego E.19- zgodnie z programem nauczania.
Rozwiązanie to prześlemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej  z propozycją upowszechnienia tych pomocy dydaktycznych w technikach mechatronicznych w całej Polsce.
Teraz wiemy, że nasze urządzenie może być również wykorzystywane przez małe firmy rodzinne, stosujące  filament do produkcji produktów   z tworzyw sztucznych dla własnych potrzeb lub na lokalny rynek. A także może to być szkolne urządzenie, które zajmuje się  przetwórstwem tworzyw  sztucznych- tak jak w naszym przypadku się stało. Nasz filament, który  powstaje z tych niepotrzebnych, wyrzuconych,  jednorazowych butelek PET- jest ekologiczny, innowacyjny technicznie                              i technologicznie- ze względu na jego parametry, ale jest również BEZCENNY, ponieważ kosztuje równiutkie  "0" złotych!
 WNIOSKI:
ECO- FIL- POWER   odpowiada na potrzeby uczniów naszej szkoły, którym leży na sercu planeta czysta, którą zostawimy dla przyszłych pokoleń.
ECO- FIL- POWER   jest ergonomiczny w użytkowaniu i każdy uczeń może szybko nauczyć się jego praktycznej obsługi.
ECO- FIL- POWER   to projekt ekonomiczny, który  polega na  możliwości szybkiego         i taniego wyprodukowania filamentu , który jest niezbędny do wykonywania przez nas zaprojektowanych produktów, projektów oraz pomocy dydaktycznych.
 Z naszych badań  wynika, że filament z plastikowych butelek PET ma sporo zalet             w porównaniu z firmowym filamentem dostępnym na rynku typu: PLA / PLA+ / PET-G / ABS. Pierwszą    i niezaprzeczalną zaletą jest fakt, że pozyskiwany jest „za darmo” . Ponadto, filament produkowany z butelek PET ma właściwości pożądane tj. twardość, wytrzymałość na sporo ostrych przegięć, małą kurczliwość, nie pochłania wody i nie wymaga stołu podgrzewanego, a technologia produkcji uczniowskiego filamentu jest również bardzo prosta i efektywna. Składa się z trzech operacji/czynności, które polegają na poprawie zgniecionych butelek i butelek z ryflowaną powierzchnią tak, żeby ścianka boczna butelki była gładka, następnie nacinaniu butelek na paski o określonej szerokości, od 2 mm do 3 mm w zależności od grubości ścianki butelki oraz produkcji pręta filamentu z nacinanych pasków na specjalnej maszynce z nawijaniem na bębenek odbiorczy. Uczniowie na skonstruowanym przez siebie urządzeniu ECO- FIL- POWER mogli również praktycznie urzeczywistnić swój niezależny od projektu kolejny innowacyjny pomysł wyprodukowania dwóch rodzajów płytek PLC -pomocy dydaktycznych.
Wyzwania i/lub napotkane problemy

Wyzwania i/lub napotkane problemy

Pojawiły się problemy, a raczej dylematy techniczne, naukowe, różne koncepcje, różne rozwiązania, różne ograniczenia. Również  innowacyjne podejście do zagadnień technik drukowania z butelek PET stało się naszym wyzwaniem.
A do  do tego wszystkiego, w dobie koronawirusa nasza
współpraca stała się jeszcze większym wyzwaniem, ale na szczęście nie zajmowaliśmy się sprawami drugorzędnymi i dzięki temu  efekt został osiągnięty!
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Nauczyli się gromadzenia nowej wiedzy i praktyki związanej z realizacją całego projektu od początku do końca. Dotknęli sytuacji nowych i trudnych, musieli je pokonać i dzięki temu ukształtowali w sobie kompetencje radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wytrwałości  i współpracy w wykonywaniu zadań, a ja jako nauczyciel podstaw przedsiębiorczości właśnie z tego jestem najbardziej zadowolona i mam satysfakcję, że ten cel osiągnęli. Bo dzięki temu mam pewność, że w przyszłości,        w życiu zawodowym i osobistym będą umieli pokonywać przeszkody i wyzwania, które ciągle w naszym życiu się pojawiają, a często są niezależne od nas samych ta jak np. KORONAWIRUS!

