Numer projektu: 67
Kategoria projektu: Szkoła ponadpodstawowa

UNBOXING THE COUTRY

Grant Jury

Grant Jury

Przyznawany przez Kapitułę Konkursową.

Dziękujemy za oddanie głosu
Opis pomysłu

Opis pomysłu

Wraz z 5 partnerami zagranicznymi, nauczycielami z krajów takich jak Bośnia i Hercegowina, Serbia, Słowacja, Czechy, Chorwacja, chcemy aby uczniowie wzmocnili język angielski oraz poznali kulturę i tradycję wspomnianych krajów poprzez przesyłanie sobie nawzajem paczek, w których zamieszczone będą charakterystyczne przedmioty dla danego kraju (produkty spożywcze, mapy, foldery, książki, fotografie, pamiątki). W projekcie weźmie udział jedna klasa z każdego kraju i jej zadaniem będzie wcześniejsze poznanie danego kraju, poprzez czytanie i oglądanie filmów informacyjnych. Każda klasa przygotowuje 5 paczek, które wysyła do 5 partnerów. W momencie otrzymania paczki, klasa dokonuje tzw. unboxingu, czyli uroczystego otwarcia i przedstawienia zawartości paczki. Cały proces będzie nagrywany i udostępniany na specjalnie utworzonym kanale YouTube. 
Plan działania

Plan działania

W pierwszej kolejności uczniowie zapoznają się z krajami partnerskimi, samodzielnie oraz na lekcjach języka angielskiego, m.in. oglądając materiały filmowe dostępne w internecie. Następnie uczniowie przygotowują i wysyłają 5 paczek z przedmiotami z Polski. Analogicznie postępują klasy w krajach partnerskich. W ciągu miesiąca do Polski powinny napłynąć paczki z krajów partnerskich. Na wybranej lekcji uczniowie dokonują uroczystego otwarcia paczek odgadując, opowiadając i testując ich zawartość w języku angielskim. Cały proces będzie nagrywany i udostępniany na specjalnie utworzonym kanale YouTube, celem promocji projektu i dzielenia się efektami. Celem działań jest zachęcenie uczniów do poznawania kultur innych krajów, budowanie relacji międzynarodowych, komunikacja w języku angielskim, przełamywanie barier, podniesienie kompetencji cyfrowych poprzez prowadzenie videobloga na YouTube. Szkoły partnerskie to wcześniej poznani nauczyciele podczas międzynarodowego szkolenia.
Miejsce i czas realizacji

Miejsce i czas realizacji

Projekt będzie realizowany równocześnie w sześciu szkołach/technikach wielozawodowych na terenie Europy. W projekcie weźmie jedna szkoła z Bośni i Hercegowiny, Serbii, Słowacji, Chorwacji, Czech i Polski. Początek działań planowany jest na grudzień 2019. W tym czasie uczniowie zgłębią temat kultur i tradycji danych państw. W styczniu 2019 rozpocznie się rozsyłanie paczek, natomiast na przełomie stycznia i lutego odbiór i otwieranie przesyłek. Filmy przedstawiające proces przygotowywania i otwierania paczek będą udostępniane na bieżąco.
Korzyści dla uczniów

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą odpowiedzialni za wybór najciekawszych przedmiotów które będą wysłane do krajów partnerskich oraz za przygotowanie paczek. Uczniowie będą musieli zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat państw uczestniczących w projekcie. Po otrzymaniu paczek, uczniowie będą otwierać przesyłki i prezentować otrzymane przedmioty w języku angielskim, testując swoją wiedzę na temat danego kraju. Dzięki projektowi uczniowie nauczą się nowych informacji na temat pięciu krajów, poznają ich tradycje, kulturę, kulinaria. Podniosą kompetencje autoprezentacji, przedstawiając zawartość przesyłki przed kamerą. Prowadząc videobloga na YouTube, podniosą swoje kompetencje cyfrowe. 
Wykorzystanie grantu

Wykorzystanie grantu

Zakup produktów do paczek, przygotowanie i  wysyłka paczek. 
Elementy unikatowe

Elementy unikatowe

Pomysł jest wyjątkowy, gdyż angażuje aż 6 różnych państw i łączy w sobie wykorzystanie kompetencji cyfrowych, językowych oraz kulturowych. Wpływa to wielowymiarowo na uczniów, środowisko oraz szkołę. Pomysł jest atrakcyjny dla uczniów, gdyż mogą namacalnie poznać elementy danych krajów; komunikacja odbywać będzie się w języku angielskim; udostępnianie i oglądanie filmów na YouTube to popularny sposób zaangażowania młodzieży, a tzw. 'unboxing' jest dużym trendem pośród filmów w internecie. Pomysł wpływa na umiędzynarodowienie szkoły, umacnia współpracę między placówkami i tworzy podwaliny przyszłych projektów edukacyjnych. Projekt będzie stanowił atrakcyjny aspekt promocyjny dla szkoły i miasta, ukazując otwartość na współpracę międzynarodową. W projekt zostanie zaangażowane Starostwo Powiatowe jako organ prowadzący szkoły, a jego rola polegać będzie na częściowym doposażeniu uczniów w gadżety i prezenty przedstawiające miasto. Dodatkowo, projekt nie wymaga dużych nakładów finansowych.

Szkoła

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu

Adres

Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec

Dziękujemy za oddanie głosu
<< Wróć do listy projektów