Ponadto
współpracy, systematycznej i dokładnej pracy, pokory, pokory i jeszcze raz pokory.
Ale również motywacji, bo mimo przeciwności niezależnych od nich samych, mimo kolejnych prób i napotykania błędów w pracy maszyny, często musieli włączyć” gen innowacyjności” i  kreatywność w działaniu, aby doprowadzić projekt do końca. Teraz mają większą świadomość znaczenia postawy kreatywnej i motywacji w obliczu technicznych i życiowych wyzwań. 

Uczniowie w związku z realizacją projektu kształtowali i rozwijali swoje kompetencje:
 1. Kompetencje związane z uzdolnieniami, które odnoszą się do potencjału uczniów, ich możliwości rozwoju, wykorzystania uzdolnień, zainteresowań i pasji w celu zdobycia nowych kompetencji i wiedzy. Ich znaczenie jest tym większe im bardziej  nastawione jest na zmiany i konieczność rozwoju „nowych kompetencji” i zdobycie nowej, innowacyjnej wiedzy technicznej. Wiedzy, która została praktycznie wykorzystana z korzyścią dla innych, a nie tylko dla siebie.
2. Kompetencje związane z umiejętnościami i zdolnościami, które  dotyczą czynników niezbędnych dla odniesienia sukcesu w konkretnym zadaniu w pracy. Należą tu  kompetencje komunikacyjne, umysłowe, interpersonalne, organizacyjne, techniczne, biznesowe, przywódcze, zarządzania samym sobą w czasie itp. Do tych kompetencji dołączyły takie, które wiązały się z pokonaniem trudności, niezależnych od nich samych, od czynników zewnętrznych, trudnych do przewidzenia i zaplanowania (korona wirus)- reakcja na sytuacje stresogenne..
 3. Kompetencje związane z wiedzą
- to przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań w ramach projektu i ścisłej specjalizacji. W tej kategorii mieszczą się kompetencje, które obejmują  to czego uczeń nauczył się do tej pory i co może zastosować w odpowiedniej sytuacji- do realizacji projektu. Wiedza ta dotyczyła praktyki, doświadczeń i badań.
 4.  Kompetencje związane z zainteresowaniami, które oznaczają preferencje dotyczące zadań i rodzaju pracy podczas realizacji projektu technicznego. Mają wpływ na efektywność, zwłaszcza wtedy, kiedy rodzaj pracy jest w pełni zgodny z rodzajem zainteresowań i pasji uczniów. W tym przypadku uczniowie to pracowici pasjonaci:)
Korzyści dla lokalnej społeczności

Korzyści dla lokalnej społeczności

Wymierne korzyści dla uczniów, którzy zapoznani z ideą naszego projektu, zaangażowali się,  zbierając butelki do wielkiego kosza, zakupionego z grantu NOWEJ ERY. Ale wartością dodaną projektu, której nie zakładaliśmy na początku projektu, ale przystępując do kwalifikacji E.19, rozmawiając z kolegami i koleżankami o problemach dot. egzaminu, przyszła nam do głowy taka myśl, aby wymyśleć i zaprojektować pomoce dydaktycznego potrzebne do zdania tego egzaminu. Prototypy tych pomocy dydaktycznych wydrukowaliśmy na ECO -FIL- POWER!  -załączamy zdjęcia i filmik.               
 Są to oryginalne płytki PLC, które mogą stać się pomocą dydaktyczną dla uczniów technikum o specjalności – technik mechatronik w całej Polsce.
Jest to podejście niekonwencjonalne i nieszablonowe świadczące o dużej kreatywności uczniów.
Obie płytki PLC-
jako pomoce dydaktyczne uczniowie chcą zaprezentować Ministerstwu Edukacji Narodowej, aby zastanowiło się nad ich zastosowaniem                i wdrożeniem dla uczniów  we wszystkich szkołach technicznych w całej Polsce, ponieważ pomoce te pomagają w przygotowaniu do egzaminu zawodowego-  kwalifikacji zawodowych E.19 .
 Są one przydatne również wcześniej tj. podczas przygotowywania się do tego egzaminu,   a egzamin ten jest bardzo ważny , bo uprawnia do wykonywania zawodu. 

Uczniowie chcą się podzielić z MEN i zaproponować jego wprowadzenie jako rozwiązanie ogólne, dostępne dla wszystkich przyszłych techników mechatroników      w Polsce. 
A więc zasięg i korzyści tego projektu wówczas mogą stać się nie tylko lokalne:)
Szczególne osiągnięcia

Szczególne osiągnięcia

Jesteśmy dumni z tego, że założone cele zostały osiągnięte i projekt został zrealizowany do końca- to jest dla nas sukces.
Praca zespołowa nad projektem technicznym nie jest łatwa, często pojawiają się problemy czy dylematy techniczne, naukowe, różne koncepcje, różne rozwiązania, różne wyzwania czy ograniczenia, a do tego w czasie pandemii  koronawirusa nasza współpraca stała się jeszcze większym wyzwaniem, doszła do tego zdalna nauka.
Ale na szczęście nie zajmowaliśmy się sprawami drugorzędnymi i dzięki zachowaniu relacji on- line, komunikowaniu się, pracy i determinacji  efekt został osiągnięty!
Ponadto nauczyciel prowadzący traktował nas jak partnera, z uwagą słuchał, motywował, wspierał i zawsze miał czas dla nas. Założyliśmy platformę wymiany myśli, dyskusji, na której również zamieszczaliśmy wszystkie nasze wydruki, zdjęcia, opisy.
Projekt nasz jest innowatorskim rozwiązaniem prosumenckim zwracającym również uwagę na problemy ekologii, a samo podejście do tej koncepcji angażuje w proces tworzenia danego produktu i jednocześnie w jego konsumpcję i jest trendem przyszłościowym, rozwijającym się  w gospodarkach rozwiniętych.
Chcieliśmy na to zwrócić uwagę naszym kolegom i koleżankom.
Wykorzystując zasoby szkoły, kreatywność i innowacyjność uczniów wykonaliśmy zdjęcia wokół szkoły, gdzie bardzo dużo zużytych butelek leży…..nie tam gdzie potrzeba, nie z naszej winy:( RECYCLING NIE DZIAŁA.
Zaproponowaliśmy ankietę naszym kolegom i koleżankom, pytając w niej czy można       i gdzie jeszcze można zastosować zużytą butelkę?
Zorganizowaliśmy akcję zbierania zużytych butelek pod nazwą KOPSNIJ BUTLĘ,             a w szkole odbywa się systematyczny projekt ZBIERANIA NAKRĘTEK.
Po realizacji tego projektu jesteśmy bardziej pewni siebie i świadomi naszego potencjału oraz z pewnością realizacja tego projektu wpłynęła na poczucie naszej wartości. Zintegrowaliśmy wiedzę teoretyczną z praktyczną.
 A teraz, kiedy siedzimy w domach # zostań w domu !!!
podczas
 PANDEMII ZAPROPONOWALIŚMY POMOC I WYDRUK UCHWYTÓW DO PRZYŁBIC MEDYCZNYCH, przecież MAMY ROZGRZANE  DRUKARKI!!!  NAWIĄZALIŚMY WSPÓŁPRACĘ Z POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ I DOSTALIŚMY OD NIEJ PROGRAM DO ICH WYDRUKU:)
 Załączamy zdjęcie wykonanej przez nas części do przyłbicy medycznej:)
 
Jesteśmy dumni również z recenzji naszego projektu, jaką wydał o naszym projekcie pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza dr inż. Mariusz Kąkolewicz, którą załączamy.
Wnioski z realizacji

Wnioski z realizacji

Chcemy zwrócić uwagę, na to, że dobry, oddany nauczyciel pracujący z misją, umiejący motywować do działania, prowadzić do poszukiwania koncepcji rozwiązań problemów, taki który umie łagodzić napięcia, które podczas realizacji projektu się pojawiają-  jest bardzo potrzebny w realizacji takich projektów jak nasz.
Zaangażowanie i systematyczna praca, zrozumienie i motywacja= SUKCES:) 
Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Zmiany w stosunku do zgłoszonego pomysłu wynikające np. z zawieszenia zajęć w szkołach

Sama idea i  koncepcja projektu oraz sam pomysł się nie zmienił, dopracowaliśmy go tylko, ze względu na to, że przeprowadziliśmy dużo badań i doświadczeń. Przy okazji realizacji zadań powstała wartość dodana projektu w postaci koncepcji i wytworzenia pomocy dydaktycznych dla uczniów technikum.
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

My zakupiliśmy części do projektu, zależało nam na tym, aby projekt powstał. Ponadto zakupiliśmy duży kosz dla społeczności uczniowskiej na zużyte butelki PET.
 
Filmy

Filmy

Link do prezentacji maszyny ECO- FIL- POWER!:
 
https://youtu.be/IIEWfmkVn-k

Link do prezentacji  płytek PLC- wartość dodana projektu:
 

Szkoła

Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu

Adres

Świerkowa 8, 61-472 Poznań

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów